(word) فایل ورد مقاله تذهیب

(word) فایل ورد مقاله تذهیب

… دانلود …

 (word) فایل ورد مقاله تذهیب دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (word) فایل ورد مقاله تذهیب  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه (word) فایل ورد مقاله تذهیب

مقدمه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل اول

تاریخچه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تعریف تذهیب ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ریشه یابی لغت تذهیب ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

واژگان تذهیب: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ابرک ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

اسلیمی (اسلامی) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

بند اسلیمی;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تاج ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

جدول;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 ختایی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

داغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

دهن اژدر;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

سنجاق نشان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

شرفه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

شمسه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

شمسه کوچک ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فرنگی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصاصی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

کتیبه سرلوحه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

کمند زرین ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

کره ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

لچک ترنج ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

لچکی واگیره ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ترنج ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

سرترنج ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

سرلوحه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

 کتیبه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ترصیع ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

حاشیه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

قوس حلزونی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل دوم

مکتب های تذهیب ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ابزار و مواد کار: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

قلم مو;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طلا و نقره ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

مهره ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

کاغذ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

صفات مهم کاغذ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

رنگ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

پرگار، ترلینگ، خط کش ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

شیوه کار تذهیب ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

اصول قابل اهمیت در کلیات نقش ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل سوم

ختایی و اسلیمی (دیرینگی و ریشه مشترک) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تعریف ختایی و گونه های آن ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

اسلیمی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تعریف اسلیمی و گونه های آن ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

صورت اسلیمی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تزئین اسلیمی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

چنگ و گره ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

نشان و انواع آن: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

لچک نشان یا کتیبه نشان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

بته جقه نشان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

دل نشان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ابرک نشان (اسلیمی ماری) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

نشان و اصل قاعده (نقش در نقش) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

تکوین نقوش (ترکیب اسلیمی و ختایی) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

جایگاه نشان ها در شمسه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

گره سازی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

شرفه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل چهارم

تحول هنر در تذهیب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طراحان و مذهبان قدیم ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طراحان و مذهبان معاصر ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

فصل پنجم

طرح نشان ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طرح ترنج ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طرح کتیبه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طرح لچک ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طرح تاج و سرلوح ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طرح واگیره اسلیمی و ختایی ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

طرح حاشیه ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

منابع و مآخذ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

منایع و مآخذ

1 اسکندر پورخرمی، پرویز، 1338- گلهای ختایی/ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشار 1379

2 اسکندر پورخرمی، پرویز، 1338- آئین هنر و آموزش نقاشی ایرانی (کتاب دوم) اسلیمی و نشان ها- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

3 افتخاری، محمود، 1344- آموزش طرح و تذهیب/ تهران: یساولی،

4 آقا میری، امیرهوشنگ- آموزش و کاربرد حاشیه در تذهیب/ انتشارات یساولی،

5 اینترنت

6 مجرد تاکستانی، اردشیر، شیوه تذهیب/ تهران: سروش (انتشارات یساولی)،

7 نیک بین، حسین، عناصر تزئین اسلیمی و ختایی در طراحی فرش و هنر تذهیب- باغ ایرانی، انتشارات یساولی، چاپ اول

8 هنرور، محمدرضا- پیچش زرین (گردش اسلیمی و ختایی در هنر تذهیب و طراحی فرش)/ انتشارات یساولی، چاپ اول

9 هنرور، محمدرضا- رسم المشق تذهیب/ تهران: انتشارات میر دست،

مقدمه

سپاس خداوندی را که منشا حسن و جمال و زیبایی است و موهبت درک و احساس آن را به بشر عطا فرمود و انسان را در فهم کشف حسن جمالش سزاوار نمود. آن خالق منان گوشه ای از زیبایی های عرش را برای مشاهده بندگان صالح خویش مهیا ساخت و جلوه هایی از ان ملکوت زیبا را به فرش کشید و منظری از رخ پر حسن و جمال خویش را برای آرامش دل انسان ها به دست هنرمندان سالکش متجلی نمود

این همه نقش می و عکس مخالف که نمود

یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد

این جلوه های جمال که به جان حقیقت جوی آدمی نشاط و طربی ژرف می بخشد و عقل و حواس را به شادمانی جاودانه معطوف می سازد ، سبب کشش به سوی حقایق زیبا و عالم ملکوت می شود تا روح انسان از قید ظلمات دنیا رهایی یابد و به انوار عالم قدس آشنا گردد. هنرمندان مومن برای کشف بیشتر این زیبایی ها و ابداع آثار جاودان بشری رنج و مشقت این راه طولانی را بر خود هموار نموده و میراثی گران بها برای بشر به جای نهاده اند. از جمله این هنرها می توان تذهیب را بر شمرد که با نقوش مجرد در الواح روح نواز و دل انگیز قرآنی در معاشرت با خوش نویسی، صفحاتی را رقم زده اند مکه یادآور معانی باطنی و لطیف قرآن است. این هنر مقدس همچنین در معاشرت با نگارگری ، به دست استادان مجرب با اندیشه های حکیمانه ، ترکیبی از معنا و صورت زیبا را به دست داده است. در هنرهای صناعی نیز همچون نقش فرش و نقش کاشی و ; نیز به کار گرفته شده که هر یک از این جلوه ها در مقام عملکردشان در زندگی انسان مجموعه ای از زندگی ای روحانی و زیبا را به نمایش می گذارند

اساسا نقوش تذهیب به منظور تزیین قرآن پدید آمدند. مسلمین همچون همه امم دینی، عالی ترین و زیباترین هنر خود را برگرد مآثر الهی و ودیعه گران بهای اولیایشان به وجود آورده اند. معابد و نیایش گاه ها در تاریخ بشر نگارستان هایی هستند که می توان عالی ترین جلوه های تمدنی را در آن ها مشاهده نمود. در عالم اسلام نیز مساجد، نگارستان بزرگ هنر اسلامی و جلوه ای شاخص از تمدن بزرگ آن هستند. قرآن کریم نیز که کلام نازل محبوب بر دل حبیب است، با زیباترین خطوط و نقوش آراسته شد و با توصیه های مکرر پیامبر (ص) و اولیا علیهم السلام به زیباترین صوت خوانده شد تا جای که امروز هنرهای قرآنی در صدر همه هنرهای اسلامی قرار دارد

گذشته از خوش نویسی که شرافت و مقام تجلی آیات را مستقیما پیدا نمود، هنر تذهیب توانست جلوه ای دیگر از حقایق باطنی قرآن را در حاشیه کلام الهی به نمایش درآورد و مجموعه ای مناسب آن کلام و تصویری از عالم قدس را در هر صفحه قرآن به نمایش درآورد. قرآن کلام الهی است و خداوند منزه است. هرگونه تشبیهی به آن مقام باری شرک محسوب می شود

لذا صورت هایی می تواند بیانگر معانی آیات باشد که از هر گونه قید تشبیه خود را رها نموده ، نقوش ، همچون نشان هایی که در مسیر عالم قدس قرار دارند، جلوه نمایند. تذهیب با جلوه ای مجرد و تزکیه شده برگرد آیات الهی ، زمینه ای مناسب را فراهم ساخت تا به هنگام رویت این صفحات و حتی قبل از خواندن آیه ای از آیات ، حالی مناسب درک معانی قرآنی برای انسان حاصل آید

به این ترتیب ، تذهیب مهذب شد. نقش ها در نهایت زیبایی، روح آیات را در جلوه ای از صورت های مجرد اسلیمی و جلوه ای از روح نباتی در قالب ختایی به نمایش گذاردند. اسلیمی محور نگاه دارنده شکل و مبنای نقوش شد و ختایی شعر و غزل ملکوت را در قالب های آن سرود. کشف بزرگ این هنر مقدس را به مقام والای ولایت، حضرت علی بن ابیطالب (ع) نسبت می دهند که سهمش ملکوتی وی راهگشای هنرمندان مذهب گردید و این سنت حسنه از ایشان رقم فیض یافت

چو شاه ولایت بدید آن رقم به اعجاز بگرفت در کف قلم

رقم کرد اسلامیی دل ربای که شد حیرت افزای اهل ختای

نقوش ختایی مجموعه ای از گل ها ، غنچه ها و برگ ها و ساقه ها است که در نظامی هندسی و برگرفته از چرخش عشقه به عنوان تلطیف کننده نقوش اسلیمی جلوه کرد. نظام شکل گیری این نقوش آن قدر دقیق و هماهنگ است که هر جزء جلوه ای از صورت کل خود و در مجموع نیز ، همه اجزا و مفردات ، نشانی از مجموعه خویش اند. به عنوان مثال، اگر ساده ترین عنصر در ختایی را ساقه و ملحقات آن بدانیم ، دارای شخصیتی است که همه مفردات همچون گل ها و غنچه ها و برگ ها از همان خصوصیت برخوردارند. این هماهنگی نظم یافته را که منبعث از تفکر توحیدی هنر اسلامی است ، شکل حلزونی عشقه به وجود آورده است. از این رو، هر یک از مفردات در درون خود قابلیتی دارند که می توانند در یک نظام پیچیده و گسترده تذهیب در ترکیب های مختلف جای گیرند و نقش روحانی خود را ایفا نمایند

متاسفانه در عصر غرب زدگی و دوری از فرهنگ و سنن اسلامی ، این ویژگی ها به فراموشی سپرده شد و امروزه جز پوسته ای بی معنا، برداشت دیگری از این هنر مقدس نمی شود و لذا آن ها را صرفا هنر تزیینی همچون همه هنرهای تزیین دیگر بر می شمردند و آن را قابل تحقیق و تفحص ندانسته و زحمت مطالعه پیرامون حکمت یا تاریخ یا طرق آموزش آن را به خود نداده اند. این فاجعه حتی به متولیان این هنر نیز سرایت کرده و ایشان نیز هرگز درصدد مطالعه درباره طرق آموزش صحیح آن بر نیامده اند و هر یک به ذوق خود راهی را برای آشنایی با آن پیشنهاد داده اند. با توجه به این مشکلات ، دستیابی به قوانینی که در گذشته در امر آموزش هنرهای سنتی وجود داشته ، کاری مشکل ، به نظر می رسد چرا که متاسفانه امروزه کتاب آموزش هنرهای سنتی که بتواند ما را به روش های معمول گذشته در این مورد راهنمایی کند، وجود ندارد. همت بیگانگان نیز همواره بر آن بوده که با هجوم همه جانبه به مآثر قدیم، سبب قطع ارتباط فرهنگی و هنری ما با گذشته شوند. از طرفی، تا بیش از انقلاب اسلامی آن چه از منابع هنری قدیم از تاخت و تازها و تاراج ها باقی مانده بود، به دست استعمارگران قدیم و جدید به یغما برده شد که در انبار احتکار میراث ملی کشورهای بیگانه مخفی مانده است. از همین رو گرچه از قوانین موجود در هنرهای سنتی منابع مکتوبی باقی نمانده ، اما مسلم است که شیوه های اجرای این آثار در گذشته قانونمند بوده اند. به هر حال می توان با بررسی همه جانبه آثار گران بهای موجود و همچنین با توجه به قراین و منطق تصویر در نگارگری، خصوصا هندسه هنرهای تجریدی، برخی از این قوانین را شناسایی کرد و مورد استفاده قرار داد

تاریخچه

پیشینه آذین و تذهیب در هنر کتاب آرایی ایران، به دوره ساسانی می رسد. بعد از نفوذ اسلام در ایران، هنر تذهیب در اختیار حکومتهای اسلامی و عرب قرار گرفت و «هنر اسلامی» نام یافت. اگر چه زمانی این هنر از بالندگی فرو ماند، اما مجددا پویایی خود را به دست آورد. چنانکه در دوره سلجوقی مذهبان، آرایش قرآنها، ابراز و ادوات، ظرفها، بافته ها و بناها را پیشه خود ساختند و چندی بعد، در دوره تیموری این هنر به اوج خود رسید و زیباترین آثار تذهیب شده به وجود آمد

هنرمندان نقاش، صحافان و صنعتگران ، به خواست سلاطین از سراسر ایران فراخوانده شدند و در کتابخانه های پایتخت به کار گمارده شدند. بدین ترتیب ، آثار ارزشمند و با شکوهی پدید آمد. در دوره صفوی ، نقاشی، تذهیب و خط در خدمت هنر کتاب آرایی قرار گرفت و آثاری به وجود آمد که زینت بخش موزه های ایران و جهان است. اما رنج هنرمندان بی ارج ماند و ارزش آنان در زمان زندگیشان شناخته نشد و هنر نقاشی به ویژه تذهیب ، پس از دوره صفوی از رونق افتاد. اگر چه هجوم فرهنگ غرب به ایران، حرکت پیشرو این هنر را کند ساخت ، ولی با زحمت هنرمندان متعهد و دوستداران هنر این مرز و بوم، شعله هنر تذهیب همچنان فروزان است

شاید بتوان تاریخ آرایش و تذهیب قرآن را هم زمان با نوشتن آن دانست به این معنی که نخست به منظور تعیین سر سوره ها، آیه ها، جزوه ها و سجده ها آن را به نوعی تزئین می کردند. رفته رفته علاقه مفرط مسلمانان به قرآن و همچنین عشق به تجمل، هنرمندان را بر آن داشت تا در تذهیب آن دقت بیشتری به کار برند و در نتیجه این آثار از سادگی بیرون آمد و جنبه تزئینی به خود گرفت به خصوص قرآن هایی که در برای امرا و بزرگان نوشته می شد. این امر خود یکی از علل توجه هنرمندان به تزیین بیشتر و موجب تکامل فن تذهیب شد

به گزارش میراث خبر مهدی مکی نژاد، عضو گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر درباره منشاء هنر تذهیب می گوید: «دقیقا نمی توانیم بگوییم منشاء این هنر ایران است اما آنچه مسلم است این است ک این هنر از دوران ساسانیان به صورت گچبری های دیوار و حتی پیش از آن به صورت نقوش روی سفالینه وجود داشته است. که بعد از اسلام این نقوش و حجاری ها وارد کتاب ها می شود و بیشتر خودش را نشان می دهد.» از طرز تذهیب و آرایش قرآن هائی که قبل از قرن سوم هجری تدوین شده اطلاع چندانی در دست نیست. اصولا درباره هنر نقاشی و مذهب کاری در قرون اولیه اسلام اطلاع زیادی در دست نیست. قرآنها نفیس غالبا به دستور سلاطین و امراء وقت تهیه می شد و هنرمندان سعی می کردند آن را که به طرز بسیار عالی آرایش کنند

قدیمی ترین قرآن های باقی مانده از قرون اولیه اسلام همگی به خط کوفی است، نقش و تزئین آنها تقریبا یکنواخت بوده فقط در صفحه اول و گاهی دو صفحه آخر با نقوش هندسی آرایش می شدند. سر سوره ها نیز غالبا دارای نقوش تزئینی بوده و عموما در سمت راست آنها یک یا چند گل درشت و ترنج طرح م زدند. شروع سوره و اسم آن را هم به قلم زر می نوشته اند و نقطه های حروف را با رنگ قرمز و سبز یا زعفران و آب طلا مشخص می کردند. محل حزب و سایر علامات هم به همین شیوه مزین می شد. چون ایرانی های مانوی مذهب، کتاب دینی خود (ارژنگ یا ارتنگ) را که به وسیله مانی منقوش و مزین دیده بودند بعد از ایمان آوردن به اسلام به تزئین قرآن رو آوردند. اما احتمالا به دلیل اینکه اسلام شکل و تصویر را نهی کرده و مکروه دانسته هنرمندان برای ارضاء حس هنری خود به تزئین و تذهیب رو آوردند

صفحات بدست آمده از کاوشهای علمی تورفانی نشان می دهد که نقشان و خطاطان آن زمان توانسته اند به نحو زیبائی خطوط را با نقوش ترکیب کنند. این سبک در دوران اسلامی متداول و معمول شد

مکی نژاد درباره این هنر در دوران اسلامی می گوید: «مهم نیست که مبداء این هنر ایران بوده است یا نه اما مسلم است که این هنر در ایران تکامل پیدا می کند و نظم هندسی خاصی به خود گرفته است. تنها در ایران است که تذهیب به این شکل، با این نظم و با این هندسه دیده شده است. کارهای مشابهی که عرب ها یا چینان انجام داده اند در مقابل آثار ایرانی بسیار ضعیف جلوه می کند. پراکندگی رنگ ها نقوش هندسی اقوام دیگر هنوز هم به پختگی کامل نرسیده است. تذهیب ایرانی واقعا بی نظیر است.» در قرون اولیه دوران اسلامی به همان اندازه که به خوشنویسی توجه می شد فن آرایش و تذهیب نیز مورد علاقه بزرگان و امیران بود تا جائی که در نقاط مختلف ایران به خصوص خراسان، مراکزی جهت تعلیم و پرورش علاقمندان در این فن به وجود آمد و رفته رفته فن تذهیب راه کمال را طی کرد. در قرون اولیه دوران اسلامی ، خود خطاطان کار تذهیب را به عهده داشته اند ولی به تدریج تقسیم کار بین هنرمندان متداول و مرسوم شد. به احتمال قوی اول خطاط و خوشنویس کار خود را انجام می داد، یعنی نسخه کتاب و یا قرآن را می نوشته و در ضمن کتابت آن مقداری فضا برای کشیدن صور و یا مذهب کاری در صفحات خالی می می گذاشتند، طوری که بعضی از این کتاب ها که هم اکنون در دست است نشان می دهد که قسمتی از کار تذهیب ناتمام مانده است

از قرن ششم به بعد تزئین و تذهیب قرآن ها با روشی که در دوره های قبل به کار برده می شد فاصله گرفت. تزئینات از سادگی خارج شد و نقوش هندسی جای خود را به طرح های شاخ و برگ دار داده اند این گلبرگ های به هم پیچیده انسان را به یاد نقوش سلجوقی که بر روی مساجد این دوره اصفهان و قزوین و اردستان بنا شده اند می اندازد. از دوره سلجوقی تعدادی قرآن های مذهب باقی مانده که شاید یکی از بهترین و نفیس ترین انواع آن قرآنی است با تفسیر مجلد که در سال 584 فراهم شده است. این قرآن برای مطالعه امیر غیاث الدین ابوالفتح محمد بن سام تهیه و کاتب آن محمد بن عیسی بن علی نیشابوری است ولی متاسفانه از نام مذهب آن ذکری به میان نیامده و احتمال فراهم آوردن آن در خراسان از توسط امیر غوریان وجود دارد که قرآن به نام او مصور است. در اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم هجری شهر تبریز یکی از مراکز مهم برای تشویق و پرورش هنرمندان به شمار می رفت و این امر موجبات توسعه و تکامل فن نقاشی و تذهیب را فراهم ساخت، به خصوص در اوائل قرن هشتم به همت و سعی خواجه رشید الدین که بانی ربع رشیدی در نزدیکی شهر تبریز است توجه بیشتری برای کتابت قرآن و کتاب و آرایش و تذهیب آنها شد و در نتیجه مکتب جدیدی که به مکتب تبریز معروف است، به وجود آمد که در هنر نقاشی و فن تذهیب دوره های بعد تاثیر زیادی داشته است

از تغییراتی که در طرز تذهیب و آرایش قرآن و کتاب در این دوره به وجود آمد، استفاده از اشکال هشت گوش و ستاره دوازده پر به صورت مرکب یا مجزا از هم بر سر لوح ها و نیز ستاره های آبی رنگ و گل های پرپر کوچک برای تزئین است. سر سوره ها نسبتا پهن و با خط کوفی روی زمینه لاجوردی با شاخ و برگ درشت نقش شده است. در حواشی قرآن نیز گاهی نقش تزئینی از طرح های اسلیمی دیده می شود که از حیث رنگ آمیزی بسیار جالب است. علاوه بر رنگ طلا از الوان دیگر چون آبی، قرمز، سبز و پرتقالی نیز استفاده می شده، روی هم رفته در این دوره صنعت تذهیب به اوج کمال و ترقی خود رسیده است

دوره تیموری از دوره های بسیار مهم و پر رونق و اعلای هنر مذهب کاری است. سلاطین تیموری همه مشوق هنر کتاب نویسی بوده اند که بزرگ ترین و مهمترین آنها «بای سنقر میرزا» پسر شاهرخ بوده است. این شاهزاده علاوه بر اینکه خود به شخصه مردی هنرمند و بهره مند از فنون کتابت و خط و تذهیب و نقاشی بود ، جمع کثیری از هنرمندان که از سراسر امپراتوری تیموری گرد آورده اند که در دربار و دارالعلم و کتابخانه ای که در هرات بنیاد نهاده بود می زیستند. در این شهر کاغذ ساز، خطاط، تذهیب کار، صحاف، رنگ ساب، نقاش و امثال این قبیل هنرمندان از اهمیت بالایی برخوردار بودند. کتب این شهر از نفیس ترین و زیباترین کتاب هائی است که تاکنون تهیه شده

در این زمان هنرمندان توجه زیادی به ترسیم اشکال، نباتات، گل ها، مناظر طبیعی و گاهی اشکال پرندگان کرده اند. قرآن های این دوره مخصوصا آنها که برای شاهرخ و بایستقر میرزا فراهم شده در زمره زیباترین تذهیب کاری هاست. طلا و لاجورد یکی از عوامل اصلی کار آنها بوده و در همه حال برای آرایش و تذهیب کتاب و قرآن از آنها استفاده می شده است. صنعت تذهیب که در دوره تیموری راه کمال پیمود در زمان صفویه نیز ادامه پیدا کرد. در این زمان زمینه ها معمولا آبی رنگ است و تقسیم ها کوچکتر و به رنگ طلایی و سیاه دیده می شود. طرح های تزئینی نیز به رنگ سفید، زرد، سرخ، آبی و سبز است. تذهیب کاری و نقاشی با طلا در دوره صفویه ترقی کرد. بسیاری از نسخ باقی مانده از این زمان حاشیه بزرگی دارد که مناظر طبیعی، اشکال انسان و حیوان بر آن نقاشی شده و رنگ طلایی ، سبز و زرد در آنها به کار رفته است. اما امروز تذهیب چه وضعیتی دارد؟ مهدی مکی نژاد، عضو گروه هنرهای سنتی فرهنگستان هنر در باره هنر تذهیب در دوران معاصر به میراث خبر گفت: «در دوران معاصر ما با دو نوع تذهیب روبرو می شویم، اول تذهیب هایی که هنرمندان آن پایبند به اصول سنتی این هنر هستند. آثار این گروه از نظر فرم و شکل متنوع تر از گذشته شده است اما آن ساختار شکنی صورت نگرفته است. در واقع موتیوها، المان ها، نقوش پرندگان، گل ها و گیاهان همان هاست اما طرح ها و تا حد زیادی رنگ ها عوض شده اند. اما در دسته دوم نگاه متفاوتی وجود دارد که می تواند نوید بخش تحولاتی در آینده باشد.»

مکی نژاد معتقد است: «اتفاقی که در نگار گری ایرانی افتاد حالا دارد در تذهیب می افتد. استادانی چون فرشچیان نگاه سنتی به نگارگری دارند اما نگارگرانی مثل تاکستانی و مجید مهرگان نگاه متفاوتی دارند و بیان قلم آنها ضمن حفظ اصالت و به مضامین اسطوره ای جدید و امروزی نگاه می کنند. شاید این حرکت ها هنوز به صورت انفرادی باشد اما امیدواریم میان هنر جویان این رشته جایگاه این هنر محکم شود و سبک تازه ای در آن ابداع شود.»

تعریف تذهیب

 

(word) فایل ورد پاورپوینت هنر و فرهنگ نخستین انسان

(word) فایل ورد  پاورپوینت هنر و فرهنگ نخستین انسان

… دانلود …

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 (word) فایل ورد پاورپوینت هنر و فرهنگ نخستین انسان دارای 25 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت (word) فایل ورد پاورپوینت هنر و فرهنگ نخستین انسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت هنر و فرهنگ نخستین انسان

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت هنر و فرهنگ نخستین انسان

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن (word) فایل ورد پاورپوینت هنر و فرهنگ نخستین انسان :

هنر و فرهنگ نخستین انسان

مقدمه
جامعه اولیه چه آداب و رسومی داشتند؟ درباره جهان و خلقت آن چه تصوری داشتند؟
مراسم ازدواج و امور خویشاوندی آنان چگونه بود؟ آیا همچون عصر ما، در طول سال روزهای ویژه‌ای برای جشن و عزا و اجرای سایر مراسم اختصاص داده بودند.
باستان‌شناسان با استفاده از دستاوردهای زمین‌شناسان، زیست‌شناسان، شیمی‌ دانها و جغرافی‌دانها و به كمك روشهای تحقیق ویژه خود توانسته‌اند آگاهی‌های جالبی درباره انسان‌های پیش از تاریخ به دست آورند.

هرچند بقایای جسدهایی از انسانهای نخستین در نقاط مختلف دنیا نظیر آفریقای جنوبی، پكن، چین، هایدلبرگ(آلمان)، به دست آمده است، اما از زندگی بشر پیش از عصر یخبندان اطلاعات چندانی در دست نیست. از حدود 400 هزار سال پیش تغییراتی در آب و هوای زمین رخ داد كه در سرنوشت موجودات زنده تاثیر زیادی داشت. كاهش دمای متوسط جهان موجب شد كه بخش‌های وسیعی از شمال آسیا، اروپا، آمریكای شمالی و نواحی مرتفع كوهستانی جهان چندین نوبت از یخ پوشیده شود. به طوری كه ماموتها (یعنی اجداد فیلهای امروزی) نتوانسته‌اند خود را با شرایط آب و هوایی جدید انطباق دهند و از میان رفته‌اند.
در این دوران مناطق استوایی آفریقا برای زندگی مناسب‌تر بود. با افزایش نسبی دمای هوا و ذوب شدن یخچالهای طبیعی كم‌كم جنگل‌های وسیع پدید آمد.
در این دوران باران‌های زیادی می‌بارید. حال باید پرسید: در این دوران انسان چگونه زندگی می‌كرد؟

مصنوعات بشر در دوران كهن‌سنگی دیرین مرحله ابتدایی خود را طی می‌كرد. گذشته از چخماق، قطعات سنگی با لبه‌های تیز به كار می‌رفت. كم‌كم تراشیدن سنگ‌مشته از سنگ چخماق معمول شد وآن اسلحه‌ای سنگی بود به شكل بادام كه درازای آن به 20 سانتیمتر و وزن آن به 2 كیلوگرم می‌رسید. این سنگ‌ها را به كمك چخماق‌های دیگر می‌تراشیدند. این ابزار ابتدایی برای درست كردن میخ‌های چوبی، كندن ریشه‌ها، خراب كردن لانه‌ها و كنام‌ها و كشتن جانوران مجروح به كار می‌رفت. احتمالا این سنگ‌مشته‌ها را مستقیما برای شكار به كار نمی‌بردند، زیرا گرز و یا چوبدستی برای این كار مناسب‌تر بود. علاوه ‌بر سنگ‌مشته ورقه‌هایی از چخماق برنده نیز ساخته می‌شد كه برای تیز كردن ابزارها به كار می‌رفت.

بدیهی است در دورانی كه هنوز اختراعات مهم پدید نیامده و دانش بشری از طبیعت اندك بوده انسان زندگی بسیار سختی در طبیعت گذرانده است.
با این حال انسان به دلیل استعدادهای ذهنی و داشتن دست‌های توانا كه با آنها قادر به انجام فعالیت‌هایی متنوع‌تر از حیوانات بود با پناه بردن به غارها و تلاش برای بقا توانست خود را با شرایط جدید منطبق سازد و به حیاط خویش ادامه دهد.
بنابراین منابع لازم برای بقای انسان در طبیعت موجود بود، او می‌بایست با كوشش خود این منابع را می‌شناخت و راه استفاده از آنها را می‌آموخت.

این كار هزاران سال به طول انجامید.
ابتدا انسان با استفاده از میوه‌های جنگلی و شكار حیوانات شكم خود را سیر می‌كرد، از پوست حیوانات بدن خویش را می‌پوشاند و در غارها و حفره‌های موجود در دامنه كوهها می‌خوابید تا خود را از سوز و سرما و گزند حیوانات وحشی حفظ كند.
طی سالیان دراز تنها ابزار انسان برای شكار، تكه‌تكه كردن گوشت و دفاع از خود سنگ بود.

رفته‌رفته تجربه اندوخته می‌شود و تكنیك تكامل می‌یابد. انسان‌های اولیه در مناطق مختلف و با شیوه‌های گوناگون به ساختن ابزارهای كوچك‌تر و ظریف‌تر نایل می‌گردند. ابزار عمده نئاندرتال‌ها به صورت ورقه‌های مثلثی شكل از سنگ چخماق درمی‌آید، نوك آن برای بریدن و سوراخ كردن و لبه‌ها برای كندن پوست جانوران كشته به كار می‌رود. آسیاب شكار، چنگال و نیزه چوبین است.
انسان‌ها احتمالا نه پناهگاهی و نه پوششی داشتند و تصور می‌رود كه مدت درازی از درختان به منزله پناهگاهی در برابر حیوانات درنده استفاده می‌كردند. بعدها انسان فرا گرفت كه حایل‌هایی در برابر باد ایجاد كند و در آن پناه گیرد. سپس انسان غارهای جانوران وحشی را تسخیر كرد و در آن جای گرفت و از پوست آنها برای بستر و لباس _ كه خود نوعی خرقه بود كه با بند و نخ به هم وصل می‌شد _ استفاده كرد.

نكته: یعنی ابزار ساده‌ای كه از محیط خود تهیه می‌كرد به همین دلیل باستان‌شناسان این دوران از زندگی انسان را عصر سنگ نامیده‌اند. كشف آتش از نخستین و مهم‌ترین كشفیات بشر بود كه زندگی اش را بهبود بخشید. انسان با كشف آتش تاریكی را به روشنایی و سردی را به گرمی تبدیل كرد.
در نتیجه ترس او از طبیعت وحشی و ناشناخته كاسته شد. همجنین می‌توانست خود را گرم كند و در پناه آتش آرام گیرد و نیز با استفاده از آتش گوشت و غذا را برای خود گواراتر سازد. با گذشت زمان انسان ابزارهای كاملتر و متنوع‌تری ساخت. با تراشیدن سنگ آن را به شكل‌های مختلف درمی‌آورد. مثلا از آن تیر، نیزه، تیشه و اره می‌ساخت. همچنین علاوه بر سنگ از استخوان حیوانات و از چوب درختان نیز برای ساختن ابزارهای گوناگون استفاده می‌كرد.
برای تغذیه علاوه بر شكار از میوه درختان و ریشه برخی گیاهان بهره می‌برد. همه این كارها را به صورت گروهی انجام می‌داد. گروه‌های كوچك در حدود 20 تا 30 نفر كه با هم می‌زیستند و با همه به شكار می‌پرداختند.

نكته: یعنی ابزار ساده‌ای كه از محیط خود تهیه می‌كرد به همین دلیل باستان‌شناسان این دوران از زندگی انسان را عصر سنگ نامیده‌اند. كشف آتش از نخستین و مهم‌ترین كشفیات بشر بود كه زندگی اش را بهبود بخشید. انسان با كشف آتش تاریكی را به روشنایی و سردی را به گرمی تبدیل كرد.
در نتیجه ترس او از طبیعت وحشی و ناشناخته كاسته شد. همجنین می‌توانست خود را گرم كند و در پناه آتش آرام گیرد و نیز با استفاده از آتش گوشت و غذا را برای خود گواراتر سازد. با گذشت زمان انسان ابزارهای كاملتر و متنوع‌تری ساخت. با تراشیدن سنگ آن را به شكل‌های مختلف درمی‌آورد. مثلا از آن تیر، نیزه، تیشه و اره می‌ساخت. همچنین علاوه بر سنگ از استخوان حیوانات و از چوب درختان نیز برای ساختن ابزارهای گوناگون استفاده می‌كرد.
برای تغذیه علاوه بر شكار از میوه درختان و ریشه برخی گیاهان بهره می‌برد. همه این كارها را به صورت گروهی انجام می‌داد. گروه‌های كوچك در حدود 20 تا 30 نفر كه با هم می‌زیستند و با همه به شكار می‌پرداختند.

انسان استقرار در پناهگاه مصنوعی، سایبان‌ها، كلبه‌ها و زاغه‌ها را آغاز می‌كند. باستان‌شناسان شوروی(پ.افی منكو، س. زامیاتنین و دیگران) بر كرانه‌های رود دن و جاهای دیگر كلبه‌های دوران كهن‌سنگی نوین را كشف كرده‌اند. اینها مسكن‌هایی بودند كه بر سطح زمین صاف و به شكل بیضی ساخته شده بودند.
استخوان ران ماموت، كه در زمین كار گذاشته می‌شد به منزله ستون‌هایی به كار می‌رفت و بر روی این ستون‌ها سقفی از تیر و شاخه كه روی آن خاك می‌ریختند تعبیه می‌شد. در وسط كلبه یك یا چند اتاق قرار داشت كه سوخت آن از استخوان حیوانات بود. در كنار مساكن گودال‌هایی كنده بودند و در آنها گوشت گوزن و خوراكی‌های دیگر را نگهداری می‌كردند.

(word) فایل ورد مقاله سهم عادی

(word) فایل ورد مقاله سهم عادی

… دانلود …

 (word) فایل ورد مقاله سهم عادی دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (word) فایل ورد مقاله سهم عادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه (word) فایل ورد مقاله سهم عادی

مقدمه     
تعریف سهام عادی     
اساسنامه     
ویژگیهای سهام عادی     
حق مالکیت     
مسئولیت محدود سهامداران     
حق رأی     
کنترل شرکت     
حق دریافت سود سهام     
سررسید     
سهام مجاز و انتشاریافته     
حق تقدم در خرید سهام     
سایر حقوق     
اختیار خرید سهام به عنوان وسیله ای به عنوان تأمین مالی     
ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی     
تعیین ارزش سهام عادی    
ارزش ذاتی سهام عادی    
ساده ترین روش برای تعیین ارزش سهام عادی    
ارزش اسمی    
صرف سهام    
ارزش دفتری هر سهم    
ارزش اختیار خرید سهام عادی    
نمودار ارزش بازار اختیار خرید سهام    
رابطه بین قیمت سهام و ارزش محاسباتی اختیار خرید    
رابطه بین ارزش بازار اختیار خرید و قیمت سهام عادی    
ریسک سرمایه گذاری    
محاسن سهام عادی    
معایب انتشار سهام عادی    
عایدات سهام عادی    
فهرست منابع    

بخشی از فهرست مطالب پروژه (word) فایل ورد مقاله سهم عادی

1 کتاب مدیریت سرمایه گذاری، چارلز پی.جونز، ترجمه و اقتباس دکتر رضا تهرانی و عسگر نوربخش

2 کتاب مدیریت مالی . جلد 2 ، نوشته : ریموند پی نوو ، ترجمه و اقتباس دکتر علی جهانخانی و دکتر علی پارساییان

مقـدمه

معمولاً شرح ویژگیهای سهام عادی نسبت به سایر اوراق بهادار ، آسان تر است ، زیرا سهام عادی بسیاری از ویژگیهای پیچیده و فنی اوراق بهادار با درآمد ثابت را ندارد . از طرف دیگر ، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی آن از ارزشیابی سایر اوراق بهادار بسیار دشوارتر است . برای بررسی روش های اصلی ارزشیابی و انتخاب سهام عادی نیاز به چندین فصل است

به طور کلی اگر شرکتی بخواهد از منابع خارج از سازمان تأمین سرمایه کند سهام عادی بعد از اوراق قرضه در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در زمان انحلال و زمانی که سایر مطالبات
( از قبیل سهام ممتاز ) پرداخت شد بقیه دارائی ها به سهامدارن عادی تعلق دارد و سهام عادی در مقایسه با سهام ممتاز و اوراق قرضه برای دارنده آن دارای بیشترین ریسک است

شرکت های بزرگ صنعتی بین سالهای 1984 و 1986 در مجموع 100 میلیارد دلار سهام عادی جدید منتشر کردند . در طی همین دوره 300 میلیارد دلار از سهام عادی بازخرید و از دور خارج گردید ، زیرا بسیاری از شرکتها در هم ادغام شدند یا این که تعداد زیادی از سهام عادی ( از دیدگاه مالی ) دارای نقاط ضعف و قوت بسیار زیادی است . نقاط قوت این سهام ، از نظر تأمین مالی به مراتب بیش از نقاط ضعف آنها است ، در عین حال در هر مورد باید با توجه به شرایط موجود قضاوت کرد

1 تعریف سهام عادی : سهام عادی یک نوع دارایی مالی است که نشان دهنده مالکیت در یک شرکت است . به عبارت ساده ، سهام عادی دلالت بر حقوق صاحبان سهام در شرکت دارد

2 اساسنامه : ( Charter )

اساسنامه سندی است که مؤسسات و بنیانگذاران یک شرکت برای گرفتن اجازه تأسیس ، راه اندازی و بهره برداری مؤسسه ، آن را تهیه و در سازمان ثبت شرکتها به ثبت می رسانند . اساس و پایه اساسنامه ها معمولاً یکنواخت است و شامل حقوق کلی صاحبان سهام و حقوق خاص آنها به عنوان مالکین انفرادی مؤسسه است

1 حق مالکیت

                                                2 مسئولیت محدود سهامداران

                                                3 حق رأی ( از جمله حقوق غیرمالی سهامدار )

                                                4 کنترل شرکت

3 ویژگیهای سهام عادی :       5 حق دریافت سود سهام

                                                6 سررسید

                                                7 سهام مجاز و انتشاریافته

                                                8 حق تقدم در خرید سهام

                                                9 سایر حقوق

1-3 : حق مالکیت

دارندگان هر دو نوع سهام ( عادی و ممتاز ) مالک شرکت به حساب می آیند ، ولی از آن جا که دارندگان سهام ممتاز ( در مقایسه با دارندگان سهام عادی ) نسبت به دریافت سود و اصل سرمایه شرکت حق تقدم دارند می توان گفت دارندگان سهام عادی به اصطلاح مالک نهایی شرکت هستند

به عبارتی مهمترین ویژگی سهام عادی رابطه مالکانه است ، یعنی سهامداران مالک شرکت می شوند و منافع حاصله نیز ناشی از درآمدهایی است که برای شرکت ایجاد می شود ( چه به صورت مزایای دریافتی و یا تغییر قیمت سهام ) و همین ویژگی موجب آن گردیده تا با سایر عقود اسلامی در امر سرمایه گذاری نزدیک باشد

2-3 : مسئولیت محـدود سهامداران : limited  liability

سهامداران دارای مسئولیت محدود هستند . به این معنی که سهامداران نمی توانند بیشتر از سرمایه گذاری خود در شرکت متضرر شوند . در مواقع مشکلات مالی ، طلبکاران فقط به دارائی های شرکت متوسل می شوند و سهامداران در این شرایط محفوظ هستند . این شاید بزرگترین مزیت شرکت و عامل موفقیت آن باشد . و تنها تعهد یک سهامدار در شرکت سهامی ، پرداخت مبلغ سهم است و اگر به این تعهد خود عمل کند ، به عنوان صاحب سهم تعهد دیگری ندارد . همچنین تعهدات سهامداران همان است که قبول کرده اند و نمی توان با تغییر اساسنامه تعهد جدیدی بر عهده آنان گذاشت یا تعهدات فعلی آنان را افزایش داد . در این زمینه قانون نیز به صراحت عنوان کرده که هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت
شرکت را تغییر دهد و یا هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهم بیفزاید

3-3 : حق رأی

از جمله حقوق غیرمالی و بدیهی ترین حقی که سهامدار در شرکت دارد

سهامدار ، استفاده از حق رأی خود در مجامع عمومی ، در امور شرکت ، همچون انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت ، تغییرات سرمایه ، تقسیم سود ، تغییرات اساسنامه ، انحلال شرکت و سایر موارد ، مشارکت می کند . حق رأی سهامداران نسبی است و هر کس تعداد سهام بیشتری داشته باشد حق رأی بیشتری نیز خواهد داشت . حق رأی سهامدار
می تواند از طریق اعطای وکالت نیز اعمال شود . حق رأی به دو صورت ساده و تجمعی اعمال می شود . در رأی گیری ساده هر سهم یک رأی دارد . در این نوع رأی گیری سهامداران اقلیت نمی توانند حتی یک عضو هیأت مدیره را انتخاب کنند و کلیه اعضای هیأت مدیره را سهامداران اکثریت برمی گزینند . برای حل این معضل ، از روش رأی گیری تجملی استفاده می شود . در این نوع رأی گیری تعداد آرای هر رأی دهنده در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ، ضرب شده و حق رأی برای هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور خواهد بود، در نتیجه رأی دهنده می تواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند . بدین ترتیب سهامداران اقلیت نیز می توانند در چنین هیأت مدیره ای تأثیرگذار باشند و نماینده ای در هیأت مدیره داشته باشند

4-3 : کنترل شرکت

این که سهام شرکت های سهامی در دست افراد نسبتاً زیادی است و هیچ شخص بخصوصی
نمی تواند کنترل فردی بر آن اعمال نماید از ویژگی های مهم شرکت های سهامی است که در نتیجه آن امور و فعالیتهای شرکت در دست مدیران است و دامنه اعمال نفوذ صاحبان سهام عادی فقط تا آنجا کشیده می شود که می توانند در مورد مسائل خاص رأی بدهند

5-3 : حق دریافت سود سهام

یک شرکت پس از پرداخت مالیات و سود سهام ممتاز می تواند باقیمانده سود را بین صاحبان سهم عادی به عنوان سود سهام به نسبت سهم هر کدام از سهامداران پرداخت
نماید . البته مقداری از این سود به حساب سود سنواتی ( یا سود انباشته ) منتقل می گردد که یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت ( برای دوره های بلندمدت ) می باشد

پرداخت سود سهام نوعی توزیع سود خالص بین سهامداران است و از این رو ، سود پرداختی هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود ؛ بنابراین ، سود سهام پرداختی نمی تواند درآمد مشمول مالیات شرکت را کاهش دهد . امکان دارد که سود سهام تقسیمی یک شرکت نسبت به سال قبل کاهش یا افزایش یابد یا این که اصلاً پرداخت نگردد ؛ در این صورت ، سهام عادی به عنوان اوراق سهامداری که دارای بازدهی ثابت هستند به حساب نمی آیند

6-3 : سررسید سهام عادی

سهام عادی فاقد سررسید هستند و خریدار سهام عادی تا پایان عمر شرکت می تواند از عایدات شرکت استفاده کند . این نوع سهام قابل بازخرید و قابل تبدیل نیز نمی توانند باشند اما اگر شرکت به میل و اراده خودش منحل شود ممکن است مبلغ نسبتاً زیادی نصیب سهامداران آن شود اما در مواردی که شرکت ورشکست می شود چون شرکت مجبور به
پرداخت بدهی های شرکت می باشد معمولاً چیزی نصیب صاحبان سهام عادی نمی گردد در حالت انحلال شرکت ، وقتی که سایر مطالبات ( از قبیل سهام ممتاز ) پرداخت شد بقیه دارائی ها به سهامداران سهام عادی تعلق می گیرد. چون حقوق صاحبان سهام عادی پس از سایر مطالبات پرداخت می شود از آن جهت به سهام عادی ، مطالبات باقیمانده Residnal  Claimonts شرکت گفته می شود

7-3 : سهام مجاز و انتشاریافته و سهام خزانـه

(word) فایل ورد بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم

(word) فایل ورد بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم

… دانلود …

 (word) فایل ورد بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (word) فایل ورد بررسی طبیعت در پست امپرسیونیسم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب
مقدمه    1
فصل اول :
1-1 باونسان وان گوگ آشنا شوید    5
1-2 سیب زمینی خورها    8
1-3 رنگ خاكی و سفیدهای رنگی (در كارون گوگ)    9
1-4 لذت‌های ساده    11
1-5 نقاشی با نقطه و تك خط    12
1-6 نقاشی با شیوه مدرن    13
1-7 تك چهره باباتانگی    15
1-8 سرگرمی ون گوگ    16
فصل دوم :
2-1 گل های آفتاب گردان    18
2-2 گل های طبیعی    19
2-3 نقاشی نور بر نور    20
2-4 پویایی و تحرك    20
2-5 تراس كافه (فضای فانوس)    23

فصل سوم :
3-1 شب رنگی    26
3-2 فصل درو لاكرو    27
3-3 كاری آبی رنگ    28
3-4 اتاق خواب    30
3-5 رنگ پرقدرت ون گوگ    31
3-6 صندلیهای خالی    32
3-7 زن آدلی    35
3-8 اغراق در اشكال    36
3-9 شعله های سبز    37
3-10 پیچ و تاب در همه جا    39
فصل چهارم :
4-1 شب پرستاره    42
4-2 آثار مهم ون گوگ    44
4-3 نخستین قدم ها به دنبال میله    49
4-4 افزودن رنگ    50
4-5 نخستین قدمها    51
4-6 كلاغ ها پرفرار گندم زارها    53
4-7 آخرین منزل    55
4-8 موزه مجسمه ون گوگ    56
4-9 كارهای تقلبی از تابلوهای طبیعت ون گوگ    56
فصل پنجم :
نتیجه گیری    60
منابع و مآخذ    66
گزارش كار عملی     67
تصاویر كار عملی
مقدمه
تنها چند عبارت از كتاب تازه‌ای كه از وان گوگ انتشار یافته است نقل می‌كنم. و آن مجموعه نامه‌هائی است كه او به دوستش وان را پارد، نقاش دیگر هلندی نوشته است.
در یكی از نامه‌ها می‌نویسد : «من و شما یك خصیصه مشترك داریم و آن این است كه انگیزه‌های خود را در قلب مردم می‌جوئیم. و یك چیز مشترك دیگر نیز در میان ما هست و آن تمرین كردن از روی نمونه‌های زنده است، از روی واقعیت.»
او كه می‌خواست ترجمان زندگی مردم ساده باشد، در خطاب به آنها می‌گوید:‌ «وظیفه هنر نقاشی آن است كه روشنائی وجود شما را در جهان برپا كند.» و باز می‌نویسد : «انسان‌ها را به كجا می‌خواهم رهبری كنم؟ به سوی فضای آزاد و مرامی كه می‌خواهم به آنها تبلیغ نمایم چیست؟ این است: ای انسان‌ها بیائید تا در راه مقصود خود، وجود خود را وقف كنیم، كار بكنیم با تمام قلبمان، و دوست بداریم آنچه را كه دوست می‌داریم.»
ساده ترین زندگی‌ها را زندگی روستائیان می‌دانست، و بدین جهت بیش از همه به آنان دلبسته بود. می‌نویسد:‌ «چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است، در برگ‌های زرد. و چه خوب است كه زمستان باشد، توی برف. و پائیز چه خوب است، در برگ‌های زرد. و چه خوب است تابستان، در گندمزارهای رسیده؛ و بهار چه خوب است، لای علفها. آدم در میان دروگرها و زنهای دهقان باشد؛ در تابستان زیر آسمان، در زمستان زیر دودكش سیاه، و بداند كه همیشه اینطور بوده و همیشه همینطور خواهد بود»…
«عقیده من این است كه یك زن روستائی زیباتر از یك «خانم» است، زن روستائی با آن دامن و ارخالق آبی رنگش، پوشیده از گرد و خاك وصله دار، كه فرسودگی و باد و آفتاب، در آن هزار ریزه كاری ایجاد كرده‌اند؛ ولی همین زن، آن لباس زرق و برق دار «خانم» را بر او بپوشانید، اصلیت خود را از دست می‌دهد.»
«اگر یك تابلو كه دهقانی را نقاش كرده، بوی روغن سوخته، بوی دود، بوی بخار سیب زمینی آب پز از آن متصاعد شود، این خوب است. این نا سالم نیست كه طویله بوی كود می‌دهد. این خوب است. خاصیت طویله همین است. اگر مزرعه بوی خوشه رسیده، یا بوی سیب زمینی، یا بوی فضله یا پهن می‌دهد، این در واقع طبیعی و سالم است. خصوصاً برای شهرنشین‌ها دیدن این تابلوها لازم است. ضرورتی ندارد كه تصویر یك روستائی را آدم عطر آگین بكشد.» و به دنبال آن می‌آورد: «درست است كه من غالبا در بدبختی به سر می‌برم؛ با این حال، نوعی هنجار و تعادل آرام و خالص در وجود من است. من موضوع نقش‌ها و طرح‌های خود را در فقیرترین كلبه‌ها پیدا می‌كنم، و در كثیف ترین كومه‌ها، و با جاذبه‌ای مقاومت ناپذیر به جانب آن مكان‌ها رانده می‌شوم…»

(word) فایل ورد پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود

(word) فایل ورد  پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود

… دانلود …

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 (word) فایل ورد پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود دارای 33 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت (word) فایل ورد پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن (word) فایل ورد پاورپوینت چرا مزایای اجتماعی به صوزت نابرابر تقسیم میشود :

اسلاید 1 :

چرا مزایای اجتماعی به صورت نابرابر تقسیم می شوند؟
نکته! تفاوت در برخورداری از مزایا به نقش هایی مربوط می شود
 که افراد بر عهده می گیرند یا به آن ها نسبت داده می شوند.
در خانواده یا میزان بهره مندی مردان از مزایای زنان بیشتر است. فرزندان بزرگ و پسران نسبت به دختران از قدرت بیش تری برخوردارند.

اسلاید 2 :

     نابرابری در احترام :    
دانشمندی که ماده ی ارزشمند را کشف کرده و هنرمندی که آثار زیبایی را پدید آورده است نسبت به افراد عادی کار خارق العاده ای انجام داده اند و احساس احترام نسبت به آنها پدید می آید.

اسلاید 3 :

اگر وظیفه بعضی از نقش ها انجام دادن فعالیت فعالیت های از نوع فوق باشد حالت احترام برای ان نقش تثبیت می شود هر چند که دارندگان آن نقش واجد همه ی ویژگی های لازم نباشند.

اسلاید 4 :

هر چه فعالیت نقش در زمینه ی احترام برانگیز مانند تولدی و
ارائه ی دانش و ارزش توانای پاسخ گویی به احساس دینی و هنری بیش تر اشد فرد مجری نقش از احترام بیش تری برخوردار می شود

اسلاید 5 :

  نابرابری در قدرت
زمانی که برای آسان تر شدن کارها تقسمی کار صورت می گیرد تفاوت در مسئولیت ها باعث برخورداری نامساوی از قدرت می شود.
فرماندهی یک دسته ی نظامی نمی تواند مسئولیت خود را بدن مزیت دستور دادن به اعضای دسته گروه (قدرت ) انجام دهد.یکی از سرچشمه های مهم نامساوی بودن افراد در برخورداری از مزیت قدرت تقسیم کار و عدم تساوی نقش ها در مسئولیت ها و وظایف است

اسلاید 6 :

  نابرابری در ثروت :
ثروت مزیتی است که عمدتا به عنوان «پاداش» در اختیار ایفا
 کننده ی نقش قرار می گیرد. زمانی که دولت برای استخدام کارمندی
تقاضای زیادی داشته باشد و تعداد افراد دارای تحصیلات عالی کم
باشد (عرضه) خود به خود برای جذب افراد پاداش بالاتری را در
نظر می گیرد. افزایش و کاهش مزیت ثروت برای نقش های مختلف
تاحد زیادی تابعی از عرضه و تقاضا برای فعالیت آن نقش است.

اسلاید 7 :

 نمونه سوالات درس سوم :
1- تفاوت در برخورداری از مزایا مربوط به چیست؟ ص 56 کتاب
2- نقش هایی مثال بزنید که در حالت احترام برای آن نقش ها تثیبت شده باشد؟ ص 57
3 – چرا فرمانده ی یک دسته نظامی به مزیت قدرت احتیاج دارد؟ ص 59

اسلاید 8 :

4 – برخورداری از کدام یا مزایای سه گانه (ثروت قدرت،احترام)       لازمه ی ایفای نقش است؟ ص 59- 60
5 – رابطه ی کارگر و سرمایه دار را در جامعه ی صنعتی       در زمینه ی عرضه و تقاضا توضیح دهید؟ ص 60

اسلاید 9 :

دست یابی به ثروت یا افزایش و کاهش مزیت آن از چه راههای صورت می گیرد؟ ص 61
از اقداماتی غیر از عرضه و تقاضا در جهت افزایش مزایا چند مثال بزنید؟ ص 61

اسلاید 10 :

افراد در چه شرایطی نابرابری در بهره مندی از مزایای اجتماعی را ناعادلانه محسوب می کنند؟
افراد از لحاظ فردی در پی افزودن به میزان مزایای قدرت، احترام و ثروت خود هستند. دست یابی به مزایا بازندگی در جامعه مسیر
 می شود و افراد در محدوده ای که ارزش ها و هنجار ها به آن ها اجازه دهند از این مزایا برخوردار می شوند.  

(word) فایل ورد پاورپوینت اختلالات شخصیتی معتادان

(word) فایل ورد  پاورپوینت اختلالات شخصیتی معتادان

… دانلود …

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 (word) فایل ورد پاورپوینت اختلالات شخصیتی معتادان دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت (word) فایل ورد پاورپوینت اختلالات شخصیتی معتادان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت اختلالات شخصیتی معتادان

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت اختلالات شخصیتی معتادان

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن (word) فایل ورد پاورپوینت اختلالات شخصیتی معتادان :

اسلاید 1 :

مقدمه :

اعتیاد به مواد و داروها به عنوان یك آسیب اجتماعی در مبحث آسیب شناسی اجتماعی و یك اختلال روانی در چارچوب طبقه بندی های روانپزشكی یكی از بزرگترین معضلات جوامع بشری است كه در بسیاری از كشورها، قشر مولد و جوان را مورد هدف قرار داده است و از این طریق مضرات اجتماعی، اقتصادی و فردی بسیاری را به بار آورده است.

بررسی زمینه و علل موثر در پیدایش یك پدیده، سنگ بنا و نقطه شروع اقدامات بعدی است، بویژه هنگامی كه این عوامل در سه بعد شناختی ، رفتاری و احساسی (نگرشی) در بروز پدیده دخالت داشته باشد.

وابستگی به مواد یا اعتیاد نیز پدیده ای پیچیده است كه با عوامل گوناگون اجتماعی، روانشناختی و فیزیولوژیك

اسلاید 2 :

درهم می آمیزد و نادیده انگاشتن هر یك از عوامل به منزله بی توجهی به یك مشكل بزرگ محسوب می گردد.

از این رو برای ریشه یابی علل وابستگی به مواد در افراد هر جامعه باید شناخت دقیقی از عوامل روانی، تربیتی ، فرهنگی و اقتصادی آن جامعه كسب گردد. جهانی شدن مشاركت

شخصیت به عنوان عاملی تعیین كننده، كه تمامی رفتارهای انسان را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد، می تواند (گاهی در اثر صفات و ویژگی های ناسازگارانه) فرد و اطرافیان وی را با مشكل جدی مواجه می كند.

n

اسلاید 3 :

رویكردهای مختلفی به بررسی رابطه بین شخصیت و اعتیاد پرداخته اند كه هر كدام بُعدی از ابعاد مساله را مورد نظر قرار داده اند. از این جمله می توان به نظریه سرشتی امبروزو، روان تحلیل گری فروید و محیط گرایی اشاره نمود. این رابطه را می توان با دیدگاه های جدید شخصیت نیز بررسی نمود. رویكرد صافت یكی از دیدگاه های مطرح در حوزه شخصیت است كه در سالهای اخیر به طور جامع با مدل پنج عاملی شخصیت ارائه شده است.

اسلاید 4 :

مطالعه رابطه بین اعتیاد و شخصیت جدا از سایر عوامل چندان مفید نخواهد بود. (كولمن، ترجمه میرفخرایی، 1378)، از طرفی فشار روانی بخشی از زندگی انسانی بوده، هر فردی فشار روانی را زندگی خود تجربه می كند و پاسخ افراد نیز به این فشارها به عنوان سبك های مقابله ای شخصی، متفاوت است. مطابق مدل مقدماتی كوپر[1] از فشار روانی (1981؛ به نقل از پاول و انرایت[2]، 1987؛ ترجمه بخشی پور و صبوری مقدم، 1378) برخی از ویژگی های فردی و همچنین یك دسته از عوامل محیطی، ادراك فرد از فشار روانی را تحت تاثیر قرار می دهد. پاسخ های افراد به منابع فشار روانی، به دو گروه تقسیم می شود:

[1] -Copper

n[2] – pawell & enright

n

اسلاید 5 :

نخست پاسخ های سازگارانه؛ یعنی آن دسته از اعمال و رفتارهایی كه به فرد كمك می كند فشار روانی كاهش یابد و دسته دوم پاسخ هایی ناسازگارانه؛ یعنی اعمال و پاسخ هایی كه فرد را در وضعیت بی ثباتی قرار می دهند. اجتناب از موقعیتهایی كه موجب اضطراب می شود، پرخاشگری، افراط در مصرف الكل، مشكلات جسمی و پذیرش نقش بیمار، وابستگی به آرام بخش ها، اعتیاد داروئی و وابستگی به مواد از اثرات بلند مدت اتخاذ راهبردهای ناسازگارانه می باشد (پاول و انرایت، 1377؛ ترجمه بخشی پور و صبوری مقدم) 

n

اسلاید 6 :

بیان مسأله

با آنكه تقسیم بندی ها از علل موثر بر گرایش افراد به سوء مصرف داروها و مواد گوناگون و متنوع است با این حال عوامل موثر در سبب شناسی اعتیاد را می توان به دو دسته عوامل برون فردی (موقعیتی) و درون فردی (درونی، نگرشی) تقسیم نمود.

اسلاید 7 :

nاز جمله عوامل برون فردی می توان به موقعیتهای نامطلوب زندگی، در دسترس بودن مواد، بیكاری، تأثیر گروه همسالان، محیط های نابهنجار، سابقه سوء مصرف توسط سایر اعضای خانواده و طبقه اقتصادی اجتماعی فرد اشاره نمود.

nعوامل درون فردی نیز دربرگیرنده عوامل زیستی و روانشناختی همچون استعداد ارثی، اختلالات روانی، پرخاشگری، صفات شخصیتی، اعتماد به نفس پایین، نگرش مثبت به تأثیر مواد بر فرد، و غیره می باشد.

n این موارد در ابتلاء به وابستگی به مواد و اعتیاد افراد نقش واسطه ای ایفا می كنند (هیس، 1988؛ به نقل از آزاد و همكاران، 1382)

n

اسلاید 8 :

n(براهنی و بیرشك، 1377؛ كریسنی، 1999؛ هال و لیندزی، 1996؛ به نقل از جزایری، 1382) و نقش تعیین كننده ای بر رفتار آشكار افراد دارد.

n

n شخصیت به عنوان عاملی تأثیر گذار در سازگاری و سلامت عمومی، عبارت است از مجموعه سازمان یافته، واحد و متشكل از خصوصیات نسبتاً ثابت و مداومی كه بر روی هم یك شخص را از شخص یا اشخاص دیگر متمایز میكند

درباره وجود صفات شخصیتی بعنوان یك عامل سبب شناسی مهم در اعتیاد و كاربرد نابجای مواد اتفاق نظر وجود دارد (رفیعیان، 1377) .

n

n

اسلاید 9 :

به همین دلیل بخش عظیمی از بررسی های انجام گرفته در زمینه اعتیاد و وابستگی به مواد بر شخصیت افراد معتاد و مولفه های شخصیتی آنها تمركز دارد. این تحقیقات از نظریه ها و الگوهای مختلفی پیروی می كنند، از جمله نظریه آیزنگ (بر اساس تحلیل عوامل ) و استفاده از پرسشنامه شخصیتی وی (برای مثال رزنتال و همكاران، 1990)

از جمله الگوهای دیگر مدل پنج عاملی است كه با كارهای افرادی مانند نورمن (1963)، گلدبرگ (1990) و به ویژه مك كری و كاستا (1990) شناخته شده است. در حوزه شخصیت معتادان چندین بررسی در خارج از ایران و براساس این الگو انجام شده است سازمان انگلی

اسلاید 10 :

از جمله مطالعه فیشر و الیاس (1998) كه در آن عود را به عنوان برآیندی از عوامل شخصیتی مورد بررسی قرار داده اند و در پیگیری یكساله شدن مشخص شده است كه عود كنندگان، در پرسشنامه نئو در بعد روان رنجور خوئی (نوروتیسم) نمرات بالا و در بعد با وجدان بودن نمرات پائین نشان می دهند.

 
بررسی دیگری كه توسط مان[1] و همكاران (1995) بر روی 40 نفر كه سابقه سوء مصرف مواد داشتند و با فرم كوتاه پرسشنامه نئو انجام شد به این نتیجه رسیدند

[1] – Mann

(word) فایل ورد تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران

(word) فایل ورد تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران

… دانلود …

 (word) فایل ورد تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران دارای 320 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (word) فایل ورد تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه (word) فایل ورد تحقیق علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران

چکیده
مقدمه
توجیه علمی مسئله
موضوع: پیران‌شناسی اجتماعی
اهداف پژوهش
هدف کلی
اهداف جزئی
ضرورت واهمیت پژوهش
الف- ضرورت نظری پژوهش
ب- ضرورت کاربردی پژوهش
فرضیات تحقیق
گروه دوم فرضیات
گروه چهارم فرضیات
محدوده مطالعاتی پژوهش
مقدمه
پیری اجتماعی از ابعاد و زوایای مختلف
الف- زیست‌شناسی و پیری اجتماعی
ب- پزشکی و پیری اجتماعی
ج) ریاضی و پیری اجتماعی
د- پیری اجتماعی
هـ- ادبیات و پیری اجتماعی
و – قانون و پیری اجتماعی
ز- پیری روانی و اجتماعی
بررسی عوامل و پیامدهای جامعه‌شناختی و روان‌شناختی مرتبط با پیری اجتماعی
1- عوامل اجتماعی موثر بر پیری اجتماعی
1-1 تبعیض در فضاهای شهری و پیری اجتماعی
2-1 رهایی اجتماعی و پیری
3-1 قضاوت اقشار و گروهها و پیری اجتماعی
4-1 حمایت اجتماعی و پیری
5-1 طرد اجتماعی و پیری
2- عوامل روانی موثر بر پیری اجتماعی
1-2- شرایط استرس‌زا و پیری اجتماعی
2-2 تنهایی و پیری اجتماعی
3-2 انگیزش و پیری اجتماعی
4-2 نا امیدی و پیری اجتماعی
1- آثار و تبعات اجتماعی پیری
1-1 مشکلات اقتصادی و پیری اجتماعی
2-1 اقلیت و پیری اجتماعی
اقلیت‌های خوار انگاشته
اشخاص پیر به عنوان گروه اقلیت
3-1 بیگانگی و پیری اجتماعی
4-1محروم شدن از نقش‌های اجتماعی و پیری اجتماعی
5-1 انزوا (تک افتادگی) و پیری اجتماعی
2- آثار و تبعات روانی پیری اجتماعی
1-2 افسردگی و پیری اجتماعی
2-2 تصویر ذهنی و پیری اجتماعی
3-2 تأثیر جسم بر روان و پیری اجتماعی
4-2 نوستالژی و پیری اجتماعی
5-2 عزت نفس و پیری اجتماعی
نتیجه گیری
مکاتب و بینش‌های جامعه شناختی و روان شناختی مرتبط با پیری اجتماعی
1) نظریات جامعه‌شناختی
1-1-اصول موضوعه کارکردگرایی
1-1-1-سالخوردگی از دیدگاه کارکردگرایی
2-1-1- نگرش مرتن به پیری اجتماعی
3-1-1- نگرش امیل دورکیم به پیری اجتماعی
2-1- ساخت گرایی و پیری اجتماعی
1-2-1- نگرش مارکس به پیری اجتماعی
2-2-1- نگرش پارسونز به پیری اجتماعی
3-1- نگرش میلز به پیری اجتماعی
4-1 دیدگاه سیمن و پیری اجتماعی
5-1- کنش متقابل نمادین و پیری اجتماعی
1-5-1- نگرش چارلز هورتن کولی به پیری اجتماعی
2-5-1- نگرش مید به پیری اجتماعی
3-5-1- نگرش روزنبرگ به پیری اجتماعی
6-1- دیدگاه شیکاگو و پیری اجتماعی
1-6-1- نگرش دیر- ایمرایی – ولز به پیری اجتماعی
7-1- نظریه محیط اجتماعی (گوبریوم) و پیری اجتماعی
8-1-نظریه تداوم و پیری اجتماعی
9-1-نظریه فرانوگرایی (پست‌مدرنیسم) و پیری اجتماعی
10-1- نظریه فارغ بودن از قید یا عدم تعهد و پیری اجتماعی
11-1 نظریه انفصال (انزوا) و پیری اجتماعی
12-1-نظریه فعالیت و پیری اجتماعی
13-1-نظریه نقش و پیری اجتماعی
14-1-نظریه تضاد و پیری اجتماعی
چارچوب نظری
مدل مطالعاتی پژوهش
2- نظریات روان‌شناختی
1-2- نگرش فرانکل به پیری اجتماعی
2-2- نگذس پدیدارشناسان به پیری اجتماعی
3-2- نگرش نظریه پردازان مستقل به پیری اجتماعی
4-2- نظریات مربوط به افسردگی و ارتباط آن با پیری اجتماعی
1-4-2- اریکسون
2-4-2-بررسی افسردگی از دیدگاه سایر نظریه پردازان
3-4-2- افسردگی از دیدگاه روان‌کاوی
4-4-2- نگرش شناخت گرایان
5-4-2- نگرش رفتارگرایان
6-4-2- افسردگی از دیدگاه اجتماعی
7-4-2- افسردگی از دیدگاه سلیگمن
5-2- دوگانگی عاطفی (لیونه- فروید) و پیری اجتماعی
6-2-یافته‌های بدست آمده از تأثیر گذشته بر رفتار کنونی وارتباط آن با پیری اجتماعی
7-2- نیاز (مازلو- گریوز- راجرز) و پیری اجتماعی
مقام و کرامت جانباز از دیدگاه اسلام
بررسی راجع به موضوع مورد پژوهش از دیدگاه ادیان آسمانی
اسلام و مبحث نیاز
آشنایی مختصری با جانبازان
معلولیت
معلول
علل معلولیتها
تعریف جانباز
درصد جانبازی
طبقه‌بندی جانبازان
ماهیت جانباز
علل ایجاد مشکل در جانباز
موانع عمده در اشتغال افراد [جانباز]
مشکلات کلی جانبازان
طبقه‌بندی‌های گوناگون مشکلات جانباز
راهکارهای حکومتی برای مقابله با پیری اجتماعی جانبازان
بنابر اصل 22 اعلامیه حقوق بشر
توصیه نامه شماره 99 سازمان بین المللی کار
«حکم حضرت امام خمینی (ره) در زمینه تشکیل بنیاد شهید و رسیدگی به شهدا و جانبازان»
قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/3/1374، مجلس شورای اسلامی
الف) اجرای قانون حالت اشتغال- تبصره یک
ب) اجرای قانون حالت اشتغال- تبصره شش
ماده (13)
ماده (18)
ماده (19)
امتیازات استخدامی ایثارگران
قوانین و مقررات تسهیلات شغلی جانبازان (ایجاد شغل و حمایت های شغلی)
قوانین و مقررات آموزش
سهمیه دانشگاه‌ها
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های داخلی بنیاد جهت اعطای تسهیلات به جانبازان
واگذاری خودرو
دستورالعمل توزیع آرم تسهیلات ترددی ویژه جانبازان، مورخ 1/12/
نحوه پرداخت وام
دستوالعمل واگذاری تلفن خارج از نوبت به جانبازان با بیش از 25% از کارافتادگی
دستوالعمل اجرایی پرداخت حق پرستاری جانبازان
نحوه محاسبه حق پرستاری
راهکارهای مقابله با پیری اجتماعی در سایر کشورها
رهیافت یا رسش تحقیق (روش پژوهش)
جامعه آماری
حجم نمونه
شیوه نمونه‌گیری
ابزار اندازه‌گیری (ابزار سازی)
1)تحلیل اسناد
2) پرسشنامه
1-2- نحوه طرح پرسش‌ها
2-2- تعداد پرسش‌ها
3-2- شکل پرسش‌ها
4-2- نوع پرسشنامه
3) مصاحبه عمقی
اعتبار
روایی
پایایی
تعاریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق
سطح تحصیلات
آشنایی با افراد ذی‌نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف
وضعیت شغلی
اشتغال به کار همسر
فرزندان
مقبولیت از طرف مردم
ارزش های جبهه و جنگ
سالهای خدمت در جبهه
اعتقادات مذهبی افراد
درآمد
مزایای جنبی
امکانات قبل یا هنگام جنگ
نوع حضور در جبهه
وضعیت مسکن
دریافت کمک مالی
مشارکت سیاسی و حزبی
وضعیت تأهل
ساعات تنهایی
قضاوت جامعه
درصد جانبازی
دیاگرام روابط متغیرهای مستقل و وابسته
روش جمع‌آوری اطلاعات
روش‌های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات
1) جداول یک بعدی
جدول (1-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سن
جدول(2-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تاهل و تعداد فرزندان
جدول (3-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب سطح تحصیلات
جدول (4-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب درصد جانبازی
جدول (5-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب امتیازات و مزایا با توجه به درصد جانبازی
جدول (6-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد سالهای خدمت در جبهه
جدول (7-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن
جدول (8-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع شغل
جدول (9-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد
جدول (10-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب دفعات دریافت کمک مالی از دیگران
جدول (11-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب امکانات هنگام جنگ یا قبل از آن
جدول (12-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع رفتن به جبهه
جدول (13-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان ساعات تنهایی در طول هفته
جدول (14-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد دفعات حضور در مسجد
جدول (15-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد دفعات شرکت در راهپیمایی
جدول (16-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب قضاوت جامعه
جدول (17-1): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان گرایش به پیری اجتماعی
2) جداول دو بعدی
جدول (1-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان سن و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (2-2) : توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت تأهل و تعداد فرزند و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (3-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تحصیلات و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (4-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب درصد جانبازی و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (5-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان مزایا و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (6-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد سالهای خدمت در جبهه و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (7-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب وضعیت مسکن و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (8-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع شغل و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (9-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان درآمد و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (10-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعداد دفعات دریافت کمک مالی از دیگران و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (11-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب امکانات هنگام جنگ یا قبل از آن و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (12-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب نوع رفتن به جبهه و جنگ و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (13-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب میزان ساعات تنهایی در طول هفته و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (14-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعدا دفعات حضور در مسجد و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (15-2): توزیع جمعیت نمونه بر حسب تعدا دفعات شرکت در راهپیمایی و پیری اجتماعی جانبازان
جدول (16-2): توزیع جمعیت نمونه قضاوت جامعه و پیری اجتماعی جانبازان
3) جداول طیفی
جدول (1-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان بی‌احترامی از جانب هم‌محلی‌ها»
جدول (2-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به مخفی ماندن مشکلات جانبازان »
جدول (3-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به بهادادن به جانبازان از سوی جامعه»
جدول (4-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به دخالت سیاستمداران در خارج شدن جانبازان از فعالیت‌های اجتماعی»
جدول (5-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان درک احساسات جانبازان از جانب اعضای خانواده»
جدول (6-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «اندازه وابستگی به دیگران»
جدول (7-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان لذت بردن از انجام فعالیتهای روزمره »
جدول (8-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان لذت بردن از بیان خاطرات دوران جنگ برای خود و دیگران»
جدول (9-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان ناموفق بودن در وظایف شغلی بعلت نقص عضو»
جدول (10-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان احساس نا امیدی»
جدول (11-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «اعتقاد به ممانعت جنگ به ادامه تحصیل»
جدول (12-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان اعتقاد به جاماندن از دیگران به جهت حضور در جبهه و جنگ»
جدول (13-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب « میزان احساس ندامت مردم بعلت از حضور در جنگ»
جدول (14-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب « میزان پذیرش نظرات منطقی در رابطه با امور سیاسی کشور»
جدول (15-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «اعتقاد به کنار گذاشته شدن از سوی جامعه»
جدول (16-3): توصیف سیمای جمعیت نمونه بر حسب «میزان عملکرد مؤسساتی که مواظبت از جانبازان را تقبل کرده‌اند.»

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران ا هدف شناسایی بهتر و رفع مشکل یا دگرگونی در ارزش های حاکم مردم و مسئولین در قبال جانبازان شکل گرفته است

 پیری اجتماعی مترادف واژه هایی نظیر: طرد اجتماعی، از کارافتادگی، انزواطلبی و یا عدم توجه و حمایت  خانواده، مسئولین وسایر افراد جامعه نسبت به فرد و یا گروه خاصی از اجتماع می‌باشد. در این تحقیق بیشتر مفهوم طرد اجتماعی مدنظربوده است ، که رابطه آن  با متغیرهایی از قبیل: سن، وضعیت تأهل، درصد جانبازی، تعداد سالهای خدمت در جبهه و … سنجیده شده است.  در این راستا سوالات تحقیق نیز عمدتاً مربوط به نوع یا میزان رابطه این مفاهیم با  میزان و سطح طرد  شدگی اجتماعی جانبازان از صحنه‌های سیاسی- اجتماعی می باشد

جمعیت نمونه این تحقیق حدود 150 نفر از جانبازانی است که از نواحی مختلف شهر تهران با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و  سیستماتیک به طور تلفیقی انتخاب شده اند

روش پژوهش با توجه به معیارهای کلی از نوع مقطعی،  توصیفی و در برخی محورها بصورت تبیینی بوده و در چارچوب ابزارهای غالب از روش اسنادی وپیمایشی به صورت همزمان، بهره گرفته  هم چنین  فن پرسشنامه تؤام با مصاحبه  عمقی به عنوان ابزار تکمیلی استفاده شده است. پرسشنامه شامل 30 سؤال باز و 2 سوال بسته در دو بخش شناسایی و طیفی (لیکرت) تدوین گردیده است.  پس از جمع‌آوری اطلاعات با بهره‌گیری از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی همراه با آزمون‌های کای اسکوئر[1]، وی کرامرز[2]. دی‌سامرز[3] و رواسپیرمن[4]، یافته‌ها در قالب 17 جدول یک‌بعدی و 16 جدول دو بعدی ارائه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که 60 درصد جمعیت نمونه دارای پیری اجتماعی زیادی بوده است.  جالب توجه آنکه موضوع مورد بررسی با متغیرهایی نظیر: میزان مزایا، امکانات هنگام جنگ یا قبل از آن، میزان ساعات تنهایی و قضاوت جامعه، رابطه معنادار و مستقیمی داشته است. یعنی با کاهش یا افزایش متغیرهای مذکور، پیری اجتماعی نیزهم جهت با آنها تغییر می یابد


[1] – ()

[2] – Cramer’s V

[3] – Summer’s D

[4] -(RS)

مقدمه

پیری پدیده ای است جسمانی اما عوامل اجتماعی می تواند در تسریع آن موثر افتد. بدین معنی که چیزی از خارج بر فرد تحمیل شده و ناراحتی های جسمانی و روانی را برای شخص در پی دارد. بدین ترتیب می توان اذعان نمود که پیری امری نسبی بوده و در آن علاوه بر شاخص جسمانی، عوامل روانی و اجتماعی نیز، موثر می باشند

چنانچه پیری را مسامحتا با دید اجتماعی بررسی نمائیم، در اینصورت دریچه ای فراخناک به پهنای تاریخ زندگانی انسان بر روی کره زمین در پیش روی هر محققی گشوده خواهد شد

با توجه به وسعت مفهوم پیری در نظرگاه اجتماعی، این پدیده  میتواند گربیان گر اقشار کثیری از جامعه گردد. یکی از گروههایی که این پدیده در مورد آنها به وقوع پیوسته، قشر جانباز می باشد. با عنایت به اینکه، جانبازان در کشورما گروهی هستند که به منظور دفاع از مرز و بوم کشور بذل جان نموده و در عین از دست دادن بخشی از سلامت جسمانی خود، از لحاظ ویژگی های روحی و روانی نیز دستخوش تغییراتی گشته اند، لذا در پژوهش حاضر این قشر ایثارگر که در معرض  آسیب بیشتری بوده اند مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین با توجه به مفهوم پیری اجتماعی می توان گفت: این پدیده در  قشر جانبازان، افرادی را شامل می شود که علی رغم از خودگذشتگی شان در دفاع و یا ارتقا کشور،جامعه آنها را به وادی فراموشی سپرده و مورد بی مهری قرار داده است که از عوارض آن : انزوا، گوشه نشینی، احساس تنهایی می باشد

براین اساس به پیرامون اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، فرضیات و محدوه مطالعه پژوهش پرداخته شده از آنجا که پژوهش حاضر، تجربه ای دو سویه است ،امیدواریم برای خوانندگان نیز متقابلا رضایت بخش باشد


توجیه علمی مسئله

موضوع: پیران‌شناسی اجتماعی[1]

عنوان: بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی  بین قشر جانبازان جنگ تحمیلی در شهر تهران، سال (84-1383)

توجه به یک مسئله اجتماعی از آگاهی جامعه، پیرامون وجود آن موضوع در نظام اجتماعی سرچشمه می‌گیرد، از اینرو کلام آغازین مادر طرح مسئله تحقیق از رابطه فرد و جمع و جدایی‌های آنها شروع می‌شود و به ما اجازه می‌دهد که حداقل طرح کلی یک مشکل نظری اساسی را مشخص کنیم. بر این اساس پرسشی که به عنوان سوال پایه مدنظر می‌باشد عبارت است از اینکه: پیری اجتماعی چیست؟

پیری اجتماعی، اگر این تعبیر درست باشد در زمان‌های قدیم مشکل تلقی نمی‌شد یا وجود نداشت بلکه از فراورده‌های عصر حاضر است. به طوری که می‌دانیم واژه پیری تداعی کننده مفاهیم متعددی از قبیل پیری جسمی، پیری قانونی، پیری ریاضی وغیره است همینطور  فاکتورهای معینی من جمله ناتوانی‌جسمی، کاهش یادگیری و تغییرات فیزیولوژیک و مانند آن را به همراه دارد. به نظر می‌رسد امروزه واژه پیری وسعت، عمق و پیچیدگی بیشتری پیدا کرده است. به تبع آن مفهوم نوینی مطرح می‌شود که باید به عنوان یک پدیده اجتماعی ساختاری و بالاتر از آن مسئله اجتماعی مورد توجه قرار گیرد چرا که از یک طرف فرد تا زمانی وجود دارد و مطرح است که برای نظام اجتماعی کارکردی داشته باشد؛ در غیر اینصورت جامعه او را کنار می‌زند. از سوی دیگر این نگاه که با کاهش توانایی‌های فرد، پیران را از صحنه اجتماع حذف می‌کنند، در حد توانایی‌های بدنی و ذهنی‌شان در زندگی روزانه، اجتماعی و اقتصادی شرکت نمی‌دهند، فرصت‌های آنان را برای فعالیت در اجتماع کاهش می دهد. در عین حال گوبریوم نیز معتقد است که یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر رفتار فرد در طول زندگی، عوامل محیطی، اعم از پشتیبانی و حمایت اجتماعی نظیر عضویت در گروه، تشکیل خانواده و … می‌باشد که موجبات پیوستگی و وابستگی به محیط را فراهم می‌آورد. فردی که به واسطه موانع موجود در اجتماع از داشتن پیوستگی با دیگران  محروم می‌ماند در برابر این  موانع و محدودیت‌ها تسلیم شده و کناره‌گیری از اجتماع را به مبارزه با آن ترجیح می‌دهد و در اثر گذشت زمان احساس تنهایی بر وی غلبه کرده  به عنوان یک پیر اجتماع محسوب می‌گردد. پس همانطوری که اجتماع فرد را به انزوا می‌کشاند فرد نیز از مداخله در اجتماع دوری می‌کند و این امر به یک رابطه متقابل تبدیل می شود

سوال دیگری که در اینجا مطرح است این می‌باشد که آیا قشر جانبازان نیز در دسته پیروان اجتماعی قرار می‌گیرند؟

شاید اگر امروزه فقط از دوران جنگ صحبت کنیم جوانان آن را افسانه‌ و شخصیت‌های آن را اسطوره فرض ‌کنند اما واقعیت جنگ فراتر از افسانه و … بود. حقایق و اتفاقاتی در جنگ رخ داد که تمام دنیا را متعجب و شگفت‌زده کرد اما در داخل از جانب برخی از مردم و  مسئولین شاهد تعلل و سستی در جهت پاسداری از این ارزش‌ها بودیم. بنابراین لزوم پرداخت به شخصیت جانباز به عنوان پیر اجتماع ضروری  به نظر می رسد!

در فرهنگ واژه‌ها، جانباز به معنای جان باختن است. جان باختن در راه هدف معین و تعیین شده‌ای که مورد اعتماد جانباز است. اما در فرهنگ معنویات، این کلمه آغاز یک راه است، راهی که انتهای آن تکامل انسان است. جاده‌ی عشق و ایثاری که پر از مشکلات و سختی‌هاست. در این راه، جانباز نشانه‌ایست از ایثار و حماسه و دلیری و شجاعت و در پایان- مبارزه بی امان با  سختی‌ها و مشکلات  عظیمی است که تا پایان عمر  با صبر و اراده و قاطعیت آنان ادامه خواهد یافت. جامعه کوچک مورد بحث ما زیر مجموعه‌ای است از جامعه بزرگ اسلامی و اجتماعی که  درک مصائب و مشکلات این جامعه در راه رسیدن به هدف والایش، برای افراد دیگر جوامع تا حدودی قابل بحث است

از آن جا که  محیط برخورد و زندگی جانبازان، کوچک و محدود است در عصر حاضر این محیط محدود بر زندگی جانبازان تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت و مسائل و مشکلاتی را برای آنان فراهم می آورد

در رابطه با مسائل و مشکلات پیری اجتماعی در جانبازان متغیرهای زیادی مطرح است  اعم از: خصوصیات زمینه ای، وضعیت اقتصادی، حالات فکری و روانشناختی و اجتماعی

 در رابطه با بعد اجتماعی و پیری  چنین می‌توان بیان داشت که: نگرش های سیاسی ، دیدگاه های مردمی و برخوردهای اجتماعی با جانبازان بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بطوریکه  قضاوت ارزشی جامعه در بعضی موارد، شکل منطقی و انسانی نداشته و غالباً در دو حد افراط و تفریط، دلسوزیهای ناخواسته، ترحم ، طرد، عدم پذیرش اجتماعی و بی‌توجهی به حقوق فردی آنان قرار می‌گیرد. و امکان برقراری ارتباطات اجتماعی را کاهش می‌دهد. در حالیکه ارتباط اجتماعی نه تنها برای فرد جانباز بلکه برای هر انسانی مهم می‌باشد، هر انسانی دوست دارد در محیط باز و فضای گسترده‌ای با آرامش خاطر زندگی کند، با جامعه بیشتر در ارتباط باشد تا بتواند نیاز اجتماعی خویش  را اغنا نماید. یا میل دارد با همه کس به گفتگو نشیند. بنابراین تمام این نیازها و تمایلات در مورد جانبازان نیز صدق پیدا کرده و باید گفت شوق و شور ایشان چندبرابر انسان سالم دیگری است. در حالیکه اگر جانبازی با تمام وجود، احتیاج به تحقیق و شناخت و بررسی داشته باشد و بخواهد به دنبال آنها برود همه‌ی راهها را بر خویش بسته می‌بیند. اگر هنری داشته باشد و بخواهد به معرض دید افراد جامعه قرار بدهد موانعی پیش‌پای  او قرار می‌گیرد همینطور نمی‌تواند به نقاط دور سفر کند و با دیگر مردم جامعه‌، تماس حاصل نماید. افرادی که به عللی دچار ضعف این برقراری ارتباط می‌شوند طبعاً نا امید و خسته بر جای می‌مانند. بدامان دردها و غم‌های خویش باز می‌گردند و غرق در دنیای تفکرات بی‌سرانجام می‌شوند. بدین ترتیب قضاوت ارزشی جامعه موجبات کاهش یا افزایش ارتباطات اجتماعی را فراهم می‌آورد و هر چه ارتباطات فرد با محیط تقلیل یابد بر پیری اجتماعی فرد افزون خواهد شد

در عین حال عوامل بسیاری موجب از هم گسستگی پیوند این گروه با جامعه می‌شود و در نهایت تعامل اجتماعی و منطقی، چسب اجتماعی و ادغام آنها را در جامعه با مشکل مواجه می‌سازد. از طرفی اگر کسی در دریای پرتلاطم و سهمگین درد افتاده باشد، برای ما که در ساحل امن ایستاده‌ایم و واقعیت را نظاره‌گریم،  دردی که بر غریق عارض شده، قابل درک و احساس نیست و تنها خود را شاهد وناظر جریان یک تراژدی می‌یابیم، که در نهایت، قوه دلسوزی ما را تحریک کرده و بدنبال راه نجاتی برای او می‌گردیم. جانبازان در حال حاضر شرایط بسیار بدی را می‌گذرانند به طوری که حتی برای تأمین دارو و سایر نیازهای درمانی خود نیز با مشکلات بسیاری روبرو هستند. از آنجا که شخصیت جانباز در چهارچوب اعتقادات اسلامی و جانبازی‌هایی که اینان برای حفظ و حراست ناموس ملی داشته‌اند شایسته احترام وافر می‌باشد، به نظر می‌رسد جامعه وظیفه خود را در باب شناخت و شناسایی ابعاد اخلاقی و عملی جانبازان انجام نداده و دور نیست که مشکلات ناشناخته‌ای آشکار شده و رخ بنمایاند. و اثرات سوء بر عملکرد کلی فرد داشته باشد. چنانچه در بعد روانشناختی ابعاد گوناگون این تأثیرگذاری مشخص می‌باشد، به عنوان مثال بعد از اتمام جنگ تحمیلی و وجود معلولیت‌های ناشی از آن امکان افزایش مسائل و مشکلات روانی در رابطه با جانبازان به طور روشنی وجود دارد. این در حالی است که جامعه سبب شده نقص بدنی در تصویر ذهنی جانباز اثر منفی بگذارد و بالنتیجه ادارک وی را از خویش دستخوش دگرگونی می‌نماید

در این رابطه توجه به ، بهبود وضعیت روانی این انسانهای مظلوم که حتی نزدیکترین افراد به آنها نیز، قادر به درک درستی از آنان نمی‌باشند، لازم می نماید.. ولی چنانچه مشاهده می‌شود جانبازان به عنوان جمعیت قابل توجهی از افراد جامعه از رسیدگی دولت و مردم به نیازهایشان  محروم مانده‌اند

با توجه به مطالب ذکر شده سعی بر آن است که به بسط مفهوم پیری اجتماعی در روند کار بپردازیم


اهداف پژوهش

برای روشن‌تر ساختن مسیر حرکت مطالعه و درک اسلوب حاکم بر سایر مراحل پژوهش، آگاهی  از اهداف اصلی و فرعی لازم می‌نماید. به بیان دیگر سخن گفتن از مقصود تحقیق در ابعاد کلان و خرد، روشنی‌بخش طریق جریان مطالعه می‌باشد

هدف کلی

بررسی و شناخت علل و عوامل مرتبط با پیری اجتماعی و دلایل بوجود آمدن آن به منظور شناسایی بهتر و رفع مشکلات ناشی از پیری اجتماعی جانبازان و از سوی دیگر دگرگونی  ارزش‌های حاکم مردم و مسئولین در قبال جانبازان

 با دستیابی به این هدف، امکان طرح و توجه به اهداف ریزتری که در ذیل آمده است فراهم می گردد

اهداف جزئی

الف: بررسی وشناخت رابطه برخی از خصوصیات زمینه‌ای از قبیل: سن، سطح تحصیلات، تعداد فرزند، وضعیت تأهل، تعدادسالهای خدمت در جبهه و درصد جانبازی با پیری اجتماعی جانبازان

ب: بررسی وشناخت رابطه برخی از خصوصیات فکری و روان شناختی  از قبیل: ساعات تنهایی و اعتقادات مذهبی با پیری اجتماعی جانبازان

ج:  بررسی وشناخت رابطه برخی از خصوصیات اقتصادی از قبیل: درآمد، وضعیت مسکن، وضعیت شغلی، اشتغال به کار همسر، امتیازات و مزایا، دریافت کمک‌ مالی و امکانات قبل یا هنگام جنگ با پیری اجتماعی جانبازان

د:  بررسی وشناخت رابطه برخی از خصوصیات اجتماعی از قبیل: مقبولیت از طرف مردم، قضاوت از طرف جامعه، مشارکت سیاسی و حزبی، ارزش‌های جبهه و جنگ، نوع حضور در جبهه و آشنایی با افراد ذی‌نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف با پیری اجتماعی جانبازان

با این وصف مشاهده می‌شود که روند پژوهش در قالبی کل نگرانه به سوی فهم و دریافت اطلاعات خردتری است که درون آن چار چوب کلی نهفته است. در واقع فراهم آوری داده‌هایی که پاسخ‌گویی اهداف فرعی تحقیق باشند راه وصول اساسی را هموار می‌نماید

ضرورت واهمیت پژوهش

در بین مسائلی که جامعه به آن دچار است باید انتخاب و تلاش، برای بررسی موضوعاتی صورت پذیرد که از درجه اهمیت بالاتری برخوردار هستند. به عبارتی دیگر « … باید به اهمیت مسئله مورد نظر توجه داشت، تا اگر واجد ارزش و اهمیت کافی نیست برای آن انرژی و وقت و بودجه انسانی بدون جهت تلف نگردد.» (نبوی،(1371)/ ص: 66)

ضرورت و اهمیت هر تحقیقی به فواید نظری و عملی آن بر می‌گردد یعنی باید از یک طرف به غنا و پیشرفت تفکر مربوط باشد و از طرف دیگر به شناخت واقعیت‌ها و بهبود وضع موجود کمک کند

الف- ضرورت نظری پژوهش

در پاسخ‌یابی پیرامون اهمیت موضوع تحقیق حاضر باید توجه داشت که از دوران قدیم نیز بسیاری از افراد سعی در برقراری رابطه انسان و جامعه داشته‌اند این امر در دنیای امروز ضرورت بیشتری یافته است زیرا پیشرفت‌های بسیار سریع ابزارهای زندگی انسانی بدون در نظر گرفتن عواقب آن موجب شخصی شدن هر چه بیشتر زندگی انسانها شده و انسانها را از هم دور کرده است

این مسئله در کشورهای جهان سوم نظیر جامعه ایران به نحو بارزی خود را نشان داده است چرا که جامعه ایرانی از یک سو درگیر سنت‌های انعطاف‌ناپذیر و از طرف دیگر گرایش به پیشرفت دارد. مشکل مذکور به راحتی می‌تواند انگیزه تنهایی، طرد وحاشیه شدن اعضای جامعه را فراهم آورد. از آن جایی که هر فرد یک جزء از نظام اجتماعی  است و همانطور که اگر در بخشی از ارگانیسم یک فرد بیماری پدید آید سراسر ارگانیسم را بیماری فرا می‌گیرد و نه تنها همان قسمت را، بنابراین اگر یک فرد که جزئی از نظام اجتماعی می‌باشد و برای برقراری این نظام تلاش کرده و در این راه دچار مشکل جسمی شده است، ناچار به کناره‌گیری از جامعه خویش گردد احتمال وقوع این امر برای سایرین نیز می‌رود

با توجه به رابطه تنگاتنگ فرد و جامعه، همچنین موقعیت خاص اجتماعی کشورمان، لزوم انجام تحقیقات گسترده در کشورما، بیش از سایر کشورها می باشد و این در حالی است که پژوهشهای بنیادی در این زمینه به منظور شکل گیری تئوری های قابل دفاع، صورت نگرفته و یا تحقیقات در سطح بسیار محدودی بوده است. لذا، ضعف در تئوری ها و وجود خلاهای بارز در چارچوب نظری این پدیده در جامعه ما، لزوم انجام پژوهشهایی از این دست را بیش از پیش آشکار می نماید

ب- ضرورت کاربردی پژوهش

پژوهش حاضر از طرفی در پی شناخت مشکلات جانبازان می‌باشد زیرا این افراد نباید بدلیل مشکلات جسمی در حاشیه قرار گیرند. آنان نه تنها دارای لیاقت انسانی و نیازمند دوست‌داشتن و محبت کردن می‌باشند بلکه باید افراد جامعه به جانبازان بیشتر بپردازند ، زیرا آنان نیازمند ترحم نیستند، بلکه باید از ظرفیت‌های باقی مانده ایشان حداکثر استفاده برای پیشرفت کشور به عمل آید و در کنار دیگر افراد جامعه فعالانه در کارها مشارکت کنند در این راستا هر گونه برنامه‌ریزی ضرورت دارد تا توانایی‌های جانبازان توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد. چرا که به نظر می‌رسد علیرغم توجه لفظی به مسئله جانبازی دیدگاه علمی از ضعف فراوانی برخوردار است

لذا به دلایل ذکر شده، موضوع پیری اجتماعی برای این رساله تحصیلی انتخاب گردید

امید است که در سایه استعانت حضرت حق، مجموعه حاضر با همه نواقصی که در بر دارد قادر باشد گوشه‌ای از ابهامات موجود در چنین بحثی را برای خوانندگان بر طرف سازد و نتایج این تحقیق منبعی برای مراکز علمی قرار گیرد، هم چنین نقطه‌ای برای آغاز تلاش در جهت رفع تبعیض‌ها و اعطای فرصت‌های برابر به انسانها باشد


فرضیات تحقیق

معادل لاتینی فرضیه[2] از ریشه یونانی به معنای فرض و حدس گرفته شده است. در فارسی معادل‌هایی چون شرط و فرض یافته است. به طول کلی فرضیه پرسشی است جهت یافته که انسان در برابر یک امر واقع که از قبل برگزیده شده است مطرح می‌سازد. خواه به منظور بررسی این امر که آیا قوانین شناخته شده در مورد آنها قابل اعمال هستند یا خیر، خواه جهت دستیابی به قوانینی تازه، روابطی نو و یا پیشنهاد تجربه‌های جدید

به طور کلی در تحقیقات علی، میدانی، اسنادی و … نقش فرضیه انکارناپذیر است و باید فرضیه را به حق موتور تحقیق دانست. تمامی فرایند تحقیق برای اثبات و یا رد فرضیه صورت می‌گیرد. هم اثبات و هم رد فرضیه حائز اهمیت است و نباید صرفاً به اثبات  فرضیه توجه داشت. (اتسلندر،(1371)/ ص: 27)

فرضیه‌ها به اشکال متفاوت رشد می‌یابند و در همه آنها یک اصل مشترک است و آن اینکه فرضیه در هر صورت و  شکلی که باشد رابطه‌ای است حدسی یا فرضی که موقتاً محققین بین دو یا چند متغیر پیش‌بینی می‌کنند تا بعدا این رابطه‌ها را به یک محک تجربه بزنند و اگر تایید شد آن را در قالب علمی و یا تجربی بیان کنند و از تعمیم وجوه مشترک فرضیه‌های تایید شده به یک تئوری علمی برسند

منابع اخذ فرضیات در مطالعات تجربی متعدد و متنوع است که عبارتند از

الف- تجارب شخصی محقق

ب- تئوریها و نظریات مرتبط

ج- استفاده از تحقیقات پیشین

د- فرهنگ (کاشانی/ ص : 34)

بر خلاف پدیده‌های طبیعی، پدیده‌های اجتماعی تابع یک علت نیستند و در پی شناخت هر واقعیت اجتماعی و چگونگی شکل‌گیری آن باید بدنبال فهم سبب‌های متعدد برآمد. به سخن دیگر پدیده‌های اجتماعی (چند سبب) هستند. اصولاً یک بررسی جامعه‌شناختی همیشه به کمک تعدادی متغیر به شرح مجموعه‌ای از عناصر یا واحدهای مشابه می‌پردازد. (بودون،(1369)/ ص: 78)

آنچه مهم است ارائه فرضیاتی با ریشه‌های نیرومند است که اگر ممکن گردد حرکت تحقیق در مسیر راست گونه بوده و از دقت علمی کافی برخوردار شود

فرضیات تحقیق حاضر در قالب گروه فرضیات به شکل ترکیبی و چند متغیره ارائه شده است

گروه نخست فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات زمینه‌ای از قبیل: سن، تحصیلات، تأهل و تعداد فرزندان، تعداد سالهای خدمت در جبهه و درصد جانبازی با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد

گروه دوم فرضیات

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات اقتصادی از قبیل: درآمد، وضعیت مسکن، وضعیت شغلی، اشتغال به کار همسر، امتیازات و مزایا، دریافت کمک مالی و امکانات قبل یا هنگام جنگ با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد

گروه سوم فرضیات:

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات اجتماعی از قبیل: مقبولیت از طرف مردم، قضاوت از طرف جامعه، مشارکت سیاسی و حزبی، ارزش‌های جبهه و جنگ، نوع حضور در جبهه و آشنایی با افرادی ذی نفوذ در سازمان ها و ارگان های مختلف با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد

گروه چهارم فرضیات

– به نظر می‌رسد بین برخی از خصوصیات فکری و روان شناختی  از قبیل: ساعات تنهایی و اعتقادات مذهبی با پیری اجتماعی جانبازان رابطه وجود داشته باشد

محدوده مطالعاتی پژوهش

بررسی‌هایی که در ارتباط با موضوع می‌باشند از دو بعد نظری و میدانی قابل تأمل است ولی با توجه به اهداف مطالعاتی به ناچار باید بعضی از عوامل و شرایط را در حوزه مطالعاتی جای داد

 بر این اساس پدیده‌های اجتماعی با توجه به ویژگی‌های خاص خود و از طرف دیگر با توجه به وسعت و پیچیدگی دنیای انسانی و انبوه اطلاعات، محدوده مطالعاتی متناسب با خود را طلب می‌کنند تا از زاویه‌ای خاص به تبیین واقعیت بپردازند در این پژوهش به جهت وضعیت خاص پدیده مورد نظر از ترکیب دو روش عمده در علوم اجتماعی استفاده شده است. در بخش نخست کار به لحاظ نظری سعی در جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با موضوع کردیم

این تحقیق سعی نموده است که موقعیت این پدیده را از زوایای دید و نظریات و دیدگاه های جامعه‌شناختی مورد بررسی قرار دهد و از آنجایی که به موضوع پیری اجتماعی در نظریات و تئوری های جامعه‌شناختی جایگاه کمرنگی تعلق یافته و پیرامون مسائل جانبازان دیدگاه‌های مبسوطی ارائه نشده است به ناگزیر جهت تکمیل مباحث از تئوری ها و مباحث و نظریات روان شناختی نیز استفاده کردیم. در عین اینکه مفهوم جامعه مورد نظر نیز ما را به یک بحث روان شناختی می‌کشاند. بنابراین تحقیق حاضر به تحلیل تئوری نظریه‌های جامعه شناسی و روان شناسی توأماً نیازمند است. از آن جایی که با موضوع بدیع و تازه‌ای روبرو بودیم بدست آوردن برخی مطالب از محدوده مطالعاتی منابع مذکور خارج بود. بدین جهت برای تکمیل اطلاعات خصوصاً در بخش آمار ناگزیر به مراکز مربوطه مراجعه نمودیم

در بخش دوم کار با استناد به روش پیمایشی جهت جمع‌آوری اطلاعات به مراکز نگهداری و و مراقبت از جانبازان مراجعه نمودیم و در عین استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه‌گیری از پیش‌تعیین شده، با توجه به شرایط محیطی، لازم می‌نمود تا از مصاحبه نیز جهت تکمیل اطلاعات بهره گیریم. که در انتها اطلاعات بدست آمده جهت توصیف سیمای جمعیت نمونه با توجه به فرضیات تحقیق به صورت جداگانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت

[1]  Social gerotalogy

[2] – Hypothesis

(word) فایل ورد مقاله کاربرد مبرد ها

(word) فایل ورد مقاله کاربرد مبرد ها

… دانلود …

 (word) فایل ورد مقاله کاربرد مبرد ها دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (word) فایل ورد مقاله کاربرد مبرد ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه (word) فایل ورد مقاله کاربرد مبرد ها

1- مقدمه Introduction
2- مبردها Refrigerants
3- مبردهای جایگزین و معیارهای انتخاب
3-1- عملکرد Performance
3-2- ایمنی Safety
3-3- اطمینان Reliability
3-4- ملاحظات زیست محیطی Environmental consideration
3-5- ملاحظات اقتصادی Economic Consideration
3-6- مصرف انرژی Power Consumption
4- انواع مبردها Kinds Of Refrigerants
5- انتخاب مبرد جایگزین R-22 در مجتمع پتروشیمی اصفهان
6- مبرد R-
7- محاسبات سیستم سرد کننده ساختمان سایت آفیس در شرایط موجود با گاز R-
7-1- محاسبات ترمودینامیکی سیکل با مبرد R-22 ( سیکل ایده‏آل)
7-2- جزئیات محاسبات سیکل تبرید R-22 ( سیکل واقعی )
8- محاسبات سیستم سردکننده ساختمان سایت آفیس با R-
8-1محاسبات ترمودینامیکی سیکل با مبرد R-507 ( سیکل ایده‏آل )
8-2محاسبات ترمودینامیکی سیکل تبرید با مبرد R-507 ( سیکل واقعی )
9- لزوم استفاده از ضد یخ
10- اقلام و مواد مورد نیاز جهت انجام پروژه تعویض R-
11- دستورالعمل تعویض HCFC R-

1-   مقدمه  Introduction

با توجه به آنچه که در گزارش اول ، اسفند 1381 ( بررسی و چگونگی تعویض مبرد R-22 در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان) به آن اشاره شد و پروژه‏های انجام شده در خصوص‏تعویضCFC ها در این مجتمع، PROPOSAL حذف برای مبردهای R-11 ، R-13 ، R-502 و R-12 صادر شده است و در طی سال گذشته و جاری دستگاههای سبک مجتمـع که با R-12 کار می‏کردند ، در زمـان تعمیرات و در واحد تهویه گاز آنها با مبرد R-134a با موفقیت تعویض شد که در این زمینه می‏توان به دو دستگاه آبسرد کن و دو دستگاه فریزر اشاره نمود

واحد تهویه امیدوار است بتواند با انجام پروژه تعویض HCFC  R-22 که برای اولین بار در کشور در این مجتمع انجام میگیرد ، رسالت خود را در خصوص تعهدات زیست محیطی و پروتکل مونترال تکمیل نموده و بدین ترتیب در کارنامه خود در خصوص RETROFIT تجربه جدید ( تعویض HCFC ها ) را به دستاوردهای خود اضافه نماید

البته با توجه به تماس‏ها و مکاتباتی که از طریق اینترنت بعمل آمده است، از مبرد R-507 بجای فرئون R-22 فقط در دستگاههای سرد کننده‏ای که دمای آنها زیر صفر است (LOW AND MEDIUM TEMPERATURE) استفاده میشود و این مسئله هم اخیراً و آنهم بصورت یک پروژه تحقیقاتی که از طرف ASHRAE هزینه شده است ، عنوان گردیده و در واقع استفاده از R-507 بجای R-22 در سیستمهای سرد کننده با دمای بالای صفر (HIGH TEMPERATURE) و آنهم به کمک BRINE ( ضد یخ – اتیلن گلایکول ) برای اولین بار در این مجتمع صورت میگیرد که در صورت موفقیت علاوه بر تعویض HCFC ، مسئله بهینه‏سازی در مصرف انرژی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت

نکته : استفاده از گلایکول اتیلن و پائین آوردن دمای آب چیلر از 8°C   به 1°C ، از سیستم میتوان بعنوان ICE CHILLER STORAGE بهره برد.  ( باید در نظر داشت که مکانیزمها و سیستمهای بکار برده شده از نظر دما و فشار محدودیتی نداشته باشند )

استفاده از دستگاههای ICE STORAGE در طراحیهای جدید و آتی با دمای (1°C) 36°F علاوه بر بهینه کردن مصرف انرژی ، هزینه‏های لوله‏کشی ، داکت و کانال کشی ، پمپها و وسایل برقی را بدلیل کوچک شدن سایزشان کاهش داد

2-     مبردها Refrigerants

مبرد ماده‏ایست که با جذب حرارت از یک ماده و یا یک محیط و انتقال آن به محیط دیگر بصورت عامل خنک کننده عمل می‏کند.  در یک سیکل تراکمی تبخیری ، ماده مبرد با تبخیر و تقطیر تناوبی ، به ترتیب حرارت را در اواپریتور جذب و در کاندنسر دفع مینماید

مبرد میبایستی دارای خواص شیمیائی ، فیزیکی و ترمودینامیکی ویژه‏ای باشد که استفاده از آن مطمئن و از نظر اقتصادی به صرفه باشد

البته مبردی وجود ندارد که برای همه کاربردها مناسب باشد ، بهمین دلیل میبایستی در انتخاب یک مبرد شرایطی را در نظر گرفت که بتواند نیازهای یک کاربرد بخصوص را تأمین نماید

3-    مبردهای جایگزین و معیارهای انتخاب

Retrofit Refrigerants & The Guide Lines Of Choise

با شرایط خاصی که در سالهای اخیر برای کره زمین ایجاد شده است ومسئله صدمه دیدن لایه اوزن ، سازمانهای بین‏المللی استفاده از HCFC ها را نیز همانند CFCها محدود و برای حذف (PHASE OUT) کردن آنها برنامه زمان بندی شده‏ای را در نظر گرفته‏اند و شرکتهای تولید کننده اینگونه مواد سعی بر این دارند که جایگزینهای مناسبی را تولید و در دسترس مشتریها و مصرف کننده‏ها قرار دهند

البته همانگونه که در گزارش اول به آن اشاره شده است واحد تهویه در نظر دارد که مسئله بهینه سازی انرژی را در زمان تعویض و انتخاب مبرد جایگزین ، مد نظر قرار داده تا بدین ترتیب در کاهش مصرف سوختهای فسیلی قدم مؤثری برداشته باشد.   در نتیجه نسبت به تعویضهای گذشته میتوان اصل ششم یعنی ارزیابی انرژی مصرفی را به پنج اصل گذشته اضافه نمود

الف ) عملکرد  Performance

ب)    ایمنی Safety

ج)    اطمینان Reliability

د)    ملاحظات زیست محیطی Environmental Consideration

هـ)  ملاحظات اقتصادی Economic Consideration

و)    مصرف انرژی Power Consumption

3-1-  عملکرد Performance

ظرفیت برودتی (COOLING CAPACITY) ، ضریب عملکرد (COP) ، گرمای نهان تبخیر مبرد ، چگالی گاز و نقطه جوش مبرد فاکتورهائی است که عملکرد سیستم را مشخص می‏نماید

3-2- ایمنی  Safety

غیر سمی بودن ، غیر قابل اشتعال بودن و فشار کارکرد مبرد بعنوان مهمترین شاخصهای ایمنی مبرد در نظر گرفته میشود

3-3- اطمینان  Reliability

پایداری شیمیائی و سازش و تطابق آن با اجزای مختلف سیستم و مخصوصاً با روغن کمپرسور یکی از ویژگیهای مهم یک مبرد به حساب می‏آید.  قابلیت حل شدن مبرد در روغن آنهم در دماهای کارکرد مختلف باید مورد قبول بوده و در برگشت روغن به کارتل کمپرسور خللی بوجود نیاید

3-4- ملاحظات زیست محیطی  Environmental consideration

در انتخاب مبرد جایگزین دو فاکتور مهم زیست محیطی مدنظر است

1-                    پتانسیل تخریب لایه اوزن OZON DEPLETION POTENTAIL

2-                    پتانسیل گرمایش گلخانه‏ای GLOBAL WARMING POTENTAIL

3-5- ملاحظات اقتصادی Economic Consideration

با توجه به مقررات جدید EC REQULATION 2037/2000 واضح است که در آینده‏ای نزدیک حذف و از رده خارج شدن CFC ها و بدنبال آنها HCFC ها حتمی است.  در نتیجه علاوه بر گران شدن مبردهای قدیمی و نیز به سبب مقررات گمرکی که در واردات و صادرات اینگونه مواد در نظر گرفته شده است ، چنانچه در بازار هم یافت شوند ، بصورت قاچاق و گران خواهند بود ، علاوه بر این ، انتخاب یک مبرد جایگزین نیز در بعضی مواقع میتواند منجر به تعویض کامل کمپرسور ، روغن و یا تمام اتصالات لوله کشی شود بهمین دلیل در انتخاب یک مبرد جایگزین میبایستی مسائل اقتصادی و هزینه‏ها را در نظر گرفت

3-6-  مصرف انرژی Power Consumption

با توجه به مقایسه دقیق خصوصیات مبردها و اطلاعاتی که از طریق اینترنت دریافت شده است میتوان با لحاظ کردن

1)                        COP Of Refrigerants

2)                        Surface Coefficient Of Heat Transfer Of Refrigerants

3)                        Surface Coefficient Of Heat Transfer Of Oils

و حلالیت روغنهای POLYOIL ESTER که نسبت به روغنهای معدنی و الکالین بنزنی شرایط بهتری را دارا هستند ، مسئله مصرف انرژی به ازای هر تن برودت را کاهش و بدین ترتیب علاوه بر انتخاب مبرد ایده‏آل از نظر سازگاری آن با سیستم در بهینه کردن مصرف انرژی میتوان اقدام نمود

البته استفاده از گلایکول اتیلن بعنوان ضد یخ در آب چیلر این فرصت را به صاحب دستگاه خواهد داد که دمای آب چیلر را پائین‏تر آورده و زمان استراحت دستگاه را بیشتر نماید. بدیـن تـرتیـب تعـداد ON  و OFF هـای سیستـم در 24 ساعـت کاهش یافته و در دیماند و آمپرهای راه اندازی که خود باعث افزایش هزینه‏های  الکتریکی می‏گردد ، صرفه‏جوئی نماید

(word) فایل ورد پاورپوینت ایوان کرخه

(word) فایل ورد  پاورپوینت ایوان کرخه

… دانلود …

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 (word) فایل ورد پاورپوینت ایوان کرخه دارای 30 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت (word) فایل ورد پاورپوینت ایوان کرخه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت ایوان کرخه

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود(word) فایل ورد پاورپوینت ایوان کرخه

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن (word) فایل ورد پاورپوینت ایوان کرخه :

اسلاید 1 :

نگاهی مقدماتی به خوزستان

استان خوزستان با مساحت 64236 کیلومتر مربع، در جنوب غربی ایران قرار دارد. این استان از شمال به استان لرستان، از شمال شرقی به استان اصفهان، از شمال غربی به استان ایلام، از شرق و جنوب شرقی به استان های چهار محال و بختیاری و کهکیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و از غرب به کشور عراق محدود می شود. استان خوزستان دارای 16 شهرستان و 29 شهر می باشد.

استان خوزستان که یکی از مهم ترین و با ارزش ترین مناطق ایران است; در جنوب غربی ایران واقع شده و از جاذبه های کم نظیر گردشگری در زمینه های طبیعی، تاریخی، معماری، اجتماعی و فرهنگی برخوردار است. خوزستان یکی از باستانی ترین و تمدن خیزترین ناحیه های جهان بوده و جزو کهن ترین سرزمین های متمدن بشری به شمار می رود. آفتاب دل نشین، آب فراوان، خاک مرغوب و مردمانی سخت کوش سبب شده; این منطقه یکی از پرحاصل ترین نقاط ایران شده و لقب “زرخیز” را از آن خود نماید.

اسلاید 2 :

درباره واژه “خوزستان”، معانی و تعابیر فراوانی وجود دارد که قدمت و دیرینگی این خطه را آشکار می سازد. برخی کلمه “خوز” را نام قبیله ای می دانند که در این منطقه ساکن بوده است. “ابن منظور” به سال 711 ه. ق. در “لسان العرب” اشاره دارد: ” خوز قوم یا قبیله ای از مردم عجمند”. از سوی دیگر “خوز” را به معنی “شکر” و “نیشکر” نیز معنا می کنند. زیرا خاک حاصلخیز و بارور خوزستان، استعداد ویژه ای برای رشد این گیاه، داشته و آنجا بهترین محصول نیشکر را به دست می داده است.

“خوزستان” در دوران باستان، به خصوص در دوره هخامنشی به دو ناحیه تقسیم می شد: بخش های شمال و شمال شرقی که انشان (انزان) نام داشت و سرزمین های با صفا، کوهستان ها و جنگل های فراوانی را شامل بود، و ناحیه جنوبی که دارای آب و هوای گرم و مرطوب و دشت های حاصلخیز و جلگه ای جنوبی که دارای آب و هوای گرم و مرطوب و دشتهای حاصلخیز و جلگه بوده است. بخشهای جنوبی که “عیلام” نام داشته یادآور تمدنهای دیرینه خوزستان است و به شدت تحت تاثیر فرهنگ “میان رودان” بوده و جغرافیای وسیعی را شامل می شده که حد فاصل لرستان و خوزستان و سواحل خلیج فارس امروزی است.

u

اسلاید 3 :

“استرابون” جغرافی دان عهد باستان، خوزستان را از حاصلخیزترین جلگه های جهان می داند; زیرا رودخانه های زیادی این دشت را مشروب می کرده که امکان کشاورزی و آبادانی را در این منطقه میسر می ساخته است . شاید بر همین اساس بوده که عده ای بر این اعتقادند که نام این سرزمین “هند” یا “اند” بوده که به معنای جایی با آبهای فراوان می باشد. در کتاب “مجمع التواریخ و القصص” خوزستان به نام “حجوستان” و “حبوجستان” آمده که به نظر می آید ماخوذ از زبان پهلوی با عناوین “حبوجستان” و “حوجستان” است.

وجود مراکز علمی و فرهنگی همچون دانشگاه جندی شاپور در این استان، دال بر اهمیت و رونق این خطه ارزشمند می باشد که استادان بزرگ دانش پزشکی را از یونان، مصر، هند و روم گرد هم آورده بوده است. پزشکان برجسته و ناماوری که به مداوای بیماران و تدریس دانشجویان رشته پزشکی در این دانشگاه مشغول بوده اند.

اسلاید 4 :

این دانشگاه که به دستور شاپور اول (271-241 م) بنیان نهاده شد. توسط شاپور دوم (ذوالاکتاف) مرمت و بازسازی گشت و در زمان انوشیروان تکمیل و توسعه یافت. علما، دانشمندان و شاعران بزرگی همچون “ابونواس حسن بن هانی خوزستانی”، که از ارکان شعر عرب است، “عبدالله بن میمون اهوازی”، “نوبخت اهوازی منجم” و فرزندانش، جورجیس پسر بختشوع گندیشاپوری و شاعران عرب زبان شیعی، مانند “ابن سکیت” و “دعبل خزائی” که با اشعار خود ولایت و امامت را پاس داشته اند و زبان به مقاومت گشوده اند از همین منطقه برخاسته و در این دیار زندگی می کرده اند.

نفت و گاز مهمترین منابع طبیعی کشور; برای اولین بار در این استان و در شهر مسجد سلیمان، قریب به 80 سال پیش کشف و استخراج شد. از آن موقع تا کنون حوزه های نفتی فراوانی در این استان کشف و مورد بهره برداری قرار گرفته که ازمهمترین آنها حوزه های نفتی اهواز می باشد. پالایشگاه آبادان و پتروشیمی بندر امام و ماهشهر و; از جمله صنایع وابسته به نفت در این استان می باشند.

اسلاید 5 :

رودخانه کارون پر آب ترین رودخانه شرقمیانه، به همراه رودخانه های دز، کرخه، اروند و گتوند; این استان را به یکی از مساعدترین استان ها برای اجرای طرح های کشاورزی تبدیل نموده و هم اکنون بزرگترین طرح تولید نیشکر و صنایع جانبی آن، در این استان در حال انجام است. ارتباط این استان به آب های آزاد از طریق بنادر آبادان و خرمشهر، امکان دیگری از این استان برای تجارت آزاد می باشد.

u

اسلاید 6 :

برد نشانده    

آثار باستانی برد نشانده بین راه مسجد سلیمان و سد شهید عباسپور قبل از گدارلنده واقع است. در بالای تپه ای صفه مانند ، صفه سلیمان سر مسجد وجود دارد . این صفه 28 پله و هر پله8/5 متر طول دارد.صفه مزبور از چهار طرف پلکان دارد و در سمت شرق و غرب این پلکانها 5 دهانه است که هر دهانه آن 7/20 متر پهنا داشته. بردنشانده یا میل نشانده در درون یک ساختمان ویرانه در ابتدای قسمت سفلای این مجموعه به چشم می خورد.

در قسمت غربی و شمال غربی برد نشانده آثار خرابه های سنگی گورهای اسلامی و مقابر قدیمی وجود دارند. قدیمی ترین تاریخ ثبت شده برلوحه سنگ گور اسلامی ،1216ه.-ق است. آثار زیادی از ساختمانهای کهن و جای یورتهای شبانی و بندهای آبرسانی و جویها و خانه ها دیده می شود. اشیای به دست آمده از بردنشانده بیشتر مسکوکات و سفال اند. مسکوکات بیشترمسین و سفالها از جنس سفال های ضخیم نخودی رنگ دوران عیلامی کهن بوده اند . یکی از میلهای بردنشانده ،سرستون های بنای آن، و ; به موزه شوش انتقال داده شده اند.

اسلاید 7 :

بقعه امام زاده عبد الله

بعقه امام زاده عبدالله بربالای تلی در جنوب شهر شوشتر قرار دارد و دارای چشم اندازبسیار زیبایی است . ساختمان اصلی آن را به المستنصر بالله خلیفه عباسی نسبت می دهند. دربالای سردرحرم امام زاده عبدالله ، کتیبه ای به خط کوفی باقی مانده که تاریخ 625ه.-ق. را دارد .این بقعه در گذشته دارای ساختمانهای جنبی چون مدرسه ، کتابخانه ، و مهمانسرا بوده است که به مرور زمان از بین رفته اند.امام زاده عبدالله محل دفن یکی از فرزندان امام زین العابدین (ع) است.ضریح آن در زمان ناصر الدین شاه قاجار به سال 1270ه.-ق. به سبک ضریح سازی اواخر صفوی ساخته شده است . این بنا گچ بریهای دوران قاجاریه را دارد و نقش سروها و شیشه کاری مرکز دایره گنبد و حاشیه بندی آن جالب است.در تاریخ 28دی 1369ه.- ش. به اتفاق آقایان محمد ابریشم کار و محمود کریمی از امامزاده عبد الله درشوشتربازدید شد.سقف بقعه ترک برداشته است ودر وضع بدی قرار دارد وایوانهای بقعه نیزدرحال نابودی اند. متولی بقعه درحال حاضرآقای سید حسین کلیدداراست

اسلاید 8 :

ایوان کرخه

شاپور دوم ساسانی(309-379) در 25 کیلومتری غرب شوش بر ساحل راست رودخانه کرخه یک شهر جدید شاهی بنا کرده که در متن پهلوی شهرستان های ایران از این شهر به نام (ایران کردشاپور)نام برده شده یعنی شهری که شاپور ساخته است و امروزه ان را ایوان کرخه گویند. طرح شهر به روش غربی است. شهر به شکل مستطیلی است که چهار کیلومتر طول و یک کیلومتر عرض آن است. شهر را باروی مستحکمی در بر گرفته که این بارو با خشت ساخته شده. ایوان کرخه دارای انواع تاسیسات شهری از جمله کارگاه  های بافندگی ابریشم بوده است، که در پرتوی آن پارچه های ابریشمی این شهر به نقاط دور و نزدیک صادر می شده است. آثار معماری و شهرسازی ایوان کرخه تاثیر زیادی بر معماری ایران و خارج از ایران داشته است.

اسلاید 9 :

ایوان کرخه آثار شهری از دوره ساسانیان است و زمانی یکی از مهم ترین شهرهای دوران شاپور ساسانی بوده است و در گویش محلی به ایوان کرخه کوت گپون یعنی محل بزرگان هم می گویند. این بنا در سال 1310 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.[نیازمند منبع] این بنا در 20 کیلومتری شمال‌غربی ویرانه‌های شوش و 20 کیلومتری جنوب غربی دزفول ، در سمت راست رود کرخه در جاده دهلران قرار داردقرار دارد و کامل ترین و بزرگ ترین شهر مدفون شده ساسانی است.

این شهر به علت آنچه تعرض های پی در پی، خوانده شده، در معرض نابودی کامل قرار گرفته است. وزارت راه و ترابری، از سال 82 13 طرح احداث جاده ای را شروع کرده که از وسط این شهر تاریخی می گذرد.

u

اسلاید 10 :

تخریب و حفاری غیرمجاز در ایوان کرخه شوش

جام جم آنلاین: سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان از جدیدترین تخریب در محوطه باستانی ایوان کرخه خبر داد و گفت: این تخریب مانع جدی برای ثبت جهانی این اثر است.

مجتبی گهستونی در گفتگو با مهر در اهواز با اشاره به اینکه تخریب در ایوان کرخه در کنار کشت اراضی و حفاری های غیر مجاز، این بار شکل دیگری به خود گرفته است، گفت: شرکت توزیع نیروی برق شوش از اسفندماه 1378 تا نیمه اول فروردین 1388 اقدام به نصب 60 پایه برق در عرصه محوطه باستانی ایوان کرخه کرده است.

وی اظهار داشت: این اقدام اداره برق به خاطر تعرض به ایوان کرخه، حفاری غیر مجاز و تخریب، تخلف آشکار از قوانین حمایتی از محوطه های باستانی محسوب می شود.

(word) فایل ورد مقاله در مورد خیام ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت

(word) فایل ورد مقاله در مورد خیام ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت

… دانلود …

 (word) فایل ورد مقاله در مورد خیام ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد (word) فایل ورد مقاله در مورد خیام ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي (word) فایل ورد مقاله در مورد خیام ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن (word) فایل ورد مقاله در مورد خیام ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت :

خیام

ترانه هاى خیام؛ اثری از صادق هدایت

آنچه كه اجمالا اشاره شد نشان می‌دهد كه نفوذ فكر، آهنگ دلفریب، نظر موشكاف، وسعت قریحه، زیبائی بیان، صحت منطق، سرشاری تشبیهات ساده بی‌حشو و زوائد و مخصوصاً فلسفه و طرز فكر خیام كه به آهنگ‌های گوناگون گویاست و با روح هر كس حرف می‌زند در میان فلاسفه و شعرای خیلی كمیاب مقام ارجمند و جداگانه‌ای برای او احراز می‌كند.
رباعی كوچكترین وزن شعری است كه انعكاس فكر شاعر را با معنی تمام برساند. (در كتاب كریستنسن راجع به رباعیات خیام (ص 90) نوشته كه رباعی وزن شعری كاملا ایرانی است و به عقیده هارتمان رباعی ترانه نامیده می‌شده و اغلب به آواز می‌خوانده‌اند.

برساز ترانه‌ای و پیش‌آور می. (116)
بعدها اعراب این وزن را از فارسی تقلید كردند، این عقیده را لابد هارتمان از خواندن گفته شمس قیس رازی راجع به رباعی پیدا كرده.)
هر شاعری خودش را موظف دانسته كه در جزو اشعارش كم و بیش رباعی بگوید. ولی خیام رباعی را به منتها درجه اعتبار و اهمیت رسانیده و این وزن مختصر را انتخاب كرده، در صورتی‌كه افكار خودش را در نهایت زبردستی در آن گنجانیده است.
ترانه‌های خیام به قدری ساده، طبیعی و به زبان دلچسب ادبی و معمولی گفته شده كه هر كسی را شیفته آهنگ و تشبیهات قشنگ آن می‌نماید، و از بهترین نمونه‌های شعر فارسی به شمار می‌آید. خیام قدرت ادای مطلب را به اندازه‌ای رسانیده كه گیرندگی و تأثیر آن حتمی است و انسان به حیرت می‌افتد كه یك عقیده فلسفی مهمی چگونه ممكن است در قالب یك رباعی بگنجد و چگونه می‌توان چند رباعی گفت كه از هر كدام یك فكر و فلسفه مستقل مشاهده بشود و در عین حال با هم هم‌آهنگ باشد. این كشش و دلربائی فكر خیام است كه ترانه‌های او را در دنیا مشهور كرده، وزن ساده و مختصر شعری خیام خواننده را خسته نمی‌كند و به او فرصت فكر می‌دهد.

خیام در شعر پیروی از هیچ‌كس نمی‌كند. زبان ساده او به همه اسرار صنعت خودش كاملا آگاه است و با كمال ایجاز، به بهترین طرزی شرح می‌دهد. در میان متفكرین و شعرای ایرانی كه بعد از خیام آمده‌اند، برخی از آن‌ها به خیال افتاده‌اند كه سبك او را تعقیب بكنند و از مسلك او پیروی بنمایند، ولی هیچ‌كدام از آن‌ها نتوانسته‌آند به سادگی و به بزرگی فكر خیام برسند. زیرا بیان ظریف و بی‌مانند او با آهنگ سلیس مجازی كنایه‌دار او مخصوص به خودش است. خیام قادر است كه الفظ را موافق فكر و مقصود خودش انتخاب بكند. شعرش با یك آهنگ لطیف و طبیعی جاری و بی‌تكلف است، تشبیهات و استعاراتش یك ظرافت ساده و طبیعی دارد.
طرز بیان، مسلك و فلسفه خیام تأثیر مهمی در ادبیات فارسی كرده میدان وسیعی برای جولان فكر دیگران تهیه نموده است. حتی حافظ و سعدی در نشئات ذره، ناپایداری دنیا، غنیم

ت شمردن دم و می پرستی اشعاری سروده‌اند كه تقلید مستقیم از افكار خیام است. ولی هیچ‌كدام نتوانسته‌اند درین قسمت به مرتبه خیام برسند. مثلا سعدی می‌گوید:
بخاك بر مرو ای آدمی به نخوت و ناز،
كه زیر پای تو همچون تو آدمیزاد است. (63)
عجب نیست از خاك اگر گل شكفت،
كه چندین گل اندام در خاك خفت! (58)
سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست.
درمیان این و آن فرصت شمار امروز را. (120)
و درین اشعار حافظ:
چنین كه بر دل من داغ زلف سركش تست،
بنفشه‌زار شود تربتم چو در گذرم. (63)
هر وقت خوش كه دست دهد مغتنم شمار،
كس را وقوف نیست كه انجام كار چیست! (112)
روزی كه چرخ از گل ما كوزه‌ها كند،
زنهار كاسه سر ما پر شراب كن. (66)
كه هر پاره خشتی كه بر منظریست،
سر كیقبادی و اسكندریست! (109)
قدح بشرط ادب گیر زانكه تركیبش،
ز كاسه سر جمشید و بهمن است و قباد. (70)
حافظ و مولوی و بعضی از شعرای متفكر دیگر اگر چه این شورش و رشادت فكر خیام را حس كرده‌اند و گاهی شلتاق آورده‌اند، ولی بقدری مطالب خودشان را زیر جملات و تشبیهات و كنایات اغراق‌آمیز پوشانیده‌اند كه ممكن است آنرا به صد گونه تعبیر و تفسیر كرد. مخصوصاً حافظ كه خیلی از افكار خیام الهام یافته و تشبیهات او را گرفته است. می‌توان گفت او یكی از بهترین و متفكرترین پیروان خیام است. اگر چه حافظ خیلی بیشتر از خیام رؤیا، قوه تصور و الهام شاعرانه داشته كه مربوط به شهوت تند او می‌باشد، ولی افكار او به پای فلسفه مادی و منطقی خیام نمی‌رسد و شراب را بصورت اسرارآمیز صوفیان درآورده. در همین قسمت حافظ از خیام جدا می‌شود. مثلا شراب حافظ اگر چه در بعضی جاها بطور واضح همان آب انگور است، ولی به قدری زیر اصطلاحات صوفیانه پوشیده شده كه اجازه تعبیر را می‌دهد و یك نوع تصوف می‌شود از آن است

نباط كرد. ولی خیام احتیاج به پرده‌پوشی و رمز و اشاره ندارد، افكارش را صاف و پوست كنده می‌گوید. همین لحن صاده، بی‌پروا و صراحت لهجه او را از سایر شعرای آزاد فكر متمایز می‌كند.
مثلا این اشعار حافظ بخوبی جنبه صوفی و رؤیای شدید او را می‌رساند:
این‌همه عكس می و نقش و نگارین كه نمود،
یك فروغ رخ ساقی است كه در جام افتاد.
ما در پیاله عكس رخ یار دیده‌ایم،

ای بی‌خبر ز لذت شرب مدام ما.
حافظ نیز به زهاد حمله می‌كند ولی چقدر با حمله خیام فرق دارد:
راز درون پرده ز رندان مست پرس،
كاین حال نیست زاهد عالی مقام را. (85)
خیلی با نزاكت‌تر و ترسوتر از خیام به بهشت اشاره می‌كند:
باغ فردوس لطیف است، ولیكن زنهار،
تو غنیمت شمر این سایه بید و لب كشت. (88)
چقدر با احتیاط و محافظه‌كاری به جنگ صانع می‌رود:
پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت،
آفرین بر نظر پاك خطا پوشش باد! (11)
شعرای دیگر نیز از خیام تبعیت كرده‌اند و حتی در اشعار صوفی كنایات خیام دیده می‌شود؛ مثلا این شعر عطار:
گر چو رستم شوكت و زورت بود،
جای چون بهرام در گورت بود. (54)
غزالی نیز مضمون خیام را استعمال می‌كند:
چرخ فانوس خیالی عالمی حیران در او،
مردمان چون صورت فانوس سرگردان در او. (105)
بر طبق روایت «اخبارالعلمإ» خیام را تكفیر می‌كنند به مكه می‌رود و شاید سر راه خود خرابه تیسفون را دیده و این رباعی را گفته:
آن قصر كه بر چرخ همی زد پهلو . . . (56)
آیا خاقانی تما قصیده معروف خود «ایوان مدائن» را از همین رباعی خیام الهام نشده؟
از همه تأثیرات و نفوذ خیام در ادبیات فارسی چیزی كه مهمتر است رشادت فكری و

آزادی است كه ابداع كرده و گویا به قدرت قلم خودش آگاه بوده. چون در «نوروزنامه» (ص 48) در فصل «اندر یاد كردن قلم» حكایتی می‌آورد كه قلم را از تیغ برهنه مؤثرتر می‌داند و اینطور نتیجه می‌گیرد: « . . . و تأثیر قلم صلاح و فساد مملكت را كاری بزرگست، و خداوندان قلم را كه معتمد باشند عزیز باید داشت.»
تأثیر خیام در ادبیات انگلیس و آمریكا، تأثیر او در دنیای متمدن امروز، همه این‌ها نشان می‌

دهد كه گفته‌های خیام با دیگران تا چه اندازه فرق دارد.
خیام اگر چه سر و كار با ریاضیات و نجوم داشته ولی این پیشه خشك مانع از تظاهر احساسات رقیق و لذت بردن از طبیعت و ذوق سرشار شعری او نشده! و اغلب هنگام فراغت را به تفریح و ادبیات می‌گذرانیده. اگر چه مابین منجمین مانند خواجه نصیر طوسی و غیره شاعر دیده شده و اشعاری به آن‌ها منسوب است ولی گفته‌های آن‌ها با خیام زمین تا آسمان فرق دارد. آنان تنها در الهیات و تصوف یا عشق و اخلاق و یا مسائل اجتماعی رباعی گفته‌اند. یعنی همان گفته‌های دیگران را تكرار كرده‌اند و ذوق شاعری در اشعار و قیافه‌پردازی آن‌ها تقریباً وجود ندارد.
شب مهتاب، ویرانه. مرغ حق، قبرستان، هوای نمناك بهاری در خیام خیلی مؤثر بوده. ولی به نظر می‌آید كه شكوه و طراوت بهار، رنگ‌ها و بوی گل، چمن‌زار، جویبار، نسیم ملایم و طبیعت افسونگر، با آهنگ چنگ ساقیان ماهرو و بوسه‌های پرحرارت آن‌ها كه فصل بهار و نوروز را تكمیل می‌كرده، در روح خیام تأثیر فوق‌العاده داشته. خیام با لطافت و ظرافت مخصوصی كه در نزد شعرای دیگر كمیاب است طبیعت را حس می‌كرده و با یك دنیا استادی وصف آن را می‌كند:
روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد. (118)
بنگر ز صبا دامن گل چاك شده. . . (60)
ابر آمد و زار بر سر سبزه گریست. . . (61)
چون ابر به نوروز رخ لاله بشست. . . (62)
مهتاب بنور دامن شب بشكافت. . . (111)
خیام در وصف طبیعت تا همان اندازه كه احتیاج دارد با چند كلمه محیط و وضع را مجسم و محسوس می‌كند. آن هم در زمانی كه شعر فارسی در زیر تأثیر تسلط عرب یك نوع لغت بازی و اظهار فضل و تملق گویی خشك و بی‌معنی شده بوده، و شاعران كمیابی كه ذوق طبیعی داشته‌اند برای یك برگ و یا یك قطره ژاله به قدری اغراق می‌گفته‌اند كه انسان را از طبیعت بیزرا می‌كرده‌اند. این سادگی زبان خیام بر بزرگی مقام او می‌افزاید. نه تنها خیام به الفاظ ساده اكتفا كرده، بلكه در ترانه‌های خود استادی‌های دیگری نیز بكار برده كه نظیر آن در نزد هیچ‌یك از شعرای ایران دیده نمی‌شود. او با كنایه و تمسخر لغات قلنبه آخوندی را گرفته و به خودشان پس داده مثلا درین رباعی:
گویند: «بهشت و حور عین خواهد بود،
آنجا می ناب و انگبین خواهد بود.»
اول نقل قول كرده و اصطلاحات آخوندی را در وصف جنت به زبان خودشان شرح داده، بعد جواب

می‌دهد:
گر ما می و معشوقه گزیدیم چه باك؟
چون عاقبت كار همین خواهد بود!
درین رباعی القاب ادبا و فضلا را به اصطلاح خودشان می‌گوید:
آنانكه «محیط فضل و آداب شدند،

در جمع كمال شمع اصحاب شدند.»
به زبان خودش القاب و ادعای آن‌ها را خراب می‌كند:
ره زین شب تاریك نبردند بروز،
گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند!
در جای دیگر لفظ «پرده» صوفیان را می‌آورد و بعد به تمسخر می‌گوید كه پشت پرده اسرار عدم است:
هست از پس «پرده» گفتگوی من و تو،
چون «پرده» برافتد، نه تو مانی و نه من!
گاهی با لغات بازی می‌كند، ولی صنعت او چقدر با صنایع لوس و ساختگی بدیع فرق دارد. مثلا لغاتی كه دو معنی را می‌رساند:
بهرام كه گور می‌گرفتی همه عمر،
دیدی كه چگونه گور بهرام گرفت؟
تقلید آواز فاخته كه در ضمن به معنی «كجا رفتند؟» هم باشد یك شاهكار زیركی، تسلط به زبان و ذوق را می‌رساند:
دیدیم كه بر كنگره‌اش فاخته‌ای،
بنشسته همی گفت كه: «كوكو، كوكو؟»
در آخر بعضی از رباعیات قافیه تكرار شده، شاید بنظر بعضی فقر لغت و قافیه را برساند مثل:
دنیا دیدی و هر چه دیدی هیچ است . . . (102)
بنگر ز جهان چه طرف بربستم؟ هیچ. (107)
ولی تمام تراژدی موضوع در همین تكرار «هیچ» جمع شده.
چندین اثر فلسفی و علمی به زبان فارسی و عربی از خیام مانده. ولی آثار فلسفی و علمی او هرگز در میزان شهرتش دخالتی نداشته. خوشبختانه اخیراً یك رساله ادبی گرانبهائی از خیام بدست آمد موسوم به: «نوروزنامه» كه به سعی و اهتمام دوست عزیزم آقای مجتبی مینوی در تهران به چاپ رسید. این كتاب به فارسی ساده و بی مانندی نوشته شده كه نشان می‌دهد اثر قلم توانای همان گوینده ترانه‌ها می‌باشد. نثر ادبی آن یكی از بهترین و سلیس‌ترین نمونه‌های نثر فارسی است و ساختمان جملات آن خیلی نزدیك به پهلوی می‌باشد و هیچ‌كدام از كتاب‌هائی كه كم و بیش در آن دوره نوشته شده از قبیل: «سیاست نامه» و «چهار مقاله» و غیره از حیث نثر و ارزش ادبی به پای «نوروزنامه» نمی‌رسند.
نگارنده موضوع كتاب خود را یكی از رسوم ملی ایران قدیم قرار داده كه رابطه مستقیم با نجوم دارد، و در آن خرافات نجومی و اعتقادات عامیانه و خواص اشیاء را بر طبق نجوم و طب Empirique شرح می‌دهد. اگر چه این كتاب دستوری و به فراخور مقتضیات روز نوشته شده، ولی در خفای الفاظ آن همان موشكافی فكر، همان منطق محكم ریاضی‌دان، قوه تصور فوق‌العاده و كلام شیوای خیام وجود دارد و در گوشه و كنار به همان فلسفه علمی و مادی خیام كه از دستش در رفته بر می‌خوریم. درین كتاب نه حرفی از عذاب آخرت است و نه از لذایذ جنت، نه یك شعر صوفی دیده می‌شود و نه از اخلاق و مذهب سخنی به میان می‌آید. موضوع یك جشن با شكوه ایران، همان ایرانی كه فاخته بالای گنبد ویرانش كوكو می‌گوید و بهرام و كاووس و نیشابور و توسش با خاك یكسان

شده، از جشن آن دوره تعریف می‌كند و آداب و عادات آنرا می‌ستاید.
آیا می‌توانیم در نسبت این كتاب به خیام شك بیاوریم؟ البته از قراینی ممكن است. ولی بر فرض هم كه از روی تصادف و یا تعمد این كتاب به خیام منسوب شده باشد، می‌توانیم بگوئیم كه نویسنده آن رابطه فكری با خیام داشته و در ردیف همان فیلسوف نیشابوری و به مقام ادبی و ذوقی او می‌رسیده. به هر حال، تا زمانی كه یك سند مهم تاریخی بدست نیامده كه همین كتاب «نوروزنامه» را كه در دست است به نویسنده مقدم بر خیام نسبت بدهد هیچ گونه حدس و فرضی نمی‌تواند نسبت آن را از خیام سلب بكند. برعكس، خیلی طبیعی است كه روح سركش و بیزار خیام، آمیخته با زیبائی و ظرافت‌ها كه از اعتقادات خشن زمان خودش سرخورده، در خرافات عامیانه یك سرچشمه تفریح و تنوع برای خودش پیدا بكند. سرتاسر كتاب میل ایرانی ساسانی، ذوق هنری عالی، ظرافت‌پرستی و حس تجمل مانوی را به یاد می‌آورد. نگارنده پرستش زیبائی را پیشه خودش نموده، همین زیبائی كه در لغات و در آهنگ جملات او بخوبی پیداست. خیام شاعر، عالم و فیلسوف خودش را یك بار دیگر در این كتاب معرفی می‌كند.
خیام نماینده ذوق خفه شده، روح شكنجه دیده و ترجمان ناله‌ها و شورش یك ایران بزرگ، با شكوه و آباد قدیم است كه در زیر فشار فكر زمخت سامی و استیلای عرب كم كم مسموم و ویران می‌شده.
از مطالب فوق بدست می‌آید كه گوینده این ترانه‌ها فیلسوف، منجم و شاعر بی‌مانندی بوده است. حال اگر بخواهیم نسبت این رباعیات را از خیام معروف سلب بكنیم، آیا به كی آن‌ها را نسبت خواهیم داد؟ لابد باید خیام دیگری باشد كه همزاد همان خیام معروف است و شاید از خیام منجم هم مقامش بزرگتر باشد. ولی در هیچ جا بطور مشخص اسم او برده نشده و كسی او را نمی‌شناخته، در صورتی‌كه بایستی در یك زمان و یك جا و به یك طرز با خیام منجم زندگی كرده باشد. پس این به غیر از خود خیام كه ژنی بی‌مانند او به انواع گوناگون تجلی می‌كرده و یا شبح او كس دیگری نبوده. اصلا آیا كس دیگری را به جز خیام سراغ داریم كه بتواند اینطور ترانه سرائی بكند؟
چند قطعه شعر عربی از خیام مانده است، ولی از آنجائی كه هیچ یك از شعرا نتوانسته‌ا

ند آن‌ها را به شعر فارسی بزبان خیام دربیاورند از درج آن چشم پوشیدیم.
بنا به خواهش دوست هنرمندم آقای دوریش نقاش، این مقدمه را اجمالا به ترانه‌های خیام نوشتم تا راهنمای تابلوهای ایشان بشود. درین كتاب ترانه‌های خیام مطابق سبك و افكار فلسفی مرتب شده و رباعیاتی كه به نظر مشكوك می‌آمده جلو آن‌ها یك ستاره گذاشته شده، این رباعیات بر فرض هم از خود خیام نباشد از پیروان خیلی زبردست او خواهد بود كه مستقیماً از فكر فیلسوف و شاعر بزرگ الهام گرفته‌اند.
غزل تاجبخش : در افكار فلسفی خیام تحیر یك متفكر در برابر اسرار خلقت نمایان است
گروه ادب: خیام افكار فلسفی‌اش به گونه‌ای بود كه تحیر یك متفكر در برابر اسرار خلقت و تاثر از ناپیدایی سرنوشت آدمیان نمایان می‌شد.
غزل تاجبخش در گفتگو باخبرنگار شبستان، درباره تاثیر تفكر خیام بر ادبیات اظهار داشت: خیام شاعر بلند آوازه – فیلسوف و منجم و ریاضی‌دان و آگاه به تمام علومی كه در قرن 5 و 6 می‌توانسته كسی به آنها دست‌یابی پیدا كند به طوری كه گاهی آن را هم ردیف با ابن‌سینا دانستند،‌با تفاوتهای عجیبی كه در طرز تفكر فلسفه خیام وجود داشت خیام پیشگویی هم می‌كرد. از دید خود دنیا را خیلی سهل و آسان می‌گرفت و معتقد بود كه این دنیا فانی است و به هیچ‌وجه بقایی نیست بر زندگی، بنابراین پیامش‌ در تمام رباعیات و شعرهایش این بود كه باید دم را غنیمت شمار و خوش بود.
وی در ادامه افزود: خیام افكار فلسفی‌اش به گونه‌ای بود كه تحیر یك متفكر در برابر اسرار خلقت و تاثر از ناپیدایی سرنوشت آدمیان به خوبی در آن نمایان می‌شد و همیشه در شعرهایش ع

نوان می‌كرد كه آدمی‌زاد سرنوشتش هیچ معلوم نیست و به همین خاطر بیشتر فلسفه ذهنی‌اش را طوری ترتیب داده بود كه به ناپایداری دنیا اشاره داشت.
در گفتگو‌ها و رباعیات خیام نكته‌های هست كه تاكید بر اخلاق اسلامی می‌كند
سنت بكن و فریضه حق بگذار
آن لقمه كه‌داری زكسان بازمدار
غیبت مكن و مجوی كس را آزار
در عهده آن جهان منم باده بیار

یا در جایی دیگر می‌گوید:
ای رفته به چوگان غذا همچو گو
چپ می‌رو و راست می‌دو و هیچ مگو
و آن كس كه تو را فكند اندر تك و تو
او داند و او داند و او
و همان است كه ما در فلسفه اسلامی خود ما می‌گوئیم كه جزء خداوند هیچ‌كس به اسرار غیبت آگاه نیست و هیچ بنده‌ای نیامده،‌حتی پیامبران و امامان و رسولان هیچ‌كدام به اسرار غیبت الهی آگاه نیستند.
وی در بخشی دیگر از صحبتهایش عنوان كرد: همه خیام را یك فیلسوف می‌دانند. شاعر نمی‌دانند ما شاعر بودن خیام و شاید مدیون یك مترجم انگلیسی به نام فیتسرالد می‌دانیم كه بعد از آن اشعار خیام به زبانهای مختلف ترجمه شد و رفته رفته همه فارسی زبانان در هر قاره‌ای كه بودند به دنبال شناخت خیام گشتند كه ابتدا از فیتسرالد شروع شده و كار عظیمی انجام داده و خیام را شاعر شناسانده به طوری كه بعضی وقتها فكر می‌كنند كه خیام رضا،‌از خیام شاعر متفاوت بوده است. ولی آثاری كه به دست آمد نشان داد كه هر دو خیام یك نفر است.