(word) فایل ورد نقش دانشگاه در توسعه و ترویج کارآفرینی

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چكیده
تغییر و تحولات دنیای كنونی و رقابت های اقتصادی،كارآفرینان در خط مقدم عامل توسعه فن آوری و اقتصادی قرار داده است. عمده ترین مسئله تغییر در كیفیت آموزش و توجه به كیفیت نیروی انسانی است.از اینرو پرداختن به مقوله كارآفرینی و تربیت و آموزش دانش آموختگانی كه دارای توانایی ها و مهارتهای لازم برای راه اندازی یك كسب و كار مناسب باشند،از وظایف اصلی هر دانشگاه محسوب می شود كه متاسفانه فقدان آن كاملا در ایران محسوس می باشد.
در این مقاله در ابتدا به تعریف مفاهیم و مبانی كارآفرینی و فرد كارآفرین و دانشگاه كارآفرین چه نوع دانشگاهی،اشاراتی شده است.بعد از یك تحلیل كلی در خصوص انواع دانشگاه ها،ویژگی های دانشگاه كارآفرین و نقش دانشگاه در كارآفرینی سعی بر این شده كه موانع پیش روی كارآفرین شدن دانشگاه و عواملی كه موجب تاخیر در این امر می شوند و عواملی كه موجب تسریع این روند می شوند را بررسی كرده و راهكارهای كه در خصوص آن وجود دارد را عنوان كنیم.به خصوص مطالبی در مورد آموزش در دانشگاه كارآفرین كه یكی از مهمترین و بنیادی ترین جنبه های دانشگاه كارآفرین است.اهداف ، محتوای این آموزش ها و چالش های پیش روی آنها كه از جمله مشكلات ساختاری ،فرهنگی و جنسیتی است بررسی شده و راهكارهای كاربردی و لازم نیز متقابلا برای آنها ارائه شده است.

مقدمه

تغییر و تحولات دنیای كنونی و رقابت های اقتصادی ،كارآفرینان در خط مقدم عامل توسعه فن آوری و اقتصادی قرار داده است.اغلب كشورهای پیشرفته و برخی كشورهای در حال توسعه تجارب موفقی در مدیریت بر بحران های اقتصادی با توجه و التفات به توسعه كارآفرینی و كارهای نوآورانه داشتند.از اینرو آینده اقتصادهای پیشرفته در عرصه جهانی ،بطور حیاتی در گرو قابلیت ها و مزیت های آنها در میل به سمت نوآور بودن دارد.نوآوری به معنی ایجاد بازارهای جدید از طریق محصولات و خدمات جدید و نوآورانه و همچنین افزایش بهروری ناشی از فرایند نوآوری در آنها است. پس بازارهای آینده از آن شركت های است كه به كارهای نوآورانه و ریسك پدیر كارآفرین بها می دهند و در بالندگی فردی پرتلاش اند.

تعریف كارآفرینی
این مفهوم از كلمه فرانسوی Entreprendre و از واژه آلمانی Unternehmen گرفته شده است كه هر دو به معنای “متعهد شدن” است. در اوایل سده شانزدهم، هدایت كنندگان ماموریت های نظامی را كارآفرین می خواندند. از حدود سال 1700 میلادی به بعد فرانسویان درباره پیمانكاران دولتی كه دست اندركار ساخت جاده، پل و … بودند، به كرات لفظ كارآفرین را به كار می بردند.
واژه كارآفرین در سال 1848 توسط جان استوارت میل (1848) به Entrepreneur به زبان انگلیسی ترجمه شد.
انگلیسی ها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص كارآفرین بكار گرفته اند:ماجراجو،متعهد،كارفرما.
تعاریف دیگری هم از آن در دسترس است كه به موارد زیر می توان اشاره كرد:
• فرآیند ایجاد ثروت
• فرآیند هدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع پتانسیل سازمان
• فرآیند تخریب خلاق
• كارآفرینی پلی میان زایش ایده،تولید وانجام خدمات،مبادله كالاست.
• كارآفرینی فرآیندی است كه منجر به رضایتمندی یا تقاضای تازه می شود.
• كارآفرینی عامل دگرگونی اجتماعی است و به ایجاد مشاغل تازه و بهره گیری موثر از نیروی انسانی و منابع طبیعی می انجامد.
• كارآفرینی فرآیندی از ارائه اندیشه های تازه و نو با بهره گیری از امكانات و فرصت های موجود با تكیه بر دانش، پیشه و كار مربوط به آن و پذیرش خطر است.
بطور كلی تعریف عام كارآفرینی عبارتست از ایجاد كسب و كار جدید كه با خطرپذیری و عدم قطعیت همراه است.اما تعریف خاص آن شامل فرآیند كشف،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها و حداكثرسازی ارزش ناشی از آن است.تعریفی كه دیده بان جهانی كارآفرینی ارائه می دهد براساس همین تعریف عام است. GEM كارآفرینی را بعنوان هر تلاشی توسط افراد برای راه اندازی یك كسب و كار (كمتر از 100كارمند) و شامل هر تلاشی برای خود اشتغالی، تعریف می كند.

منابع
1.احمد پور دارایانی ،محمود و مقیمی،سید محمد،1387،مبانی كارآفرینی،چاپ پنجم ،تهران،انتشارات فرااندیش
2.امین بیدختی،علی اكبر،توسعه كلرآفرینی دانشگاه، همایش ملی آموزش عالی و كارآفرینی،دانشگاه سمنان،1386،ص 7الی 9
3.بهزادیان نژاد،قربان،ضرورت توجه به كارآفرینی و فناوریهای پیشرفته،مجموعه مقالات كارآفرینی و فن آوری پیشرفته،1380
4.دهقان بنادكی،محمد،نقش دانشگاه كارآفرین در ایجاد و گسترش كسب وكار های دانش محور،همایش ملی آموزش عالی و كارآفرینی ،دانشگاه سمنان،1386،ص 3-4
5.رحیمی،حسین،((ضرورت آموزشكارآفرینی))،چكیده مقالات چهل و چهارمین نشست روسای دانشگاه ها و مراكز علمی- تحقیقاتی كشور،موسسه پزوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1380، ص 61
6.صدیق،محمد جعفر، نقش انكوباتورها در بسترسازی كارآفرینی برای دانش آموختگان دانشگاه ها،چكیده مقالات چهل و چهارمین نشست روسای دانشگاه ها و مراكز علمی و تحقیقاتی كشور(2)،تهران:موسسه آموزش پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1380،ص64
7.صابر، فیروزه، ، راههای توسعه كارآفرینی زنان در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.1379
8.صمد آقایی،جلیل،سازمان های كارآفرین،مركز انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی،چاپ دوم،1382
9.عباس زاده،میرمحمد،كلیات مدیریت،انتشارات دانشگاه ارومیه،چاپ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تابستان 1374
10.فاتح راد،مهدی،تقی یاری،حمیدرضا،دانشگاه كارآفرین،نظام ملی و نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی،فصلنامه ی رشد فناوری،شماره 4،1384
11.فاتح راد،مهدی، دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه كارآفرین، كانون بانوان كارآفرینی دانشگاه صنعتی امیركبیر،1386
12.قلی پور سلیمانی،علی و طالبی كلیدبری،سمیه،دانشگاه و ویژگی های كارآفرینی،ص 3 الی 9
13.مجدم،منصور، طرح توسعه كارآفرینی: بررسی زمینه توسعه كارآفرینی در سازمان گسترش و شركتهای تابعه”، سازمان مدیریت صنعتی،1380.
14.منصوری،سمیه،بررسی و شناخت ویژگی های شخصیتی مدیران زن باشگاه های ورزشی شهر تهران،پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس،1387
15.نوروزی،محمد رضا،سریع القلم،نرگس،شناسایی موانع كارآفرینی دانشگاهی و راهكارهای تقویت آن،مقاله،ص2الی 7
16.هاشمی،حمید،((سرمایه داران جاودان))،ویژنامه همایش كارآفرینی و فناوریهای پیشرفته،تهران:موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران،1380،ص126
17.مجموعه گزارش های همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران،توسعه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی،دفتر اول،بخش اول، توسعه آموزش عالی،1381
18.مجله برنامه و بودجه،1379،شماره13و14
19. ظهور دانشگاه كارآفرین و مفهوم كارآفرینی، دانشگاه شریف مركز كارآفرینی،1386
20.ماهنامه دانشگاه تهران،شماره 72،ص61،آذر و دی ماه 1388
21.ویژنامه همایش كارآفرینی و فناوریهای پیشرفته،گفتگو با كامبیز طالبی،تهران:موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران،1380
22.اسماعیلی،عبدالله،دانشگاه كارآفرین،www.shahramae.blogfa.com
23.كارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی ،www.aftab.ir
24.نقش دانشگاه كارآفرینی در توسعه جامعه كشور،www.gostareshonline.com
25. http://saramadan1404.ir

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل