(word) فایل ورد بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: مقدمه
مقدمه 2
بیان مسئله 6
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
فرضیه های پژوهش 8
تعاریف عملیاتی 11
فصل دوم : موضوع تحقیق
مفهوم خلاقیت و تفکر خلاق از منظر دیگران 13
خلاقیت در روند شکل گیری 13
ویژگی های تفکر خلاق 14
خصوصیات افراد خلاق 15
موانع فردی خلاقیت 15
موانع اجتماعی خلاقیت 15
موانع سازمانی خلاقیت 15
عوامل و موانع موثر بر خلاقیت و نوآوری 16
موانع فردی از دیدگاه آمابیل 17
موانع اصلی خلاقیت 17
نظریه های خلاقیت 17
نظریه های فلسفی خلاقیت 18
نظریه های علمی خلاقیت 19
دیدگاه روان شناختی اجتماعی 21
دیدگاه عصب شناختی 22
دیدگاه روان سنجی 23
هوش 24
چگونه می توان خلاقیت دانش آموزان را با استفاده از مواد آموزشی پروش داد ؟ 25
خلاقیت و خانواده 26
خلاقیت کودکان و مدرسه 26
ارتباط خلاقیت و هوش 27
پژوهش های داخل کشور 28
پژوهش های خارج از کشور 29

فصل سوم : ابزار پژوهش
جامعه 35
نمونه 35
نوع مطالعه 35
ابزار تحقیق 35
پرسشنامه سنجش خلاقیت mppt 36
روش جمع آوری اطلاعات 37
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری
یافته های توصیفی 39
بررسی فرضیه ها در چارچوب آمار استنباطی 41
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری در مورد یافته های پژوهش 45
محدودیت های تحقیق 46
پیشنهادهای تحقیق 46
ضمائم 47
منابع

چكیده :
پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر و پسر سال سوم دبیرستانهای شهرستان اندیمشك انجام شده است.
جامعه پژوهش مورد نظر عبارت است از كلیه دانش آموزان سال سوم دبیرستان در شهرستان اندیمشك كه از بین 120 آزمونی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیده است.
ابزار اندازه گیری دراین تحقیق عبارت است از آزمون مداد- كاغذی چند جوابی برای سنجش خلاقیت mppt و همین طور برای سنجش عملكرد تحصیلی آزمودنیها از معدل نیمسال گذشته آنها استفاده شده است كه پس از جمع آوری معلوم شد بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها رابطه ی مثبتی وجود دارد . فقط در یكی از فرضیه ها
1- فرضیه كلی
1- بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

2- فرضیه جزیی
1- بررسی میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر
2- بررسی میزان خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر

3- فرضی :
1- مقایسه خلاقیت در پسرها و دخترها
2- مقایسه پیشرفت تحصیلی در دخترها و پسرها
کلید واژه ها : خلاقیت ، پیشرفت تحصیلی ، دانش آموز

منابع:
1- ایمانی، منیر(1384)، رابطه بین خلاقیت وپیشرفت تحصیلی، پیام نور اندیمشك- رضا دواساز ایرانی
2- پیر خایقی، علیرضا(1384)، خلاقیت مبانی وروشهای پرورشی- انتشارات هزاری ققنوس
3- حسینی، دكتر افضل السادات(1381)، ماهیت خلاقیت وشیوه های پرورش آن- نشر انتشارات آستانه قدس رضوی
4- م خان زاده، دكتر علی(1358)، خلاقیت در آموزشگاه- ن ، پروفسورآلن بولو
5- ربیع سام خانیان، محمد(1381)، خلاقیت ونوآوری در سازمان ومدیریت آموزشی- با همكاری رمضان جهانیان واحمد مرتضائی- انتشارات اسپندهنر
6- م قاسم زاده، دكتر حسن(1384) ، شكوفائی خلاقیت كودكان- ن، دكتر تزار آمابلی

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

دانلود این فایل