(word) فایل ورد مقاله توسعه محلی روستا

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

چکیده    
بیان مساله    
مبانی نظری تحقیق    
روش تحقیق    
یافته های تحقیق    
بحث و نتیجه گیری    
منابع و ماخذ    

بخشی از منابع و مراجع پروژه nx

1- ازکیا، مصطفی،(1381). جامعه شناسی توسعه،تهران: نشر کلمه

2- ازکیا، مصطفی،(1385). جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی ایران.تهران: انتشارات اطلاعات

3- مرکز آمار ایران، 1385

4- ایمانی جاجرمی، حسین،پوررجب میاندواب، پیمان(1388). سنجش و تحلیل ویژگیهای کارافرینی دهیاران با تاکید بر عوامل زمینه ای موثر بر آن

5- هاشمی و همکاران، (1390). تبیین نقش دهیاریها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی. فصلنامه پژوهش های روستایی، شماره 1 صص 93-114

6- رضوانی، محمدرضا، (1383). مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران، تهران: نشر قومس

7- رضوانی، محمدرضا، احمدی، علی، (1388). شوراهای اسلامی روستایی، مشارکت مردمی و توسعه روستایی. فصلنامه پژوهش جغرافیای انسانی، شماره 4 صص 35-50

8- ازکیا، مصطفی، حسنی راد، کریم، (1388). نقش اعتماد اجتماعی در مشارکت مردم در طرح های توسعه روستایی، پژوهش نامه علوم اجتماعی، سال 3 شماره 1 صص 7-27

9-  جعفری نژاد، مسعود و همکاران، (1389). بررسی جایگاه دهیاریها به عنوان نهادهای میانجیگری بین دولت و مردم، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی، شماره 5 صص 85-114

10- احمدی پور زهرا، و همکاران، (1388). ارزیابی نقش شورای اسلامی در توسعه روستایی، فصلنامه برنامه ریزی و آمایش فضا، شماره 3 صص1-20

11-رضوانی، محمدرضا ، احمدی، علی،(1388). بررسی عملکرد شوراهای اسلامی در توسعه روستایی. دوفصلنامه مدیریت شهری، شماره 24 صص27-36

12-سیدعلی پور، سی خلیل و همکاران، (1389). مدیریت گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستایی. پایان نامه دکتری علوم و تحقیقات

13- کولایی، الهه، طاهری، ابراهیم، (1389). تاثیر توانمندسازی زنان بر توسعه روستایی در ایران. فصلنامه زن و حقوق توسعه شماره 5 صص 50-65

چکیده

یکی از رویکردهای توسعه روستایی برنامه ریزی “پایین به بالا” است. که بر اساس آن مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرایند برنامه ریزی محور توسعه محسوب می شود. در این رابطه شناخت جایگاه شوراها و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی و بررسی ابعاد پیدا و پنهان نقش آنها در توسعه روستایی هدف اصلی از نگارش این مقاله می باشد

بیان مساله

امروزه یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه جانبه و خودپایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندیهای مردمی، بویژه روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است. مهمترین ابعاد نیل به این مقصود تشکیل نهادهای سازمان دهی شده غیردولتی است. که بر اساس نیاز و توانایی گروههای مختلف ساکن روستا، در موضوعات متنوع و ضروری محیط بومی و محلی به منظور اجرای برنامه های توسعه ای روستاها ایجاد می گردد. در سالهای اخیر شوراهای اسلامی و دهیاریها به عنوان مدیریت جدید روستاها تعریف گردیده اند و دهیاران و شوراهای اسلامی به عنوان نهادهای مردمی و محلی که مدیریت روستاها را بر عهده دارند می توانند با سیاست گذاری، مدیریت و اجرای برنامه های مختلف آموزشی، توسعه زیرساخت های لازم، کمک به جذب منابع مالی و اموری از این دست در توسعه روستاها نقشی اساسی ایفا کنند (هاشمی و همکاران، 1390). مدیریت روستایی در فرایند توسعه روستایی نقش اساسی دارد. مدیریت روستایی در واقع فرایند سازمان دهی و هدایت جامعه و محیط روستایی از طریق شکل دادن به سازمان ها و نهادهاست. مدیریت توسعه روستایی فرایندی است که شامل سه رکن مردم ، دولت و نهادهای عمومی است. در این فرایند با مشارکت مردم و از طریق تشکیلات و سازمانهای روستایی، برنامه ها و طرح های توسعه روستایی تدوین و اجرا می گردد و تحت نظارت و ارزشیابی قرار می گیرد(رضوانی،1383: 105)

موضوع مشارکت مردم و سپردن سرنوشت مردم به خود آنها پس از انقلاب اسلامی مورد تاکید و توجه مسوولان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. با توجه به اینکه شوراها مصداق بارز تمرکززدایی و توزیع قدرت تصمیم گیری برای برنامه ریزی و پیشبرد روند توسعه روستایی در مناطق مختلف کشور هستند، شوراهای اسلامی روستایی در سراسر کشور تاسیس گردید (رضوانی و احمدی ،1388: 36)

شوراها پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند، نهادهای مدیریتی منسجمی که وظیفه دارند ساختار مدیریتی کشور را به سمت مردم سالارانه شدن سوق دهند. مشارکت مردم را در اداره امور و تصمیم گیری درباره مسائل مختلف مرتبط با محل زندگی خود آسان کنند. و در نهایت عاملی برای ارتقای سطح زندگی روستاییان باشند (احمدی پور و همکاران، 1388: 3)

موجودیت و بقای روستاها در گرو شکوفایی و پایداری تمام مولفه ها و سازوکارهای توسعه ای آن است. در این میان یکی از رویکردهای توسعه روستایی برنامه ریزی” از پایین به بالا ” است که مشارکت مردم محلی و دخالت موثر آنان در فرایند برنامه ریزی، محور فعالیتهای توسعه روستایی محسوب می شود. شوراهای اسلامی روستایی در ایران محور مشارکت مردم در امور توسعه محلی است. لذا در این راستا شناخت نقش شوراهای اسلامی و دهیاریها در رشد و توسعه روستایی انگیزه اصلی در نگارش مقاله حاضر می باشد

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد مقاله در مورد بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن nx :

بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی

چکیده:
پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیراشتغال مادران بر سازگاری اجتماعی پسران مقطع راهنمایی شهرستان شهریار در سال تحصیلی 81-1380انجام گردید.
جامعه آماری شامل همه ی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شهریار بوده که باروش نمونه گیری در دسترس 76 نفر انتخاب شده اند در دو گروه 44 نفری که مادران غیر شاغل(خانه دار) و32 نفر مادران شاغل داشتند به پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیزنیا(cpi) پاسخ دادند.
این پژوهش دو فرضیه داشت که ،پس از تحلیل داده ها نتایج زیر را نشان داده است.

فرضیه اول مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین اشتغال مادران وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 رد گردیده و 277/0= t بدست آمده حاکی از عدم وجود رابطه می باشد.
فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین چه کسانی وسازگاری اجتماعی پسران در سطح معنی دار 05/0 ونتایج تحلیل ANOVA رد گردیده وحاکی از عدم وجود رابطه می باشد یعنی،اشتغال مادران،تأثیر در سازگاری اجتماعی فرزندان پسر ندارد.

فصل اول
مقدمه

سازگاری اجتماعی نوجوانان
روسو در قرن 17 مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه داد وعنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند،ولی تحت تأثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک به طور ذاتی کارشگر فعالی است که تونائیهای بی شماری دارد واگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنندتوانائیهایش شکوفا خواهد شد.(دبس، 1353).
نظرات افرادی مانند فروید،دیوئی وتغییرات اجتماعی حاصل شده در قرن حاضر تربیت کودک را دوباره مطرح کرد.
بطور خلاصه برخی از دانشمندان معتقدند کودک، موجودی گیرنده ودارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق وتنبیه پاسخ داده ورفتارش را بدینسال پایه گذاری می کند برخی دیگر تصور می کنند که رشد ونمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است وبه واسطه ابتکار وفعالیت وکسب تجارت شکل می گیرد امروزه ما شاهد آن هستیم که مهمترین اهمیت را برای کودکان قائل هستند دانشمندان گوناگون مطالعات گسترده ای در مورد نحوه رشد وپرورش کودکان دنبال می کنند اغلب متخصصین دوران کودکی وبه ویژه از تولد تا 6-5 سالگی را دوران پی ریزی شخصیت واساس مهمی برای رفتارهای آتی فرد می توانند آنان معتقدند شخصیت پدر ومادر وکیفیت آنان، بیش از هر عامل دیگری در تربیت وتکوین شخصیت طفل اثر گذار می باشد. والدین

اولین کسانی هستند که در آئینه وضمیر حساس کودک نقش می بندند البته افراد دیگری به غیر از پدر ومادر در شکل گیری عادات ورفتارهای کودک مؤثر هستند ولی کیفیت این تأثیر گذاری نسبت به والدین به خصوص ما در دوران اولیه زندگی ضعیف می باشد.
مطالعات نشان داده است که اختلاف خانوادگی واشتباهات تربیتی ونیز بی اطلاعی والدین از تأثیر رفتار خود، عوامل مؤثری هستند که در سرنوشت آتی کودک سازگاریها وناسازگاریها، خوشبختی یا بد بختی او مؤثر هستند(قاسمی 1357) همه ما می دانیم که در میان همه پستانداران، نوزاد

آدمی ناتوان ترین آنهاست وبه طولانی ترین دوره رشد نیاز دارد تا بتواند به کلیه فعالیتها ومهارتهای ویژه خود تسلط یابد فرزند آدمی، سالها وابسته است وتا دست یافتن به مرحله استقلال باید دوره طولانی یادگیری واکنش متقابل را از سربگذارند(اتکینسون، 1368).
اما پژوهشهایی که برروی نفرادان صورت گرفته،به طور فزاینده ای حاکی از آن است که چنین تأثیری جنبه متقابل دارد. یعنی رفتار نوزاد نیز پاسخهای والدین را شکل می دهد. برای مثال نوزادی که با قرار گرفتن در آغوش مادر آرام می گیرد احصاص بسندگی ووابستگی را در مادر ازدیاد می بخشد.
ماسن وهمکاران(1990) معتقدند بر طبق نظر بالبی نتیجه عمده کنش متقابل بین مادر وفرزند، به وجود آمدن نوعی وابستگی عاطفی است این ارتباط عاطفی سبب می شود که کودک به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد به خصوص هنگامی که احساس ترس وناامنی می کند، این وابستگی به مادر، نتایج طولانی خواهد داشت این نتایج عبارت است از :
فراهم آمدن سرمایه از امنیت عاطفی برای کودک وپی ریزی شالوده رابطه بعدی کودک با والدین اش ونیز نفوذی که آنها بعداً می توانند در اوداشته باشند.

– هر چند كودك انسان ظاهراً تمایلی فطری برای دلبستگی به دیگران دارد، اینكه كودك به كدام یك از والدین وابسته شود و نیز شدت و كیفیت وابستگی او تا حد زیادی بستگی به رابطه فردی والدین با كودك دارد. مطالعات نشان داده است در اغلب خانواده ها تاثیر مادران در خلق و خوی كودكان بیشتر از پدران است. البته دلیل این امر شاید ناشی از آن باشد كه قسمت اعظم مسئولیت پرورش فرزند به مادر محول می شود این تاثیر مادری در صورتی كه به حد افراد نباشد هیچ گونه اثر سویی برشخصیت كودكان به جا نمی گذارد (راجرز، . 1357).
– كاركرد زنان در خارج از خانه همانند دیگر پدیده های اجتماعی اززمان به زمان دیگر متحول می شود و این تحول و تغییرات ناشی از آن می تواند مورد مطالعه قرار گیرد (جار اللهی 1373).
– از دیدگاه روان شناسی، اشتغال زن، اولین اثرش تغییر در نحوه اجتماعی و تعاون با انسان

هاست كه می تواند روی خود پنداری آنها و همچنین موفقیت ایشان در امور مربوط به خانه فرزندان تاثیر بگذارد. از طرفی تثیرات مثبت آن در رابطه با پیشرفت و توسعه اجتماعی است مثل كنترل موالید، جلوگیری از فرهنگ مصرف گرایی و رشد فرهنگی و اجتماعی، از طرفی، تاثیرات منفی به علت قبول بر مسئولیت بیشتر ، عدم تخصیص وقت كافی برای كودكان، ارتباطات كوتاه جنبی با همسر و فرزندان و پرخاشگری نسبت به كودكان می تواند از علل و عوامل شروع بحث های خانوادگی و در نتیجه ایجاد ناسازگاری بین زوجین و دیگر اعضای خانواده شود ( موئل، مترجم رضوی 1367).

مینوچین (1974) عنوان می كند، خانواده خود یك كل ساختاری است یك واحد كل كه عناصر درون آن بهم وابسته اند . تعاملات درون سیستم خانواده متقابل هستند و این تعاملات برای همسازی و انطباق با یكدیگر هستند .
پیش از آنكه روان شناسی و روان كاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به كاوش بپردازند و پیش از آنكه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباط های اجتماعی شناخته شود اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی به علت های نامعلوم نسبت داده می شود و به جای هر نوع درمان و كمكی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست كه انواع بزه كاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد كه آن نیز اگر علل بیولوژیك نداشته باشد. معلول محیط ناسالم اجتماعی است مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن ، از جمله مسائلی است كه طی قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه های اخیر نیز از دید مكاتب مختلف مورد بررسی قرار گرفته است و به عنوان مثال، مكتب كاركردگرایی ساختی، معتقد است كه اجزاء تشكیل دهنده یك نظام اجتماعی مرتبط به هم و وابسته به یكدیگر و عملكرد هر یك از اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب می شود در این دیدگاه خانواده سازمانی اجتماعی و متشكل از افرادی است كه در رابطه با هم هستند . این سازمان كاركردهایی دارد كه به بقا اجتماع كمك می كند.
پارسونز كه یكی از طرفرادان این مكتب است، اعتقاد دارد جوامع انسانی به سمت و سویی ح

ركت می كنند. صاحبنظران بر این باورند از بین اعضاء خانواده آن كس كه در تربیت كودك نقش اساسی و مهمی بر عهده دارد،‌ مادر می باشد. علت این امر شاید این باشد كه همان ابتدا طفل، بیشترین كنش و واكنش عاطفی خود را با مادر برقرار می كند.
در واقع، هسته اصلی احساس امنیت، اعتماد، یا عدم اعتماد در كودك از رابطه = و مادرش سر چشمه می گیرد، در صورتی كه این روابط ناسالم و نادرست باشد، احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می افكند.
انسان در بسیاری از امور زندگی اجتماعی، با سایر افراد جامعه در رابطه است ، او باید برای

رسیدن به هدف های مشترك تشریك مساعی كند . در چنین شرایطی و در رابطه با سایر افراد جامعه است كه هر كس ناگزیر باید، نوعی سازگاری رضایت بخش دست یابد. به همین دلیل است كه مشكلات و موانع آدمی، از حیات اجتماعی او مایه می گیرد.
مسئله اساسی كه در این جامعه وجود دارد این است كه آیا اشتغال مادر بر روی سازگاری فرزندان چه اثری دارد؟

اهمیت پژوهش
پژوهش حاضر ، دارای اهمیت فراوان است، بدان جهت كه در جامعه كنونی اشتغال مادران و در نزد خانواده ها جایگاه مهمی دارد و در برخی از موارد تبلیغات فرهنگی جامعه هم سو با اشتغال آنان است و از طرفی در راستای اهمیت وجود یك مادر در خانه می باشد به نفش تربیتی مادران اشاره کنید . این مسئله افراد خانواده را دچار دوگانگی كرده و اگر آموزش و برنامه های مثبت برای افراد خانواده صورت نگیرد،‌ احتمال پدید آمدن عواقب سوء برای آنان بسیار خواهد بود.
لذا پژوهش درباره تاثیر اشتغال مادران بسیار حائز اهمیت است.

ضرورت پژوهش:
در خانواده، مهم ترین قشر آسیب پذیر نوجوانان هستند . چرا كه در سن رشد قرار دارند و از لحاظ نیاز های روحی، جسمی، عاطفی به حمایت و رسیدگی مضاعف از طرف پدر و مادر ، محتاجند . اشغال مادران به سبب آنكه باعث دور شدن ساعاتی از روز یا شب را از مادر می شود . در رفتار و كنش های نوجوانان تاثیر بسزایی دارد. فرزندان دختر و پسر هر كدام یك سری احتیاجاتی مخصوص به خود دارند كه اگر از طرف مادر تامین نگردد،‌باعث بروز رفتارهای سوء خواهد شد . و شاید اشتغال مادر به نوعی آزادی بی حساب برای نوجوانان بوجود آورد و همچنین کمتر پژوهشی در این زمینه انجام شده . از این جهت پژوهش در اینباره، ‌ضرورت بسیار داشته و این تاثیرات را بررسی می كند تا راهكارهایی برای مقابله با رفتار های نامناسب نوجوانان ارائه دهد .

محدوده پژوهش
پژوهش حاضر در سال تحصیلی 81-80 و بر روی یک مدرسه در شهرستان شهریار انجام ش

ده و قابلیت تعمیم بر روی جامعه فوق را دارد .

تعاریف مفاهیم
اشتغال مادران : در این تحقیق به مادرانی اطلاق می شود كه حداقل سه ساعت از شبانه روز را در خارج ازمنزل برای كسب درآمد به سر می برند (حداقل هفته ای 18 ساعت).
سازگاری: در این تحقیق منظور از سازگاری عبارت است از نمره ای كه فرد در مقیاس سازگاری اجتماعی پرسشنامه روانی كالیفرنیا (CPI)كسب می كند.
مادر خانه دار: كسی است كه از ابتدای تولد كودك هیچ گاه شغلی بیرون از نداشته و كار اصلی او خانه داری بوده است.
سطح تحصیلات: منظور از سطح تحصیلات كسب مدارج تحصیلی رسمی كشور از سطوح ابتدایی تا تحصیلات دانشگاهی است كه در پنج قسمت
1- بی سواد 2- سواد قدیم یا ابتدایی
3- راهنمایی 4- دیپلم 5- بالای تر از دیپلم یا تحصیلات دانشگاهی

متغیر های پژوهش
متغیر مستقل : اشتغال مادران، تحصیلات مادر
متغیر وابسته : سازگاری اجتماعی

متغیر های مداخله گر: جو خانوادگی، مشكلات دوره نوجوانی

فرضیه های پژوهش
1- بین اشتغال مادر و سازگاری اجتماعی فرزندان پسر، رابطه وجود دارد.
2- بین تحصیلات مادر و سازگاری اجتماعی فرزندان پسر، رابطه ی وجود دارد.

فصل دوم
پیشینه پژوهش

سازگاری اجتماعی
سازگاری اجتماعی به عنوان مهم ترین نشانه سلامت روانی، از مباحث مهمی است كه توجه جامعه شناسان،روان شناسان، روان كاوان، و به ویژه مربیان را طی دهه های اخیر به خود جلب كرده است. پیش از آنكه روان شناسی و روانكاوی در دنیای ناشناخته درون انسان به كاوش بپردازند و پیش از آنكه بهداشت روانی و نقش آن در حفظ سلامت ارتباطهای اجتماعی شناخته شود. اغلب ناسازگاری ها و رفتارهای غیر اجتماعی و ضد اجتماعی و علت های نامعلوم نسبت داده می شد. و به جای هر نوع درمان و كمكی به فرد، صرفا از راه مجازات های غیر عادلانه ظلمی مضاعف بر او روا می داشتند. تردیدی نیست كه انواع بزهكاریها و جرائم اجتماعی، ریشه در نابسامانی های روانی دارد كه آن نیز اگر عامل بیولوژیك داشته باشد. معلول محیط ناسالم اجتماعی است (مینجر، 1369).
مطالعه نهاد خانواده و بررسی تغییر و تحولات آن، از جمله مسائلی است كه طی قرون و اعصار، مورد توجه محققان و عالمان بوده و در دهه های اخیر از دیدگاه مكاتب كاردكرد گرایی ساختی ، معتقد است كه اجزاء دوام و بقاء جامعه را موجب می شود در این دیدگاه خانواده سازمانی اجتماعی و متشكل از افراد است كه در رابطه با هم هستند. این سازمان كاركردهایی دارد كه به بقاء اجتماع كمك می كند (ادیبی ،1385).
پارسونز كه یكی از طرفداران این مكتب است اعتقاد دارد جوامع انسانی به سمت و سویی حركت می كند. صاحبنظران بر این باورند از بین اعضای خانواده آنكس كه در تربیت كودك نقش اساسی و مهمی بر عهده دار ، مادر می باشد. علت امر شاید این باشد كه همان ابتدا طفل بیشترین كنش و واكنش عاطفی خود را با مادر برقرار می كند.
در واقع هسته اصلی احساس امنیت و اعتماد یا عدم اعتماد در كودك رابطه اولیه وی و مادرش سرچشمه می گیرد در صورتی كه این روابط ناسالم و نادرست باشد ، احساس ناامنی و عدم اعتماد بر زندگی او سایه می افكند.
بی توجهی های طولانی بدرفتاری و محرومیت از صحبت ها در ابتدای زندگی منج

ر به ناسازگاری های موقت و گاهی طولانی در كودك می شود (ماسن ، 1367)

سازگاری ، مسئله ای كه مخصوص انسان نمی باشد هر موجود زنده ای به فراخور حال خود ، به اقتضای طبیعت و مرحله تكاملی كه بدان دست یافته است، ناچار است به طریقی كه متضمن حفظ حیات و بقای اوست، خود را با محیط پیرامونش سازگار كند ، به دلیل اینكه در فرایند

سازگاری وجوه اشتراك زیادی بین انسان و حیوان وجود دارد.
بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری زیادی بین انسان ها و حیوان وجود دارد. بخش عمده ای از دانش ما درباره فرایند سازگاری در استان به تحقیقاتی كه درباره حیوانات به عمل آورده است مبتنی می باشد. هر چه از نردبان تكامل بالاتر می رویم قابلیت انعطاف و یادگیری واكنش های عزیزی او را كاملا تحت شعاع قرار داده سات . انسان باید به استثنای واكنش های بازتابی ائلیه همه چیز را بیاموزد و به ویژه اعمال و رفتاری كه وی سازگاری با محیط اجتماعی بكار می گیرد (والی پور، 1363).
انسان در بسیاری از امور زندگی اجتمایع، باس ایر افراد جامعه در ارتباط است او باید برای ادامه حیات و تامنی حوائج خود به زندگی گروهی تن در دهد و با دیگران بیا رسیدن به هدف های مشترك تشریك مساعی كند . در چنین شریطی و در رابطه باس ایر افراد جامعه است كه هر كس ناگزیر باید به نوعی سازگاری رضایت مبخش دست یابد به همین دلیل سات كه مشكلات و موانع آدمی ،‌از حیات اجتماعی او مایه می گیرد. به این ترتیب مفهوم سازگاری، از نظر آدمی یعنی سازگاری اجتماعی ، حتی برای ارضاء نیاز های زیستی ، انسان خود را با وضع اجتماعی و شرایطی كه ساخته دست انسان است رو به رو می بیند. مقررات، توقعات، ارزشها، رقابت ها، همكاریها، كارشكنی هاموانع و عوامل و واقیع هایی از این نوع كه او را در راه تامین خواستهایش هیچ گاه تنها نخواهد گذاشت.
گر چه به درستی بین سازگاری و ناسازگاری حد و مرز مشخص و معینی نمی توان یافت حالات بینابین این دو حالت بسیار زیاد است، فرایند سازگاری و ناسازگاری را باید خط پیوسته ، طولانی و مندرج تجسم نمود كه نقطه آن درجه ای از ناسازگاری را بیان می كند.
در خط مفوض، از ناسازگاری شروع نمود و بعد به درجات میانه و سپس در پایان خط، با سازگاری كامل با محیط می رسیم كه مقصود و عنایت همه افراد بشر است (والی پور 1363).
سازگاری را این طور تعریف می كند، منظور از سازگاری انطباق متوالی با تغییرات و ایجاد ارتباط بین خود و محیط به نحوی است كه حداكثر خویشتن داری را همراه با رفاه اجتماعی ، ضمن رعایت حقایق خارجی پذیر می سازد. به این ترتیب سازگاری به معنی همرنگ شدن به جماعت نیست (راجرز 1357).
سازگاری به معنی شناخت این حقیقت است كه هر فرد باید هدف های خود را با توجه به چهار چوب های اجتماعی و فرهنگی مطابق نماید. آن دسته از پاسخ های موجود زنده كه باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی كه در آن گرفته است از پاسخ های موجود زنده كه باعث سازگاری موثر و هماهنگ او با موقعیتی كه در آن گرفته است می شود تعلیق یا وفق دادن شخص نسبت به محیط گویند ( مان ، مترجم ساعتچی 1364).
شعاری نژاد (1364) در كتاب خود می گوید، سازگاری عبارت است از:
1- عمل برقراری یك رابطه روان شناختی رضایت بخش میان خود و محیط
2- عمل پذیرش رفتار و كردار مناسب و موافق محیط و تغییرات محیطی
3- سازگاری موجود زنده با تحریكات درونی و بیرونی

روان شناسان به طور سنتی، سازگاری را ویژگی هایی از شخصیت بهنجار تلقی كرده اند كه به خود كمك می كند تا خود را با جهان پیرامون خویش سازگار نماید . یعنی با دیگران در صلح و صفا زندگی كند جایگاهی در جامعه برای خود به دست آورد.
روان شناسان بسیاری معتقدند اگر اصطلاح سازگاری در معنی همنوایی با اعمال و اندیشه های دیگران تلقی شود، چنان باری از تلویحات منفی خواهد بود كه دیگر نمی تواند توصیفی از شخصیت سالم به دست دهد. آنان بیشتر به ویژگی مثبتی مانند فردیت آفرینندگی و شكوفایی استعدادهای بالقوه تاكید دارند (الکینسون، ج دوم، 1368).
اگر می توانستید بر پایه ضوابط معتبر علمی درجه سازگاری افراد جامعه را اندازه گیری و سپس در یك منحنی توزیع پیاده كنید به احتمال قوی منحنی طبیعی به دست می آوریم.
به این ترتیب كه در یك طرف منحنی، اقلیت كوچكی خیلی ناسازگار و در طرف دیگر منحنی اقلیت كوچكی وجود خواهد داشت و در میان آن دو گروه اكثریت افرادی وجود دارند كه از سازگاری طبیعی برخوردارند (والی پور 1363).

نقش مادری و اهمیت روابط متقابل مادر – كودك
مهم ترین مسئله ای كه در اشتغال زنان باید مورد توجه قرار بگیرد وجود نقش های متعددی است كه زنان باید به عنوان همسر و مادر و گرداننده خانواده به عهده گیرد نقش هایی كه در جامعه ما به صورت سنتی به آن نگریسته می شود و بعضاً با نقش مدرن زن به عنوان یك فرد شاغل در خارج از خانه در تعارض است وقتی زن ها نقش های زنانه را كنار می گذارند و فعالانه در زندگی اجتماعی شركت می كنند، نه تنها از طریق سیستم اجتماعی تشویق نمی شوند بلكه در داخل جامعه زنان نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند.
مادرانی كه امكان دستیابی به شكل مناسب را ندانرد اغلب دچار یاس شده و در خانه مانند مشكلات عاطفی فرزندان حضور فعال زنان در بازار كار، تا حدی به ارگانیزم بدنی و روحی انان لطمه وارد می سازد در این میان كودكان وضع اسف بارتری دارند.
نخستن تماس های روحی و جسمی نوزاد با فردی است كه در دوران شیر خوارگی مراقبت از او را به عهده می گیرد و این فرد معمولا مادر است (كارمل 1984).
روشی كه مادران در قبال پاسخگویی به نیاز های نوزادان اتخاذ می كنند متفاوت است . ممكن است صبورانه و گرم، باشند و خشن و عاری از حساسیت و بی تفاوتی باشد . از دیدگاه علم و تربیت، برخوردهای اولیه مادر و كودك به هر كیفیتی كه باشد نقطه ای است تولد روانی كودك از آنجا آغاز می شود.

اشتغال زن
یكی از مشكلاتی كه زنان در همه جوامع با آن درگیر هستند، مسئولیت پرورش فرزندان و اداره امورخانه می باشد به واسطه این مساله آنان امكان دسترسی به تخصص ها و آگاهی های سطوح بالاتر را كمتر دارند و همچنین زمانی را كه می توانند در شغل و حرفه خود مصرف نمایند محدود می باشد . بنابراین به مشاغلی روی می آورند كه هم نیاز به تتشخیص بالا نداشته باشد و هم وقت كمتری را بیرون از خانه صرف كنند.
آنان نسبت به مردان از اوقات كمتری برخوردارند زیرا به محض تمام شدن وقت كار بیرون رود را به منزل می رسانند تا به مراقبت خانه و فرزندان بپردازند .
در بخش عظیمی از ادبیات جامعه شناختی، دست كم تا همین اواخر كار بدون دستمزد یعنی كار انجام یافته بدون پرداخت مستقیم و خارج از محدوده یك شغل خاص هرگز مورد ملاحظه قرار نگرفته است. به طور تخمینی كار در خانه معادل یك سوم مجموع تولید سالیانه یك اقتصاد مدرن ارزش دارد. همنشینی زنان بیكار در خانه یعنی تمركز بر حفظ خانه و بزرگ كردن فرزندان قبل از صنعتی شدن، در زمانی كه خانه یك واحد تولیدی بود اهمیت چندانی نداشت. بخشی از زنان متاهل و عملا زنان مجرد از آغاز صنعتی شدن در اشتغال فردی شركت داشتند ولی بسیاری از زنان از محیط خانه محروم شدند از اوایل قرن بیستم به بعد مستخدمین تنها به وسیله اقلیت كوچكی كه به استخدام كارهای خانگی در می آیند ولی زن مستخدم در اختیار تمامی مردان است ( خوش تقاضا 1375).

قبل از شهرنشینی بسیاری از زنان وظایف متعددی را مضاعف بر مراقبت از بچه ها و كارهای معمولی خانه انجام می دادند، كاشتن گیاه در مزرعه ، مراقبت از گوسفند ها و بزها و دیگر حیوانات، عقیده نان و ذخیره سازی غذا،‌ نظافت و غیره از جمله كارهای زنان بوده وظایف زن ها اغلب با وظایف مردان به صورت نزدیكی هماهنگ می شد و خانواده یك واحد تولیدی یك پارچه را تشكیل می داد.

به طور آماری زنان یك بخش عمده ای از جایگاه كاری را دارند، در آغاز قرن بیستم نزدیك به یك سوم زنان انگلستان در نیروی كار مشاركت داشتند، در دهه 1980 این میزان به 40% نیروی كار رسید البته در اروپا به عنوان كل در سال 1983 54% زنان در نیروی كار مشاركت داشتند (لافر، 1378).
بین دو جنگ جهانی تعداد زنانی كه صرفاً خانه دار بودند در اروپا به اوج رسید گرچه برای زنان مجرد اشتغال در مشاغل امری عادی بود اكثریت زنان متاهل در آن زمان كار نمی كردند در هر دو جنگ مذكور به اشتغال دعوت شدند تا جای مردان را كه به نیروهای مسلح پیوسته بودند پر كنند. بعد از جنگ جهانی اول مردان مجدداً جای زن ها را گرفتند ولی پس از جنگ جهانی دوم این جایگزینی چندان دقیق صورت نگرفت.
رشد اشتغال زنان از آن زمان با گسترش مشاغل خدماتی ارتباط نزدیكی داشته است. آنان به صورت نامتناسبی در بخش خدمات متمركز شدند بازار اولیه كار شامل شركت های بزرگ صنایع اتحادیه ای یا مؤسات دولتی است. در این بخش كاركنان مزدهای نسبتاً بالایی دریافت می نمودند و از امنیت شغل خوب و امكانات = برخوردار بودند (ابراهیمی، 1372).
بازارهای كار ثانویه شامل شكل های باز اشتغال است كه بی ثبات بوده و امنیت شغلی و دستمزد در آنها پایین و فرصت های معدودی برای = وجود دارد و نیز شرایط كار اغلب نامناسب است، آرایشگری، خرده فروشی، نظافت و بسیاری از كارهای خدماتی دیگر كه توسط زن ها انجام می شود در این مقاله جای می گیرد (ابراهیمی، 1372).
همچنین تمركز زن ها در كار پاره وقت بیشتر از مردها است. از بین بردن عقاید قالبی مرتبط با

تقسیم كار در خانواده، آن چنان كه زن و مرد هر دو بتوانند در صورت اشتغال زن به كارهای خانه بپردازند. این امر مستلزم ارزش زدایی در كارهای خانه خواهد بود.
بدین معنی كه هیچ كاری پست و دون شان شناخته نشود و مرد از الگوی توضیح وظایف در خانه انصراف یابد (سفیری. 1375).
زنان در جامعه ما به عنوان مادر نقش های مختلفی در جامعه دارند كه شامل: نقش ها در تغذیه

رشد : جهت پرورش انسان به ویژه در دوران كودكی نیاز به مراقتب های ویژه می باشد كه این امر خطیر، در درجه اول به عهده مادران می باشد و مراحل آن از قبیل از تولد بچه در دوران جنینی، بعد از تولد نوزاد در دوران شیر خوارگی، زمان خردسالی و ; می باشد، و نقش زن در ارتباط با چنین امر حیاتی است.
نقش زن در تعلیم و تربیت: از لحظه تولد، نوزاد با مادر و سپس با محیط اطراف خود آشنا شده و در حقیقت زمینه برای یادگیری آماده می گردد و نقش زن در ارتباط با چگونگی شكل گیری شخصیت كودك و پذیرش او برای مسئولیت های آینده در جامعه می توان گفت به مقدار زیاد بستگی به دروان رشد، در مراحل اولیه زندگی و یا به اصطلاح در تحصیللات ابتدایی و سپس در این دوره و در نهایت در دوره متوسطه دارد كه خانواده هایی كه نقش زن در این مراحل در تعلیم و تربیت به درستی انجام می پذیرد، با مساعد شدن زمینه، فرزند خانواده با داشتن آمادگی كافی از جنبه های جسمی و روحی و تربیتی به سمت آموزش های عالی هدایت می گردد و شانس رسیدن به مراحل عالی علمی بیشتر نصیب كسانی می گردد كه نقش زن به عنوان مادر توانسته باشد پاسخ گوی انتظارات جامعه باشد (صدیقه مسعودیان، كارشناس علوم اجتماعی).
بررسی ها نشان می دهد مادرانی كه برای مدت طولانی با گرمی و محبت به كودكانشان از پستان خود شیر داده اند، بیش از همه فرزندان سازگاری داشته اند، همچنین پسران و دخترانی كه از پستان مادری سرد و كم صحبت شیر خورده اند، اغلب دارای مشكلات رفتاری بوده اند (پارسا، 1371).
ماسن و همكاران (1990) می نویسند: ارتباط عاطفی بین مادر و كودك سبب می شود كه طفل به دنبال آسایش حاصل از وجود مادر باشد. این تعامل های بین مادر وكودك سرمایه ای از امنیت عاطفی برای كودك فراهم می كند كه بنیان روابط آینده او با دیگران و با والدینشان را پایه ریزی می كند.
نبودن كنش های عاطفی، مخصوصاً در سه سال اول زندگی، اثر خاصی روی شخصیت طفل می گذارد. این گونه اطفال از نظر عاطفی، گوشه گیر هستندو نمی توانند پیوند های دوستی با بچه های دیگر با فرد بالغ به وجود بیاورند و درنتیجه از لذت دوستان واقعی محروم می باشند. قصد م

ی رود كه این امر بیشتر از همه به علت سخت جوشی این گونه كودكان باشد (بالبی، 1359).
هم چنان كه می دانیم اریكسون رشد روانی – اجتماعی معتقد به رشد اعتمادیابی اعتمادی در كودك است كه منشاء آن را عدم كنش های طبیعی بین مادر و كودك می باشد. (ماسن، 1367).
یك زن در خانواده به عنوان یك مادر مسئولیت سنگینی دارد. از آن جهت فرزند جزئی از وجود مادر است، باید او را حفظ كرده در سلامت جسمی و روانی اش كوشید و همین كوشش در سلامتی فرزند خود مستلزم وقت فراوان است.

مادران در كتاب خود تحت عنوان «زن و خانه» می نویسد: زن در دنیای جدید باید به تمام معنا بانوی خانه و مدیر خانواده باشد و سطح زندگی مادی و معنوی نسل آینده را با تعلیم و تربیت مناسب و با رعایت اصول بهداشتی بالا برد ( حقانی، 137).
تاثیرات و نارسائیهای خانواده به ویژه مادر را به قرار زیر خلاصه كرده است،‌ عقب ماندگی در حرف زدن، بازماندگی و معلولیت رشد جسمی، پایین آمدن هوشبهر،‌ كمبود پاسخ های عاطفی ، ضعف تعادل حركتی، پرخاشگری و بی دقتی (بولیایی 1352).
كودكانی كه در خانواده های سرد بی مهر متولد می شوند، كودكانی كمرو و خجالتی و ناموفق بار می آیند. محبت یا مهر اصیل، مهمترین نیازهای كودكان است. كمبود مادری می تواند موجب عقب ماندگی كودكان شود، پاسخ دهی شفاهی والدین به كودك خردسال باعث تنظیم و هماهنگی رفتار اجتماعی كودك می گردد( قاضی، 1369).
منشاء بسیاری از شرارتها و جنایت های كودكان و نوجوانان، كمبود محبت است بسیاری از خودكشی ها و ناكامی ها به مناسبت عدم احساس محبت است. منشاء بسیاری از فرارهای كودكان از خانواده، با همه عواقب نابهنجارش، این است كه كودك خود را در خانواده تنها می بیند و كسی با او در تماس عاطفی نیست . همچنین كودكی كه والدینش اشتغالات بسیار دارند و در كارش دخالت نمی كنند، احساس نا امنی می كند (موئل، 1367).
جدا افتادن كودك از مادر در دهه شیر خوارگی، عدم وجود امن و شرایط اطمینان بخش برای او یا فقدان فرصت لازم بریا پاسخ گویی به نیاز های عاطفی وی، نبودن ارتباط عاطفی، جسمی و بیانی بین نوزادان و مادر از جمله عواملی است كه به مراتب بیش از صدمات بدنی وآسیب مغزی بر عقب ماندگی ذهنی و اجتماعی كودك و عدم تعادل عاطفی او اثر می گذارد، زیرا تمایز بین ادراكات حسی از راه ارتباط نوزاد با بزرگسال (مادر) استنباط می شود و تمایلات نقش دهنده نیاز ها را در او بیدار می كند .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد تحقیق در مورد فیزیک اتمی

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن nx :

ز

فیزیک اتمی

مقدمه

فیزیك اتمی- مولكولی كه مربوط به فیزیك جدید است از زمانی متولد شد كه دانشمندان متوجه شدند كوچكترین جزء در طبیعت اتم نیست بلكه اتم از اجزای كوچكتری به نام الكترون‌ها و هسته تشكیل شده است. یعنی اتم از هسته‌ای تشكیل شده است كه الكترون‌هایی در اطراف آن می‌گردند

فیزیك اتمی به بررسی نقل و انتقال‌های الكترون‌های اطراف هسته می‌پردازد و خواص آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. یعنی ما در فیزیك اتمی كاری به این نداریم كه هسته از چه تشكیل شده است بلكه هسته برایمان مركزی با بار مثبت است و بیشتر توجه ما جلب الكترون‌های اطراف هسته می‌شود

سابقه ی تاریخی

مطالعه روی عنصرها به حدود 2500 سال پیش برمی گردد. دالتون در سال 1807 با استفاده از واژه یونانی اتم که به معنای تجزیه ناپذیر است ، ذره های سازنده عنصرها را توضیح داد. اگر چه امروز می دانیم که اتمها خود از ذرات کوچکتری تشکیل شده اند، اما هنوز باور داریم که اتم کوچکترین ذره ای است که خواص شیمیایی و فیزیکی یک عنصر به آن بستگی دارد.

جان دالتون نظریه اتمی ماده را به شرح زیر مطرح كرد :

تمام عنصرها از اتم تشكیل شده‌اند . اتمها ذراتی تقسیم‌ناپذیر و تخریب ناپذیرند
همه‌ی اتم‌های یك عنصر از لحاظ جرم و خواص شیمیایی یكسان‌اند, اما اتم‌های عنصرهای مختلف , جرم و خواص شیمیایی متفاوت دارند .
یك تركیب شیمیایی از به هم پیوستن اتم‌های مختلف با نسبت‌هایی كه اعداد صحیح و كوچك‌اند , تشكیل می‌شود
یك واكنش شیمیایی تنها شامل تركیب , تفكیك یا نوآرایی اتم‌هاست به بیان دیگر , اتم‌ها در جریان یك واكنش شیمیایی نه به وجود می‌آیند و نه از بین می‌روند .

در حال حاضر می‌دانیم كه جزء بسیار ناچیزی از ماده در یك واكنش شیمیایی قابل تبدیل به انرژی بوده و از این‌رو به جاست كه از قانون “بقای جرم و انرژی ” صحبت كنیم . همچنین تئوری دالتون نارسایی‌هایی دارد و برای مثال او به وجود مولكول چند اتمی از قبیل H2 و O2 برای یك عنصر پی نبرد و كوچك‌ترین ذره‌ی همه‌ی عناصر را اتم‌های منفرد پنداشت . همچنین آزمایش‌ها نشان داده‌اند كه همه‌ی اتمهای یك عنصر دقیقاً جرم یكسان ندارند . اما با تغییر واژه‌ی “جرم” به “جرم اتمی میانگین” می‌توان تئوری دالتون را به كار برد .

جان دالتون بر اساس تئوری اتمی خود قانون دومی را بیان كرد كه مبتنی بر داده‌های آزمایشی نبود . این قانون به عناصری مربوط می‌شود كه با هم بیش از یك ماده‌ی مركب ایجاد می‌كنند . بنابر قانون دوم دالتون “نسبت جرم‌هایی از یك عنصر را كه به جرم معینی از عنصر دیگر تركیب می‌شوند . می‌توان با اعداد صحیح كوچكی بیان كرد . ” این گزاره را قانون “نسبت‌های چندگانه” می‌نامند .

الکترون نخستین ذره زیر اتمی

اجرای آزمایشهای بسیاری با الکتریسته ، مقدمه ای برای شناخت ساختار درونی اتم بوده است. کشف الکتریسته ساکن، وقوع واکنش شیمیایی به هنگام عبور جریان برق از میان محلول یک ترکیب شیمیایی فلزدار (الکتریسته یا برقکانت) ، و آزمایشهای بسیار روی لوله ی پرتو کاتدی منجر به شناخت الکترون شد. لوله پرتو کاتدی لوله ای شیشه ای است که بیشتر هوای آن خارج شده است.در دو انتهای این لوله دو الکترود فلزی نصب شده است . هنگامی که یک ولتاژ

قوی بین این دو الکترود اعمال شود ، پرتوهایی از الکترود منفی (کاتد) به سمت الکترود مثبت (آند) جریان می یابد که به آن پرتوهای کاتدی می گوین. این پرتوها بر اثر برخورد با یک ماده ی فلوئور سنت نور سبز رنگی ایجاد می کنند. تامسون موفق شد نسبت بار به جرم الکترون را به کمک این آزمایشها اندازه گیری کند.پس از آن رابرت میلیکان توانست مقدار بار الکتریکی الکترون را اندازه بگیرد. به این ترتیب جرم الکترون نیز با کمک نسبت بدست آمده تامسون محاسبه شد.

بار الکترون کلون و جرم الکترون کیلوگرم است.

پرتو زایی

در حالی که تامسون روی پرتوهای کاتدی آزمایش می کرد، هم زمان بکرل فیزیک دانی که روی خاصیت فسفر سانس مواد شیمیایی کار می کرد با پدیده ی جالبی روبرو شد. این پدیده پرتوزایی و مواد دارای این خاصیت، پرتوزا نامیده شد.

بعد از آن رادرفورد به این موضوع علاقه مند شد و پس از سالها تلاش فهمید، این تابش خود ترکیبی از سه نوع تابش مختلف آلفا ، بتا، و گاما می باشد.

مدل اتمی تامسون

تامسون پس از کشف الکترون ساختاری برای اتم پیشنهاد کرد که در آن الکترون ها با بار منفی در فضای ابر گونه با بار مثبت پراکنده اند و جرم اتم را مربوط به جرم الکترون ها می دانست ، حال آنکه فضای ابرگونه مثبت را بدو ن جرم می دانست.

یکی از موارد بسیار مهمی که یک مدل اتمی باید توضیح دهد، مسئله جذب و تابش انرژی توسط الکترونها است. در مدل اتمی تامسون الکترونها در مکانهای تعادلشان ثابت می مانند. در اتمهای برانگیخته، مانند اتمهای اجسام در دمای زیاد، الکترونها حول مکانهای تعادلشان ارتعاش می کنند. چون نظریه الکترومغناطیس کلاسیک پیشگویی می کند که یک ذره باردار، هنگامی که دارای شتا است، مانند الکترون مرتعش، تابش تابش الکترومغناطیسی گسیل می دارد، درک کیفی تابش گسیل یافته توسط اتمهای برانگیخته بر پایه ی الگوی تامسون امکان پذیر بود. اما از نظر کمی نمی توان طیفهایی را که از راه تجربه مشاهده می شد توجیه کند.

رادرفورد که از شاگردان تامسون بود، نتوانست تشکیل تابشهای حاصل از مواد پرتوزا را به کمک مدل اتمی تامسون توجیه کند. و پس از آزمایشهای بسیار ، نادرست بودن مدل تامسون را اثبات کرد. او درسال 1911 در آزمایش خود ورقه نازکی از طلا را با ذرههای آلفا بمباران کرد، به امید آنکه همه ی ذره های پرانرژی و سنگین آلفا که دارای بار مثبت نیز هستند با کمترین انحراف از این ورقه نازک طلا عبور کنند. اما مشاهده کرد که تعداد کمی از ذرات منصرف شده خارج می شوند و تعداد بسیار کمی از آن به طور کامل منحرف شده و به عقب برمی گردند.

پس نتیجه گرفت که حتماً یک هسته کوچک در مرکز اتم وجود دارد که محل تمرکز بارهای مثبت است و تقریباً تمام جرم اتم نیز در درون این هسته است که توانایی به عقب راندن ذره های سنگین و پرانرژی آلفا را دارد.رادرفورد با استفاده از نتایج این آزمایش مدل اتم هسته دار را پیشنهاد کرد.در این مدل هسته دارای بار الکتریکی مثبت است.

مدل اتمی بور

در سال 1913 نیلز بور مدل اتمی خود را ارائه کردکه با برخی از داده های طیف نمایی مثلاً طیف اتم هیدروژن از نظر کمی تطبیق می کرد. مدل اتمی بور مشتمل بر اصول موضوع زیر بود:

1- الکترون درون اتم، تحت تاثیر نیروی الکتریکی بین الکترون و هسته، در یک مدار دایره ای شکل به دور هسته حرکت می کند و این حرکت تابع قوانین مکانیک کلاسیک است.

2- به جای بینهایت مداری که در مکانیک کلاسیک امکان پذیر است، برای الکترون تنها این امکان وجود دارد که در مداری حرکت کند که برای آن اندازه ی حرکت زاویه ای L مضرب درستی از h ثابت پلانک تقسیم بر دو پی باشد.

3- علی رغم این واقعیت که الکترون دایماً شتابدار است، اما در چنین مدار مجازی انرژی الکترومغناطیسی تابش نمی کند. به این ترتیب، انرژی کل آن، E ثابت باقی می ماند.

4- تابش الکترومغناطیسی در صورتی گسیل می شود که الکترونی که در آغاز در مداری با انرژی Ei در حرکت است، حرکتش را به طور ناپیوسته چنان تغییر می دهد که در مداری با انرژی Ef حرکت کند، بسامد تابش گسیل یافته از رابطه ی زیر تبعیت می کند Ei-Ej=hf

اصول موضوع مدل اتمی بور نکات مهمی را مطرح می کند که زمینه ی مکانیک کوانتوم جدید را فراهم ساخت.

نوترون

اكتشافات مواد رادیواكتیویته و ایزوتوپها پرسشهای جدیدی را درباره ساختمان اتمها مطرح كرد و پرسش هایی مطرح شد كه هسته اتمی را در بر می‌گرفت.

در سال 1919 رادرفورد دریافت كه وقتی گاز نیتروژن با ذرات آلفای حاصل از بیسموت 214 بمباران می‌شود، ذرات سریعی تولید می‌گردد كه می‌تواند بیشتر از خود بیسموت ذرات درگاز سیر كند.

رادرفورد نتیجه گرفت كه یك ذره آلفا می‌تواند موجب فروپاشی مصنوعی هسته نیتروژن شود كه یكی از محصولات فروپاشی آن پروتون باشد. لیكن این فرایند به آسانی صورت نمی‌گیرد. نتایج تجربی نشان داد كه تقریباً از هر یک میلیون ذره آلفا كه از میان گاز عبور می‌كند فقط یك پروتون تولید می‌شود.

رادرفورد و چادویك بین سالهای 1921 و 1924 كار بر روی نیتروژن را به عناصر دیگر كشاندند و شواهدی برای فروپاشی تمام عناصر سبك از بور تا پتاسیم، به استثنای كربون و اكسیژن، یافتند. (بعداً نشان داده شد كه این عناصر نیز دچار فرو پاشی می‌شوند.)

در سال 1920 رادرفورد اظهار داشت كه پروتون درون هسته ممكن است دارای یك الكترون باشد و در چنین صورتی این الكترون چنان محكم به آن بسته شده كه یك ذره خنثی ایجاد كرده است. رادرفورد حتی برای این ذره فرضی نام نوترون را پیشنهاد كرد.

در سال 1932چادویك در رساله خود تحت عنوان وجود نوترون می‌گوید:

اگر ما فرض كنیم كه تابش مورد نظر تابش كوانتومی {پرتو گاما } نیست، بلكه مركب از ذره‌هایی است با جرم بسیار نزدیك به جرم پروتون، تمام اشكالات مربوط به برخورد از میان می‌رود، هم در مورد فركانس آنها و هم در مورد انتقال انرژی به جرمهای متفاوت. برای توضیح قدرت نفوذ زیاد این تابش، باید فرض كنیم كه این ذرات بار مؤثری ندارند. باید فرض كنیم كه هر یك از آنها تركیب نزدیك به همی از یك پرتون و یك الكترون است، و همان نوترونی است كه رادرفورد در سخنرانی سال 1920 خود آن را مورد بحث قرار داد. پس، بر طبق فرضیه چادویك، وقتی عنصری همچون بریلیم با ذره آلفا بمباران شود واكنش هسته‌ای صورت می‌گیرد كه نوترون تولید می‌كند.

نوترونی كه بنا بر فرض چادویك بار صفر و جرمی برابر 1 دارد. كشف نوترون با جرم نزدیك به یك واحد بدون بار الكتریكی، نظر رادرفورد را مبنی بر اینكه هسته اتمی از پروتون و نوترون ساخته شده است، تأیید كرد. این فرضیه بعد از مدتی كوتاه در سال 1932 به وسیله‌ هایزنبرگ به عنوان مبنای یك تئوری هسته‌ای مفصلتر قرار گرفت و هنوز هم مبنای تلاشهایی است كه برای بیان خواص و ساختار هسته به عمل می‌آید.

با كشف نوترون در سال 1932 این تصور حاصل شد كه اجزای اصلی ساختمان ماده سه ذره بنیادی است: پروتون، نوترون و الكترون. وقتی شتابدهنده‌های انرژی ؟ بالا ساخته شد، ذرات بنیادی بیشتری، یكی پس از دیگری، كشف شد. این ذرات بنابر خواصشان در چند خانواده گروهبندی شده‌اند. غالب این ذرات فقط به طور كوتاه مدت وجود دارند؛ طول عمر آنها نواعاً از مرتبه یا كمتر است. یك رشته جدید كامل، یعنی فیزیك انرژی بالا به وجود آمده است و امروزه هدف فیزیك انرژی بالا تشخیص و تمیز مرتبه و ساختار پسین عده زیادی از ذرات بنیادی است كه كشف شده‌اند.

ایزوتوپها

دیگر ذره های سازنده اتم

پروتون ذره ای با بار نسبی +1 و جرمی 1837 با رسنگین تر از جرم الکترون ، دومین ذره ی سازنده اتم است.

نوترون ذره ای است که بار الکتریکی ندارد و جرم آن برابر جرم پروتون است ، سومین ذره ی سازنده اتم است.

عدد اتمی ، عددی است که تعداد پرتون ها را در اتم مشخص می کند و با Z نشان داده می شود.

از آنجا که اتم ذره ای خنثی است، بنابر این تعداد الکترونها و پروتونهای آن باید برابر باشد، پس عدد اتمی تعداد الکترونها در یک اتم را نیز مشخص می کند.

عدد جرمی و ایزوتوپها

به مجموع تعداد پروتونها و نوترونهای یک اتم عدد جرمی می گویند. عدد جرمی با A نشان داده می شود. A = Z+ N

اندازه گیری جرم اتمها با کمک دستگاه طیف سنج نشان می دهد که همه اتمهای یک عنصر جرم یکسانی ندارند. از آنجا که عدد اتمی در واقع تعداد پروتونها در همه اتمهای یک عنصر یکسان است، پس تفاوت جرم باید مربوط به تعداد نوترونهای موجود در هسته ی اتم باشد. این مطالعات به معرفی مفهوم ایزوتوپ انجامید. ایزوتوپها اتمهای یک عنصر هستند که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارند. برای مثال آزمایشها وجود دو ایزوتوپ کلر 35 (CL3517) و کلر ؟ 37 (CL3717) را به اثبات رسانده است.

مدل کوانتومی اتم

این مدل در سال 1926 توسط اروین شرودینگر مطرح شد. وی در این مدل از حضور الکترون در فضایی سه بعدی به نام اوربیتال سخن به میان آورد. همانگونه که برای مشخص کردن موقعیت یک جسم در فضا به سه عدد (طول ، عرض و ارتفاع) نیاز است، برای مشخص کردن هر یک از اوربیتالهای یک اتم نیز به چنین داده هایی نیاز داریم. شرودینگر به این منظور از سه عدد M1 و L و n استفاده کرد که عددهای کوانتومی خوانده می شوند.

عدد کوانتومی اصلی (n) : عددی است که بور برای مشخص کردن ترازهای انرژی یا همان لایه های الکترونی بکار برد. 1= n پایدارترین لایه انرزی را نشان می دهد. هر چه n بالاتر رود سطح انرژی لایه های الکترونی افزایش می یابد و فاصله ی آن لایه از هسته دورتر می شود. لایه های الکترونی خود از گروههای کوچک تر به نام زیر لایه تشکیل شده اند.عدد n تعداد زیر لایه های هر لایه را هم مشخص می کند. مثلاً در لایه الکترونی 2= n دو زیر لایه وجود دارد.

عدد کوانتومی‌اوربیتالی (L) نشان دهنده ی شکل ، انرژی و تعداد اوربیتال ها است.

L می تواند مقادیر 0 تا 1 – n را در بر بگیر

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد مقاله CAN Open سیستم شبکه سازی

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 110 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن nx :

Open سیستم شبکه سازی

CAN Open سیستم شبکه سازی بر مبنای باس سریال CAN می باشد.
CAN Openفرض می کند که سخت افزار طرح گیرنده و فرستنده CAN و کنترلر CAN دارد همانطور که در ISO 11898 مشخص شده است.
خانواده پروفایل CAN Openمکانیزم های ارتباط استاندارد شده و کارایی طرح را مشخص کرده است. خانواده پروفایل توسط CAN در دسترس است و نگهداری می شود، خانواده پروفایل توسط CAN در اتوماسیون CAN در دسترس است و نگهداری می شود ، گروه کاربران بین المللی و گروه تولید کنندگان بدون مجوز پیش خواهند رفت.

مشخصات CAN Open لایه عملکرد و پروفایل ارتباطی ( CiA DS- 301) ، بعلاوه چارچوبی برای طرح های قابل برنامه نویسی (CiA DSR – 301 ) ، توصیه هایی برای کابلها و اتصالات (CiA DRP -303 -2) و واحدهای SI و نمونه های شاخص (CiA DRP -303-2) را پوشش می دهد. چارچوب های خاص عملکرد اضافی به موازات اعمال خواهند شد. CAN Open توسط چندبر پروفایل طرح استاندارد شده ، پروفایل اینترفیس بعلاوه پروفایل عملکرد (CiA DS – 4XX) تکمیل می شود.
CAN Open اساساً برای سیستم های کنترل صنعتی هم جهت با طرح، مثل سیستم های راه اندازی طراحی شده است. اما شبکه های CAN Open در زمینه های کاری دیگر هم استفاده می شود، مثل حمل ونقل عمومی، وسایل نقلیه برون راهی ، تجهیزات پزشکی، الکترونیک دریایی و ساخت خودکار.
الگوی مرجع CAN Open

 

مفهوم ارتباط CAN Open می تواند مشابه به الگوی مرجع تسلسل سیستم های باز ISO
(ISO open systems Intercannection Reference Model) توصیف شود. CAN Open لایه کاربردی استاندارد شده و پروفایل ارتباطی را نشان می دهد. چارچوب اختیاری استاندارد شده و پروفایل ارتباطی را نشان می دهد. چارچوب اختیاری برای طرح های قابل برنامه نویسی کارآیی ارتباط اضافی را مشخص می کند.
CAN Open بر دنیای لایه لینک داده CAN و گیرنده ، فرستنده سرعت بالا که در ISO 1898 و Part 2 مشخص شده می باشد. بعلاوه ، CAN Open زمان بندی بر حسب بیت و توصیه های تعیین پین را برای بعضی کانکتورها مشخص می کند. پروفایل های طرح استاندارد شده ، و پروفایل های عملکرد رفتار default و کارآیی انتخابی طرح ها اینترفیس ها و عملکرد ها را توضیح میدهد.

 

فعل و انفعال لایه پروتکل

فعل و انفعالات لایه پروتکل ارتباط بر لایه های مختلف را توضیح می دهد. در لایه عملکرد CAN Open ، طرحها ارتباط و اهداف عملکرد را مبادله می کنند. همه این اهداف از طریق ضریب 16 بیتی و زیر ضریب 8 بیتی قابل دسترسی هستند. این اهداف ارتباطی (COB) به یک پیکره بندی شده برنامه ریزی شده اند. لایه فیزیکی CAN مقدار بیت از جمله زمان بندی بیت را مشخص می کند.

مشخصه زمان بندی بیت

در یک نسبت بیت 1 M bit /s شامل بیش از 8 برابر درجه ، در 800 Kbit /s خارج از 10 برابر درجه و از 500 Kbit /s به 1 Kbit /s خارج از 16 برابر درجه می باشد. CAN Open فقط از حالت نمونه برداری تنها استفاده می کند.

زمان بندی بیت (2)

هر مدول باید یکی از نسبتهای بیت مشخص شده را پشتیبانی کند، طول باس گرد شده بر اساس 5ns/m تاخیر تکثیر برآورد می شود و تأخیر کل intent طرح داخلی مؤثر طبق موارد زیر است:
Kbit /s 800 – m 1 : 210 ns
Kbit/s 200 – 500 : 300 ns ( شامل 40× 2 ns برای پیوندهای بینایی
Kbit/s 125 : 450 برابر درجه به تأخیرمؤثر= تاخیر نهفته به غالب به اضافه غالب به نهفته تقسیم بر 2)
برای طول بالس بزرگتر از حدود 200 m استفاده پیوندهای بینایی توصیه شده استم. برای طول باس بزرگتر از حدود 1Km پل یا طرح های تکرار کننده لاطم خواهد بود.

پین انتقال

تعیین بین واسطه فیزیکی طرح های CAN Open بطور متفاوت خط باس دو سیمه مشتق شده با بازگشت متداول مطابق با ISO 11898 می باشد.
توصیه CAN Open CiA DPR – 303 -1 نصب پایین کانکتور 9- PIN D sub ) DIN 41652 یا استاندارد بین المللی مربوط ) ، کانکتور نوع ریز 5-pin، کانکتور نوع باز، کانکتور چند قطبی ، و دیگر کانکتورها را تعریف می کند. نصب با پین کانکتور 9- pin D – sub به CiA DS – 102 کمبایل می شود.

الگوی طرح CAN Open

طرخ CAN Open می تواند به سه قسمت تقسیم شود:
* اینترفیس ارتباطی و نرم افزار پروتکل
* دیکشنری حذف
* اینترفیس پردازش و برنامه دستور العمل
اینترفیس ارتباطی و نرم افزار پروتکل خدماتی برای انتقال دریافت موارد ارتباطی از طریق باس فراهم می کنند. دیکشنری هدف همه انواع داده ها ، اهداف ارتباطی و اهداف دستور العمل را که در این طرح استفاده شده توضیح می دهد این اینترفیس به نرم افزار دستور العمل است. برنامه دستور العمل کاربرد کنترل داخلی بعلاوه اینترفیس به اینترفیس های سخت افزاری پردازش را فراهم می کند.

آرایش دیکشنری هدف

مهمترین بخش یک طرح CAN Open دیکشنری هدف است. دیکشنری هدف لزوماً گروه بندی اهداف قابل دستیابی از طریق شبکه در حالتی مرتب شده و از پیش تعریف شده است. هر هدف در دیکشنری با استفاده از ضریب 16 بیتی و زیر ضریب 8 بیتی نشان داده شده است. آرایش کلی دیکشنری استاندارد هدف با دیگر مفاهیم پاس زمینه ای صنعتی مطابقت دارد. مفهوم دیکشنری هدف برای ویژگی های طرح گزینشی تهیه می بیند که بدین معنی است که تولید کننده کاربرد وسیع معین را برای طرحش فراهم نمی کند فقط وقتی این کار را بکند طوریکه باید در حالت از پیش تعریف شده انجام دهد.
با تعریف دیکشنری هدف ورودی های کاربرد افزوده پیش بینی شده در یک گروه گزینشی تولید کنندگان که می خواهند کاربرد و ترقی یاتفه را کامل کنند به همان روش همه این کارها را انجام خواهند داد.

انواع داده ها (1)

انواع داده های آماری در دیکشنری هدف بی منظور تعریف آنها قرار داده می شوند. داده های نوع پایه BOOLEAN دارای مقادیر TRUE یا FALSE است. داده های نوع پایه INTEGERn مقادیری در اعداد صحیح دارد. دامنه مقدار ( ترتیب بیت طول n) هستند. داده های نوع پایه UNSIGNEDN مقادیری در اعداد صحیح غیر منفی دارد. دامنه مقدار از هستند . داده های نوع پایه FloAt مقادیری در اعداد حقیقی دارد.

داده های نوع VISIBIE – Unsigmed STRING در ادامه نحو داده ها و تعاریف نوع داده ها تعریف شده است: – Visible Stcing – Visible Char Arrouy of visible char مقادیر قابل قبول داده های نوع Visible char = oh (صفر ) است. و دامنه از 20 تا 7 Eh می باشد. نوع داده های OCTCT String – Array of Unsigned 8 نوع داده های DATE بعنوان ترتیب بیت طول 56 از جمله ms ، min، heau ، استاندارد و زمان تابستان ، روز ماه ، روز هفته ، ماه ، سال و بعضی مقادیر ذخیره شده تعریف شده است. نوع داده های TIME of DAY (زمان دقیق را نشان می دهد از جمله زمان برحسب ms بعد از نیمه شب و تعداد روزها از اول ژانویه 1984 نوع داده TIME DIFFERENCES نشانگر تفاوت زمان بعنوان مجموع روزها و ms می باشد.

انواع داده ها (2)

CAN Open بعضی انواع داده های پیچیده از قبل تعریف شده برای پارامترهای PDO و SDO را مشخص می کند . بعلاوه ، دیکشنری هدف ورودی های طرح استاندارد خاص و انواع داده های پیچیده را ذخیره کرده است. برای طرح ها و پروفایل های طرح که Dcvice Modules Multiple مثل کنترلرهای محوری چند گانه را فراهم می کند هر طرح مجازی از انواع داده های خودش استفاده می کند.

توصیف موضوع

Object code باید یکی از این تعریف شده ها توسط مشخص کننده CAN Open باشد. برای متغیرهای ساده توصیف ویژگی بدون زمینه زیر شاخص و گروه ورودی دیده می شود. برای انواع داده های پیچیده توصیف ویژگی باید برای هر جز تعریف شود. ( زیر شاخص )

ورودی دیکشنری هدف

شاخص 16 بیتی برای آدرس دهی ورودی ها در دیکشنری هدف استفاده می شود. در مورد متغیر ساده این شاخص به مقدار این متغیر بطور مستقیم مراجعه می کند. در مورد یادداشت ها و آرایه ها ، شاخص به کل ساختار داده اشاره می کند.
برای ورودی های دیکشنری هدف مثل آرایه ها و یادداشتها با زمینه های داده های چند گانه زیر شاخص به زمینه در ساختار داده ها مراجعه می کند که بوسیله شاخص اصلی اشاره شده است. برای مثال روی یک کانال تنهای RI 232 مدول اینترفیس ساختار داده ای در شاخص 6092 h وجود دارد که پارامترهای ارتباطی را برای آن درون تعریف می کند. این ساختار حاوی زمینه هایی برای نسبت پاود.
تعداد بیتهای داده ها ، تعداد بیتهای توقف و نوع برابری خواهد بود. مفهوم زیر شاخص می تواند برای دستیابی این زمینه ها و فردی استفاده شود همانطور که در بالا نشان داده است. برای اینکه اجزاء فردی ساختارهای داده ها از طریق شبکه دسترسی داشته باشیم یک زیر شاخص تعریف شده است. این مقدار برای زیر شاخص همیشه صفر است.
رجیستر خطا

هدف 1001 h یک رجیستر خطا برای این طرح است. این طرح می تواند خطاهای داخلی در این بایت را رسم کند. این ورودی دستوری برای همه طرح هاست. این بخش از موضوع اضطراری است.

هدف شناسایی

هدف شناسایی دستوری در شاخص 1081 h حاوی اطلاعات کلی درباره طرح مجازی است. Voudor U ID مقدار عددی نوع 32 Unsigned است و شامل عدد منحصر نودی برای هر شرکت ثبت نام کرده است و عدد منحصر نودی برای هر دپارتمانی از آن شرکت است ( فقط اگر لازم باشد). اختصاص Vendor ID توسط ستاد CiA را اندازی می شود . هر دو بخش Vendor Id باید توسط CiA ثبت نام شود و هزینه های EUR+ GERMAN ID 128 را ایجاد خواهد کرد . برای اعضای Cia این خدمات رایگان است.
که محصول خاص تولید کننده یک ورژن طرح خاص را شناسایی می کند . عدد باز بینی خاص تولید کننده حاوی بازبینی نمره عدد ( رفتار خاص CAN Open را به شناسایی می کند) تعدد و بازبینی جزئی است ( ورژنهای مختلف همان رفتار CAN Open را مشخص می کند. ) اگر کاربرد CAN Open گسترده شود و بازبینی جزئی باید افزایش یابد.

اهداف برقراری ارتباط

اهداف برقراری ارتباط CAN Open توسط خدمات و پروتکل 4 توصیف شده اند. آنها اینگونه طبقه بندی شده اند:
• انتقال داده های زمان حقیقی بوسیله اهداف داده های پردازش PDOS انجام می شود.
• با اهداف داده های خدمات (SDOS) دستیابی خواندن و نوشتن به ورودی های دیکشنری هدف طرح فراهم می شود.
• اهداف عملکرد همزمانی شبکه خاص دستور العمل ، مشخص کردن زمان و پیامدهای اضطراری فراهم می شود .
• اهداف مدیریت شبکه (NMT) خدماتی برای شروع شبکه ، کنترل خطا و کنترل حالت طرح فراهم می شود.

الگوی تولید کننده / مصرف کننده

الگوی تولید کننده / مصرف کننده کاملاً توانایی برقراری ارتباط برنامه ارسالی CAN را توضیح می دهد. در ایستگاه شبکه می تواند به پیامهای ایتسگاه انتقال گوش دهد. بعد از دریافت پیام وظیفه هر گره این است که تصمیم بگیرد آیا پیام باید بپذیرفته شود یا خیر. بنابراین تصفیه پذیرش باید در گره CAN انجام شود.
ارتباط انتقال CAN مشابه اطلاعات انتقال دهنده ایتسگاه رادیویی درباره بستن راه برای رانندگان وسایل نقلیه است. هر راننده باید تصمیم بگیرد آیا پیام برای او بسته به مسیری که او می خواهد برود مهم است یا خیر. الگوی تولید کننده / مصرف کننده این خدمت را مجاز می سازد: انتقال پیام ( هل دادن الگو) یا تقاضای پیام ( کشیدن الگو).

 

الگوی مشتری / سرور

در الگوی کلاسیک مشتری / سرور ، مشتری پیامی را انتقال می دهد، که توسط سرور پاسخ داده خواهد شد، طوریکه مشتری آن را تصویب می کند و این مثل سفارش دادن است ، که باید تایید شود، بطوریکه می دانید سفارش فهمیده شده است.

الگوی مشتری / سرور برای انتقال داده های بلندتر از 8 بایت استفاده می شود. بنابراین داده های اصلی که باید منتقل شوند تقسیم می شوند و قسمت به قسمت روی یک شناساننده ارسال می شود، هر گروه یا یک گروه از قسمت ها یا کل پیام توسط گیرنده تایید خواهد شد. بنابراین این ارتباط نظیر به نظیر است. خدمات در این انتقال مشتری / سرور شامل آپ لود و دانلود بعلاوه انتقال وقفه می باشد.

الگوی اولین / دومین

الگوی اولین / دومین فقط برقراری ارتباطی را اجازه می دهد که توسط اولین شروع شده باشد دومین همیشه منتظر تقاضای برقراری ارتباط اولین می ماند. این مثل ارتش است : سرباز فرمانها را می گیرد و فقط بعد از اجازه می تواند صحبت کند.
در شبکه های دارای CAN ارتباط اولین / دومین می تواند با اختصاص شناساننده مناسب انجام شود. ارتباط اولین / دومین تقدیق نشده هم پنجره برنامه را مجاز می سازد.

هدف داده های پردازش

ارتباط PDO میتواند توسط الگوی تولید کننده / مصرف کننده توصیف شود. داده های پردازش می توانند از یک وسیله ( تولید کننده ) به وسیله ای دیگر ( مصرف کننده ) یا به وسایل های زیاد دیگر ( پخش برنامه) منتقل شود PDO ها در حالت غیر تصدیق شدن منتقل می شوند.
تولید کننده یک PDO Transmit – (T – PDO) با شناساننده خاص ارسال می کند ، که مربوط به شناساننده PDO – (R- PDO) Receire یکی از مصرف کنندگان یا چند تا از آنها است.

پروتکل PDO

دو خدمات PDO وجود دارد، نوشتن PDO و خواندن PDO . Write –PDO یک قاب داده CAN برنامه ریزی شده است که توسط قاب داده CAN مربوط پاسخ داده خواهد شد. Read – PDO ها انتخاب هستند و وابسته به توانایی وسیله می باشد.
زمینه داده های کامل تا 8 بایت حاوی داده پردازش خواهد بود . تعداد و طول PDO های وسیله خاص دستور العمل هستند و باید در پروفیل وسیله مشخص شده باشند. PDO ها مطابق با ورودی ها در دیکشنری هدف تعیین می شود . این ساختار در ورودی های 1600h برای اولین R-PDO و 1800 h برای اولین I PDO تعریف شده است. در یک شبکه CAN OPEN تا 512 I –PDO و R-PDO 512 می تواند استفاده شود.

حالت های ارتباطی PDO

پروفایل ارتباط CANOPEN سه پیام که حالتها را راه اندازی کرده متمایز می کند:
1- انتقال پیام توسط وقوع یک رویداد یا هدف خاص مشخص شده در پروفایل وسیله راه اندازی شده است. انتقال دوره ای گره ها بوسیله تایمر اندازه گیر طول زمان منقضی شده راه اندازی می شود وقتی اگر واقعه ای روی نداده باشد.
2- انتقال غیر همزمان PDO ها طبق رسیدیک تقاضای راه دور ایجاد شده توسط وسیله دیگر آغاز خواهد شد.
3- PDO های همزمان توسط اتمام یک دوره انتقال خاص همزمان شده بوسیله پذیرش هدف SYNC راه اندازی می شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد مقاله در موردخانه داری در هتل

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن nx :

خانه داری در هتل

معرفی
مدیر خانه داری کسی است که به موقع در شیفت کاری خود حضور بهم رساند و بتواند بر کارکنان قسمت خود مدیریت نموده و از عهده تنبیه و تشویق و بازآموزی آن ها برآمده و کیفیت و کمیت کار خود را در سطح مناسب نگه داشته و دارای سایر مهارت های آمده در این استاندارد باشد .
مدیریت واحد خانه‌داری در صنعت هتلداری معاصر:

طی بیست سال گذشته، تغییرات بسیار زیادی در مدیریت هتل ایجاد گردیده و واحد خانه‌داری نیز این قاعده مستثنی نبوده است. شرایط اقتصادی دهه 80 و 90 باعث تسریع این تغییرات گردید. تاكید استراتژیك صنعت هتلداری به منظور تعیین بقای خویش برحسب انتظارات سودزایی و مدرنیزه كردن جنبه‌های كنترل هتل، تغییر نموده است.
امروزه، این تغییرات در واحد خانه‌داری مشخص‌تر می‌باشد. بسیاری از امور و فرایندها در این واحد تغییر یافته و عملكردهای جدیدی برای برآوردن نیاز میهمانان جایگزین گردیده است. این فصل شیوه‌های نوینی را برای مدیریت واحد خانه‌داری ارایه داده و باعث بازخورد كلی در سیستم‌ها و فرایندهای تجارت و تعیین اهداف صنعت هتلداری می‌شود. شیوه و اصول خانه‌داری ارایه شده در این فصل را می‌توان برای هر هتل كوچك یا بزرگ در نظر گرفت. تنها عامل مهم، هماهنگی لازم در ارایه طرحهای متناسب با هتل مورد نظر می‌باشد.

جایگاه واحد خانه‌داری در هتل:
ابتدا می‌بایست نقش واقعی و هدف این واحد را در هتل مشخص و تعریف كنیم. هدف اصلی این واحد و نقش آن در ارایه اتاق خواب‌هایی با سرویس كامل و تمیز بر اساس مد روز و استانداردهای توافقی این صنعت و توافق مالكان، مدیران و عاملین اجرا در هتلها و فرهنگ مستولی در اذهان میهمانان و استفاده‌كنندگان است. به علاوه كلیه راهروها و اماكن عمومی هتل مانند لابی می‌بایست مرتب، تمیز و مطابق با استاندارد باشد. این نقش در بعضی از هتلها به خدمات میهمانداری مانند میزبانی، شستشو و خشك كردن سالنها و انبارداری نیز تسری می‌یابد كه میهمان برای كلیه این خدمات به طور جداگانه یا براساس تعرفه استاندارد در قیمت اتاق پول می‌پردازد.
اما جایگاه این واحد دارای جنبه‌های فراوانی می‌باشد كه همیشه روشن و مبرهن نمی‌باشد. این جنبه‌ها شامل استخدام، آموزش و پرورش افراد، كنترل دقیق هزینه‌ها مانند لوازم بهداشتی، روتختی و ملحفه، كنترل عرضه‌كنندگان برای تضمین مشخصات محصول و حفظ استاندارد وضعیت اتاقها، و پایبندی به استاندارد ایمنی، نیز می‌باشد.

به طور مشخص این واحد یكی از بهترین اركان صنعت هتلداری است. از آنجا كه هتلداری در جهت فروش اتاق نیز فعالیت دارد واحد خانه‌داری در ارتباط با ارایه شبانه‌روزی اتاق كار می‌كند و هیچگونه تعطیلی ندارد. در برخی از هتلها واحد خانه‌داری به عنوان عاملی در رقابت با سایر هتلها محسوب می‌شود. مثلاً هتلهای فرودگاهی كه مسافران را جذب و بیست و چهار ساعته به آنها اتاق واگذار می‌كنند، در تمام ساعات شبانه‌روز مشغول رسیدگی به ورود و خروج مشتریان هستند. در بین این اعمال پروازهای تاخیری نیز می‌باشد كه تعداد زیادی اتاق را می‌بیاست در فاصله زمانی كوتاه برای مسافران آماده نمود و این خود دلیلی بر اهمیت واحد خانه‌داری است. در هتلداری واحد خانه‌داری یكی از بزرگترین واحدها با بیشترین كاركنان می‌باشد كه به طور مستمر و گاهی بدون نظارت، وظایف روزمره خود را توانمندانه انجام می‌دهند.

اكثر این كارها و تلاشها دور از دید و ذهن میهمان می‌باشد و به همین دلیل این واحد، قهرمانی خاموش در هتل است.
نقش كاركنان كلیدی:
در واحد خانه‌داری چهار نقش كلیدی وجود دارد كه عده‌ای از افراد در آن انجام وظیفه می‌نمایند. كمك خانه‌دار، طبقه‌دار، خانه‌دار و ناظر خانه‌داری. در حالیكه این یك الگوی ثابت اجرایی- عملیاتی در همه هتلها نمی‌باشد. یعنی نقش‌ها و شغلهای دیگری هم مانند خیاط و پرده‌دوز وجود دارند كه دارای عناوینی هستند و می‌بایست طوری طبقه‌بندی شوند كه بتوان با توجه به واحد خانه‌داری آنها را ارزیابی و كنترل نمود.
كمك خانه‌دار (Maid):
این نقش قبلاً نقش مستخدم زن بود اما برای افزایش انعطاف‌پذیری تغییر نام داد و اكنون زنان و مردان هر دو این نقش را دارند. نقش اصلی كمك خانه‌دار مرتب كردن اتاق خواب‌ها می‌باشد و باید تحت رهنمودهای خاصی انجام پذیرد. هر اتاق خواب در زمان ارایه سرویس باید در بالاترین حد استاندارد در تمیزی باشد و تنظیم و مرتب كردن آنها باید طبق مقررات هتل یعنی برحسب مكان و ارایه لوازم بهداشتی و نوع تخت انجام پذیرد. كمك خانه‌دار، دارای مسوولیت مهمی در ارتباط با میهمان است و معمولاً میهمانان از آنان در رابطه با تسهیلات هتل و یا امكانات رفاهی محل سوال می‌كنند. گزارش وظایف، عامل اصلی در تضمین این مساله كه آیا ارایه خدمات با انتظارات میهمان هماهنگی داشته یا خیر می‌باشد. كمك خانه‌دار مسوول گزارش هرگونه نقص و كمبود در اتاق است. جاروبرقی كشیدن راهروها، رساندن چرخ دستی و بردن زباله و ملحفه‌ها از دیگر وظایف این افراد می‌باشد.
این وظایف می‌بایست با توجه به اهداف بهره‌وری در هتل كامل گردند و بدین منظور، عملكردها در گزارشها ارزیابی شده و تعداد زیادی اتاق به طور شیفتی مرتب و سرویس‌دهی می‌شوند.

ناظر طبقه و یا طبقات (سوپروایزر):
همانطور كه از نام این نقش برمی‌آید، این فرد ناظر صحت امور نظافت و اسباب و اثاثیه در طبقات اقامتی هتل است. مسوولیت اولیه او، همراهی با كمك خانه‌دار هر قسمت و نظارت بر كیفیت و كارآیی خدمات است. هنگامی كه اتاق توسط كمك خانه‌دار آماده گردید سوپروایزرمی‌بایست آن اتاق را از نظر استاندارد چك كند و اتاق آماده برای میهمان را به واحد پذیرش اعلام نماید. این شخص مسوول ارایه اتاق به منظور واگذاری به واحد پذیرش است. آموزش و ارتقاء عملیاتی كمك خانه دار بخش اعظمی از مسوولیت سوپروایزر را تشكیل می‌دهد كه آیا پرسنل جدید آموزش و تعلیم یافته‌اند و یا كاركنان موجود آموزش‌های دقیق را فراگرفته‌اند. این نكته حائز اهمیت می‌باشد كه كلیه آموزش‌ها به جهت ارزیابی صحیح كاركنان می‌بایست ثبت شود، سوپروایزر مسوول كنترل هزینه‌ها و تجهیزات طبقه و ارتباط با سایر واحدها مانند بخش نگهداری و نگهبانی نیز می‌باشد. ارتباط با میهمان قسمتی از وظیفه او می‌باشد كه در كنار كمك خانه‌دار انجام می‌شود. سوپروایزر می‌بایست نقش فعال و مناسبی جهت جلب رضایت میهمان داشته و در صورت نیاز خدمات بهتری ارایه دهد.
سایر وظایف وی شامل كنترل ملحفه‌ها، زباله‌ها و كنترل نظافت با مواد شوینده و انتقال اطلاعات مذكور به سیستم كامپیوتری مدیریت هتل جهت آگاهی مدیر می‌باشد. (یعنی گزارش اتاق‌های آماده و گزارش نیازهای بخش نگهداری) در بعضی هتلها كه این مهارت‌ها بسیار مهم می‌باشد به منظور كاهش تعداد طبقه‌داران بعضی كمك خانه‌داران بدون نظارت سرپرست مستقیم كار می‌كنند و كار آنان به صورت اتفاقی یا برحسب ضرورت كنترل می‌شود. این اعمال باعث می‌شود كه كاركنان با ارتقاء عملیات و بالا بردن دستمزد خود باعث كاهش تعداد طبقه‌داران و در نتیجه صرفه اقتصادی هتل شود.

طبقه‌دار (فلورمن):
این شخص در واقع به عنوان كارگر می‌باشد و كارهای زیادی مثل جاروب كردن و مرتب كردن راهروها و راه‌های خروج اضطراری، تمیز كردن آسانسورها، سطل زباله، بردن لباسهای كثیف میهمانان و آماده كردن قفسه كمك خانه‌دار را انجام می‌دهد. كنترل و تعویض حباب لامپ‌ها نیز از وظایف وی می‌باشد. او با ارایه گزارش به ناظر طبقه گره‌گشای اصلی در رفع نقصان وظایف خانه‌داری جهت رسیدگی به میهمانان و مسافران است.

مدیر خانه‌اری:
شخصی با مسوولیت كلی كه در واحد خانه‌داری برای رسیدگی، به كارگیری، پیشرفت كاركنان، استانداردهای كاری و سوددهی هتل رسماً انجام وظیفه می‌نماید. در این راستا، دو نقش اساسی و مهم در این واحد دارد. وی با میهمانان در ارتباط است تا از رضایت آنان مطمئن شود، هزینه‌ها را كنترل كرده و قوانین مربوط به اصول بهداشتی و ایمنی را نیز كنترل می‌نماید.
انتخاب، ارتباط، راهنمایی و هدایت كاركنان از مهارتهای اصلی یك مدیر م

وفق است. مدیریت منابع انسانی شامل استخدام، انتصاب، آموزش و ایجاد انعطاف‌پذیری در محل كار از مقدمات اصلی برای اطمینان بخشیدن به امور فوق است كه در این جهت اتاقهای هتل هر روز می‌بایست نظافت كامل شوند و در نتیجه آماده برای ورود میهمان باشند و در مجموع این شخص مسوول استانداردهای نظافت و نگهداری و عملكردهای واحد خانه‌داری است.
در هتلداری معاصر این واحد در سالهای اخیر از بیشترین تغییر برخوردار بوده و باید گفت بین عملكرد یك خانم خانه‌دار در منزل با عملكرد یك خانه‌دار در هتل كه به صورت مكانیزه و بسیار متفاوت با آن صورت می‌پذیرد، تفاوت دارد كه این تفاوت باعث بهبود عملیات در هتل می‌گردد.

مدیریت منابع انسانی در واحد خانه‌داری:
قبلاَ نیز مطرح گردید كه واحد خانه‌درای معمولاً بزرگترین عامل اجرایی در هتل می‌باشد. بنابراین مدیریت منابع انسانی كارآمد بسیار حائز اهمیت است. مناسب‌ترین روش استفاده از نیروی كار خانه‌داری اینست كه از آنان به صورت تمام وقت، پاره‌وقت، نیمه رسمی، قراردادی كوتاه‌مدت، عصر كار و یا فقط در شیفت آخر هفته به مانند دانش‌آموزان یا كاركنان آژانس استفاده شود. در هتلهای بزرگ شمار كمك خانه‌داران ممكن است بیش از یكصد كارگر باشد. كمك خانه‌دار در عین حال اگر لازم باشد در انجام كارهایی با مهارتهای كم، نیز ممكن است به صورت شیفتی انجام وظیفه نماید.
كاركنان با قراردادهای متفاوت كه در این صنعت خدمت می‌كنند مسلماً باعث ایجاد مشكلاتی برای سیستم مدیریت هتل می شوند كه این خود سبب برنامه‌ریزی دقیق در جهت تامین نیروی انسانی كارآزموده است. در انگلستان به ویژه در لندن هتلهایی كه اساساً طرح منابع انسانی را در واحد خانه‌داری اجرا می‌كنند اصول آن بر این موارد متمركز می گردد:

استخدام نیروی انسانی:
استخدام نیروی انسانی می‌بایست در زمانهای مورد نیاز انجام پذیرد، به منظور اطمینان از اثر بخشی مصاحبه به منظور استخدام صحیح كاركنان می‌بایست مشخصات شغل تعریف شود. هزینه‌های استخدام نیرو نیز قابل توجه است. به طور مثال هزینه فرصت از دست رفته از دیدگاه مدیریت آموزش از زمانی كه كاركنان شروع به فراگیری اصول نموده تا زمانی كه به طور كامل آموزش ببینند قابل ملاحظه می‌باشد.

جلسه معارفه و آموزش:
در چهار هفته اول استخدام نیروی انسانی نسبت به بقیه زمانها، تعداد بیشتری از كاركنان دست از كار می ‌كشند بنابراین اولاً روند معرفی هتل و واحدهایش به منظور اطمینان از اینكه كاركنان نسبت به واحدها به درستی انتخاب شده‌اند مهم است و از طرفی باید تمامی اطلاعات مربوط به شغل به درستی معرفی شوند. كاركنان می‌بایست در محیط كار خود قرار گرفته و در صورت نیاز شانه به

شانه با همكارانشان به مدت دو هفته كار كنند. ضروری است كه نباید كاركنان جدید به كار سخت و سنگینی گمارده شوند. مثلاً از آنان خواسته شود كه تعداد زیادی اتاق را در روز سوم كارشان نظافت و سرویس نمایند. آموزش می‌بایست جامع و از وسایل كمك آموزشی مانند فیلم نیز به منظور چگونگی آماده كردن تخت خواب و همچنین از چك لیست به منظور كنترل لوازم مختلف استفاده نمود، آموزش یك روند متداوم بوده و می‌بایست به صورت موثری انجام پذیرد.

بازخورد
می‌بایست جهت توضیح شغل و ارزشیابی كاركنان زمان لازم تخصیص داده شود. ارزشیابی معمولاً در هتلهای بزرگ هر شش ماه با سوالات دقیق و عمیق همراه است. ارزشیابی می‌بایست دارای ساختار قوی و موثر باشد. همه پیشنهادات معمولاً در فرم‌های مخصوصی ثبت می‌شوند. در ادامه جلسه ارزشیابی مواردی به وجود می‌آید كه باعث نوعی بازخورد انتقادی شده و باعث به وجود آمدن مكالمه و گفتگوی دو طرفه موثر و كنترل شده می‌شود. بازخورد كاركنان واحدها باعث به وجود آمدن اطلاعات مفیدی در زمینه‌های اخلاقی و انگیزشی گروه می‌شود به علاوه نظریه‌های جدیدی ممكن است در جهت پیشبرد روند استاندارد كار به وجود آید و باعث پیدا شدن راه‌های بهتری در جهت كسب سود و بهره بیشتر شوند. ارایه بازخورد به كاركنان واحدها می‌تواند موقعیتهایی را كه در آن پیشرفت صورت گرفته و یا نیاز به ترمیم در داخل واحد دارد، سبب گردد.

اجرای طرحهای پیشرفته:
در ادامه ارزشیابی كاركنان به جهت كسب ارتقای شغلی كاركنان لایق، اجرای طرحهای پیشرفته كه همان ایجاد طرحهای آموزشی هدایت شده در راستای رسیدن به اهداف هتل می‌باشد، موثر است. به عنوان مثال كمك خانه‌دار می‌تواند بدون نظارت با مافوق به ناظر خانه‌دار ارتقاء یابد. مسلماً فواید این طرح قابل توجه بوده و شامل جلوگیری از هزینه در استخدام نیروی جدید، نگهداری كاركنان كارآمد و با انگیزه بیشتر می‌شود.
هتلهایی كه این گونه طرحهای پیشرفته را سرمایه‌گذاری و اجرا نموده و به طرحهای بسیار مناسب منابع انسانی دست یافته‌اند.
بنابراین طرحهای مذكور به مثابه پاداشی هدفمند است كه هر هتلی به منظور نائل شدن به نتایج آن موظف به اجرا آنان می‌باشد. در نتیجه داشتن طرحهای پیشرفته منابع انسانی باعث نیل به اهداف ذیل در واحد خانه‌داری می‌شود:
1) افزایش انگیزه و روحیه در كاركنان
2) كاهش هزینه سرمایه‌گذاری كاری و در نتیجه ثبات در هزینه استخدام
3) توانایی و دست‌یابی به اهداف انعطافی
4) ایجاد اعتماد بیشتر برای آژانس‌های كاریابی
5) استفاده موثر از جدول نوبتكاری و توانایی در اداره نمودن واحد و همچنین بالا بردن سطح بهره‌وری در واحد مربوطه.
بهره‌وری:
بهره‌وری به عنوان یك معیار اساسی در ایجاد سوددهی بیشتر در هتل می‌باشد. در واحد خانه‌داری، اساسی‌ترین عامل در شناخت بهره‌وری به تعداد اتاق‌هایی كه كمك خانه‌دار در یك شیفت براساس استاندارد آماده می‌نماید مرتبط می‌باشد. تعیین بهترین استاندارد نظافت اتاق و سرویس‌دهی از هر هتلی به هتل دیگر متفاوت است. به هرحال آماده‌سازی سه اتاق در هر ساعت تا پانزده اتاق در یك شیفت هشت ساعتی در یك هتل 4 ستاره براساس استاندارد می‌باشد. مبرهن است كه هرچه تعداد اتاقهای نظافت شده بیشتر شود، استاندارد آخرین اتاق‌های آماده شده كمتر شده و باعث تاثیر در روحیه و انگیزه و بازده پرسنل می‌شود. بنابراین انتظارات مشتریان و استانداردهای هتل عوامل اساسی در ایجاد بهره‌وری توسط مدیر خانه‌داری می‌باشد. ابعاد اتاق‌ها نیز در زمان صرف شده جهت آماده‌سازی اتاق موثر می‌باشد. مثلاً‌ سوئیت به عنوان دو اتاق در زمان نظافت در نظر گرفته می‌شود. تشویق، می‌تواند ابزار مهم مدیریتی به

منظور افزایش بهره‌وری و در نتیجه سوددهی واحد محسوب شود. مثال مشخص این نمونه پرداخت حقوق بیشتر برای نظافت اتاق‌ها به شیوه بدون نظارت مافوق به پرسنل می‌باشد كه نیاز به كنترل ناظر خانه‌داری ندارد. مثال دیگر پرداخت حقوق بیشتر به منظور سرویس و نظافت اتاق‌های بیشتر می‌باشد.
این عوامل انگیزشی به سه معیار زیر منتج می‌شوند:
1- به راحتی اجراء می‌شوند.

2- به راحتی مقیاس شده و كنترل می‌گردند.
3- باعث سودآوری می‌گردد.
تشویق، ابزار دیگری در كنترل هزینه‌ها در واحد خانه‌داری می‌باشد و این موضوع در فصول بعدی به تفصیل بیان خواهد گردید. به جهت دستیابی و بهره‌وری پایدار نیاز به تكنیكهای زمان‌بندی شده توسط كاركنان خانه‌داری می‌باشد كه خود سبب می‌شود همزمان با اجرای عملیات از به كارگیری كاركنان مازاد در این واحد جلوگیری نماید.
این تكنیكهای زمان‌بندی شده شامل موارد ذیل می‌باشد:
1- سنجش شروع كار كاركنان.
2- تجزیه و تحلیل ورود و خروج میهمانان به نسبت مقایسه با اضافه كار كار كاركنان در این رابطه.
3- برآورد تعداد خروجیهای دیر هنگام بعضی از گروه‌ها مانند گروه پروازی.
4- آگاهی از ظرفیت‌های مختلف هتل به صورت روزانه.
5- آگاهی از درصد اشغال بالا و پایین هتل.
6- بهبود سطوح نظارت.
7- پیش‌بینی مرخصی استحقاقی و استعلاجی كاركنان.
8- به كارگیری گروهی از افراد كه بتوانند هر زمان كه هتل نیاز داشت كار كنند. (كاركنان روزمزد)
به طور كلی موفقیت مدیریت منابع انسانی در واحد خانه‌داری نقش حساسی را در پیشرفت این واحد و مجموعه هتل به عنوان كل ایفا می‌نماید.
سیستم‌های كنترل مدیریت :
اصولاً در واحد خانه‌داری هرگاه نیاز به نظارت و سنجش این واحد در هر سطح باشد، آنگاه نقش سیستم‌های كنترل مدیریت به دو دلیل مورد توجه قرار می‌گیرد:
1- جهت ارزیابی عملكرد واحد خانه‌داری در راستای استاندارد و سوددهی.
2- حصول اطمینان از هماهنگی اهداف و مقاصد تنظیم شده با دیگر موارد مربوط به هتل.
تلاش در جهت كسب استانداردها در هتل
با وجود تلاش هتلهای امروزی به منظور كسب درآمد و سوددهی، به وضوح می‌توان گفت كه این امر نباید بر میزان كیفیت استانداردهای واحد خانه‌داری هیچ‌گونه تاثیر منفی داشته باشد. عبارت استاندارد نیاز به تعریف روشنتری دارد. در هریك از بخشهای اجرایی خانه‌داری، یكی از مهمترین اهداف، نظافت اتاق خوابها كه شامل سطوحی مانند سطح قاب عكسها، زیر تخت‌خوابها، پشت قفسه؛ و مكانهای عمومی و قابل رویت مانند جاروب زدن فرشها، تمیز كردن و گردگیری سطوح و پاك كردن لكه‌های روی آینه می‌باشد مورد توجه است. نظافت مكانهایی مانند پله‌های فرار (اضطراری) و آسانسورهای حمل كالا نیز به این واحد مربوط می‌شود.
اماكن عمومی و توالتها نیز مهم بوده و به طور معمول مسوولیت نظارت بر نظافت آن بر عهده مدیر خانه‌داری بوده و مستلزم رعایت استاندارد اصول نظافت می‌باشد.
در مورد نظافت سطوح مرمر، گرانیت و سفالی ساختمان كه نیاز به توجه خاصی دارد، توصیه می‌شود با شركتهای نظافتی موجود در این زمینه قرارداد جداگانه منعقد شود.
در جایی كه استانداردها اعمال شوند، حصول به اهداف كاملاً میسر بوده و بالعكس. هرگاه واحد خانه‌داری نتواند اهداف خود را با اهداف كلی هتل همسو نماید دست‌یابی به چنین استانداردی میسر نیست، امروزه الگوهای نظافتی جهت حصول به استاندارد موجود بوده كه به چند نمونه آن می‌توان اشاره كرد:
فهرست كنترل:
اصولاً هریك از كاركنان در واحد عملیاتی دارای فهرست كنترل امور محوله می‌باشد. این فهرست بیان‌كننده جزییات مورد نظر در كنترل اتاق می‌باشند. این فهرست جهت آماده نمودن در ساعت كاری هر روز توسط ناظر خانه‌داری تنظیم می‌گردد.
فهرست كنترل می‌تواند جهت نظافت مكانهای عمومی و نیز مشاغلی كه دارای حساسیت خاصی می‌باشد مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال چمدان‌بر می‌تواند فهرست كنترل را در شیفت خود جهت نشان دادن وظایف شغلی در آن شیفت و مراحل انجام وظایف خود بكار برد.
به هرحال فهرست كنترل در سنجش و بررسی معیارها، اطلاع‌رسانی به كاركنان در زمینه مواردی كه می‌بایست كنترل نمایند و در نهایت به عنوان یك گزارش اجرایی در واحد خانه‌داری بسیار موثر می‌باشد.

فهرست كنترل خانه‌داری:
مواردی كه باید در اتاق چك و كنترل گردند:
– چراغها پس از اتمام كار خاموش شوند.
– قفسه‌ها بدون گرد و غبار باشند.
– چوب لباسها موجود باشند.
– دستگاه اتو سالم و بدون گرد و غبار باشد. (هرچند در بسیاری از زنجیره‌های هتلداری ورود هرگونه وسیله گرمازا مانند اتو، هیتر، بخاری … ممنوع است).
– تلویزیون سالم و بدون گرد و غبار باشد.
– كنترل تلویزیون سالم باشد.
– منوی روی سرویس موجود باشد.
– سه برگ كاغذ- سه پاكت- دو برگ نمابر موجود باشد.
– آینه‌ها تمیز و بدون گرد و غبار باشد.
– یك عدد كیسه لاندری- یك عدد واكس كفش موجود باشد.
– یك كتری خالی- دو لیوان و یك سینی- دو فنجان و قاشق چای‌خوری- چای، قهوه، شكر شیر موجود باشد.
– لامپها سالم و بدون گرد و غبار باشد.
– طاقچه پنجره‌ها تمیز باشد.
– پرده‌ها تمیز باشد.
– صندلی‌ها تمیز باشد.
– تلفن- دفترچه تلفن و مداد موجود باشد.
– برگ یادداشت و كتابچه تلفن موجود باشد.
– روپوش پنبه‌دوزی شده تختخواب موجود باشد.
– كارت صبحانه موجود باشد.

– پد تختخواب موجود باشد.
– بالای قاب عكس‌ها بدون گرد و غبار باشد.
– گردگیری اتاق انجام شده باشد.
– حمام تمیز و مرتب باشد.
– كاشی‌های حمام تمیز باشد.
– حداقل دو دست حوله- دو دست شمع- یك پادری حمام موجود باشد.
– پرده حمام تمیز و مرتب باشد.

– توالت تمیز و مرتب باشد.
– كاغذ توالت موجود باشد.
– ژل- شامپو- كلاه‌دوش- صابون- لیوان موجود باشد.
– ظرف جایخی موجود باشد.
– پاكتهای بهداشتی موجود باشد.
– دستشویی تمیز باشد.
– آینه تمیز باشد.
– دستمال موجود باشد.
– كف اتاق تمیز باشد.
– پشت در تمیز باشد.

ارزشیابی عملكرد كمك خانه‌داران:
ارزشیابی عملكرد كمك خانه‌داران بدون نظارت مافوق به ناظران خانه‌داری كه دارای انگیزه بیشتری در اجرای كارهای روزانه طبق استاندارد می‌باشند، مربوط می‌شود. بنابراین برای ارتقاء كمك خانه‌دار به ناظر خانه‌داری باید توانایی خود را اثبات نموده و نسبت به اجرای استانداردها تعهد نماید.
این قاعده، ممكن است به دیگر بخش‌های خانه‌داری مانند نظافت‌چیان مكانهای عمومی یا چمدان‌برها و كاركنان قسمت لباسشویی نیز بسط یابد و طبیعتاً موجب كاهش نظارت مورد نیاز آن قسمت بدون تخطی از اصول استاندارد شود.
مدیریت و نظارت بر واحد خانه‌داری (MBWA)
موثرترین روش در ارزیابی استانداردهای واحد خانه‌داری، مدیریت صحیح و اصولی می‌باشد كه این مدیریت و نظارت، نه تنها شامل بررسی طبقات و مكانهای خارج از رویت ساختمان می‌شود بلكه اقامت در هتل و استفاده از خدمات ارایه شده را نیز شامل می‌گردد. این امر باید در كلیه سطوح هتل و توسط مدیر كل هتل و كاركنان رده اول هتل صورت پذیرد.
در این روش نظرات مثبت و نیز مشكلات مربوط به قسمت در اختیار مدیر خانه‌داری قرار می‌گیرد لذا به یك سیستم كنترل جهت سنجش عملكرد صحیح و مناسب نیاز می‌باشد. در بحث استاندارد باید به خاطر داشت كه معیار عملكرد براساس انتظارات مشتری و كسب درآمد، برنامه‌ریزی می‌شود.
خرید
یكی از با اهمیت‌ترین مسوولیت‌های مدیر خانه‌داری می‌باشد مادامی كه خرید و مصرف انواع ملزومات و اجناس براساس مدیریت صحیح نباشد، منافع قسمت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. اولین اجناسی كه تحت نظارت مدیر خانه‌داری خریداری می‌شوند به شرح ذیل ذكر می‌شوند:
1- اجناس اتاق خواب- وسایل توالت- كیسه‌های لاندری و كارت‌های صبحانه
2- مواد شوینده- تمیزكننده- سفیدكننده و خوشبو‌كننده هوا

3- مواد لازم جهت تهیه چای و قهوه (چای- قهوه- شكر- شیر- بیسكویت)
4- لباسهای فرم برای كلیه پرسنل واحد خانه‌داری
5- ابزار كار: پرده حمام- ظروف چینی- بلورجات- جاروبرقی- ترولی
6- پارچه‌های كتان- ملحفه‌ها و پارچه‌های حوله‌ای
معمولاً در هتلهای بزرگ این رویه مرسوم است كه مدیر خانه‌داری موظف به خرید اجناس و ملزومات مورد نیاز از واحدهای مشخص و تعیین شده در خارج از هتل می‌باشد. در هتلهای كوچكتر آزادی عمل بیشتری در خرید وجود دارد، گرچه در هر دو مورد مدیر خانه‌داری باید

نسبت به خرید و مصرف آنها به محض دریافت اجناس در هتل، نظارت لازم را داشته باشد.
در زمانی كه هزینه زیادی صرف خرید این گونه كالاها می‌شود باید نسبت به مدت زمان مصرف كالاها دقت لازم را مبذول داشت. لیست موارد اشاره شده در بالا می‌تواند به شكل ذیل طبقه‌بندی شود.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل nx روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد مقاله آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است؟

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

مقدمه :  
مرور زمان [ La prescription ] :  
معنی واژه :  
و به گفته ناصر خسرو :  
علت و فلسفه وضع مرور زمان :  
الف). دلایل موافقان :  
دلایل مخالفان :  
مرور زمان از دیدگاه فقه :  
در دفاع برای بقاء قوانین مرور زمان می توان چنین گفت :  
نتیــــــــجه :  
پاورقی :  
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :  
ماده 10 قانون صدور چک سابق .  
منابع :  

بخشی از منابع و مراجع پروژه nx

دکتر آشوری ، محمد ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ؛ تهران 1384؛ سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )

دکتر آخوندی ، محمود ؛ آیین دادرسی کیفری ؛ جلد اول ؛ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

لوح فشرده لغت نامه دهخدا ، دانشگاه تهران

قانون آیین دادرسی کیفری ؛ تدوین جهانگیر منصور

مقدمه

قاعده مرور زمان یک تأسیس حقوقی بسیار مهم و پرکار برد و همچنین مفید برای حقوق هر کشور است ، همچین باعث ثبات اوضاع حقوقی می شود . اگر این قاعده وجود نداشته باشد ، مجنی علیه ای که در احقاق حق خود کوتاهی کرده است و یا به خاطر کوتاهی دستگاه تعقیب ، متهم تعقیب نشده است و یا به دلیل کوتاهی دستگاه قضا حکم صادر نشده است و یا به خاطر تقصیر مجرم که که از مجازات فرار کرده است ؛ نمی توان راهروهای دادگاهها را شلوغ کرد و وقت قضات را با دعاوی کهنه گرفت . همچنین اثبات دعوایی که مدت زمانی پیش اتفاق افتاده کار چندان آسانی نیست چرا که اکثر ادله اثبات جرم پس از گذشتن زمان از بین خواهند رفت . مثل شهود و امارات . و چه بسا مجرمی که بعد از گذشتن مدت زمانی که مشمول مروز زمان شده است ، همیشه در فکر مجازات و گریختن از او بوده به اندازه کافی از نظر روانی مجازات شده است و اگر دوباره به مجازات برسد خاطره ارتکاب جرم در ذهن مجرم و جامعه زنده شده و این عمل باعث ایجاد ناامنیتی در جامعه می شود و مردم به دستگاه قضا و عدالت بدبین می شوند . چرا که جرمی در چندین سال پیش اتفاق افتاده و مجرم پس از چند سال ، اینک مجازات می شود

داستان زیر به خوبی تأثیر این نهاد حقوقی و عدم وجود را نمایان می کند

« کوروش تنها فرزند خانواده بود و از وقتی که به دنیا آمده بود کانون خانواده دکتر گودرزی و خانم پرستار ژیلا محمدی را گرم و پر محبت کرده بود ، دکتر و خانواده اش هر روز صبح فرزندشان را با شادی و نشاط به کودکستان می بردند و سپس دکتر، همسرش را به محل کارش می برد و خود نیز به مطب می رفت و کارش را آغاز می کرد

زندگی با شادی و نشاط ادامه داشت تا اینکه روزی یکی از بیماران دکتر ،که زن جوانی بود در حین عمل جراحی فوت کرد ، همسر این زن معتقد بود که دکتر گودرزی در کار خود کوتاهی کرده و با این که عمل ساده ای بود و هر پزشکی اگر می بود به راحتی از عهده آ بر می آمد، دکتر از پس آن بر نیامده است

بعد از ظهر آن ر.ز هنگامی که دکتر داشت آخرین بیماران را ویزیت می کرد و همسرش هم در مطب منتظر بود تا کار شوهرش تمام شود و باهم به خانه برگردند ، مرد به مطب آمد و با خشم و عصبانیت دکتر را مسئول مرگ همسرش دانست و دکتر اول سعی کرد مرد را توجیح کند اما مرد که درد بزرگی روی کولش سنگینی می کرد و دکتر را قاتل خطاب می کرد ، دکتر که خسته و عصبانی بود گفت : آره من کوتاهی کردم ، شما هم قبل از عمل تعهد دادی که اگر بیمار در حین عمل جراحی فوت کند بنده هیچ مسئولیتی ندارم ، حالا هم اگر شکایت داری برو شکایت کن من می آیم و جواب می دهم سپس به پلیس زنگ زد و پلیس نیز مرد مزاحم را از مطب بیرون انداخت . مرد که عصبانیتش دو چندان شده بود به دکتر گفت : انتقام مرگ همسرم را از تو خواهم گرفت و طعم این درد را به خانواده ات خواهم چشاند

چند ماه از ان موضوع گذشت و همه چیز به خوبی و خوشی می گذشت ، کوروش و مادرش برای چند ماه عازم خارج از کشور بودند تا خانم محمدی دوره خود را بگذاراند . مقدمات سفر آماده شد و دکتر گودرزی همسر و فرزندش را با شادمانی به خارج فرستاد

هنوز یک ماه نگذشته بود که با خانم ژیلا محمدی در خارج تماس گرفتند و خبر قتل دکتر گودرزی را دادند

زندگی به کام خانواده دکتر تلخ شد ، خانم محمدی بدون هیچ شک و شبهه ای از آن مردی که همسرش را تهدید به مرگ کرده بود شکایت کرد . اما آن مرد پسرش را به خانواده همسرش سپرده و خودش متواری شده بود . کوروش در اوان کودکی یتیم شد ، او از مادرش می پرسید : بابا کجاست ؟ مادرش هم هر دفعه یک پاسخ به سؤالش می داد ، کوروش با همه کودکی می دانست پدرش را دیگر نخواهد دید ، خانواده گودرزی خیلی دوره سختی را می گذراندند …

***

اینک بیست سال از آن ماجرا گذشته است خانم ژیلا محمدی چند سال بعد از آن ماجرا به شهرستان رفت و پسرش را انجا بزرگ کرد تا اینکه راهی دانشگاه شد . تقریباً همه چیز فراموش شده بود . کوروش به حرفه ی پدر علاقه داشت و راه پدر را ادامه داد و در دانشگاه پزشکی می خواند

کوروش بعد از یک سال در دانشکده با دختری آشنا شد و با او ازدواج کرد و بعد از یک سال صاحب فرزندی شدند که به احترام پدر نام او را بر فرزندش گذاشت ، زندگی آنها شور و شعف خاصی پیدا کرده و شادی از دست رفته به خانواده باز گشته بود

در همین حین از کلانتری تماس گرفتند و به آنها اطلاع دادند که قاتل پدرش پیدا شده است

از فردا دوباره رفت و آمد به دادگاه شروع شد. کوروش تمام خاطرات کودکی را دوباره به خاطر آورد ، خانم ژیلا محمدی زخمش دوباره سر باز کرد و بعد از چند ماه مرد که اینک پیر مردی به نظر می آمد محکوم به اعدام شد و کینه ای دیگر در دل فرزند مرد و خانواده دکتر به وجود آمد …. »

*******

مطابق ماده شش قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378، تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشدموقوف نمی شود، مگر در موارد زیر

اول ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی

دوم ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

سوم ـ مشمولان عفو

چهارم ـ نسخ مجازات قانونی

پنجم ـ اعتبار امر مختومه

ششم ـ مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده

اینک ما در این مقاله تنها بند ششم این ماده را مورد رسیدگی قرار می دهیم


مرور زمان [ La prescription ]

معنی واژه

مرور : ” گذشتن و رفتن . بگذشتن . بشدن . گذر کردن . ”

زمان : ” به معنی موت ، فوت ، مرگ می باشد . وقت . هنگام . مدت . ساعت . قسمت . عصر . دوران . سرنوشت. قضا . قدر . عمر . ژمان ( در پهلوی )

تو را خود زمان هم به دست من است / به پیش روان من این روشن است . /فردوسی

همانا او را زمان آمده است / که ایدر بجنگم دمان آمده است ./ فردوسی

و به گفته ناصر خسرو

آن بی توان و جان چیست کو روانست / که شنید روانی که بی روان است .. /چو خط دراز است بی فراخا /خطی که دارازاش بی کران است / همواره بر آن خط هفت نقطه / گردان پس یکدیگر روان است / با هر کس ازو بهره ای است بی شک/ گر کودک و یا پیر یا جوان است / نه شگفت کزو من زمن شدستم/ زیرا که مر او را لقب زمان است

و یا می گوید :

پرنده زمان همی خوردمان / انگور شدیم و دهر زنبور

تعریف : مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که بموجب قانون پس از انقضای آن مدت تعقیب جرم و یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می شود ؛ بعبارت دیگر هر گاه رسیدگی بجرم و یا اجرای حکم کیفری مدت معینی به عهده تعویق افتد دیگر به آن جرم رسیدگی نشده و حکم قطعی در آن خصوص بموقع اجرا گذاشته نمی شود . در این صورت می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است . ( آیین دادرسی کیفری / کلیات و دعاوی ناشی از جرم / دکتر محمود آخوندی / جلد اوّل )

علت و فلسفه وضع مرور زمان

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx هدایت میشوید
nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد سواحل جنوبی جزیره کیش و مطالعه روزن‌ داران رسوبات هولوسن آن

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 104 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

فهرست مطالب

چكیده 1
مقدمه 3
فصل اول : كلیات 4
1-1 كلیات زمین شناختی خلیج فارس 6
1-1-1 تاریخچه پیدایش خلیج فارس 7
2-1-1 ریخت شناسی خلیج فارس 7
1-2 كلیات و خصوصیات جغرافیایی 8
1-2-1 پیشینه تاریخی جزیره كیش 8
1-2-2 موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی جزیره كیش 9
1-2-3 خصوصیات زمین شناسی جزیره كیش 11
1-2-4 خاك جزیره كیش 12
1-2-5 اقلیم و آب و هوای جزیره كیش 13
1-2-6 پوشش گیاهی جزیره كیش 20
1-2-7 هیدرولوژی جزیره كیش 21
1-2-8 حیات جانوری در جزیره كیش 21
1-2-9- نگرشی بر نقشه زمین شناسی جزیره كیش 23
1-2-10- تكنونیك و لرزه خیزی جزیره كیش 24
1-2-11 كشاورزی و دامداری جزیره كیش 25
1-2-12- امكانات زمین گردشگری در جزیره كیش 26
1-2-13- ویژگی های انسانی جزیره كیش 27
1-2-14 – جایگاه ژئوپولتیك، استراتژیك و نظامی در جزیره كیش 27
1-2-15 كیش در سفرنامه ها و آثارمورخان 28
1-2-16- آبسنگ‌های مرجانی جزیره كیش 28
فصل دوم : روش های مطالعاتی 29
2-1 – موقعیت جغرافیایی ایستگاههای نمونه برداری 30
2-2- ابزار و مواد مورد نیاز 32
2-3 – نمونه برداری 32
2-4- آماده سازی نمونه‌ها جهت مطالعات روزن داران 33
2-5- معرفی ایستگاه‌ها 35
فصل سوم : مطالعات بوم شناختی و فیزیكو شیمیایی 47
3-1 مشخصات فیزیك و شیمیایی آب‌های سواحل جزیره كیش 48
3-2- تعیین میزان كل مواد آلی رسوبات 52
3-3- نتایج حاصل ازاندازه گیری میزان كل مواد آلی 52
فصل چهارم : نتایج مطالعات میكروفونیستیك وسیستماتیك 55
فصل پنجم : ماكروفونای جزیره كیش 66
فصل ششم : بحث و نتیجه گیری 69
فصل هفتم : اطلس برگزیده روزن داران مطالعه شده 76

فهرست جداول و نمودارها

جداول
جدول 1- میانگین درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتی گراد در جزیره كیش 14
جدول 2- میانگین بارندگی برحسب میلی متر در جزیره كیش 16
جدول 3- میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد در جزیره كیش 18
جدول 4- مشخصات جغرافیایی ایستگاه‌های نمونه برداری 30
جدول 5- میانگین اكسیژن محلول در آب در ایستگاه‌های مطالعاتی 50
جدول 6- میزان كل مواد آلی رسوب در ایستگاه‌های مطالعاتی 54
جدول 7- روزن داران شناسایی شده در سطح با پوسته آهكی هیالین 64
جدول 8- روزن داران شناسایی شده در سطح با پوسته پورسلانوز 64
جدول 9- روزن داران شناسایی شده در عمق با پوسته آهكی هیالین 65
جدول 10- روزن داران شناسایی شده در عمق با پوسته پورسلانوز 65
تصاویر
تصویر 1 : نمایی از پوشش گیاهی جزیره كیش 20
تصویر 2 : نمایی ازكشتی یونانی 27
تصویر 3 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 1 (كشتی یونانی) 35
تصویر4 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 1 (كشتی یونانی) 36
تصویر 5 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 2 (شاندیز غروب) 37
تصویر 6 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 2 (شاندیز غروب) 38
تصویر 7 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 3 (بیمارستان 200 تخت
خوابی) 39
تصویر 8 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 3 (بیمارستان 200 تخت
خوابی) 40
تصویر 9 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 4 (تاسیسات فشار گاز) 41
تصویر 10 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 5 (پارك دلفین) 42
تصویر 11 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه5 (پارك دلفین) 43
تصویر 12 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر) 44
تصویر 13 : محل‌های نمونه برداری در ایستگاه 6 (هتل آپارتمان كوثر) 45
نمودارها
نمودار 1- میانگین درجه حرارت هوا بر حسب درجه سانتی گراد در جزیره كیش 15
نمودار 2- میانگین بارندگی بر حسب میلی متر در جزیره كیش 17
نمودار 3- میانگین رطوبت نسبی بر حسب درصد در جزیره كیش 19
نمودار 4- میزان اكسیژن محلول در ایستگاه‌های مطالعاتی 50
نمودار 5- نمودار كل مواد آلی رسوب در ایستگاه‌های مطالعاتی 54
نقشه‌ها
نقشه 1 – موقعیت نسبی جزیره كیش در خلیج فارس 10
نقشه 2- نقشه زمین شناسی جزیره و موقعیت ایستگاه‌ها 31

چكیده
جزیره كیش از جزایر جنوب كشور ایران محسوب می‌شود از لحاظ شكل هندسی این جزیره تقریباً بیضی شكل بوده د و بخشی اززون زاگرس چین خورده است. مهمترین بخش¬های رسوبی این جزیره شامل رسوبات ماسه¬ای ساحلی، ماسه¬ای ساحلی متراکم شده، رسی – ماسه¬ای سخت شده، رسی قرمز رنگ و رسوبات رسی ماسه دار می¬باشند.
از لحاظ آب و هوایی جزیره کیش دارای آب و هوای گرم و مرطوب است. سواحل شمال‌غربی، غرب و جنوبی جزیره صخره‌ای و به خاطر وزش بادهای دریایی مواج می‌باشند.
در تحقیق حاضر مطالعات میکروفونیستیک و رسوب شناختی سواحل جنوبی جزیره کیش در 6 ایستگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
در مطالعات و بررسی‌های مربوط به روزن‌داران موجود در سطح جزیره 8 جنس و 11 گونه شناسایی شدند روزن‌داران موجود در عمق 6 جنس و 5 گونه شناسایی شدند. بیشترین فراوانی مربوطه به روزن‌داران با پوسته آهك هیالین می‌باشد.
اصلی‌ترین مجموعه‌شناسایی شده در این نواحی مورد مطالعه:
Ammonia beccarii linne Association
است که گونه¬های همراه این مجموعه عبارتند از:
Amphistegina lobifera , Elphidium craticulatum , Quinqueloculina lamarkina , Triloculina trigonata , Peneropelis pertusus
از نظر رسوب شناختی ایستگاه‌هایی كه حاوی روزن‌داران زیادی بودند غالباً از مواد آلی غنی هستند.
مهمترین عامل فیزیكوشیمیایی مؤثر بر توسعه روزن‌داران میزان اكسیژن محلول در آب است كه فراوانی و تنوع آن‌ها را كنترل می‌كند.
با بررسی‌های انجام شده می‌توان چنین گفت كه جامعه میكروفونای جزیره كیش،بیشتر در بسترهای دانه ریز (سیلتی ـ گلی) و جامعه ماكروفونا در رسوبات دانه‌درشت‌ متمرکزند. از آنجایی كه مرجان‌های جزیره كیش تأثیر بسزایی برروی عوامل بوم‌شناختی، رسوب‌شناختی، كانی شناسی دارد پس باید در مورد مرجان‌های جزیره كیش نیز اشاره‌ای داشته باشیم اما اساس مطالعات پایان نامه بر مبنای شناخت میكروفونای منطقه نظیر روزن‌داران می‌باشد.

مقدمه
خلیج فارس دریای حاشیه¬ای و نیمه بسته وهلالی شكل است با عمق متوسط (حدود 35 متر) كه این عمق به تدریج به سمت تنگه هرمز افزایش چشمگیری می¬یابد. بطوری كه متوسط عمق آن در مناطق شمالی و جنوبی كمتر از 15 مترو درناحیه تنگه هرمز حدود 100 متر است. از طرف مشرق با دریای عمان و اقیانوس هند مرتبط است آب و هوای آن خشك و نیمه استوایی ودمای آن در فصل زمستان دارای آب وهوای معتدل و در فصل تابستان بسیارگرم و شرجی است.
این خلیج نیلگون به دلیل وجود ذخایر گسترده¬ انرژی درخود ازاهمیت جهانی برخورداراست و در عرصه¬ی مناسبات بین¬المللی چشم تمام جهانیان را به خود خیره كرده است.
ایران پهناورترین كشور حاشیه خلیج فارس محسوب می¬شود و شناخت جزایر ایرانی آن با توجه به اهمیت این منطقه حائز اهمیت است.
منطقه خلیج فارس دارای حدود 130 جزیره است كه از جمله آنها می¬توان به جزایر قشم، كیش، هرمز، ابوموسی، خارك، تنب كوچك، تنب بزرگ، سیری، لاوان، فارور ، هندورابی و…نام برد. (صهبا، 1386)
جزیره كیش به منظور مطالعات زمین شناسی دراین رساله مورد توجه قرار گرفته تا روزن‌داران این منطقه شناسایی و معرفی گردد بررسی و مطالعه روزن داران دراین جزیره نقش مهمی را در تعیین میزان آلودگی، تفسیر محیط رسوبی و پالئواكولوژی جزیره ایفا می¬كند.

فصل اول
كلیات
1ـ1ـ كلیات زمین شناختی خلیج فارس
1ـ1ـ1ـ تاریخچه پیدایش خلیج فارس
2ـ1ـ1ـ ریخت شناسی خلیج فارس
1ـ2ـ كلیات وخصوصیات جغرافیایی
1ـ2ـ1ـ پیشینه تاریخی جزیره كیش
1ـ2ـ2ـ موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی جزیره كیش
1ـ2ـ3ـ خصوصیات زمین شناسی جزیره كیش
1ـ2ـ4ـ خاك جزیره كیش
1ـ2ـ5ـ اقلیم و آب وهوای جزیره كیش
1ـ2ـ6ـ پوشش گیاهی جزیره كیش
1ـ2ـ7ـ هیدرولوژی جزیره كیش
1ـ2ـ8ـ حیات جانوری در جزیره كیش
1ـ2ـ9ـ نگرشی بر نقشه زمین شناسی جزیره كیش
1ـ2ـ10 ـ تكنونیك و لرزه خیزی جزیره كیش
1ـ2ـ11ـ كشاورزی و دامداری جزیره كیش
1ـ2ـ12ـ امكانات زمین گردشگری در جزیره كیش
1ـ2ـ13ـ ویژگی¬های انسانی جزیره كیش
1ـ2ـ14ـ جایگاه ژئوپولتیك ، استراتژیك و نظامی در جزیره كیش
1ـ2ـ15ـ جزیره كیش در سفرنامه¬ها و آثارمورخان
1ـ2ـ16 ـ آبسنگ¬های مرجانی جزیره كیش

منابع فارسی
1 ـ آقا نباتی، سیدعلی (1383)، زمین‌شناسی ایران، انتشارات سازمان زمین‌شناسی و اكتشافات معدنی كشور.
2 ـ خسرو تهرانی، خسرو (1374)، فسیل شناسی بی‌مهرگان، انتشارات مؤسسه فرهنگی عابدزاده.
3 ـ خسرو تهرانی، خسرو (1377)، اطلس ماكروفسیل‌های بی‌مهرگان، انتشارات دانشگاه آزاداسلامی.
4 ـ خسروتهرانی، خسرو (1377)، میكروپالئونتولوژی كاربردی، جلد اول، فرامینیفرا، انتشارات دانشگاه تهران.
5 ـ خسروتهرانی، خسرو (1377)، میكروپالئونتولوژی كاربردی، جلد دوم، غیرفرامینیفرها، انتشارات دانشگاه تهران.
6 ـ درویش‌زاده، علی (1380)، زمین‌شناسی ایران، انتشارات امیركبیر.
7 ـ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح (1383)، جغرافیایی جزایر ایرانی خلیج فارس (جزایر كیش و هندورابی)
8 ـ سازمان منطقه آزاد كیش (1379)، آبسنگ‌های مرجانی، گوهرهای نهان خلیج فارس.
9 ـ سهرابی ملایوسفی، معصومه (1382)، مطالعات میكروفونیستیك، رسوب شناسی و بوم‌شناختی رسوبات هولوسن در اكوسیستم مانگرو و نوار ساحلی جنوب جزیره قشم ـ خلیج‌فارس، رساله‌ی دكتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
10- سهرابی ملایوسفی ، معصومه (1382) ، مطالعات میكروفونیستیك و بوم شناختی پهنه جزر و مدی جزیره كیش .
11 ـ صادقی اسكویی، فرخ‌ السادات (1381)، بررسی زمین‌شناسی جزیره كیش با تأكید بر رده‌های شكم پایان و دو كفه‌ای‌ها، رساله‌ی كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.
12- صهبا ، مریم ، (1386) ، مطالعات ماكرو و میكروفونستیك شامل مرجان‌ها و روزن‌داران جزیره كیش، رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
13 ـ معینی، رضا(1377)، مطالعات رسوب‌شناختی، بوم‌شناختی و میكروفونیستیك در طول نوار ساحلی خلیج فارس، از بندرمقام تا بندر نخل تقی، رساله‌كارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
14 ـ وزیری، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظری، وحیده (1380)، مبانی دیرینه‌شناسی، جلد اول (میكروفسیل‌ها)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر كرمان.
15 ـ وزیری، محمدرضا، داستانپور، محمد و ناظری، وحیده (1380)، مبانی دیرینه‌شناسی، جلد دوم (بی‌مهرگان، ایكنوفسیل‌ها، گیاهان)، انتشارات دانشگاه شهید باهنر كرمان.
16 ـ ویسه، زهرا (1379)، مدیریت زیست‌محیطی گردشگری در منطقه آزاد كیش، رساله كارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Refrences:
1- Loeblich, A.R, and Tappan, H. (1988). Foraminiferal genera and their classification. Van Nost rand Reinhold Company; New york.
2- Murray, J.W. (1966). The Foraminiferida of the Persian Gulf. 5. the shelf off the trucial coast. University of Boristol, Great Britain.
3- Murray, J.W. (1991). Ecology and Paleoecology of Benthic Faraminiferes. Longman Scientific and Technical, Harlow, Essex.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.
توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد پاورپوینت مدیریت تعارض و کاربرد آن در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

nx دارای 22 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.


لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و كاربرد آن در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلود پاورپوینت مدیریت تعارض و كاربرد آن در تربیت‌بدنی و علوم ورزشی

قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 12 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است


بخشی از متن nx :

اسلاید 1 :

تعارض چیست؟

تعارض یعنی:

v آغاز هوشیاری و آگاهی.

v وجود عدم توافق بین دو یا چند گروه.

vتعارض زمانی بوجود می‌آید كه علائق در تضاد با یكدیگر قرار گیرند.

v هر رفتاری كه از جانب اعضای سازمان به منظور مخالف با سایر اعضا سر بزند.

v تعارض را باید به عنوان عدم تعارض در یك سو و نابودی كلی و تخریب گروه مخالف در سوی دیگر مورد ملاحظه قرار داد.

اسلاید 2 :

تعارض در سازمان‌های ورزشی

تجربه تعارض در بخش‌های مختلف سازمان‌های ورزشی

اختصاص یافتن بخشی از زمان مدیران میانی و عالی به مقوله تعارض

تعارض به عنوان یكی از مشكلات تمامی سازمان‌ها

توانایی در حل تعارض‌های كوچك و بزرگ سازمان از ابزارهای مهم دستیابی به موفقیت

اسلاید 3 :

انواع تعارض‌های سازمانی

تعارض در سازمان‌ها به انواع مختلفی طبقه‌بندی می‌شود:

  1. تعارض‌های سازنده (مفید) و مخرب (مضر)
  2. تعارض‌های افقی و عمودی
  3. تعارض برحسب طرف‌های تعارض

الف: تعارض درون‌فردی

ب. تعارض بین‌فردی

ج. تعارض درون‌گروهی

د. تعارض درون‌سازمانی

هـ. تعارض بین‌سازمانی

اسلاید 4 :

آیا تعارض موجب اختلال در عملكرد سازمان ورزشی می‌شود؟

دیدگاه اول:

تعارض دارای بار معنایی منفی است.

دیدگاه دوم:

تعارض می‌تواند مفید و سازنده باشد.

اسلاید 5 :

آیا تعارض موجب اختلال در عملكرد سازمان ورزشی می‌شود؟

دیدگاه اول:

تعارض دارای بار معنایی منفی است.

دیدگاه دوم:

تعارض می‌تواند مفید و سازنده باشد.

اسلاید 6 :

علل بروز تعارض در سازمان

تفاوت در ادراك و شناخت (تفاوت‌های ادراكی در سطوح سلسله مراتبی

منافع محدود و مشترك (تخصیص منابع محدود)

تفاوت در شخصیت و سبك افراد

تغییر اجتماعی و سازمانی

ابهام در حیطه و وظایف

تعارض نقش

 وابستگی فعالیت‌های مختلف بهم پیوسته

نقص در سیستم اطلاعاتی سازمان‌ها

ساختار ارزشیابی- پاداشی سازمان

استرس‌های محیطی

اسلاید 7 :

بحث و نتیجه‌گیری

وجود تعارض و تضاد در سازمان‌های امروزی امری اجتناب‌ناپذیر است و می‌تواند كاركردی مثبت یا منفی داشته باشد و باید با موضوع تعارض واقع‌بینانه برخورد نمود.

راهبرد مدیریت تعارض سعه صدر و استقامت می‌طلبد.

برخی از پژوهشگران بر این باورند تعارض موضوعی است كه اندیشه انسان را بیش از هر چیز به جز خدا و عشق بخود مشغول داشته است.

پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد كه مدیران حدود 21% وقت خود را صرف مدیریت تعارض می‌كنند. از این‌رو الزامی است كه با مباحث نظری و یافته‌های پژوهشی در زمینه تعارض آشنا باشند، و مهارت‌های مدیریت تعارض را كسب نمایند.

هیچ‌كدام از راهبرد‌های مدیریت تعارض در تمامی شرایط اثربخش نیست.

تعارض مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر نه فی‌نفسه خوب است و نه بد، بلكه همان‌گونه كه چالز هَندی می‌گوید: 

اسلاید 8 :

تلاش برای آشنایی بیشتر مدیران با مفهوم مدیریت تعارض و استفاده بهینه از آن در مواجهه با تضادها و تعارض‌های سازمانی

تلاش در جهت ارتقای سطح خلاقیت مدیران

با توجه به اینكه مدیران ورزشی همواره درگیر با وقایع مختلف در رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در ورزش هستند و می‌باید پاسخگوی مردم، مسئولین و مطبوعات باشند، لذا نیازمند مدیریتی اقتضایی هستند و در بسیاری از موارد مجبورند كه جهت حفظ تعادل و آرامش جامعه (در برابر تضادهای ایجاد شده میان آنها و مردم و مسئولان) مبادرت به آرام كردن تضاد و اغتشاش ایجاد شده، در نتیجه بسیاری از تعارض‌ها یا تضادها اجباراً عقب‌نشینی نموده و ملزم به استفاده از روش عدم مقابله می‌گردند.

اسلاید 9 :

تحلیل كلان 62 مطالعه حاكی از آن است كه زنان در مقایسه با مردان تمایل بیشتری به همكاری برای حل اختلاف نشان می‌دهند. اما هنگامی كه زنان با راهبرد چانه‌زنی مواجه شوند بسیار رقابتی‌تر از مردان رفتار می‌كنند.

با افزایش تعارض، رضایت گروه كاهش می‌یابد. استفاده از سبك تلفیقی در مدیریت تعارض بیشتر از هر سبك دیگری موجب رضایت خاطر گروه می‌شود.

و سرانجام اینكه در مدیریت مذاكره و تعارض همواره راهبرد برد- برد بهتر از راهبرد برد- باخت است.

تلاش در جهت افزایش سطح هوش عاطفی علاوه بر دانش و بینش و تجربه به منظور تحقق بهره‌وری آموزشی و ورزشی.

برگزاری كارگاه‌های آموزشی مكرر و مرحله‌ای در مورد نحوه مواجهه صحیح با تعارض‌ها و تضادهای سازمانی.

 

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:nx
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به nx را در ادامه مطلب ببینید
nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد تحقیق در مورد پیوند مدیریت استراتژیک هزینه‌ها و مدیریت استراتژیک بازاریابی ‌

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 35 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي nx،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن nx :

پیوند مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و مدیریت استراتژیك بازاریابی

مقدمه

سودآوری، رویا و آرزوی همه‌ی شركت‌ها و مدیران است، اما مانع بزرگی به‌نام هزینه‌ها، می‌تواند تمام رویا‌ها و آرزوهای یك شركت را دست نیافتنی كند. وقتی نمودارها روند صعودی هزینه‌های سازمان را نمایش می‌دهند نه تنها نشان می‌دهند كه سلامت سازمان در خطر است بلكه می‌توانند زنگ‌ها را برای مدیران نیز، به‌ صدا در آورند. هزینه، نزد مدیران وسهام داران، واژه‌یی دوست داشتنی به شمار نمی‌رود. اما همان‌قدر كه صاحبان شركت‌ها نسبت به هزینه‌ها

حساسیت نشان می‌دهند، مشتریان نیز احساسی مشابه نسبت به واژه‌ی ” قیمت ” دارند. در دنیای كسب و كار، هرچه شرایط رقابتی‌تر می‌شود، اهمیت مسائلی چون كیفیت، قیمت و زمان تحویل به‌ شدت افزایش می‌یابد.

امروزه سازمان‌ها باید هر چه سریع‌تر كالاهایی باكیفیت و قیمت مناسب را به بازار عرضه كنند و گرنه در عرصه‌ی رقابت حرفی برای گفتن نخواهند داشت. در بازاریابی مدرن نیز، برآورده ساختن نیاز مشتریان، مسیر استراتژیك شركت‌ها به شمار می‌رود. با نگاهی ساده به آمیخته‌ چهارگانه‌ بازاریابی در‌می‌یابیم كه

قیمت (Price)، یكی از عناصر مهم آن به شمار می‌رود. به عبارت دیگر می‌توان گفت مشتری برای تصمیم گیری در مورد خرید كالا تنها به محصول و كیفیت آن نمی‌اندیشد بلكه مناسب بودن قیمت را نیز در نظر دارد. بنابراین ضرورت دارد كه شركت‌ها برای كسب موفقیت در بازار، برنامه‌یی جامع و هوشمندانه برای قیمت گذاری و همچنن انطباق با قیمت‌های رقابتی بازار داشته باشند.

از سوی دیگر، ترفندهای مهمی در حسابداری مدیریت ارائه شده است كه می‌تواند سازمان‌ها را در حفظ توان رقابتی خود در بعد قیمت، یاری دهد. تكنیك‌هایی مانند هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)، هزینه یابی هدف (Target Costing)، هزینه‌یابی كایزن و غیره، رویكردهایی نوین در حسابداری مدیریت، درمقایسه با هزینه یابی سنتی، به شمار می‌روند. این نوشتار به معرفی تكنیك هزینه‌یابی هدف و كاربرد آن در مدیریت هزینه‌ها خواهد پرداخت.

معادله‌یی ساده و مهم

معادله‌ی سود و هزینه، را به ‌طور ساده می‌توان به ‌صورت سود برابر است با قمیت فروش منهای هزینه‌ها بیان نمود:

هزینه‌ها – قیمت = سود

در تفكر هزینه‌یابی سنتی، هزینه‌ها محاسبه می‌شود و بر اساس سود مورد انتظار، قیمت فروش محاسبه خواهد شد. برای مثال اگر هزینه‌های كالایی 1000 واحد پولی است و شركت بخواهد 20 درصد سود حاصل كند، بنابراین باید قیمت فروش 1200 واحد پولی تعیین شود.

 

اما در دیدگاه هزینه‌یابی هدف، شرایط به گونه‌یی دیگر است، در این تفكر این فلسفه حاكم است كه هزینه باید مدیریت شود. در شرایط رقابتی یك شركت نمی‌تواند قیمت تعیین كند بلكه قیمت برای او تعیین می‌شود. بنابراین در معادله‌ی بالا، قیمت در دست شركت نیست و از میان سه متغیر سود، قیمت و هزینه، دو متغیر سود و هزینه باقی می‌ماند. بنابراین شركت باید بتواند با راهكاری میان سود و هزینه، توازن برقرار كند. حال اگر شركت سود هدف خود را X تعریف كند، حداكثر هزینه‌یی كه شركت می‌تواند متحمل شود برابر است با:

 

سود هدف – قیمت رقابتی = هزینه هدف
و این دیدگاه چپزی نیست جز هزینه‌یابی ‌هدف یا Target Costing.
حال، در این قسمت از نوشتار، روند شكل گیری و تولید محصول با دو دیدگاه هزینه‌یابی هدف و سنتی بررسی می‌شود.

هزینه‌یابی سنتی

روند شكل گیری محصول براساس دیدگاه هزینه‌یابی سنتی به‌صورت زیر است:

 

1- نیازمندی‌های محصول شناسایی می‌شود.

2- محصول طراحی می‌گردد.

3- هزینه‌های محصول تخمین زده می‌شود.

 

4- تجزیه و تحلیل ساخت / خرید انجام می‌شود.

5- هزینه‌های تامین كننده برآورده می‌شود.

6- هزینه‌ها ارزیابی می‌شود:

اگر هزینه‌ها بالا باشد به قدم 2، طراحی محصول، رجوع كرده و در طرح آن تجدید نظر خواهد شد.

اگر هزینه‌ها مناسب باشد قدم 7 اجرا می‌شود.

7- تولید محصول صورت می‌پذیرد.

 

8- هزینه‌ها به‌صورت دوره‌یی كاهش می‌یابد.

هزینه‌یابی هدف

 

اما روند شكل گیری محصول دردیدگاه هزینه‌یابی هدف به‌گونه‌یی دیگر است:

1- نیازمندی‌های محصول و خواسته‌های بازار شناسایی می‌شود.

2- سود هدف تعیین می‌گردد.

 

3- میان خواسته‌های بازار، قدم 1 و هزینه‌ی هدف توازن برقرار می‌شود.

4- گزینه‌های طراحی محصول و فرایند بررسی می‌شود. در این قدم ورودی‌های زیر دریافت می‌شود:

 

1- برآورد هزینه‌ها

2- تجزیه و تحلیل ساخت

3- هزینه‌یابی هدف تامین كننده

4- مهندسی ارزش

5- پس از انتخاب طرح و فرایند مناسب در قدم 4، تولید محصول صورت می‌پذیرد.

6- هزینه‌ها به‌صورت دوره‌یی كاهش می‌یابد.

هزینه‌یابی هدف در شركت هوندا

با تشدید رقابت جهانی و افزایش ارزش ین، شركت هوندا تصمیم گرفت تا با هزینه‌یابی هدف قیمت و هزینه‌ی خودروی “ سیویك “ را كاهش دهد. براین اساس اقدامات زیر را انجام داد :

1- برخی قطعات را با قطعات ارزان‌تر جایگزین كرد.

2- برخی اجزا محصول را ساده‌تر كرد.

3- طراحی برخی محصولات را ساده‌تر كرد.

 

4- برخی از تجهیزات پرهزینه‌ی شركت را تعویض كرد.

مفاهیم مرتبط با هزینه‌یابی هدف

1- كنترل كیفیت جامع (TQM)

2- تجزیه و تحلیل عوامل شكست كار(FMEA)

 

3- طراحی برای هزینه

4- برنامه‌ی بهبود مستمر

 

5- ماتریس خانه كیفیت

6- طراحی برای تولید و مونتاژ

7- مهندسی ارزش

هزینه‌یابی هدف در سه شركت ژاپنی

1- شركت نیسان (خودرو‌ساز)

شركت نیسان، در انجام این مهم، از مهندسی ارزش بهره جست. استراتژی نیسان نیز بر این مبنا قرارگرفت كه قیمت بر اساس توقعات مشتریان از كاركردهای محصول تعیین می گردد. پس از تعیین قیمت، باید با استفاده از هزینه‌یابی هدف در اندیشه‌ی كاهش هزینه‌ها بود.

2- شركت كوماتسو (تجهیزات عمرانی)

شركت كوماتسو از آنالیز طراحی و آنالیز كاركرد برای دست‌یابی به هزینه‌ی هدف بهره گرفت. مدیریت هزینه‌ها نیز به عنوان استراتژی كوماتسو تعیین گردید.

3- شركت المپیوس (دوربین)

این شركت نیز آنالیز كاركرد را در پیش گرفت و همچون نیسان بر استراتژی مدیریت كاركردهای محصول تمركز نمود.

استراتژهای مدیریت هزینه و مدیریت كاركردهای محصول

همان‌طوركه در الگوریتم هزینه‌یابی هدف گفته شد، در گام سوم باید میان هزینه‌ها و كاركردها یا نیازمندی‌ها‌ی محصول توازن برقرار شود.

به این منظور می‌توان سه استراتژی مهم را در پیش گرفت:

1- استراتژی مدیریت هزینه‌ها

باید هزینه‌های سازمان مدیریت و كنترل شود، تقویت سیستم كنترلی سازمان می‌تواند در این راه موثر واقع شود. این روش مشابه استراتژی كاهش هزینه‌های مایكل پورتر خواهد بود. بدیهی است كه در اجرای این استراتژی سازمان باید ساختار، فرهنگ سازمانی و سیستم‌های سازمانی را متناسب با این استراتژی‌ها تنظیم كند.

2- استراتژی مدیریت كاركردها و نیازمندی‌ها‌ی محصول

در این استراتژی سازمان می‌كوشد تا با آنالیز كاركردها ونیازمندی‌ها‌ی محصول، كاركردهایی را كه چندان مطلوب نیستند را حذف یا تعدیل كند.

3- استراتژی تركیبی

لزوما” هر یك از استراتژی‌های بالا به تنهایی انتخاب و اجرا نمی‌شود، گاهی لازم است كه تركیبی و نسبتی از استراتژی‌های فوق انتخاب و اجرا شود.

ماتریس انتخاب استراتژی مناسب

ماتریس اتنخاب استراتژی مناسب را می‌توان براساس دو بعد مهم زیر بنا نمود:

1- بعد اهمیت كاركرد برای مشتری

2- بعد توان سازمان در كاهش هزینه‌ها

بنابراین می‌توان گفت :

اگر اهمیت كاركرد برای مشتری پایین بوده و توان سازمان در كاهش هزینه پایین باشد. استراتژی مدیریت كاركرد انتخاب گردد.

اگر اهمیت كاركرد برای مشتری بالا باشد و توان سازمان در كاهش هزینه بالا باشد، استراتژی مدیریت هزینه انتخاب گردد.

اگر اهمیت كاركرد برای مشتری پایین باشد و توان سازمان در كاهش هزینه بالا باشد، استراتژی تركیبی انتخاب گردد.

اگر اهمیت كاركرد برای مشتری با لا باشد و توان سازمان در كاهش هزینه پایین باشد، استراتژی تركیبی انتخاب گردد.

طراحی سازمانی مناسب

اجرای تفكر هزینه‌یابی هدف نیازمند ایجاد سازمانی متناسب با این تفكر است. سازمانی كه ویژگی‌های زیر را داشته باشد :

1- تعهد مدیریت
2- كارگروهی و تیمی

3- فرهنگ سازمانی قوی

4- همكاری با تامین كننده

5- دانش هزینه‌یابی هدف، طراحی برا ی ساخت، مهندسی ارزش

6- سیستم كنترل و ارزیابی مناسب

خلاصه ونتیجه گیری

امروزه، صاحبان و مدیران شركت می‌دانند كه هزینه‌ها را باید جدی گرفت، زیرا مشتریان، به قیمت كالا به عنوان یكی از عوامل موثر در انتخاب كالا می‌نگرند. مدیریت استراتژیك هزینه‌ها و ترفندهای آن مانند هزینه‌یابی هدف راهكارهایی را ارائه می‌دهند تا سازمان‌ها بتواند هزینه‌های خود را به‌گونه‌یی مدیریت كنند كه نه تنها در عرصه‌ی رقابت باقی بمانند بلكه حضوری قوی و مقتدرانه داشته باشند. بنابر این ضرورت دارد سازمان سیستم مدیریت هزینه‌ی خود را با استقاده از رویكردهای نوین حسابداری مدیریت باز طراحی كنند، تا بتواند همچنان نیرومندانه بگویند: ” همیشه حق با مشتری است “.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

روش محاسبه صحیح بهای تمام شده

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین المللی، لزوم داشتن نگرشهایی همچون رضایت مشتریان و مدیریت بر مبنای فعالیت را اجتناب ناپذیر کرده است.

همچنین با افزایش سهم فن آوری و سایر اجزای هزینه های سربار در تولید کالاها و خدمات ، روشهای هزینه یابی سنتی، اطلاعات صحیح در مورد هزینه سر بار و تسهیم آن فراهم نمی آورد در حالیکه اطلاعات بهای تمام شده محصولات، خدمات و مشتریان از مهمترین اطلاعات مالی است که برای تصمیمات مدیریت مورد نیاز است. برآورده نشدن اطلاعات مورد نیاز مدیریت توسط سیستم های هزینه یابی سنتی، واحدهای اقتصادی را به سمت استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) متمایل کرده است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx هدایت میشوید
nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد پایان نامه بیوتکنولوژی صنایع غذایی

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 91 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

چکیده:  
فصل اول :  
کلیات  
مقدمه  
1-    فراورده‌های جدید:  
1-1-    تولید ترکیبات طبیعی جایگزین افزودنی‌های سنتتیک:  
1-2-    تولید محصولات جدید غذایی با خصوصیات فراویژه:  
1- 3  طراحی فرایندهای جدید:  
1-3- 1   جداسازی و اصلاح میکروارگانیزم‌ها:  
1-3-2   سیستم بیولوژی:  
1-4-    طراحی فرایند:  
1- 5   روش‌های تشخیص براساس DNA  
1-  6  بیوتکنولوژی صنایع غذایی در ایران:  
غذا، جای گزینی برای دارو  
1-7-اهمیت صنایع غذایی  
آرامش روحی و صرف غذا  
تکنولوژی و غذا  
1-8-شناخت اصطلاحات غذایی  
(پروتئین عبوری): By – Pass Protein  
(کربو هیدرات): Carbohydrates  
(سلولز) Cellulose  
(مواد معدنی کلیت شده): Chclated Mineral  
(کنسانتره ها): Concentrates  
(پروتئین خام): Crude Protein  
1-9-زیست فناوری چیست؟  
1-10- نگاهی به زیست فناوری در ایران  
فصل دوم  
مفهوم و کاربرد بیوتکنولوژی  
مقدمه  
2-1-تقسیم‌بندی بیوتکنولوژی  
2-2-بیوتکنولوژی در مهندسی شیمی، هسته‌ مرکزی با دو جزء  
2-3-روشی عمومی مورد استفاده در بیوتکنولوژی  
2-4-کاربردهای بیوتکنولوژی در مهندسی شیمی  
1- تکنولوژی تخمیر  
2- مهندسی آنزیمی  
3- تکنولوژی مواد پسماند  
4- تکنولوژی زیست محیطی  
5- تکنولوژی منابع تجدید شونده  
2-5 آنزیم‌ها  
آنزیمهای تجارتی، به سه گروه اصلی طبقه بندی می شوند:  
کاربرد آنزیم‌ها در صنایع  
2-6-موادخام برای فرآورده‌های بیوتکنولوژی  
2-6-1-استراتژی‌های بیوتکنولوژیک در بکارگیری پسماندهای آلی مناسب  
2-6-2-تکنولوژی‌های محیط زیستی  
2-6-3-تکنولوژی تولید سوخت بیولوژیک  
2-7-کاربردهای‌ بیوتکنولوژی‌  
2-7-1- کاربرد بیوتکنولوژی‌ در کشاورزی‌ یا بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌ « Agbiotech »:  
2-7-2-فرآیند ژن‌ درمانی‌  
2-7-3-بیوانفورماتیک‌  
2-7-4-پروتئومیکس Proteomics  
2-7-5-تراشه‌های‌ زیستی‌  
فصل  سوم  
کاربردهای بیوتکنولوژی در صنایع غذایی  
مقدمه  
3-1-تعریف بیوتکنولوژی غذایی  
3-2-تولید محصولات نهایی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژی  
3-4-توده میکروبی و پروتئین تک‌یاخته به‌عنوان غذا  
3-5-مثالی از تولید پروتئین تک یاخته (scp):  
3-6-مثال دیگری از تولید پروتئین تک‌یاخته (scp):  
3-7-استفاده از پروتئین میکروبی (QUORN) در خوراک انسان:  
3-8-تولید مواد افزودنی غذایی با استفاده از بیوتکنولوژی  
3-9-اصلاح مستقیم مواد غذایی و مواد افزودنی به غذا  
روش‌های مهندسی پروتئین  
3-10-استفاده از آنزیم لیپاز در بهبود کیفیت روغن‌ها و چربی‌ها  
3-11-استفاده از آنزیم آمیلاز در صنایع نشاسته  
3-12-فروکتوز  
3-14-فروکتان‌ها  
3-15-حذف آب از محیط‌های کشت آنزیمی استفاده از آنزیم‌ها  
3-16-تولید مواد کمک فرآوری  
3-17-کاربردهای تشخیصی برای تایید ایمنی و سلامت محصولات غذایی  
3-18-تصفیه پسماند یا پیشگیری از ایجاد پسماند  
فصل چهارم  
تکنولوژی تولید فراورده های گوشتی  
مقدمه  
4-1-تکنولوژی تولید فراورده های گوشتی  
4-2-کالباسهای حرارت دیده  
4-3-کالباس حرارت دیده به عنوان یک سیستم کلوئیدی :  
4-4-مواد تشکیل دهنده اصلی :  
فصل پنجم  
بحث و نتیجه گیری  
5-1-بحث  
بیوتکنولوژی  
روش‌های تشخیص براساس DNA  
کاربردهای نانو در صنعت بسته‌بندی غذا Nano packaging  
شناسایی تقلبات تولید کنندگان محصولات غذایی  
با استفاده از روشهای نوین بیوتکنولوژی  
5-2-نتیجه گیری  
مآخذ:  
منابع انگلیسی  

مآخذ

1-بنکدارپور، بابک،1381، جزوه آموزشی، میکروبیولوژی صنعتی و فرایندهای تخمیری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2- مهندس ولی ا; بابایی پور،1380، “بیوتکنولوژی و صنعت،” پژوهش‌یار (ویژه نامه بیوتکنولوژی)،

3- مهبودی، فریدون و صانعی، اشرف السادات، 1376، “بیوتکنولوژی از زمینه­های علمی دیروز تا کاربردهای عملی امروز،” انتشارات معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

4-صادقی تفرشی، علیرضا 1388 بیوشیمی، بیوتکنولوژی، شیمی، بیولوژی و میکروبیولوژِی، آموزشی،

5-کتاب مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران، 5-3 آذر 1386،

6-رکنی، نوردهر(1381) اصول بهداشت مواد غذایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم

7-محسن زاده، محمد. خانزادی، سعید (1384) تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی با منشا دامی، ترجمه، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

8-  میکروبیولوژی و ایمونولوژی ویژگی اثر : ترجمه – با همکاری -شهیدی فخری ،محبی محبت ،عدالتیان محمد رضا.1382انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

9-مرجع رسمی صنایع غذایی ایران 12 / 12/

10- بولتن‌ بیوتکنولوژی‌ شماره‌ 2 و شماره‌ 4 بیوتکنولوژی‌

 11- روزنامه‌ اطلاعات‌ شماره‌ 21305 مقاله‌ بیوتکنولوژی‌ آینده‌ ما از احمد عاصمی‌نیا

12- تاریخچه‌ بیوتکنولوژی‌ 

13- بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌

14- بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌- گیاهان‌ مقاوم‌ به‌ بیماریهای‌ ویروسی‌ و قارچی‌

15- بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌ – گیاهان‌ مقاوم‌ به‌ علف‌کش‌ها

16- کاربردهای‌ بیوتکنولوژی‌ کشاورزی‌

بخشی از منابع و مراجع پروژه nx

17- Ockerman, H W., (1989) sausage and processed meat formulations, Van Nostrand Reinhold, New York

 18-. Rearson, A.M.,Gillett, T.A.( 1996),processed Meats , third edition, , chaman & Hall Inc.New York

19- Sivasanker, B. (2005) Food Processing and Preservation, Prentice-Hall, Third printing, India

20- Warris, P.D., (2000) Meat Science –an introductory text, CABI Publishing

چکیده

صنعت غذای جهان به دلایل زیر برای ارائه تکنولوژی‌ها و فرایندهای جدید تحت فشار است: اول، افزایش میزان تولید محصولات غذایی خام و فرآوری شده جهت پاسخ‌گویی به نیاز جمعیت در حال افزایش جهان و ضایعات ناشی از تولید و مصرف آنها. دوم، مشکلات ناشی از صنعتی شدن  و تغییر در روش زندگی افراد و متعاقباً ایجاد بیماری‌های مرتبط و سوم به کیفیت، کارایی تغذیه‌ای و فیزیولوژیکی و تنوع غذایی گردیده است. اساس تکنولوژی‌های جدید بر حداقل صدمه به محیط زیست و حتی‌الامکان کاهش آلودگی آن، حداقل مصرف انرژی، حداکثر بازده تولید و حداقل ضایعات استوار است. از بعد بیوتکنولوژیکی رسیدن به این اهداف نیازمند معرفی واحدهای زیستی یا بیوکاتالیست‌های (میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های) جدید، طراحی سیستم‌های جدید تولید از جمله بیوراکتورهای جدید و نیز ارائه روش‌های تشخیص براساس DNA است. در این مقاله سعی می‌گردد زمینه‌های مهم روز تحقیقاتی در بیوتکنولژی صنایع غذایی بطور مختصر اشاره شود و نهایتاً وضعیت موجود بیوتکنولوژی صنایع غذایی در کشور ونیازمندی‌های آینده آن براساس حرکت جهانی مورد بحث قرار گیرد

 

مقدمه

جهان در ضرب آهنگ گام های هولناک و ویرانگر فقر و گرسنگی فرو رفته و برای بعضی ها، آشوبی از حسرت یک تکه نان و مقدرای آب به پا شده است. دورنمای دل انگیز و زیبای شهرهای بزرگ و آسمان خراش های غول آسا، منظره ای از پیشرفت انسان مدرن را به تصویر می کشد، ولی در پای این آپارتمان های سر به فلک کشیده، برخی از گرسنگی، توان فرار از چنگ مرگ را ندارند. روز جهانی غذا، تلنگری برای بیداری وجدان های به خواب رفته و شکم های برآمده است که به خود آیند و صدها هزار هم نوع را از چنگال این هیولای هولناک نجات بخشند. روز جهانی غذا را با مصرف درست غذا و جلوگیری از اسراف، پاس می داریم و هنگام دور ریختن غذا، به فکر گرسنگانی هستیم که این غذا می توانست آنها را از مرگ نجات دهد.

صنعت غذای جهان به دلایل زیر برای ارائه تکنولوژی‌ها و فرایندهای جدید تحت فشار است: اول، افزایش میزان تولید محصولات غذایی خام و فرآوری شده جهت پاسخ‌گویی به نیاز جمعیت در حال افزایش جهان و ضایعات ناشی از تولید و مصرف آنها. دوم، مشکلات ناشی از صنعتی شدن  و تغییر در روش زندگی افراد و متعاقباً ایجاد بیماری‌های مرتبط و سوم به کیفیت، کارایی تغذیه‌ای و فیزیولوژیکی و تنوع غذایی گردیده است. اساس تکنولوژی‌های جدید بر حداقل صدمه به محیط زیست و حتی‌الامکان کاهش آلودگی آن، حداقل مصرف انرژی، حداکثر بازده تولید و حداقل ضایعات استوار است. از بعد بیوتکنولوژیکی رسیدن به این اهداف نیازمند معرفی واحدهای زیستی یا بیوکاتالیست‌های (میکروارگانیسم‌ها و آنزیم‌های) جدید، طراحی سیستم‌های جدید تولید از جمله بیوراکتورهای جدید و نیز ارائه روش‌های تشخیص براساس DNA است. در این مقاله سعی می‌گردد زمینه‌های مهم روز تحقیقاتی در بیوتکنولژی صنایع غذایی بطور مختصر اشاره شود و نهایتاً وضعیت موجود بیوتکنولوژی صنایع غذایی در کشور ونیازمندی‌های آینده آن براساس حرکت جهانی مورد بحث قرار گیرد

 بیوتکنولوژی شامل گستره وسیعی از تکنولوژی‌هاست که می‌تواند در صنایع غذایی و کشاورزی نیز مورد استفاده قرار گیرند. شکل یک شمایی از سیکل تولید فرآورده‌های بیوتکنولوژیکی را نشان می‌دهد

آنچه روشن است هدف از هر نوع فرایندی تولید محصول است. انتخاب محصول برای تولید وابسته به بازار مصرف و اقتصاد تولید دارد. در مرحله بعدی طراحی فرایند قرار دارد که خود شامل مراحل مختلف است. همان گونه که در خلاصه نیز اشاره گردید امروزه سلایق مصرف‌کنندگان در حال تغییر است. مصرف‌کنندگان محصولات حاوی ترکیبات طبیعی را ترجیح می‌دهند. همچنین آنها توجه خاصی به محصولات غذایی با خصوصیات فراویژه دارند. همچنین آلودگی محیط زیست و مصرف انرژی از مشکلات عمده فرا روی بشر است و توجه ویژه‌ای به این موضوع از طریق نهادهای مردمی و دولتی در دنیا می‌شود. همه این مسائل باعث گردیده است که طراحان فرایند در صنایع غذایی به مسایل زیر توجه روزافزونی داشته باشد: کاهش میزان ضایعات و آلودگی محیط زیست، کاهش مصرف انرژی، و افزایش راندمان تولید. رسیدن به این اهداف نیازمند معرفی واحدهای زیستی یا بیوکاتالیست‌های (میکروارگانیزم‌ها و آنزیم‌ها) جدید و نیز راحی سیستم‌های جدید تولید و همچنین توسعه روش‌های تشخیص براساس DNA می‌باشد

 بنابراین تحقیقات در این زمینه در محورهای اساسی زیر صورت می‌پذیرد

1) تولید ترکیبات طبیعی جایگزین افزودنی‌های سنتتیک، و نیز فرمولاسیون محصولات جدید غذایی با خصوصیات فراویژه

2) طراحی فرایندها و سیستم‌های جدید تولید، و

3) توسعه روش‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری براساس DNA. در این مقاله سعی می‌شود برخی از موارد مهم فوق بطور مختصر مورد اشاره قرار گرفته و نهایتاً وضعیت موجود بیوتکنولوژی صنایع غذایی کشور و نیازمندی‌های آینده آن براساس حرکت جهانی و سند چشم‌انداز 20 ساله کشور مورد بحث قرار گیرد


1-    فراورده‌های جدید

1-1-    تولید ترکیبات طبیعی جایگزین افزودنی‌های سنتتیک

امروزه تولید افزودنی‌های طبیعی توجه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات غذایی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. گزارشات متعددی که از احتمال اثر سوء برخی از افزودنی‌های سنتتیک از جمله ایجاد حساسیت، تولید تومور و سرطان و ;. منتشر می‌شود دلیل عمده این توجه است. جایگزینی باکتریوسن‌های طبیعی به جای نگهداری‌های شیمیایی و نیز توسعه سایر افزودنی‌های طبیعی از جمله ویتامین‌ها و رنگ‌دهنده‌ها از مثال‌های بارز این تغییرات است

1-2-    تولید محصولات جدید غذایی با خصوصیات فراویژه

محصولات غذایی فراویژه، فرآورده‌هایی هستند که علاوه بر اثر تغذیه‌ای یک یا چند اثر فیزیولوژیکی نیز بر مصرف‌کننده دارند و موجب ارتقاء سطح سلامت آن می‌شوند. از جمله آنها به پروبیوتیک‌ها و پریبیوتیک‌ها می‌توان اشاره نمود. پروبیوتیک‌ها باکتری‌های مفیدی هستند که با تحمل شرایط سیستم گوارشی و جایگزینی در آن با تولید باکتروسین‌ها و کنترل بیماری‌های عفونی روده‌ای و نیز جلوگیری از جذ کلسترول می‌توانند به مصرف‌کننده کمک نمایند. پریبیوتیک‌ها نیز ترکیباتی هستند که موجب تسریع رشد این باکتری‌ها می‌شوند و از این جهت به سلامتی مصرف‌کننده کمک می‌نمایند. با توجه به این موضوع تولید این محصولات در جهان روز به روز در حال افزایش است. از محصولات پروبیوتیک‌ می‌توان به محصولات لبنی پروبیوتیک و از پروبیوتیک‌ها نیز می‌توان به اولیکوساکاریدها اشاره کرد

1- 3  طراحی فرایندهای جدید

1-3- 1   جداسازی و اصلاح میکروارگانیزم‌ها

یکی از محورهای تحقیقاتی روز در بیوتکنولوژی صنایع غذایی انتخاب و اصلاح میکروارگانیزم‌ها با اهداف بهبود کنترل فرایند تولید، بازده و کارایی تولید، و همچنین کیفیت و ایمنی فراورده‌هاست. هر چند که این زمینه تحقیقاتی به ظاهر زمینه قدیمی به نظر می‌رسد ولی توسعه تکنولوژی امکانات جدیدی را به این منظور در اختیار ما قرار داده است. که این امکانات از یک سو موجب دستیابی به منابعی از میکروارگانیزم‌ها که قبلاً جداسازی آنها ناممکن می‌نمود گردیده است. بعنوان مثال می‌توان به جداسازی میکروارگانیزم‌های مقاوم به حرارت و فشار بالا از اعماق اقیانوس‌ها اشاره کرد. این میکروارگانیزم‌ها منابع منحصر به فردی از آنزیم‌ها هستند که می‌توانند فرایندهای تحت دما و فشار بالا را به راحتی کاتالیز نمایند. همچنین روش‌های مولکولی این امکان را به ما می‌دهد که باکتری‌ها، مخمرها و قارچ‌های تراریخته تولید نماییم تا سطح بیان ژن مورد نظر را افزایش دهیم. ژن‌های خاصی را تغییر دهیم و یا با غیرفعال کردن ژن‌ها مسیرهای متابولیکی خاصی را طی نماییم. کاربرد تغییرات ژنتیکی در بیوتکنولوژی صنایع غذایی نیازمند استفاده از وکتورهی با درجه غذایی مثلاً پلاسمیدهای فاقد ژن‌های ایجاد مقاومت به آنتی‌بیوتیک بعنوان نشان‌گر و نیز توالی‌های DNA از میکروارگانیزم هایی که عموماً بعنوان ایمن (GRAS) شناخته می‌شوند، است. امروزه معرف مخمر تراریخته در کشور انگلستان در تولید آبجو مجاز شناخته شده است. ولی تاکنون بصورت صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته است. توسعه روش‌های مولکولی همچنین به ما کمک کرده است که خصوصیات ژنتیکی میکروارگانیزم‌ها را از طریق تکنیک‌های تشخیص مولکولی تعیین نماییم. این امر در تشخیص، شناسایی و تعیین خصوصیات سویه‌های میکروبی با کاربرد صنعتی و نهایتاً بهبود فرایندهای تولید اهمیت دارد. در سال‌های اخیر ژنوم تعداد زیادی از میکروارگانیزم‌ها با کاربرد در صنعت غذایی بطور کامل توالی‌یابی شده و یا در حال انجام است. ژنومیکس عملکردی که زمینه نسبتاً جدید تحقیقاتی در این زمینه است بیان ژن و تداخل عمل آن با ژنوم را براساس توالی‌یابی کامل بدست آمده از یک میکروارگانیزم مورد بررسی و مطالعه قرار داد. این امر می‌تواند اطلاعات لازم در خصوص نحوه پاسخ‌گویی میکروارگانیزم به تغییرات محیطی در سطح ژنوم را در اختیار ما قرار دهد. که این اطلاعات می‌تواند در هر چه بیشتر سازگار نمودن شرایط فرایند با هدف مورد نظر به منظور بهبود این فرایندها کمک نماید

1-3-2   سیستم بیولوژی

در نگرش سیستمیک به بیولوژی سلولی، سلول بعنوان یک کارخانه تولیدی در نظر گرفته می‌شود. خطوط تولیدی این کارخانه در واقع مسیرهای متابولیسمی هستند که تحت تأثیر آنزیم‌ها و سایر پروتئین‌ها کنترل می‌شوند. تولید خو این پروتئین‌ها نیز توسط ژنوم سلول کنترل می‌گردد. هر گونه تغییر در شرایط محیطی اثر مستقیمی روی بیان ژن‌ها، تولید پروتئین‌ها و نهایتاً مسیرهای متابولیکی دارد که آن نیز منجر به تولید یا عدم تولید و یا کاهش یا افزایش ماده مورد نظر می‌شود. بنابراین روش جدید اصلاح میکروارگانیزم‌ها بر پایه اطلاعات لازم از ژنومیکس، پروتئومیکس و متابومیکس استوار است. مهندسی پروتئین از موضوعاتی است که شاید بتواند در این مبحث قرار گیرد. از پارامترهای مهم در فرایندهای صنعتی که براساس فعالیت آنزیم‌ها استوار هستند، شدت و ثبات فعالیت آنزیم‌هاست. بنابراین علاوه بر تحقیق بر روی آنزیم‌های جدید با شدت فعالیت و ثبات بالا مهندسی پروتئین به منظور تغییر در ساختمان پروتئین آنزیم‌ها جهت نیل به اهداف گفته شده نیز در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. مخصوصاً بر روی آنزیم‌های مقاوم به حرارت و فشارهای بالا

1-4-    طراحی فرایند

پس از دستیابی به بیوکاتالیست‌ مورد نظر و درک کامل شرایط واکنش مهمترین بحث طراحی فرایند صنعتی است. در این بخش می‌بایستی به ثبات بیوشیمیایی بیوکاتالیست‌ها و کل واکنش توجه ویژه‌ای داشت. همچنین برای اقتصادی‌تر کردن واکنش بتوان از بیوکاتالیست بطور مجدد استفاده نمود. به این منظور می‌توان از تثبیت بیوکاتالیست و یا انجام فرایند در سیستم‌های دو یا چندفازه در حضور فاز ثانوی زیست سازگار استفاده کرد. این مسئله نه تنها موجب آن خواهد شد که بیوکاتالیست بصورت طولانی‌مدت مورد استفاده قرار گیرد بلکه با امکان‌پذیر نمودن جداسازی در محل انجام عملیات فراوری و خالص‌سازی محصول را نیز راحت‌تر خواهد نمود. از دیگر موضوعات مهم در این مبحث بازتولید کوفاکتورهاست. کوفاکتورهایی همانند NADPH برای انجام برخی از واکنش‌های آنزیمی ضروری هستند. این عوامل در داخل سلول بصورت طبیعی پس از شرکت در واکنش مجدداً بازتولید می‌شوند ولی در خارج از سلول در شرایط عادی تنها یکبار می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند. به همین دلیل و اینکه این ترکیبات خیلی گران‌قیمت هستند تحقیقات وسیعی روی بازتولید این ترکیبات در حال انجام است

1- 5   روش‌های تشخیص براساس DNA

علاوه بر موارد فوق بیوتکنولوژی می‌تواند ما را در افزایش سطح سلامت مواد غذایی یاری نماید. با استفاده از ابزارهای بیوتکنولوژی می‌توان میکروارگانیزم‌های بیماری‌زا یا عامل فساد مواد غذایی و نیز مواد سمی موجود در مواد غذایی را دقیق‌تر و سریع‌تر تشخیص داد. از جمله این امکانات و ابزارها می‌توان به تست‌های منوکلنال آنتی‌بادی، بیوسنسورها، و استفاده از روش‌های مختلف PCR  و پروب‌های DNA اشاره کرد. تشخیص باکتری‌های بیماری‌زای مهم همانند Listeria و Clostridium botulinum مثال‌های بارز این کاربردها هستند

1-  6  بیوتکنولوژی صنایع غذایی در ایران

بیوتکنولوژی در صنایع غذایی کشور دو نقش مهم بازی می‌کند. اول تولید فراورده‌های یوتکنولوژیک به عنوان محصول نهایی همانند تولید مخمر نانوایی و دوم امکان‌پذیر نمودن سایر فرایندهای تولید همانند شفاف‌سازی آبمیوه‌ها. در مقایسه با دنیا این بخش از صنعت متأسفانه پیشرفت زیادی نداشته است و برآورد می‌شود که تنها 1% از نیاز کشور به این فراورده‌ها در کشور تولید می‌گردد. در سند چشم‌انداز بیوتکنولوژی کشور دیده شده است که در میان‌مدت 5% و در درازمدت 10% این فراورده‌ها در کشور تولید شود. بنابراین نیازمند آن هستیم که با مطالعه عمیق در بازار فعلی کشور و منطقه و جهان و نیز مسیر حرکت آن براساس آنچه در بالا به آن اشاره شد و نیز مزیت‌های نسبی تولید و توجه به اقتصاد تولید اولویت‌های خود را در این زمینه تعیین نماییم. سپس با جهت‌دهی سرمایه‌های مادی و نیز نیروی انسانی و پژوهشی به سمت‌های مزبور به اهداف مورد نظر دست یابیم

غذا، جای گزینی برای دارو

برای درمان یا پیش گیری از بیماری های مزمن و ناتوان کننده بدن، به مصرف دارو نیاز نیست. پزشکان می گویند برای پیش گیری و حتی درمان بیماری ها، می توان از انواع مواد غذایی بهره برد. در مواد غذایی که روزانه مصرف می کنیم، هزاران خاصیت دارویی وجود دارد که می تواند در درمان و پیش گیری از بیماری ها مؤثر باشد. اگر چه نمی توان غذا را به طور کامل جای گزین دارو کرد، ولی غذاها می توانند سطح سلامت ما را بهبود بخشند و در پیش گیری از بیماری ها نقش داشته باشند. غذا همچنین می تواند در کنار دارو، روند درمان را سرعت بخشد. گروهی از پزشکان معتقدند داروها افزون بر هزینه بالایی که به بیماران تحمیل می کند، عوارض جانبی بسیاری هم دارد. از این رو، بعضی پزشکان پیش از شروع دارودرمانی، استفاده از غذای سالم و ورزش را به بیماران خود توصیه
 می کنند.

1-7-اهمیت صنایع غذایی

از هنگامی که بشر توانست غذای بیشتر از مصرف خود تولید کند، به فکر ذخیره سازی و بالا بردن زمان ماندگاری غذا افتاد. نگهداری غذای دامی و کشاورزی برای فصل های دیگر غیر از تولید و فرستادن غذا به شهرها و کشورهای دیگر نیز برای انسان اهمیت پیدا کرد. علاوه بر افزایش زمان ماندگاری، فرآوری غذا باعث تولید غذاهای جدید با طعم و مزه متفاوت می شود و سلیقه های متفاوتی را به خود جذب  می کند.

به طور کلی امروزه اهداف صنایع غذایی شامل موارد زیر است :

1- افزایش زمان ماندگاری غذا (Shelf life) به وسیله فرآیندهای نگهداری که از تغییرات میکروبی و شیمیایی جلوگیری می کند.

2- افزایش تنوع رژیم های غذایی با طعم و مزه ها، رنگها، بوها و ترکیب های مختلف در غذا.

3- ایجاد مواد مغذی لازم برای سلامتی (کیفیت تغذیه (nutritional quality)

4- منافع اقتصادی و ایجاد کارخانه های بزرگ.

تجهیزات فرآوری غذایی جدید باعث کنترل دقیق تر شرایط تولید و کاهش هزینه انرژی و نیروی کارگری و کاهش آسیب به خواص تغذیه ای و چشایی شده است. میکروپروسسورها Microprocessors هم اکنون به صورت گسترده برای کنترل تجهیزات فرآوری استفاده می شود و همه مراحل از دریافت ماده خام تا فرآوری و بسته بندی و انبار به صورت ماشینی و خودکار انجام می شود.


آرامش روحی و صرف غذا

فشارهای زندگی روزانه، می تواند غذا خوردن را به عادتی ملال آور تبدیل کند. بیشتر ما انسان ها چنان شتاب زده غذا می خوریم یا هنگام غذا خوردن حرف می زنیم که بعد از غذا نمی توانیم به خاطر آوریم که چه خورده ایم یا طعم آنچه خورده ایم، چه بوده است. شاید چنان درگیر رویدادهای روزانه شویم که فراموش کنیم سر فرصت از غذایمان لذت ببریم. گرایش بیشتر مردم این است که شتاب زده غذای خود را تمام کنند تا به دیگر فعالیت های خود بپردازند. سفارش ما به آنها این است که بهتر است به جای اینکه بی هیچ تأملی به سوی غذا بشتابید، لحظاتی در سکوت، برای غذایی که در برابر خود می بینید، خدا را سپاس گزارید. با این کار می توانید قدردانی از ارزش راستین غذا را به همگان بیاموزید.

 

تکنولوژی و غذا

امروزه با پیشرفت دانش، صنعت و تکنولوژی، تغذیه انسان نیز دست خوش تغییرهای شگرفی شده است. استفاده از غذاهای فوری و پخت و پز با دستگاه هایی همچون ماکروویو و سرخ کُن، افزایش بیشتری یافته است. می توان گفت با تغییر در نوع تغذیه و ذایقه مردم، نزدیک است غذاهای سنتی همچون انواع خورش ها، آش ها و دیگر غذاهای سنتی کنار گذاشته شود و انواع غذاهای فوری یا به اصطلاح «فَست فود» جای گزین آن گردد. محتویات غذاهای آماده به گونه ای است که مردم را به زیاده روی در خوردن تشویق می کند و خطر چاقی مفرط را افزایش می دهد.


1-8-شناخت اصطلاحات غذایی

شما وقتی در مورد تغذیه و مواد غذایی با همسایه تان، فروشنده مواد غذایی، دامپزشک یا متخصص پرورش دام صحبت می کنید مهم است که هر دو به یک زبان صحبت نمایید و مفاهیم شخص دیگر را درک کنید.شما فهرستی از مفاهیم اصطلاحات رایج مواد غذایی را وقتی که در مورد تغذیه در حال صحبت،یا در حال خواندن گزارشات آزمایشگاه، مقالات یا بر چسب های غذایی هستید، خواهید یافت

الیاف نامحلول در محلول پاک کننده اسیدی:Acid Detergent fiber)ADF)

بخش فیبری، با قابلیت هضم پایین علوفه می باشد. ADF شامل لگنین و سلولز است.علوفه های با ADF زیاد نسبت به علوفه هایی که سطح پایین تر ADF دارند از انرژی قابل پایین تری برخوردار می باشند. با افزایش سطح ADF سطح انرژی قابل هضم کاهش می یابد

(ازت نامحلول در محلول پاک کننده اسیدی):Acid Detergent Insoluble Nitrogen)ADIN)

معیار مورد استفاده برای تخمین اثر حرارت دهی اضافی بر علوفه هاست . بخش ADIN درعلوفه های آسیب دیده در اثر حرارت ناشی از فرآیندهای پلت کردن، سیلو کردن یا بسته بندی کردن علوفه های با میزان رطوبت بالا، افزایش می یابد. ADIN به بخشی از ازت که به بخش فیبری راه یافته است اطلاق می شود. و می تواند به صورت درصدی از کل ماده خشک یا درصدی از ازت کل بیان شود.

 (پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی): Acid Detergent Insoluble Protein)ADIP)

بخش پروتئین نامحلولی است که به صورت درصدی از پروتئین کل بیان می شود. اصولاً آسیب حرارتی قابلیت دسترسی پروتئین خام را برای حیوان کاهش می دهد. تخمین زده شد ه است که 70 درصد از پروتئین همراه با فیبر برای حیوان غیر قابل استفاده می ماند.

(پروتئین عبوری): By – Pass Protein

به طور کلی به بخشی از پروتئین غذا که در شکمبه تجزیه نشد ه اما در شیردان(همچنین به عنوان پروتئین غیر قابل تجزیه شکمبه ای و پروتئن عبوری نسبت داده شده است) هضم شده اطلاق می شود.


 (کربو هیدرات): Carbohydrates

ترکیبات شیمیایی شامل کربن، هیدروژن و اکسیژن هستند. اینها شامل قند، نشاسته، سلولز و دیگر مواد مرتبط می باشند. کربوهیدرات منبع اصلی انرژی در غذای دام محسوب می شود.

 (سلولز) Cellulose

از عمده ترین مواد ساختمانی در دیواره سلول های گیاهی که می تواندن توسط میکروارگانیسم ها در شکمبه استفاده شود، سلولز می باشد

 (مواد معدنی کلیت شده): Chclated Mineral

محصولات تهیه شده به صورت تجارتی که شامل یک عنصر معدنی ضروری در کمپلکس شیمیایی با یک پروتئین، پپتید یا یک اسید آمینه است. ترکیب سست شیمیایی به شکلی است که برای جذب روده قبل از اینکه جذب شوند می گذرند. مواد معدنی کلیت شد به شکل آماده جذب اتلاف می شوند و ادعا نمی شود که برای جذب از لوله گوارش نیاز به مهیا شدن داشته باشند.

 (کنسانتره ها): Concentrates

غذاهای با انرژی بالا و فیبر پایین، برای مثال جو، یولاف، گندم، کنجاله کانولا، کنجاله سویا و ملاس.

Crude fiber (فیبر خام):یک روش شیمیایی مورد استفاده برای توصیف بخش غیر قابل هضم مواد گیاهی می باشد. هرچند بعضی از این مواد می توانند تا حدودی توسط میکروارگانیسم ها در شکمبه هضم شوند. خوراکهای با میزان فیبر خیلی بالا و انرژی خیلی پایین و از ارزش زیادی ندارند. تجزیه کردن آن در خوراک نشخوارکنندگان در حال کاهش است. اما برای تک معده ای ها هنوز به طور معمول استفاده می شود

 (پروتئین خام): Crude Protein

مقدار کل پروتئین موجود توسط کل ازت موجود در آن ماده محاسبه می­شود.درگزارشات آزمایشگاهی جدول های غذایی و بر چسب های غذایی از پروتئین خام استفاده می شود. به طور متوسط پروتئین ها شامل 16 درصد ازت از طریق ضرب درضریب 25/6 به درصد پروتئین تبدیل می شود.

 (انرژی قابل هضم):Digestible Energy)DE) انرژی خام منهای اتلاف انرژی از طریق مدفوع را انرژی قابل هضم می گویند.

 (پروتئین قابل هضم): Digestible Protein)DP) مقداری از پروتئین خام که توسط حیوان جذب شده است. ( پروتئین خام منهای اتلاف پروتئین در فضولات ) را پروتئین قابل هضم گویند.

 (هضم): Digestion به کل تغییرات اعمال شده بر غذا در لوله گوارش تا شکسته شدن محصول و جذب از طریق لوله گوارش جهت استفاده حیوان اطلاق می شود.

Dry Matter(ماده خشک):وزن کل غذا منهای وزن آب موجود در غذامقدار پروتئین خام از منابع غیر پروتئینی (ECP از NPS )Equivalent crude protein from non- protein sources )ECP from NPS)

مقادیر تئوری پروتئین خام از ترکیبات NPN : برای مثال اوره دارای 45 درصد ازت شامل 281 درصد پروتئین خام است. ( 281%= 25/6 × 45% )

 (پروتئین گذری): Escape Protein

(بازده خوراک): Feed Efficiency

پوند ( کیلوگرم ) غذای مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول، نظیر یک پوند ( کیلو گرم ) افزایش وزن بدن، یا یک پوند ( کیلوگرم ) شیر یا دو جین تخم مرغ را بازده خوراک نامند.

 (انرژی ناخالص یا انرژی کل): Gross Emerge) GE)کل انرژی موجود در غذا توسط میزان گرمای تولید شده وقتی که یک غذا به طور کامل در بمب کالری متر اکسید می شود، تعیین می گردد. این معیار زمانی که انرژی ناخالص در غذاهای رایج تا حدودی یکسان باشد مفید نبوده، برای مثال GE درکاه یولاف مساوی است با GE در دانه یولاف.

(آسیب حرارتی): Heat Damageدر نتیجه حرارت دادن غذا، اتصال ازت به بخش فیبری غذا تا حدودی یا به طور کامل باعث غیرقابل دسترسی شدن آن می شود. همچنین انرژی قابل هضم ممکن است کاهش یابد و تأثیر کلی آن باعث کاهش کیفیت و ارزش غذایی می شود. به قسمت ازت نامحلول در شوینده اسیدی مراجعه کنید.

(همی سلولز): Hemi – Cellulose بخش پلی ساکاریدی موجود در دیواره سلولی گیاه می باشد. این ترکیب مشابه سلولز بوده اما به طور جزیی در شکمبه قابل هضم است.

(آزمایشگاهی): Invitroبه آزمایشهایی که در لوله های آزمایش یا خارج از بدن موجود زنده انجام می شود، گویند. مطالعه هضم مواد از طریق Invitro در آزمایشگاه انجام می شود نه بر روی حیوان

(لگنین): Ligninیک ماده غیر قابل هضم پیچیده که در بخش های چوبی گیاهان نظیر چوبه بلال ، پوسته ها و بخش فیبری ساقه و برگ گیاهان وجود دارد.

 (مگا کالری): Mega caloricواحدی برای توصیف مقادیر انرژی است . 1 مگا کالری ( M C A L ) = 1000 کیلوکالری ( K C A L )

(انرژی متابولیسمی):Metabolizable Energy)ME)انرژی کل منهای (اتلاق انرژی در فضولات، ادرار و گازهای قابل احتراق «متان »)Mg / kg: (میلی گرم / کیلو گرم)واحد بیان کننده غلظت است. این همان قسمت میلیون ( P P M ) می باشد. چون یک کیلو ، یک میلیون میلی گرم است.

 (بر پایه صد در صد خشک یا بدون رطوبت): Moisture – free Basis

غلظت یک ماده مغزی در غذایی که به طور کامل خشک است. بیان میزان مواد مغزی در این روش به ما اجازه می دهد تا غذایی که مقدار رطوبت متفاوت دارند را با هم مقایسه کنیم. برای تبدیل مقادیر صد در صد خشک به مقادری as- fed (همان طوری که مصرف می شود) از فرمول زیر استفاده می کنیم.

100/ مرطوب 100% * (خشک) مقدار آنالیز شده= (A s- Fed)مقدار آنالیز شده

(جداول انجمن ملی تحقیقات یا (NRC) National Research council (NRC) Tables

(مجموعه جداول منتشر شده توسط انجمن ملی پژوهش های آکادمی ملی علوم (ایالات متحده) است که مقادیری ازهر ماده مغذی مورد نیاز یک حیوان را برای نگهداری،رشد و تولید به ما ارائه می دهد.

 (انرژی خالص): Net Energy

انرژی کل منهای (اتلاف انرژی درمدفوع، ادرار، گازهای قابل احتراق و اتلاف حرارتی)این مقدار انرژی است که حیوان برای نگهداری بدن، تولید گوشت،چربی یا پشم و انجام کار در اختیار دارد.

 (الیاف نامحلول در محلول پاک کننده خنثی): Neutral Detergent Fiber)NDF)

معمولاً دیواره سلولی نام دارد. NDF به سنجش سلولز، همی سلولز، گلنین، سیلیس، تانن ها و کوتین ها اطلاق می شود. یک ارزیابی دقیق از اجزای فیبری غذا به ما می دهد.

 (مسمومیت ازتی): Nitrate poisoning اثرات نا مطلوب متحمل شده بر گاو ناشی از مصرف مواد غذایی با نیترات یا نیتریت بالا است. میکروبها در شبکه نیترات را به نیتریت تبدیل می کند. مسمومیت وقتی رخ می دهد که نیترات به جریان خون جذب شده و هموگلوبین انتقال دهنده اکسیژن را به مِت هموگلوبین تغییر می دهد که در این حالت نمی توان اکسیژن را از شش ها به بافت انتقال دهد و حیوان از کمبود اکسیژن رنج می برد.

 (ازت غیر پروتئینی): Non- Proteion Nitrogen)NPN) نیتروژنی است که از دیگر منابع پروتئینی تامین می گردد و می تواند توسط نشخوار کننده به پروتئین حیوانی تبدیل شود. منابع NPN ترکیباتی مثل اوره ، بیورت و آمونیاک هستند.

Nutrient: (مواد مغذی)یک عنصر، ترکیب یا گروهی از ترکیبات می توانند به عنوان یک ماده خوردنی توسط حیوان استفاده شوند.

(ماده آلی): Organic Matter وزن کل غذا منهای وزن ماده معدنی (خاکستر) در غذا را ماده آلی نامند.

(خوش خوراکی): Palatability طعم مناسب و درجه قابلیت پذیرفتن یک غذا برای دام.

PH:درجه اسیدی یا قلیایی یک محلول را PH می گویند

 نظیر تخمیر در سیلو، PH از حد خنــــــثی ( 7=PH ) کاهش می یابد. سطح PH اسیدیته و بیشتر از 7 قلیایی می باشد. تخمیر بیشتر که درسیلو رخ می دهد، PH پایین تر می رود.

PH پایین تر باعث اسید بیشتر می شود. حفاظت مناسب از سیلو به طور عمده به میزان رطوبت و PH وابسته است. در سیلوی با رطوبت بالا( 60 تا 75 درصد) PHباید زیر 5/4 باشد. در سیلوی با رطوبت پایین تر از( 50 درصد) PH ممکن است بالاتر باشد.

PPM:اختصار برای قسمت در میلیون است.1 میلی گرم در کیلوگرم=PPM 1 =1پوند در میلیون پوند.

 (پروبیوتیک ها): Probioticsدر مقابل آنتی بیوتیک ها می باشند. عملکرد یک پروبیوتیک بهبود در رشد و گسترش طبیعی جمعیت میکروبی مطلوب در لوله گوارش و اجازه دادن به آنها جهت حفظ برتری بر ارگانیسم های نامطلوب می باشد.یک پروبیوتیک می تواندیک کشت زنده ای از گونه­ای باکتریایی، یک محصول بی جان ناشی از تخمیر میکروبی یا یک عصاره با منشاء گیاهی می باشد.

 (پروتئین ها): Proteinsترکیبات شامل کربن، هیدروژن ، اکسیژن ، ازت و بعضی موارد گوگرد و فسفر می باشد. پروتئین ها از ترکیبات مختلف اسیدهای آمینه که برای رشد، شیردهی و تولید مثل ضروری اند ساخته شده اند.

(شکمبه): Rumen نخستین و بزرگترین بخش معده حیوانات نشخوار کننده است.

(پروتئین قابل تجزیه در شکمبه): Rumen Degradable Protei )RDP) بخشی از پروتئین مصرف شده که در شکمبه هضم می شود.

 (پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه): Rumen undegradable protein) RUP) بخشی از پروتئین مصرف شده که در شکمبه هضم نمی شود.

 (نشاسته): Starch جزء ترکیبات هیدراتی موجود در ماده خشک دانه، شامل رشته های بلند از مولکولهای گلوکز است که به آسانی توسط حیوان شکسته می شود.

(مکمل): Supplement محصولی که شامل سطوح بالایی از یک یا چند ماده مغذی است و برای تکمیل یا پیشگیری از کمبود آن ماده مغذی تغذیه می شود.

 (کل مواد مغذی قابل هضم): Total Digestible Nutrients)TDN) همه مواد مغذی قابل هضم که شامل پروتئین ، چربی ، کربوهیدرات و فیبر است. این تقریباً مقدار انرژی غذا را نشان می دهد. یک کیلوگرم TDN برابر با 4/4 مگاکالری انرژی قابل هضم ( DE ) است.

 (مواد معدنی کم نیاز): Tress Minerals عناصرمعدنی که به مقدار کم برای استفاده حیوان مورد نیاز است. مثل کبالت، ید، روی، منگنز و مس.

1-9-زیست فناوری چیست؟

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید

nx

دانلود این فایل