(word) فایل ورد مقاله معماری اسکله های دریایی و اهمیت آنها

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 51 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

1-1- مقدمه
1-2- اسکله ها
1-3- سیستم های کلی اسکله
الف) اسکله های شمع و عرشه
ب) اسکله سپری
ج) اسکله های وزنی
1-4- انتخاب محل اسکله و مطالعات لازم برای محل انتخابی
1-4-1- مطالعات هیدرودینامیکی و جوی
الف) باد
ب) موج
ج) جزر و مد
1-4-2- مطالعات ژئوتکنیکی
1-4-3- بررسی های هیدروگرافی و توپوگرافی
2-1- مقدمه
2-2- تناسب کاربرد
2-3- کاربردها
2-4- انواع اسکله های شمع و عرشه
جدول 2-1: تقسیم بندی انواع اسکله های شمع و عرشه
2-5- روشهای متداول اجرای اسکله های شمع و عرشه
2-5-1- روش ساخت در دریا
2-5-2- روش ساخت در خشکی
الف) عملیات خاکی
ب) حفاری محل شمعها
ج) آرماتورگذاری شمع
د) بتن ریزی شمعها
ه) قالب بندی ستون
و) آرماتورگذاری و بتن ریزی ستون
ز) اجرای تیر کلاهک و عرشه
ح) اجرای راههای دسترسی و آبگیری اسکله
3-1- مقدمه
3-2- پارامترهای مهم طراحی
3-2-1- ابعاد و ظرفیت کشتی ها
3-2-2- نوع تخلیه و بارگیری
3-2-3- ظرفیت بندر
3-2-4- موج طرح
جدول 3-2: سرعت باد و ارتفاع موج بحرانی در شرائط مختلف
3-2-5- عمق لایروبی حوضچه و کانال دسترسی
3-2-6- طول اسکله
3-2-9- ارتفاع اسکله
جدول 3-4: ارتفاع اسکله برای کشتیهای مختلف
3-3- بارگذاری اسکله های شمع و عرشه
3-3-1- بار مرده
3-3-2- بار زنده
الف) وزن وسایل و ماشین آلات مورد استفاده، که دارای محل ثابتی نیستند
ب) وزن کالاهای انباشته شده بر روی سازه
ج) نیروهای وارد بر سازه در خلال استفاده از آن
ج-1) نیروی ناشی از پهلوگیری کشتی
ج-1-1) انرژی پهلوگیری
ج-1-2) سرعت برخورد کشتی
ج-1-3) فاکتور خروج از مرکزیت
انواع درجه های آزادی برای یک جسم شناور
ج-1-4) فاکتور جرم مجازی
ج-2) نیروی ناشی از مهاربندی کشتی
جدول (3-5) تعیین نیروی مهاربندی برای کشتیهای مختلف
د) سربار ناشی از تغییرات سطح آب
3-3-3- نیروی ناشی از تغییر شکل
3-3-4- نیروهای ناشی از عوامل طبیعی
الف) نیروی ناشی از امواج
شکل
5-1- مقدمه
5-2- ارزیابی عوامل موثر بر طراحی
1- بار زنده گسترده
2- بار زنده متمرکز
3- بار وسایل متحرکم بر اسکله
4- نیروهای وارد بر بولارد
5- نیروهای حاصل از پهلوگیری
6- عوامل محیطی
5-3- ارزیابی رفتار عمومی اسکله های شناور تحت بارگذاری مختلف
1- بار گسترده زنده به صورت کامل بر یک پانتون
2- بار گسترده زنده بر نیمی از سطح پانتون
3- بار گسترده زنده بر ربع سطح پانتون
4- بار متمرکز
5- وسایل نقلیه متحرک و جرثقیل
6- نیروی بولارد
5-4- نحوه ارزیابی عملکرد اسکله های شناور در بارگذاری ترکیبی
5-5- نتیجه گیری نهایی در مورد مدول مناسب
5-5-1- اسکله تیپ اول (مسافری)
الف) عرض 3 متر
ب) عرض 4 متر
ج) عرض5 متر
5-5-2- اسکله تیپ دوم (باربری سبک)
الف) عرض 5 متر
ب) عرض 6 متر
ج) عرض 8 متر
5-5-3- اسکله تیپ سوم (باربری نیمه سنگین)
الف) عرض 6 متر
ب) عرض 7 متر
ج) عرض 8 متر
جدول 5-1: طول پیشنهادی پانتونها برای هر تیپ اسکله
5-5-4- تعیین ارتفاع مناسب برای هر مدول
جدول 5-2: ارتفاع پانتونها در تیپهای مختلف
5-6- نتیجه گیری کلی
2-3-1- شمعهای چوبی
2-3-2- شمع بتنی لوله ای و توپر

1-1- مقدمه

هدف اصلی از احداث بنا در ایجاد ارتباط موثر و ایمن بین ترابری دریائی و حمل و نقل زمینی است. در کشورهائی نظیر ایران که دارای مرزهای آبی قابل توجهی هستند، برای احداث یک بندر دلایل متعددی وجود دارد که از آن جمله موارد زیر را می توان بر شمرد

الف- مسائل سیاسی و حاکمیت ملی (اهمیت کنترل مرزهای آبی)

ب- دسترسی به منابع سوختی و فسیلی و انرژی های پدیده های طبیعی دریا

ج- دسترسی به ذخائر غنی غذایی

د- شکوفائی اقتصادی و بازرگانی و توسعه صنعتی

ه- گسترش مسائل علمی و فنی در پدیده های دریایی

با توجه به این موارد بنادر را می توان دروازه مهمی برای رشد و شکوفایی همه جانبه کشورهائی دانست که از موهبت داشتن مرز آبی برخوردارند. در استفاده از بنادر، شناورها نقش مهمی را برعهده دارند بنحوی که بوسیله شناورها امکان جابجائی کالا و مسافر از خشکی به دریا و برعکس میسر می گردد. از اینرو ایجاد سهولت و ایمنی در ارتباط شناور و خشکی بسیار حائز اهمیت است که برای این منظور لازم است تسهیلاتی برای پهلوگیری شناورها ایجاد شود که از آن تحت عنوان اسکله نیز یاد می‌شود

اسکله ها از قرنها قبل توسط بشر مورد استفاده قرار می گرفته و از مصالح ابتدائی و محلی ساخته می شده است. در سالهای بعد و بویژه در قرن گذشته و با پیشرفت چشمگیر فناوری و علوم دریایی، انواع مختلف اسکله طراحی، اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته است

احداث بندر در یک کشور معمولاً جزء طرحهای ملی بوده و بودجه ای ویژه از سوی دولت به آن تخصیص می یابد. اسکله ها نیز که از مشخصه های اصلی بنادر هستند دارای هزینه طرح و اجرای قابل توجهی بوده و از اینرو طرح اقتصادی اسکله‌ها صرفه جویی قابل ملاحظه‌ای در سرمایه ملی را در پی خواهد داشت

هزینه های تعمیر و نگهداری اسکله ها نیز بسیار قابل ملاحظه است. عوامل مختلفی در فرسودگی زودرس سازه دخالت دارد که از آنجمله شرائط اقلیمی و عدم استفاده صحیح از سازه و نیز فقدان سیستم نگهداری دائمی است

این نمونه و نمونه های مشابه، بیانگر اهمیت فوق العاده دقت در طراحی است. بعبارت دیگر چنانچه مشاور طرح، در طراحی استفاده از مصالح مرغوب را لحاظ نموده و رعایت استفاده از آن را در اجرای طرح کنترل نماید و بعلاوه در بهره‌برداری از ضرائب اطمینان مناسب استفاده نماید، کاهش قابل ملاحظه‌ای در هزینه های تعمیر و نگهداری به دنبال خواهد داشت

در این سیمنار سعی شده است که روندی برای طراحی سریع و در عین حال امکان مقایسه بین طرح های مختلف ارائه شود تا بتوان طرح اقتصادی را تعیین نمود. در راستای تحقق این هدف یک برنامه کامپیوتری مبتنی بر فرضیاتی که در فصول آتی خواهد آمد تهیه گردیده است

1-2- اسکله ها

اسکله ها که از آنها به عنوان سازه پهلوگیر نیز یاد می شود، عمدتاً برای بارگیری و تخلیه کالا و یا پایانه ای برای جابجائی مسافر قابل استفاده اند. صرفنظر از انواع مختلف اسکله، برای هر اسکله سه نقش اساسی زیر را می توان بر شمرد

الف- تامین پهلوگیری و تکیه گاه مناسب برای کشتیها و تسهیلات مهاربندی

ب- تامین رابطه بین کشتی و خشکی

ج- نقش دیوار نگهبان برای خاکریزی پشت اسکله

اسکله های جدا از ساحل[1]، غالباً دو نقش نخست را ایفا نموده، در حالی که اسکله‌های ساحلی[2] هر سه وظیفه را برعهده دارند

1-3- سیستم های کلی اسکله

با توجه به مشخصات محل اسکله و روشهای طرح و اجراء سیستمهای مختلفی برای اسکله‌ها وجود دارد که از مهمترین آنها عبارتند از

الف) اسکله های شمع و عرشه

این نوع اسکله در نواحی دارای خاک نسبتاً سست مطلوبتر بوده در این حالت بار ناشی از سازه توسط نفوذ عناصر باربر (شمع) در خاک بر لایه های زیرین منتقل می‌شود. مصالح سازنده این نوع اسکله عمدتاً بتنی یا فولادی و یا ترکیبی از آنهاست. با توجه به بافت زمین شناسی (سازندهای مختلف) ایران، نواحی نظیر بندرعباس، برای اجرای این نوع اسکله ها مناسب است

ب) اسکله سپری

این نوع اسکله بوسیله کوبیدن سپر بعنوان عناصر باربر، و پر کردن پشت سپر از مصالحی مانند خاک و احداث عرشه ساخته می شوند. سپرهای مورد استفاده می‌توانند بتنی، فولادی و یا حتی چوبی باشند

ج) اسکله های وزنی

اسکله های وزنی در خاکهای سخت که دارای باربری مناسبی است، قابلیت طرح و اجرا دارند. اسکله وزنی بوسیله بلوکهائی که غالباً بتنی هستند احداث می شوند. در ایران و در مناطقی مانند بوشهر، این نوع اسکله به تعداد زیادی طراحی و اجرا شده‌اند

در ادبیات مهندسی دریا، اسکله های موازی ساحل تحت عنوان Wharf یاد شده و اسکله های عمود بر ساحل به نام Pier شناخته می شوند. در انگلستان و بعضی از کشورهائی اروپائی اصطلاحات Quay و Jetty به ترتیب به جای نامهای آمریکائی استفاده می شود


[1] . off-shore

[2] . on-shore

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx و بررسی کامل هدایت میشوید
nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد مقاله مسجد جامع اردستان

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09143164059 تماس بگیرید

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

چکیده
مقدمه
1- رویکرد تاریخی
2- رویکرد فضاگرایانه
1-2- فضای حیاط
2-2- فضای گنبدخانه
3- جامع اردستان
1-3- مطالعه جامع اردستان با رویکرد تاریخی و باستانشناسی
2-3- مطالعه جامع اردستان با رویکرد فضاگرایانه
نتیجه گیری
منابع و مأخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه nx

1 آیت الله زاده شیرازی، باقر ـ مسجد جامع اردستان ـ مجله اثر شماره یک ـ انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور
2 اصطخری، ابواسحق ابراهیم ـ مسالک و ممالک ـ به اهتمام ایرج افشارـ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ـ چاپ سوم 1368
3 سیرو، ماکسیم‌ـ تطور مساجد روستائی در اصفهان‌ـ ترجمه کرامت‌الله افسر‌ـ مجله اثر شماره یک ـ انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور
4 مقدسی، ابوعبدالله محمدبن احمد ـ احسن التقاسم فی معرفه الاقالیم ـ ترجمه دکتر علینقی منزوی‌ـ شرکت مولفان و مترجمان ایران ـ چاپ اول 1361ـ دوجلدی
5 میرمیران، سیدهادی ـ سیری از ماده به روح ـ فصلنامه معماری و شهرسازی شماره 43و42ـ خرداد 1377
6 میرمیران، سیدهادی-مدرسه شهید مطهری ( سپهسالار )- فصلنامه معمار – شماره 8 –
بهار 1379
7 معماریان، غلامحسین – سیری در مبانی نظری معماری – نشر سروش دانش-
8 نصر، سیدحسین ـ هنر و معنویت اسلامی ـ ترجمه رحیم قاسمیان ـ نشردفتر مطالعات دینی هنر‌ـ چاپ اول‌ 1375

چکیده

مقاله، ابتدا اشاره ای کوتاه به سیر تحول فضا در معماری ایران خواهد داشت – از دوران باستان تا مسجد جامع اردستان- سپس با معرفی مختصر رویکرد تاریخی و رویکرد فضاگرایانه ، مسجد جامع اردستان با رویکرد تاریخی- از دیدگاه باقر آیت‌الله‌زاده ‌شیرازی- و رویکرد فضاگرایانه- از دیدگاه هادی میرمیران-تجزیه و تحلیل خواهد شد

در نتیجه گیری با ذکر مهمترین ویژگی های فضایی مسجد جامع اردستان، بحث به پایان خواهد رسید

  مقدمه :

معماری ایران در دوره‌ی پیش از اسلام، دارای دو ساختار فضایی بسیار بااهمیت بوده است. ساختار تالار ستوندار با حیاط مقابل آن و ساختار چهار ایوانی، که در هر دو ساختار، مهمترین مسئله،‌ فضای خالی است و فضا است که در مرکز توجه قرار دارد. ساختار تالار ستوندار با حیاط مقابل آن در کاخ کوروش در شوش ، کاخ‌های صدستون و آپادانا در تخت‌جمشید و ساختار چهارایوانی در کاخ های ” نسا، آشور، نیشابور، طیسفون و سروستان “ ( سیرو، 55 ) قابل مشاهده است

 ماکسیم سیرو، پژوهشگر ارزنده‌ی معماری ایران، در این مورد گفته است

” هنگامی که مسلمانان بداخل ایران نفوذ کردند، هیچ نوع فرمول معماری که زائیده‌ی نبوغ آنها یا منطبق با مذهب آنان باشد در این سرزمین بکار نبردند. برحسب این پدیده، اماکن عمومی بسیاری- که ویژه اجرای مراسم آئین ملی بود- مستقیماً توسط نومسلمانان ایران مجدداً مورد استفاده یا تقلید قرار گرفت.“ ( سیرو، 53 )

 بنابراین، ساختار فضایی مسجد در ابتدای دوره اسلامی(شبستان)  تحت تاثیر ساختار فضایی تالارهای ستوندار بوده است. ساختار فضا در جامع فهرج و تاریخانه دامغان براین اساس استوار است. با این زمینه به جامع اردستان می‌رسیم. در اینجاست که ساختار طرح چهار ایوانی به تدریج برساختار شبستانی الحاق می شود و الگوی فضایی این مسجد شکل می‌گیرد

 1- رویکرد تاریخی: 

« اگر بناهایی از صدر تاریخ معماری ایران را با توجه به تسلسل تاریخی آنها بر روی یک خط قرار دهیم. تعداد زیادی بنا با عملکردهای مختلف را دربرمی‌گیرد. هر فردی چه به عنوان یک محقق معمار، مورخ تاریخ هنر و دانشجو می‌تواند به نوعی با این‌ بناها ارتباط برقرار نماید. این ارتباط مسلماً برای درک و فهم آنها صورت می‌گیرد. برای این منظور افزون بر خود بنا به اطلاعات مختلفی نیاز است که به وسیله مدارک مختلف مانند کتیبه‌ها، نوشته‌های تاریخی و دیگر اسناد قابل مطالعه است. هر چه از زمان خود به گذشته‌های دورتر می‌رویم ممکن است اطلاعات کمتری درباره بنا بدست آوریم

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

(word) فایل ورد بررسی تجارت الکترونیکی یا Network Marketing

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید
ماهانه·محدودیت باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

-Network Marketing از آمریكا آغاز شد وبزرگترین شركتها در این زمینه در آنجا هستند. در آمریكا از هر چهار نفر یك نفر به نحوی با این صنعت مرتبط است.MWM یك تجارت بهینه است كه به شما قدرت ایجاد یك سازمان فروش با درآمد عالی را میدهد. از سالیان گذشته تا بحال شركتهایی مانندBlue Sky تولید كننده لوازم ورزشی در آلمان و AM Ways ،تولید كننده مواد شوینده در آمریكا، به روش Multi-Level Marketing یا MLM كار می كنند كه اشكالاتی به شرح ذیل دارد:

·محدودیت زمانی برای پركردن

·پرداخت سودماهانه

·پورسانتهای كمتر برای سطوح پایینتر

·دریافت حق عضویت ماهانه

·محدودیت مكانی

باگسترش ارتباطات مانند پست و اینترنت در دنیا و همچنین مبادلات الكترونیكی مانند كارتهای اعتباری، NWM هم رو به رشد نهاد. برخی از مزایای این تجارت به شرح ذیل می باشند:

·حذف تبلیغات

·حذف واسطه ها

·سرمایه اولیه كم

·تولید پس از سفارش

IAC، بخش اقتصادی دیوان لاهه، به شكایتها در زمینه NWM از راه دور رسیدگی میك ند وشركت گلود كوییست در این دادگاه دارای تریبون است.

دلایل انتخاب NWM توسط گولدكوییست:

1. Simple To Do :كار را به آسانی یاد می گیریم و به دیگران هم یاد می دهیم.

2. حذف تبلیغات، حذف واسطه ها،سرمایه اولیه كم، تولید پس از سفارش،خواب پول وسقف درآمد

دلایل انتخاب محصول طلا در گولدكوییست:

1. فاس نمی شود.

2. جذابیت جهانی دارد.

3. فلز ارزشمندی است.

4. نوعی نقدینگی است.

5. دماسنج ترس است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
اینک شما با جستجوی nx وارد صفحه فروش فایل دانلودی nx شده اید.

توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد تاثیر مهد کودک بر رشد هوش علمی کوکان

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

مقدمه
همه روزه در روزنامه ها آگهی تشكیل دوره هایی را می خوانیم كه ادعا می شود گذراندن آنها موجب بالا رقتن نمره های داوطلب در آزمونهایی نظیر استعداد تحصیلی ، آزمون ورودی دوره های بعد از لیسانس و …… می شود .
آماده سازی داوطلبان برای گذراندن اینگونه آزمونها به كسب و كار سوادآوری تبدیل شده است كه نوعی از آن را می توان در مهد كودك مشاهده كرد . براساس تجربیات و بررسیهای روان شناختی و تربیتی ، سال های اولیه زندگی كودكان نقش اساسی در رشد و پرورش آنان ایفا می كند چرا كه 80 درصد شخصیت كودك ظرف 6 سال اولیه حیات شكل می گیرد و بر این اساس آموزش و پرورش پیش دبستانی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود . و تلاش عمده دولت ها براین بوده است كه هر روزه تعداد بیشتری از كودكان تحت پوشش آموزشهای این دوره قرار گرفته و با توجه به ویژگیها و نیازهای فردی از آموزشهای مناسب و سازنده برخوردار گردند . اینكه آماده سازی تا چه حد می تواند نمره های آزمونها را بهبود بخشید خود مسله بحث انگیزی است (مفیدی ، 1368) ؟
اگر بخواهیم در قرن 21 كه قدرت كشورها در نیروی انسانی نهفته است به پیشرفت همه جانبه در زمینه های فردی ، اجتماعی ، اقتصادی ، صنعتی ، علمی و فرهنگی نایل شویم به شخصیت های رشد یافته انسان های متفكر و دست های ماهر و توانا نیازمندیم و چنین شخصیت هایی به جهت بالندگی همه جانبه باید تربیت شوند . (اشتری ـ 1383) .
انسان از بدو تولد تا شش ـ هفت سالگی حساس ترین و مهمترین مراحل رشد خود را طی می كند این سالها مرحله شكل گیری شخصیت است كه با حساسیت زیاد كودك نسبت به پیرامون خود شخص می شود و زمان آموزش قبل از دبستان است نفوذ تأثیر این منطقه می تواند دائمی باشد . ثابت شده است كودكانی كه مراكز پیش دبستانی را طی كرده اند آسان تر از كودكانی كه از این امتیاز محروم بوده اند وارد دبستان و مرحله بعدی تحصیل می شوند بنابراین گذراندن دوره پیش دبستانی عامل مهمی در موفقیت تحصیلی به حساب می آید هرگاه مراكز پیش دبستانی نظیر مهد كودك ها یا كودكستانها دارای برنامه های با كیفیت بالا باشند كمی ضروری برای خانواده ها در دنیای امروزی به شمار می آید . (باز اللهی ـ 1381) .

«فهرست منابع»
1 . مفیدی ، فرخنده ـ «مدیریت در مراكز آموزش قبل از دبستان» ـ هفت گفتار درباره آموزش قبل از دبستان دفتر اول نشریه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش . چاپ اول زمستان 1368 .
2 . مینا كاری ، محمود ـ سرآمدها ـ انتشارات مركز نشر دانشگاهی ، چاپ سوم 1375 .
3 . مهدی زاده ، سیامك رضا ، چگونه كودكانی سرآمد داشته باشیم ، انتشارات راهگشا ـ تابستان 1369 .
4 . طالب زاده نوبریان ، محسن ، اصول برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان انتشارات رشد چاپ اول بهار 1385 .
5 . اللهیاری ، عباسعلی و همكاران ـ اصول مبانی آموزش و پرورش در مراكز پیش دبستانی ، 1380 .
6 . پارسا ، محمد ـ روان شناسی تربیتی ـ انتشارات بعثت چاپ دوم ، زمستان 1371 .
7 . برقك ، رحیم ـ الگوی پیشنهادی برای آموزش در مراكز پیش دبستانی و آمادگی ـ 1372 .
8 . علاقه بند ، علی ـ اصول مدیریت آموزشی ـ دانشگاه پیام نور 1379 .
9 . مفیدی ، فرخنده ، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان ، دانشگاه پیام نور 1370 .
10 . احمدی ، محسن ـ اگر فرزند باهوش می خواهید . انتشارات شهید حسین فهمیده اصفهان چاپ سوم 1383 .
11 . ماتورت ، آلفرد ـ ضریب هوشی خود را سنجید ، ترجمه دكتر فرهاد همت خواه مهناز همت خواه . انتشارات عصر كتاب ، چاپ پنجم 1384 .
12 . سلیمی ، مسعود ـ آزمون های هوش و استعداد انتشارات ابتدا ـ دانش فن ـ چاپ اول 1378 .
13 . كول ، وینتا ، برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ترجمه فرخنده مفیدی .انتشارات سمت ، چاپ اول 1377 .
14 . سینگر ، دورتی و آرنسن ، سینگر ـ مقدمه ای بر نظریه تحولی ـ شناختی ژان پیاژه : تعیین شكل گیری تفكر كودك بر پایه فرآیندهای تحول روانی پیاژه با استفاده از ادبیات جهانی كودك ـ ترجمه دكتر پرویز شریفی در آمدی چاپ 1380 .
15 . نظری نژاد ، محمد حسین «آموزش در دوران كودكی» انتشارات معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی مشهد بهمن ماه 1366 .
16 . پایان نامه خانم فاطمه قلی تبار (تأثیر مهد كودك بر رشد هوش عملی) ـ پائیز 1381 .
17 . میرهادی ، توران ـ كتاب كاربردی كودك (برنامه سالانه مربی در مهد كودك در كودكستان) انتشارات آگاه چاپ ششم ، زمستان 1372 .
18 . بازاللهی ، محمد ، مدیریت مراكز پیش از دبستان ـ چاپ اول . 1381 .
19 . اشتری ، كورس ـ راهنمای اولیاء كودكان پیش دبستانی و مهدهای كودك ـ انتشارات نویسند چاپ سوم 1383 .
20 . سیف ، علی اكبر ـ روان شناسی پرورشی (روان شناسی یادگیری و آموزش) ـ انتشارات آگاه ، 1380 .
21 . شریدان مری دوروتی ـ بازی و رشد كودكان مترجمان رضا توكلی ، هر روز سنایی نصب ، مزید براتی سده ـ انتشارات رشد ـ 1382 .
22 . میلانی فر بهروز ـ روان شناسی كودكان و نوجوانان استثنایی ، نشر قوس ، چاپ ششم 1374 .
23 . شریدان ، ماری دی ، بازی در اوایل كودكی (از تولد تا شش سالگی) ـ ترجمه مهدی سهرات نمرت خداشناس ـ انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد ـ 1380 .
24 . استادان طرح جامع آموزش خانواده ـ خانواده فرزندان در دوره ابتدایی ـ كتاب سوم آموزش خانواده ـ انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران چاپ سیزدهم ـ اسفند 1379 .
25 . گنجی ، حمزه ـ روان شناسی و تفاوتهای فردی ـ انتشارات بعثت ـ تابستان 1371 .
26 . استاپرد ، میریام ـ همه كودكان تیز هوشند اگر … ترجمه : دكتر سهراب سوری ، امیر صادقی باتلان انتشارات دانش ایران ـ چاپ چهاردهم ، اسفند 1381 .
27 . هارتلی بروئر ، الیزابت ـ ایجاد انگیزه در كودكان (ابزارها و روش های برای كمك به خود جوش بودن كودكان) ترجمه احمد ناهیدی . چاپ اول 1384 ، انتشارات جوانه رشد .
28 . بِرك ، لوراای . روان شناسی رشد (از ارتقاح تا كودكی) چاپ اول ـ مترجم یحیی سیّد محمدی انتشارات ارسباران ـ چاپ دوم ـ زمستان 1382 .
29 . ماسن ، پاول هنری ـ كیگان ، جروم ـ هوستون ، آلتاكارول ـ كانجر ، جان جین وی ـ رشد وشخصیت كودك ـ ترجمه مهشید یاسایی ـ انتشارات نشر مركز ، كتاب ماد 1380 .
30 . فیض ، جواد ـ رفتار من با كودك من ـ انتشارات صنوبر ، چاپ 1370 .
31 . ز ت اریچ ، ویرجینیا ـ كودكان تیز هوش ـ مترجم اكرم كلانی ـ انتشارات پیشروان ـ چاپ سوم 1377 .
32 . استرنبرگ ، رابرت و دیگران (فورساید ، جورج ـ هدلند ، جنیفر ـ هاروث ، جوزف ـ واگنر ، ریچارد ـ ریلیافر، وندی ـ اسنوك ، اسكات ، گریگورنكو ، النام ـ «هوش عملی در زندگی روزمره»مترجم دكتر الهه حجازی و یاسمین عابدینی ـ انتشارات آگاه ـ چاپ اول ـ زمستان 1385 ) .
33 . احدی ، حسن بنی جمال ، شكوه السارات ـ روان شناسی رشد ـ (مفاهیم بنیادی در روان شناسی كودك) انتشارات (پردیس 57) . چاپ شانزدهم 1385 .
34 . براهنی ، محمد نقی ـ سیف ، علی اكبر ـ عابدی ، جمال ـ باطنی ، محمد رضا ـ كریمی ، یوسف ـ گاهان ، نیسان ـ آوادیسیانس ، هامایاك ـ بامدادی ، جلال ـ واژه نامه روان شناسی و زمینه های وابسته .
انتشارات فرهنگ معاصر ـ چاپ دوازدهم 1384 .
35 . سیف ، علی اكبر ـ اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی ـ انتشارات دوران چاپ نوزدهم (چاپ اول ویرایش چهارم) تابستان 1385 .
36 . گنجی ، حمزه ـ آزمونهای روانی (مبانی نظری وعملی) ـ انتشارات ساوالان ـ چاپ هشتم ـ پاییز 1381 .
37 . كرمی ، ابوالفضل ـ آشنایی با آزمون سازی و آزمون های روانی ـ انتشارات روان سنجی چاپ اول ـ زمستان 1382 .
38 . دلاور ، علی ـ احتمالات و آمار كاربردی (در روان شناسی و علوم تربیتی) 1 ـ انتشارات رشد چاپ هفتم 1382 .
39 . روشهای تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ـ دلاور ، علی ـ انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ سیزدهم ـ خرداد 1368 .
40 . لوین ، دیان ـ كتاب درس دادن به كودكان كوچك مترجم ساناز فرهنگی 1385 .
41 . مهجور ، سیامك رضا ـ روان شناسی بازی ـ چاپ چهارم زمستان 1374 .
42 . شكوهی ، غلامحسین ـ مبانی اصول آموزش و پرورش ـ نشر آستان قدس رضوی 1385 .
43 . علاقه بند ، علی ـ مقدمات مدیریت آموزشی ـ نشر روان زمستان 1385 .

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
به پیشرفته ترین فروشگاه فایل خوش آمدید.جهت مشاهده توضیحات کامل فایل nx روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد نقش دانشگاه در توسعه و ترویج کارآفرینی

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چكیده
تغییر و تحولات دنیای كنونی و رقابت های اقتصادی،كارآفرینان در خط مقدم عامل توسعه فن آوری و اقتصادی قرار داده است. عمده ترین مسئله تغییر در كیفیت آموزش و توجه به كیفیت نیروی انسانی است.از اینرو پرداختن به مقوله كارآفرینی و تربیت و آموزش دانش آموختگانی كه دارای توانایی ها و مهارتهای لازم برای راه اندازی یك كسب و كار مناسب باشند،از وظایف اصلی هر دانشگاه محسوب می شود كه متاسفانه فقدان آن كاملا در ایران محسوس می باشد.
در این مقاله در ابتدا به تعریف مفاهیم و مبانی كارآفرینی و فرد كارآفرین و دانشگاه كارآفرین چه نوع دانشگاهی،اشاراتی شده است.بعد از یك تحلیل كلی در خصوص انواع دانشگاه ها،ویژگی های دانشگاه كارآفرین و نقش دانشگاه در كارآفرینی سعی بر این شده كه موانع پیش روی كارآفرین شدن دانشگاه و عواملی كه موجب تاخیر در این امر می شوند و عواملی كه موجب تسریع این روند می شوند را بررسی كرده و راهكارهای كه در خصوص آن وجود دارد را عنوان كنیم.به خصوص مطالبی در مورد آموزش در دانشگاه كارآفرین كه یكی از مهمترین و بنیادی ترین جنبه های دانشگاه كارآفرین است.اهداف ، محتوای این آموزش ها و چالش های پیش روی آنها كه از جمله مشكلات ساختاری ،فرهنگی و جنسیتی است بررسی شده و راهكارهای كاربردی و لازم نیز متقابلا برای آنها ارائه شده است.

مقدمه

تغییر و تحولات دنیای كنونی و رقابت های اقتصادی ،كارآفرینان در خط مقدم عامل توسعه فن آوری و اقتصادی قرار داده است.اغلب كشورهای پیشرفته و برخی كشورهای در حال توسعه تجارب موفقی در مدیریت بر بحران های اقتصادی با توجه و التفات به توسعه كارآفرینی و كارهای نوآورانه داشتند.از اینرو آینده اقتصادهای پیشرفته در عرصه جهانی ،بطور حیاتی در گرو قابلیت ها و مزیت های آنها در میل به سمت نوآور بودن دارد.نوآوری به معنی ایجاد بازارهای جدید از طریق محصولات و خدمات جدید و نوآورانه و همچنین افزایش بهروری ناشی از فرایند نوآوری در آنها است. پس بازارهای آینده از آن شركت های است كه به كارهای نوآورانه و ریسك پدیر كارآفرین بها می دهند و در بالندگی فردی پرتلاش اند.

تعریف كارآفرینی
این مفهوم از كلمه فرانسوی Entreprendre و از واژه آلمانی Unternehmen گرفته شده است كه هر دو به معنای “متعهد شدن” است. در اوایل سده شانزدهم، هدایت كنندگان ماموریت های نظامی را كارآفرین می خواندند. از حدود سال 1700 میلادی به بعد فرانسویان درباره پیمانكاران دولتی كه دست اندركار ساخت جاده، پل و … بودند، به كرات لفظ كارآفرین را به كار می بردند.
واژه كارآفرین در سال 1848 توسط جان استوارت میل (1848) به Entrepreneur به زبان انگلیسی ترجمه شد.
انگلیسی ها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص كارآفرین بكار گرفته اند:ماجراجو،متعهد،كارفرما.
تعاریف دیگری هم از آن در دسترس است كه به موارد زیر می توان اشاره كرد:
• فرآیند ایجاد ثروت
• فرآیند هدایت به خلق سازمان جدید بدون توجه به نوع پتانسیل سازمان
• فرآیند تخریب خلاق
• كارآفرینی پلی میان زایش ایده،تولید وانجام خدمات،مبادله كالاست.
• كارآفرینی فرآیندی است كه منجر به رضایتمندی یا تقاضای تازه می شود.
• كارآفرینی عامل دگرگونی اجتماعی است و به ایجاد مشاغل تازه و بهره گیری موثر از نیروی انسانی و منابع طبیعی می انجامد.
• كارآفرینی فرآیندی از ارائه اندیشه های تازه و نو با بهره گیری از امكانات و فرصت های موجود با تكیه بر دانش، پیشه و كار مربوط به آن و پذیرش خطر است.
بطور كلی تعریف عام كارآفرینی عبارتست از ایجاد كسب و كار جدید كه با خطرپذیری و عدم قطعیت همراه است.اما تعریف خاص آن شامل فرآیند كشف،ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها و حداكثرسازی ارزش ناشی از آن است.تعریفی كه دیده بان جهانی كارآفرینی ارائه می دهد براساس همین تعریف عام است. GEM كارآفرینی را بعنوان هر تلاشی توسط افراد برای راه اندازی یك كسب و كار (كمتر از 100كارمند) و شامل هر تلاشی برای خود اشتغالی، تعریف می كند.

منابع
1.احمد پور دارایانی ،محمود و مقیمی،سید محمد،1387،مبانی كارآفرینی،چاپ پنجم ،تهران،انتشارات فرااندیش
2.امین بیدختی،علی اكبر،توسعه كلرآفرینی دانشگاه، همایش ملی آموزش عالی و كارآفرینی،دانشگاه سمنان،1386،ص 7الی 9
3.بهزادیان نژاد،قربان،ضرورت توجه به كارآفرینی و فناوریهای پیشرفته،مجموعه مقالات كارآفرینی و فن آوری پیشرفته،1380
4.دهقان بنادكی،محمد،نقش دانشگاه كارآفرین در ایجاد و گسترش كسب وكار های دانش محور،همایش ملی آموزش عالی و كارآفرینی ،دانشگاه سمنان،1386،ص 3-4
5.رحیمی،حسین،((ضرورت آموزشكارآفرینی))،چكیده مقالات چهل و چهارمین نشست روسای دانشگاه ها و مراكز علمی- تحقیقاتی كشور،موسسه پزوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1380، ص 61
6.صدیق،محمد جعفر، نقش انكوباتورها در بسترسازی كارآفرینی برای دانش آموختگان دانشگاه ها،چكیده مقالات چهل و چهارمین نشست روسای دانشگاه ها و مراكز علمی و تحقیقاتی كشور(2)،تهران:موسسه آموزش پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی،1380،ص64
7.صابر، فیروزه، ، راههای توسعه كارآفرینی زنان در ایران، پایان نامه كارشناسی ارشد، سازمان مدیریت صنعتی.1379
8.صمد آقایی،جلیل،سازمان های كارآفرین،مركز انتشارات مركز آموزش مدیریت دولتی،چاپ دوم،1382
9.عباس زاده،میرمحمد،كلیات مدیریت،انتشارات دانشگاه ارومیه،چاپ سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،تابستان 1374
10.فاتح راد،مهدی،تقی یاری،حمیدرضا،دانشگاه كارآفرین،نظام ملی و نوآوری و توسعه مبتنی بر دانایی،فصلنامه ی رشد فناوری،شماره 4،1384
11.فاتح راد،مهدی، دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه كارآفرین، كانون بانوان كارآفرینی دانشگاه صنعتی امیركبیر،1386
12.قلی پور سلیمانی،علی و طالبی كلیدبری،سمیه،دانشگاه و ویژگی های كارآفرینی،ص 3 الی 9
13.مجدم،منصور، طرح توسعه كارآفرینی: بررسی زمینه توسعه كارآفرینی در سازمان گسترش و شركتهای تابعه”، سازمان مدیریت صنعتی،1380.
14.منصوری،سمیه،بررسی و شناخت ویژگی های شخصیتی مدیران زن باشگاه های ورزشی شهر تهران،پایان نامه كارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس،1387
15.نوروزی،محمد رضا،سریع القلم،نرگس،شناسایی موانع كارآفرینی دانشگاهی و راهكارهای تقویت آن،مقاله،ص2الی 7
16.هاشمی،حمید،((سرمایه داران جاودان))،ویژنامه همایش كارآفرینی و فناوریهای پیشرفته،تهران:موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران،1380،ص126
17.مجموعه گزارش های همایش چالش ها و چشم انداز های توسعه ایران،توسعه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی،دفتر اول،بخش اول، توسعه آموزش عالی،1381
18.مجله برنامه و بودجه،1379،شماره13و14
19. ظهور دانشگاه كارآفرین و مفهوم كارآفرینی، دانشگاه شریف مركز كارآفرینی،1386
20.ماهنامه دانشگاه تهران،شماره 72،ص61،آذر و دی ماه 1388
21.ویژنامه همایش كارآفرینی و فناوریهای پیشرفته،گفتگو با كامبیز طالبی،تهران:موسسه توسعه دانش و پژوهش ایران،1380
22.اسماعیلی،عبدالله،دانشگاه كارآفرین،www.shahramae.blogfa.com
23.كارآفرینی و اشتغال در نظام آموزش عالی ،www.aftab.ir
24.نقش دانشگاه كارآفرینی در توسعه جامعه كشور،www.gostareshonline.com
25. http://saramadan1404.ir

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی nx آماده ارائه به شما پژوهنده عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل nx هدایت میشوید
nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد بررسی و ساختمان یاتاقان

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

مكانیزم انتقال قدرت (شفت ،یاتاقان ،اكسل و بلبرینگ)

تاریخچه ای از یاتاقان ها

یاتا قانها

یاتاقانهای غلتشی

بررسی معایب یاتاقانهای لغزشی نسبت به غلتشی

مزایای عمده یاتاقانهای غلتشی

مزایای یاتافانهای لغزشی نسبت به غلتشی

بررسی علل خرابی یاتاقانهای لغزشی

معایب یاتاقانها غلتشی

روانكاری یاتاقانهای غلتشی

شماتیک کلی اکسل عقب

خمش فنر بعلت وجود عکس العمل گشتاور

انواع پوسته اکسل

مقدمه

نیروی اصطكاك علی الرغم فوایدی كه در برخی موارد برای انسان داشته است در مواردی هم بعنوان مانع در سر راه انسان بوده و باعث اتلاف مقدار بسیار زیادی از انرژی می شود. بطور مثال از حرارت ناشی از سوخت در خودرو 35 درصد از طریق سیستم اگزوز و 33 درصد از طریق آب و 7 درصد از طریق انتشار در هوا به بیرون از سیستم منتقل می شود و تنها 25 درصد از كل حرارت تولید شده برای انجام كار مفید باقی می ماند كه همه این هدر رفتن انرژی حرارت ناشی از وجود اصطكاك در بخشهای مختلف خودرو می باشد.
در تكیه گاه شفت بروی دیواره ها نیز نیروی اصطكاك بین شفت و دیواره باعث اتلاف انرژی می گردد. بمنظور كاهش اصطكاك در تكیه گاه شفتهای دوار از یاتاقانها استفاده می شود. در یك تعریف كلی به هر تكیه گاهی كه اصطكاك را كاهش دهد یاتاقان می گویند. در واقع نیروی اصطكاك مزاحم كار تكیه گاهی یاتاقان می باشد.
یافتن روشهای مناسب برای غلبه بر اصطكاك از دیر باز در سرلوحه كارهای بشر بوده است. بیشتر افراد از چرخ بعنوان بزرگترین اختراع در طول اعصار یاد می كنند، در صورتیكه این چنین نیست. بلكه نوآوری واقعی در قراردادن محور چرخ در یاتاقان (تكیه گاه مدور) شكل گرفت. مداركی دال بر استفاده از سطوح مدور برای كاهش نیروی لازم بمنظور جابجایی اجسام سنگین در زمانهای قدیم وجود دارد. برای مثال مصریان از الوار (تنه درخت) استفاده می كردند. یاتاقان هایی كه با چرخ ها و محورهای اولیه به كار می رفت، از نوع محوری بود كه در آنها محور با لقی اندكی درون سوراخ یاتاقان قرار می گیرد.
در هر حال اختراع چرخ پدیده مهمی بوده است ولی این یاتاقانها بودند كه باعث چرخش اجسام می شوند. در ابتدا رومی ها، بلبیرینگ ضد اصطكاك اولیه را در دوران حضرت مسیح (ع) بكار می بردند. باقیمانده های یك كشتی رومی در دریاچه «نمی» حكایت از وجود سه نوع اولیه بلبیرینگ یعنی كروی، استوانه ای و مخروطی (شیبدار) داشت، هر چند در این جستجو مورد استفاده آنها نامشخص ماند.
در دوران رنسانس لئوناردوداوینچی یك یاتاقان ضد اصطكاك را طراحی كرد اما قصد وی از ساختن آن همچنان نامعلوم است. با پیشرفت انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و بكار گیری نیروی بخار بجای نیروی باد، استفاده از یاتاقان ها بسیار گسترش یافت. هر چند كه بیشتر آنها از نوع یاتاقان های محوری بودند و از نوع یاتاقان های ضد اصطكاك كمتر استفاده می شد.
در قرن هجدهم یكی از مشكلات بزرگی كه مانع سفرهای دور و دراز می شد «طول جغرافیایی» بود. بعلت عدم توانایی در اندازه گیری طول جغرافیایی هنگامیكه دریانوردان از خشكی به حدی دور می شدندكه قادر به دیدن آن نبودند، به احتمال زیاد گم می شدند. جان هریسون این مشكل را بكمك یك ساعت دریانوردی، كه «كرنومتر» نامیده می شد، حل كرد. در یكی از نمونه های اولیه آن یك بلبرینگ محصور بكار رفته بود. در ادامه برای كوچكتر كردن كرنومتر این نوع اولیه بلبیرینگ های ضد اصطكاك را با یاتاقان های محوری خیلی ریز ساخته شده از جواهرات عوض كرد. بطور كلی می توان گفت صنعت ساخت یاتاقان های ضد اصطكاك (یاتاقانهایی شامل عناصری كه دارای حركت دورانی هستند) از دهه هشتاد قرن نوزدهم (1890-1880) شروع شد. وقتی كه فردریش فیشر در آلمان راهی برای ساخت و تولید توپهای كروی، به تعداد زیاد و بصورت اقتصادی و مقرون به صرفه پیدا كرد، در قرن نوزدهم راه آهن، وسایل الكترونیكی، تلگراف، نیروی برق، تلفن و دوچرخه هم پدید آمدند.
در بیشتر موارد، یك پیشرفت در تولید، كلید موفقیتی برای ساخت محصولات بهتر خواهد بود. بلبیرینگها ابتدا در دوچرخه ها بكار می رفت و با روی كار آمدن صنایع خودرو سازی كه در اوایل قرن بیستم به وجود آمد، صنعت ساخت بلبیرینگ نیز به صنعت پیشرفته ای تبدیل شد.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
عنوان محصول دانلودی:nx
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود مربوط به nx را در ادامه مطلب ببینید
nx

دانلود این فایل

(word) فایل ورد طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 153 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

چكیده

فصل اول – مقدمه

1-1- پیشگفتار

1-2- رئوس مطالب

1-3- تاریخچه

فصل دوم : پایداری دینامیكی سیستم های قدرت

2-1- پایداری دینامیكی سیستم های قدرت

2-2- نوسانات با فركانس كم در سیستم های قدرت

2-3- مدلسازی سیستمهای قدرت تك ماشینه

2-4- طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS)

2-5- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه

فصل سوم: كنترل مقاوم

3-1-كنترل مقاوم

3-2- مسئله كنترل مقاوم

3-2-1- مدل سیستم

3-2-2- عدم قطعیت در مدلسازی

3-3- تاریخچه كنترل مقاوم

3-3-1- سیر پیشرفت تئوری

3-3-2- معرفی شاخه های كنترل مقاوم

3-4- طراحی كنترل كننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال

3-4-1- بیان مسئله

3-4-2- تعاریف و مقدمات

3-4-4-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یك مسئله Nevanlinna–Pick

3-4-5- طراحی كنترل كننده

3-5- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای

3-5-1- مقدمه و تعاریف لازم

2-5-3- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای

3-5-3- طراحی پایدار كننده های مقاوم مرتبه بالا

فصل چهارم : طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

4-1- طراحی پایدار كننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

4-2- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

برای سیستم های قدرت تک ماشینه

4-2-1- مدل سیستم

4-2-2- طرح یک مثال

4-2-3 – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick

4-2-2- بررسی نتایج

4-2-5- نقدی بر مقاله

4-3- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه

4-3-1- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه

4-3-2- مشخصات یک سیستم چند ماشینه

4-3-3-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت

4-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله

4-4- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه

4-4-1- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی

4-4-2- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای

4-4-3-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی

4-4-4- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم

4-4-5- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم

4-5- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2)

4-5-1- جمع بندی مطالب

4-5-2-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار

4-5-3- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید

4-5-4- نتیجه گیری

فصل پنجم : استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

5-1- استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله

5-2- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS ها

5-2-1- تداخل PSS‌ها

5-2-2- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یك سیستم قدرت سه ماشینه

5-2-3- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه كار در هماهنگ

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی

5-2-4-‌مقایسه‌عملكرد دو نوع پایدار كننده به كمك شبیه سازی كامپیوتری

5-3- طراحی كنترل كننده های بهینه ( فیدبك حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت

5-3-1) طراحی كننده فیدبك حالت بهینه

تنظیم كننده های خطی

5-3-2-كاربرد كنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه

5-3-3-طراحی كنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم

5-3-4- پاسخ سیستم به ورودی پله

فصل ششم : بیان نتایج

6-1- بیان نتایج

6-2- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر

مراجع

ضمیمه الف – معادلات دینامیكی ماشین سنكرون

ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K

ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی

پیشگفتار
افزایش روز افزون مصرف انرژی الكتریكی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریكه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یك قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه كه با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیك سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فركانس كم، تشدید زیر سنكرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره كرد.
پدیده نوسانات با فركانس كم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیكی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز
اغتشاش های مختلف در شبكه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینكه سنكرونیزم شبكه از دست نرود، سیستم با نوسانات فركانس كم به نقطه تعادل جدید نزدیك می شود. هنگامی كه یك ژنراتور به تنهایی كار می كند، نوسانات با فركانس كم به دلیل میرایی ذاتی به شكل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما كاربرد برخی از المان ها مانند تحریك كننده های سریع، با اثر دینامیك قسمت های مختلف شبكه ممكن است باعث تزریق میرایی منفی به شبكه شود، به طوریكه نوسانات فركانس كم شبكه به شكل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الكترومكانیكی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یك راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار كننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تك ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به كار گرفته می شوند. از دید تئوری كنترل، پایدار كننده های فوق در واقع یك كنترل كننده كلاسیك با تقدیم فاز می باشد كه بر اساس مدل خطی سیستم در یك نقطه كار مشخص طراحی می شوند.
همراه با پیشرفت های چشمگیری در تئوری سیستم ها و كنترل، روش های جدید برای طراحی پایدار كننده های سیستم قدرت ارائه شده است، كه به عنوان نمونه می توان به كنترل كنده های طرح شده بر اساس تئوری های كنترل تطبیقی، كنترل مقاوم، شبكه های عصبی مصنوعی و كنترل فازی اشاره كرد [5-1]. در همه این روش ها سعی بر اینست كه نقایص موجود در طراحی كلاسیك مرتفع شده به طوریكه كنترل كننده به شكل موثرتری بر پایداری سیستم و بهبود میرایی نوسانات اثر گذارد.
روش های كنترل مقاوم، كه در این پایان نامه مورد توجه است به شكل جدی از اوایل دهه هشتاد (1980) مطرح شد و خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود. قبل از هر توضیحی درباره كنترل مقاوم نخست به بیان مفهوم عدم قطعیت در مدل
می پردازیم. در كنترل كلاسیك طراحی بر اساس مدل مشخصی از سیستم صورت

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

(word) فایل ورد بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی سبک های مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان انجام گرفت برای انجام این پژوهش مدیران و کارکنان مدارس منطقه 7 بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، پرسشنامه سبک سنج لوتانزکه پایایی آن را با روش آلفای کرانباخ 89/0 و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور با آلفای کرانباخ 90/0 استفاده شد این پرسشنامه ها بین 252 نفر از کارکنان و مدیران منطقه 7 توزیع شد حاصل تجزیه و تحلیل سوالات با استفاده از نرم افزار SPSS نشان می دهد که بین سبکهای مدیریتی رابطه مداری( 042/3= t با سطح معنی داری 001/0)، ضابطه مداری (226/35= t با سطح معنی داری 001/0) رابطه معنی دار وجود دارد.

مقدمه
با توجه به اینکه در عصر حاضر مدیریت به شدت زیادتری مورد تاکید است این حقیقت روز به روز نمایانتر می گردد که موفقیت سازمانها بستگی کامل به استفاده صحیح و کاربرد موثر نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد (علاقه بند ، 1365- ص 81)
در جامعه ایران نیز مانند سایر نقاط جهان هر مدیر برای اداره سازمان خود از روش یا روشهای خاص استفاده می کند که اگر به صورت کلی به این روشها نگاه کنیم از آنها با اصطلاح سبکهای مدیریت نام می برند. برای مثال مدیریت سنتی، مدیریت روابط انسانی، مدیریت سیستمی سه نمونه از سبکهای شناخت شده مدیریت در دنیا محسوب می شود. هنگامی که مشکلات چالش برانگیز مدیریت را در سازمانهای مختلف در نظر می گیریم در می یابیم که آزمون واقعی ویژگیهای مدیران و رهبران تاچه اندازه اهمیت دارد. ازجمله این ویژگیها که بیش ازهمه موارد مطالعه پژوهشگران قرار گرفته، سبک مدیریت است. این مفهوم یکی از مهمترین عناصر موفقیت رهبری و تعیین کننده جو، فرهنگ و راهبردهای حاکم بر سازمان است.
تقریبا بیشتر متخصصان علم مدیریت بر این نکته توافق دارند که سبک رهبری مجموعه ای از نگرشها، صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها، اعتماد به کارمندان، تمایلات رهبری و احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شکل می گیرد (همان منبع ص 56)
سبک مدیر می تواند زمنیه های بلوغ کارکنان را فراهم سازد در واقع او می تواند با اتخاذ سبکی مناسب، زمینه های تشویق آنان به قبول مسئولیتهای بیشتر و سنگین تر را فراهم آورد در این صورت میزان تعلق آنان به سازمان بیشتر و افزون تر شده سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری خواهد کرد. واضح است یکی از مسائل مهم سازمانهای اجتماعی و آموزشی کاستن اثرات مختلف فشار روانی است محیط کار و فعالیتهای آدمی از جمله مواردی است که احساسهای متفاوتی را در انسانهای مختلف به وجود می آورد که یکی از مهمترین آنها احساس رضایت یا عدم رضایت است بنابراین رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و یکی از عوامل مهم افزایش کارایی و احساس رضایت فردی نیز محسوب می شود. زیرا این عامل عبارت است از نوعی احساس مثبت فرد نسبت به شغل و روابط حاکم بر محیط کاری اش که البته از عوامل متعدد از جمله فرهنگی یا فرهنگ سازمانی متاثر است حال با توجه به اهمیت رضایت شغلی و تاثیر آن بر کارایی و عملکرد افراد می توان به این نتیجه رسید که این فاکتور اساسی نقش مهمی در زندگی افراد شاغل دارد. با عنایت به موارد فوق در پژوهش حاضر سعی بر این است که رابطه بین سبکهای مدیران و رضایت شغلی کارکنان مشخص گردد.

منابع و ماخذ:

1. اقتداری، علی محمد، سازمان و مدیریت، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی، (1374).
2. از کمپ استوارت، روان شناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهاد ماهر مشهد آستان قدس رضوی، (1377).
3. اصلانخانی، محمد علی، توصیف سبکهای مدیریت و جو سازمانی و ارتباط آن با میزان رضایت شغلی از دیدگاه اساتید ورزش دانشگاههای منتخب کشور، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران (1375).
4. اسد نیا، عیسی، رابطه بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی کارکنان، پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد (1385).
5. برومند، زهرا، مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، (1374).
6. پژوهش مشترک، مقیاس سنجش سبک مدیریت مرکز آموزش مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (1379).
7. پورنبه خلخالی، عبداله، بررسی سبک مدیریت دبیرستانهای پسرانه در پنج منطقه آموزش و پرورش تهران بر اساس سبکهای لیکرت. پایان نامه کارشناسی ارشد (1371).
8. دسلر، گری، مبانی مدیریت (جلد اول) ترجمه: داود مدنی، تهران: پیشرو (1361).
9. دیویس کیت و نیو استورم جان، رفتار انسانی در کار (رفتار سازمانی). ترجمه: محمد علی طوسی تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی (1373).
10. رابینز، استیفن، پی، مدیریت رفتار سازمانی (جلد اول) ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی (1376).
11. رابینز، استیفن پی، مدیریت رفتاری سازمانی (جلد دوم) ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی تهران دفتر پژوهش فرهنگی (1377).
12. ساعتچی، محمود، روان شناسی کاربردی برای مدیران در خانه، مدرسه و سازمان، تهران ویرایش (1375).
13. شفیع آبادی، عبدالله ، راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1367).
14. طوسی، محمد علی (رهبری و مدیریت در سازمان) انتشارات مرکز آموزشی مدیریت دولتی (1370).
15. علاقه بند، علی، مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی، (1371)، تهران، بعثت.
16. علاقه بند، علی، مدیریت عمومی، تهران: روان (1375).
17. مورهد، جی و گریفین، آر، دبلیو، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، انتشارات مروارید (1376).
18. مقیمی، محمد، سازمان و مدیریت رویکرد پژوهشی (1377) چاپ اول، نشر ترمه.
19. محمدزاده، عباس و مهروژان، آرمن، رفتار سازمانی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، (1375).
20. مندراس، هانری، مبانی جامعه شناسی ترجمه: باقر پرهام تهران: امیر کبیر (1369).
21. منصوریان، محمد کریم، لهسائی زاده، عبدالعلی (1377) بررسی رضایت مندی شغلی در رابطه با عوامل اقتصادی و اجتماعی استان فارس، نشریه دانشکده ادبیات، شماره 30.
22. مهدوی، مژگان، عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان، مجله تعاون، شماره 107، (1379).
23. مورهد، جی و گریفین، آر، رفتار سازمانی، ترجمه: سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، تهران، مروارید (1374).
24. هنسن مارک، مدیریت آموزشی ورفتار سازمانی، ترجمه: محمدعلی نائلی (1370).
25. هوی وین، ک و میکسل، سیسیل، تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی (جلد اول) ترجمه: میر محمد سید عباس زاده دانشگاه ارومیه (1371).

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید

دانلود این فایل

(word) فایل ورد رویکردی جهت شبیه سازی امنیت در شبکه ها

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 68 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

چکیده
چهارچوب Authentication, Authorization, Accounting بعنوان سرویس AAA مطرح می شود و از مدتها پیش، اهمیت شگرفی در زیربنای اینترنت داشته است. احراز هویت و صدور مجوز بدلیل قسمت امنیتی این چهارچوب، اهمیت ویژه ای دارند و به همین علت سرویس دهنده جداگانه ای بنام AA Server به آنها اختصاص داده شده است. قبلاً ،در شبکه های بزرگ،کنترل دسترسی بواسطه پروتکل RADIUS از طریق سرویس دهندگان RADIUS انجام می گرفت و این پروتکل گسترده ترین پروتکل در شبکه اینترنت بشمار می رفت. اما با پیدایش پروتکل Mobile IP و گسترش شبکه بی سیم به اندازه کره خاکی و حتی فراتر از آن،برای ارتباط با Satellite ها و مکانیزم های جدید و تحقیقات وسیع در زمینهAAA موجب شد تا امروزه پروتکل های جدیدی جایگزین RADIUS گردند. تحول بزرگی به صورت عبور از مرحله ای به مرحله تازه ای آغاز شده است و این تحول بزرگ، گذار از Laptop Computing به Mobile Computing است. در آغاز، برای احرازهویت کاربر لازم بود تا اعتبارات کاربر بصورت انبوه در دستگاه موبایل ذخیره گردد.اما امروزه ،این کاربرد منسوخ شده است و محاسبات سنگین در سمت سرویس دهنده انجام می شود پایین بودن قدرت محاسباتی دستگاه موبایل و رشد نمایی شبکه های موبایل موجب مشکلی بنام تاخیر و درنتیجه اختلال یا از هم گسیختگی ارتباطات گردید به ویژه این مساله در اتباطات TCP و کاربردهای VoIP ،Video Streaming دیده شده است. امروزه امنیت در کنار کیفیت سرویس دهی (QoS) معنا پیدا می کند و Authentication درکنار Performance مطرح می شود در نتیجه در طراحی پروتکل های جدید سعی شده است تا توان محاسباتی بیشتر در سمت سرویس دهنده، بکار برده شود و هر الگوریتم رمزنگاری در جای مناسب خود، استفاده شود. این مساله را می توان در مقالات بین المللی در زمینه Mobile IP به راحتی مشاهده کرد. یک راستای اصلی در تحقیقات در زمینه به پیش می رود و آن عبارت از ایجاد پروتکلی امن و کارا است.
در این پایان نامه ، به بررسی مکانیزم های امنیتی و پروتکلهایی که در سیستم های واقعی مورد استفاده قرار گرفته اند، پرداخته و نیز با در نظر گرفتن فاکتور امنیت در کنار کارایی ، یک پروتکل احرازهویت برای شبکه های بسیار بزرگ موبایل با قابلیت رشد نمایی، پیشنهاد خواهیم داد و با ارزیابی امنیتی ، امنیت پروتکل را سنجیده و سپس با محاسبه هزینه محاسباتی و هزینه حمل و نقل ، آنرا در زمینه Performance مورد قیاس قرار خواهیم داد.

1- مقدمه
مساله امنیت از زمان زندگی بدوی انسان روی کره خاکی برای حفظ زندگی و امروزه در زندگی روزمره تا زندگی شهرنشینی و اجتماعی در ذهن او جای داشته و امروزه در سیستم های کامپیوتری و شبکه های کامپیوتری اهمیت فراوان یافته است ، در جهان امروز ، تهدیدهای امنیتی ، اسب های تروا ، ویروسها و برنامه های نا امن و از طرف دیگر برنامه های امنیتی دیوار آتش ، ویروس کش ها و ابزار های پیگرد افراد ، مسائل طبیعی و پذیرفته شده ای هستند.
تکامل تدریجی اینترنت و شبکه های کامپیوتری ، همراه با تهدید های امنیتی و با زیرکی و هوش بیشتر در حملات، همراه بوده است ، با توجه باینکه امروزه استفاده از اینترنت توسط اشخاص ، دولت ها و شرکت های تجاری بسیار رایج و مرسوم است و تبادل اطلاعات برابر با تبادل پول و کسب منفعت است پس نادیده گرفتن امنیت در شبکه های کامپیوتری غیر قابل تصور است و امنیت نخستین فاکتور قاطع در تهیه و تدارک شبکه و پیاده سازی سرویس های شبکه است. از مدل ها و پروتکل های سنتی لایه لایه و الگوریتم های نهفته تا بکار گیری کلید و پیدایش مسائل صحت و تمامیت اطلاعات ، هر روز شاهد پیدایش تکنیک ها یا سرویس ها و یا پروتکل های جدید تصویب کننده و تصدیق کننده کاربران مجاز در شبکه هستیم . به عبارت دیگر با رشد شبکه های کامپیوتری وجود سرویس های امنیتی بیشتر حس می شود .
همچنین مساله بازرسی و ممیزی(Audit) که در طراحی سیستم عامل نیز بکار برده می شد ، بسیار جدی تر در شبکه دنبال می شود و امروزه مخصوصاً در شبکه های بی سیم و نیز با اهمیت بالاتری در شبکه های موبایل مطرح شده و امکان بازرسی ، آمارگیری و حسابرسی کسانی که به سرویس های شبکه دسترسی داشته اند ، بسیار مهم است.
پس وجود یک معماری امنیتی شبکه برای احراز هویت ، تشخیص دسترسی افراد و پیگیری اعمالی که شبکه انجام می شود ، حیاتی خواهد بود.
بازار برای کامپیوترهای موبایل و دستگاه های ارتباطی روز به روز گسترده تر می شود این فرصتی بزرگ برای فراهم کننده گان سرویس های شبکه است زیرا این وسایل قابلیت دسترسی به شبکه را دارند ، این رشد روزافزون موجب پیدایش پروتکل ها و روشهای جدیدی برای بکارگیری امتیاز این شبکه های بیسیم شده است. این پروتکلها براساس مکانیزم AAA عمل میکنند. بی شک پروتکل های مبتنی بر AAA اهمیت شرفی در اینترنت امروز داشته اند مانند بسیاری از کنترل دستیابی (access control)ها که با پروتکل RADIUS و روشهای مرتبط با آن بکار می رفتند بنظر میرسد با گذار و حرکت از کامپیوترهای laptop بسمت کامپیوترهای موبایل ارزش پروتکل های مبتنی بر AAA هر روز بیشتر روشن می شود و این عرصه یکی از مهمترین زمینه های تحقیق در دنیا خواهد بود. امروزه دسترسی به شبکه با استفاده از موبایل و ذخیره کردن اعتبارات دسترسی در موبایل برای دسترسی به شبکه بسیار مرسوم است . پیداست که با گم شدن یا دزدیده شدن موبایل این اطلاعات میتواند در اختیار هر کسی قرار بگیرد. پس روندی تازه در احرازهویت روبه جلو آغاز شده و به پیش میرود.
1-1- طرح مساله
صنعت ارتباطات از راه دور بصورت بی سیم،مراحل تکامل زیادی را در طی دهه های اخیر، طی کرده است. این روند از توسعه شبکه های آنالوگ تا ایجاد شبکه های بیسیم که بصورت وسیع عمومیت یافته اند، ادامه یافته است. در بسیاری از موارد افزودن متدهای امنیتی موجب اضافه شدن پیچیدگی و هزینه خواهد شد. که این هزینه ها می تواند خود را بصورتهای پایین آمدنPerformance و از دست رفتن قدرت کنترل شبکه(Manageability) نشان دهد. از طرفی دستگاه موبایل با در اختیار داشتن حافظه کم و قدرت پردازش پایین ،برای اجرای بسیاری متدها ضعیف است. بعلاوه درخواست و تقاضا، موجب رشد نمایی شبکه های موبایل گردید و به همان اندازه امنیت بمنظور فراهم شدن منافع کوتاه مدت و بلند مدت سیستم، مورد توجه قرار گرفت. چهارچوب AAA نه تنها یک چهارچوب برای کنترل دسترسی است بلکه یک معماری برای رسیدن به کاربردهای تجاری و اقتصادی است. در این پایان نامه نخست ملزومات لازم برای برقراری امنیت در یک ارتباط را مطرح می کنیم که در اینجا، معرفی اصطلاحهای فنی و اهداف دستگاههای امنیتی اهمیت دارد. و پروتکل ها و متدهایی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس بدنبال روشی برای بیان نیازهای امنیتی برای سیستم متحرک، به روشی که مستقل از ماشین است، توجه خواهیم کرد .
1-2- خدمات امنیتی
اصطلاح خدمات ایمنی گاهی اوقات به ویژگی امنیتی، اشاره دارد.چهار سرویس امنیتی اصلی ، عبارتند از:
• احراز هویت (Authentication)
• صحت داده (Data Integrity)
• محرمانگی داده (Confidentiality)
• غیر قابل انکاربودن (Non-repudiation)
احراز هویت را می توان به دو بخش با خدماتی که تا حدی متفاوتند تقسیم کرد. موجودیت )هویت(، احراز هویت یک بخش ارتباطی در یک لحظه از زمان است، با این توضیح که احراز هویت ، مدارکی از اصل داده های دریافتی تهیه می کند در یک مثال ساده، احراز هویت اصلی یک نامه فیزیکی به وسیله بررسی مهر پستی روی پاکت نامه و بررسی امضای فرستنده و نیز موجودیت سند در مکالمه تلفنی، با تشخیص صدای طرف دیگر به دست می آید. صحت داده به پشتیبانی از داده در برابر تغییر اشاره دارد در محیطهای ارتباطی غالباً جلوگیری از ایجاد تغییرات داده از سوی یک مهاجم فعال بر روی یک کانال ارتباطی غیرممکن است.
در چنین محیط هایی ، صحت داده به معنی جلوگیری از تغییر نیست، بلکه به توانایی گیرنده برای یافتن اعتبار داده اشاره دارد که آیا تغییرات انجام شده است یا خیر؟ برای مثال داده دستکاری شده می تواند رد شود و هر جا که نیاز است مخابره مجدد درخواست شود.و این احتمال همیشه وجود دارد.
محرمانگی داده به این معنی است که بخشهای غیر مجاز نمی توانند داده ها را بخوانند. چندگونه محرمانگی وجود دارد؛ از جمله، قابلیت اعتماد ترافیک در جاییکه حایل ترافیک در برابر آگاهی یافتن از میزان ترافیک که برای گیرند ه های خاص در نظر گرفته شده است جلوگیری می کند )وجایی که ترافیک از آنجا می آید(.
تعداد زیادی انواع خدمات غیر قابل انکار وجود دارد. غیر قابل انکاربودن اصل داده خدمتی است که برای گیرنده داده مهیا شده است و مدارکی که نشان میدهند از سوی تهیه کننده فرستاده شده است ارائه می شود. به طور ویژه مدارک نباید به وسیله تهیه کننده قابل انکار باشد و در موارد اختلاف نظر درباره این که داده واقعا فرستاده شده است یا نه ارزشمند است. غیر قابل انکاربودن دریافت داده خدمتی است که دراختیار تهیه کننده داده ها قرار می گیرد و مدارکی را که نشان می دهد داده ها به وسیله گیرنده هدف دریافت شده است ارائه میکند. این مدارک نباید از سوی گیرنده قابل انکار باشد و در موارد اختلاف نظر در دریافت یا عدم دریافت داده ها ارزشمند است.
نه تنها به ادوات رمزنگاری، بلکه به تمام خدماتی که میتوانند به وسیله تنوعی از تکنیکهای مختلف ارائه شوند باید توجه کرد. این یکی از دلایل اهمیت تمایز قایل شدن بین تکنیکهای رمزنگاری طراحی شده برای ارائه خدمات و خود سرویس ها است. تشخیص اینکه کدام تکنیک رمزنگاری مورد نیاز است از تحلیل نیازهای یک سیستم سرچشمه می گیرد. انتخاب نوع تکنیک های رمزنگاری که باید در ارائه خدمات به کار گرفته شوند و چگونگی مدیریت آنها یک تصمیم گیری اجرایی است.

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
پژوهشگر گرامی فایل کامل nx با تنظیمات کامل و دقیق آماده مطالعه و بررسی شما می باشد شما با دانلود فایل nx دیگر نیاز به ویرایش اساسی در داخل فایل را ندارید برای مشاهده بخشی از متن فایل بر روی دکمه “توضیحات بیشتر ” در پایین این متن کلیک کنید.

دانلود این فایل

(word) فایل ورد بررسی بهسازی و زهکشی خاک

nx

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

nx دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد nx کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

بخشی از فهرست مطالب پروژه nx

مقدمه

اثرات جهاني بهسازي خاک در توسعه کشاورزي و محيط زيست

امنيت غذايي، کشاورزي پايدار و محيط زيست

عوامل تخريب خاک زراعي و اثرات ان بر روي محيط زيست

راه حل هاي جهاني بهسازي خاک

کليات زهکشي

اهداف زهکشي

نياز ابي گياهان

رشد گياهان در شرايط ماندابي

تاثير ابياري و زهکشي بر روي خواص شيميايي خاک

اهميت تحولات معدني در ضمن زهکشي خاک

قابليت زهکشي و طبقه‌بندي اراضي

طبقه‌بندي اراضي بر اساس مطالعات Fly

مطالعات زهکشي

نيروهاي مؤثر در حرکت اب در خاک

نيروهاي ماتريک Matric Forces

نيروي اسمزي Oswotic Forces

نيروي ثقل Gravitional

پتانسيل ايستابي Hydrostatic Potential

پتانسيل اسمزي Osmotic Potential

جريان اب در خاک اشباع و قانون دارسي Darcy

الف ـ تئوري

تعيين ضريب ابگذري (روش دانه‌سنجي)

ب ـ در ازمايشگاه

ج ـ در صحرا

روش چاهک Auger Hole Method

تعيين ضريب ابگذري به روش چاهک

روش استوانه‌هاي مضاعف

فرمولهاي زهکشي

زهکشي در مناطقي که ابياري مي‌شوند

مقايسة بين نفوذ عميق و اب لازم براي ابشوئي

عمق زهکشها

ظرفيت زهکشها

اقسام زهکشها

زهکشي سطحي Surface Drainage

زهکشهاي زيرزميني يا عميق Subsurface Drainage

انهار زهکشي Drainage Ditches

زهکشي توسط MOLE (زهکشي لانه موشي)

زهکشي با لوله‌هاي سفالي، سيماني و پلاستيکي (تمبوشه)

فيلتر و مواد پوششي

انواع لاية پوششي يا فيلتر عبارتند از

انواع تمبوشه‌ها

زهکشي با تمبوشه‌ يا لوله‌هاي مختلف‌القطر

شبکه‌بندي زهکشي

پيش‌بيني ضرورت زهکشي و زمان ان

اداره و نگهداري تاسيسات زهکشي

زهکشي و اصلاح اراضي شور

خاکهاي شور Saline Soils

خاکهاي قليايي Nonsaline Alkali Soils

مقدمه:
تولید فراوان خوار‌وبار و فرآورده‌های كشاورزی در بخشهایی از كره زمین و نیاز نومیدانه به آن در بخشهای دیگر، اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای پدید آورده است. به طوری كه نه تنها سرنوشت سیاسی ـ اقتصادی كشورهای نیازمند به وسیله كشورهای صنعتی رقم می‌خورد، بلكه زندگی روزمره مردم سرزمینهای وابسته نیز به تصمیماتی بستگی یافته كه در كشورهای سلطه‌گر گرفته می‌شود.
تقسیم جهان به اكثریت نیازمندان و گرسنگان مصرف كننده و اقلیت تولید كننده مواد غذایی، گسترده شدن هر روزه فاصله ناپیمودنی تولید و انباشت انبوه فرآورده‌های كشاورزی از سویی و فقر پایدار از سوئی دیگر، به فاجعه‌ای آن چنان دردناك انجامیده، كه بحران ناشی از آن، بازتابهای عمیقی را در در سراسر جهان به وجود آورده و پیامدهای نگران كننده‌ای به بار خواهد آورد.
))شورای جهانی تغذیه وابسته به سازمان ملل(( در گزارشهای سال 1974 و 1981 اعلام می‌كند كه 65 كشور جهان سوم تا پایان قرن بیستم از تغذیه مردم خود كاملاً ناتوان خواهند شد، همین گزارش می‌افزاید: «هم اكنون در جهان، 200 میلیون كودك كمتر از 5 سال، از سوء تغذیه و گرسنگی رنج می‌برند.
طبق ارقام هراس آوری كه در »كنفرانس روز جهانی تغذیه» (اكتبر 1981) اعلام شد، در هر 2 ثانیه یك كودك بر اثر گرسنگی تلف می‌شود و تنها در امریكای لاتین سالانه یك میلیون كودك جان خویش را به دلیل گرسنگی از دست می‌دهند.بدین سان در حالی كه جهان پیشرفته با مسایل مازاد تولید خویش روبرو است، بی‌غذایی و بدغذایی در كشورهای جهان سوم، به شكار مرگبار انسانها ادامه می‌دهد. در جهانی كه اجساد باد كرده كودكان آسیایی و آفریقایی كه از گرسنگی، به مرگی دردناك مرده‌اند حتی در شهرهای بزرگ كشورهای عقب افتاده، منظره‌ای عادی و معمولی است، در جهانی كه بی‌غذایی و سوء تغذیه داغ خویش را بر چهره ملل كشورهای جهان سوم نقش كرده است و انواع بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و كمبود مواد غذایی، همراهان جدایی ناپذیر انسان گرسنه شده‌اند، ایالات متحده امریكا با مشكل تولید اضافی غلات روبرو است.
پژوهشهای علمی نشان می‌دهد، كه از سال 1931 تا كنون مقدار غذای سرانه نه تنها افزایش نیافته، بلكه طی دهه گذشته كاهش هم یافته است.
تا دو قرن پیش و قبل از بهره‌گیری از نتایج انقلاب صنعتی دوم در كشاورزی، بسیاری از كشورهای آسیایی و آفریقایی، خود، تولید كنندگان اصلی و صادر كنندگان محصولات كشاورزی اعم از غذایی و صنعتی بوده‌اند. از قرن 15 تا اواخر قرن نوزدهم میلادی سیاست استعماری كشورهای اروپای غربی بر این بود كه كشورهای زیر سلطه آسیایی و آفریقایی و آمریكای لاتین، به امر كشاورزی تك پایه‌ای اشتغال داشته و اروپای غربی به تولید صنعتی بپردازد. این تقسیم كار جهانی، كشورهای زیر سلطه را به تولید كنندگان محصولات كشاورزی تبدیل كرد، به این ترتیب، كشورهای زیر سلطه نه تنها مواد غذایی مورد نیاز دنیای صنعتی آن روزگار را تأمین می‌كردند، بلكه تولید كننده مواد اولیه كارخانه‌های تولیدی اروپای غربی نیز بوده‌اند.
اگر هدف خودکفایی کشاورزی باشد ، تأمین آن جز از طریق افزایش سطح زیر کشت ویا افزایش عملکرد و یا هر دو ، امکان پذیر نیست و جهت دست یابی به این آرمان ،اجرای شبکه های زهکشی در صورتی که سایر عوامل تولید در موقعیت بهینه و مطلوبی
باشند ، به این هدف کمک می کند ولی در صورتی که زهکشی را بدون توجه به سایر عوامل تولید مورد توجه قرار داده و چنان پنداریم که کمبودها و نواقص و معایب سایر عوامل نیز با گذاردن چند تمبوشه درخاک بر کنار می شود ،اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم .
بنابراین طرح زهکشی هنگامی موفق خواهد شد که بخشی از یک طرح توسعه کشاورزی ویا توسعه اقتصادی باشد .
اثرات جهانی بهسازی خاک در توسعه کشاورزی و محیط زیست
با آغاز قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، كشورهای صنعتی دنیا با بكارگیری دست‌آوردهای علمی و فنی به انقلاب بزرگ در زمینه روشهای كشت و بهره‌برداری از زمین دست زدند، تحول و تكامل بزرگ تكنولوژیك در زمینه ساخت ماشین‌آلات كشاورزی، گسترش و توسعه روشهای علمی مبارزه با آفتهای نباتی، تولید و مصرف انواع كودهای شیمیایی و به طور كلی دگرگونی و تحول بنیادین در تولید كشاورزی، بهره‌وری كار و زمین را به آنچنان سطحی ارتقاء داد كه شاید بزرگترین پیشرفت بشر در تاریخ اقتصادی باشد . اما كشورهای زیر سلطه كه از نظر علمی و صنعتی عقب افتاده بودند، به تدریج از تولیدكنندگان فرآورده‌های كشاورزی، به مصرف كنندگان آن تبدیل شدند، بدین سان اروپای شرقی، امریكای لاتین و برخی از كشورهای آسیایی از جمله ایران، كه پیش از جنگ جهانی دوم صادركنندگان مواد غذایی بودند، به وارد كنندگان و خریداران این محصولات تبدیل شدند.
پژوهشهای كنفرانس «بررسی غذا» در اكتبر 1981 نمایانگر آن است، كه در طی دهه گذشته ذخایر مواد غذایی موجود برای مصرف در مواقع ضروری، به میزان بیش از دو سوم كاهش یافته است. ذخایر خواروبار كه در گذشته معادل 80 روز آذوقه بوده، اینك به 30 روز رسیده است. تجزیه و تحلیل وضع كلی خواروبار در سطح جهانی نشان می‌دهد كه اگر گرایش كنونی همچنان ادامه یابد میزان خواروبار و فرآورده‌های كشاورزی به شدت كاهش یافته و فقر و گرسنگی را در پی خواهد داشت .
با افزایش مداوم جمعیت و بهبود نسبی سطح زندگی در پاره‌ای از نقاط جهان، نیاز به مواد غذایی روز بروز و با سرعتی شگرف افزایش می‌یابد. از آنجا كه زمینهای قابل كشت كره زمین محدود است و گسترش آن متناسب با افزایش جمعیت و بالا رفتن میزان مصرف مواد غذایی، امكان‌پذیر نیست، ضرورت بهره‌برداری بیشتر از اراضی موجود برای ادامه نسل بشر بیش از پیش احساس می‌شود و باعث توجه روزافزون جهانی به تولید هرچه بیشتر فرآورده‌های غذایی به منظور رفع گرسنگی و تامین نیازمندیهای غذایی جامعه بزرگ مصرف‌كننده ، جهاد عظیمی را در سراسر عالم، در زمینه‌های دایر كردن زمینهای بایر و افزایش سطح كشت و بالا بردن میزان بهره‌دهی واحدهای كشاورزی ، سنن توسعه مكانیزاسیون كشاورزی،‌ حاصلخیزی خاك، اصلاح بذر، تهیه بذرهای مقاوم، تحول سیستم آبیاری، مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی، مبارزه با علفهای هرز، زهكشی و بهسازی خاك و غیره كه همه شاخه‌هایی از كشاورزی هستند برانگیخته است.
خورشید پدر حیات است و زمین مادر آن. خاك پستان زمین است و آب خون آن. محصولات كشاورزی شیر زمین هستند. زمینیان شیر خاك می‌خورند و در زمین می‌زیند . این حقیقت هستی ماست.
انرژی خورشید منشاء حیات در زمین است. استمرار تابش آن لازمه بقاء حیات است. گیاهان عامل جذب، تبدیل، ذخیره و انتقال این انرژی به حیوانات هستند. انسان به عنوان جزئی از عالم حیوانی، علاوه بر بهره‌گیری مستقیم از خورشید، از هر دو منبع گیاهی و جانوری نیز بهره‌برداری می‌كند. خاك بستر رشد گیاه است ، بی ‌خورشید حیات وجود ندارد و بی‌خاك، زندگی متصور نیست. خورشید را نمی‌توان كاری كرد، ولی نابودی خاك، نابودی محیط زیست انسان است.
تخریب محیط طبیعی زیست انسان كه خاك عمده‌ترین قسمت آن است و عدم توجه به تخریب و كاهش حاصلخیزی خاك كه عامل اساسی كشاورزی و تغذیه و تأمین امكان زیست انسان است، به دوراز آینده‌نگری است. سالیانه میلیونها تن خاك‌ را آب و باد با خود برده و به كویرها، دریاها و اقیانوسها می‌سپاردو به این ترتیب میلیونها هكتار از اراضی كره زمین حاصلخیزی خود را از دست می‌دهد.
زمینهای بسیاری به شوره‌ زار تبدیل گشته و یا باتلاقی می‌شوند. مصرف بی‌رویه و غیر بررسی شده آبهای آبیاری، كودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی و بیماریهای گیاهی، خاكهای بسیاری را آلوده ساخته و از قدرت حاصلخیزی آنها می‌كاهد. تكثیر عوامل بیماری‌زا در اثر كشتهای متوالی و بی‌تناوب و عدم رعایت اصول به زراعی و بهداشتی خاكهای بسیاری را عملاً غیرحاصلخیز می‌نماید.
خاك، محصول مشترك عملكرد عوامل مختلف طبیعی در طی اعصار و قرون متمادی و حاصل كاركرد دراز مدت و توأمان این عوامل است. خروج خاك از چرخه بهره‌برداری و انتفاع انسان، زیانی است كه به سهولت و در كوتاه مدت قابل جبران نیست و بیشتر در اختیار طبیعت است. ولی حفاظت از خاك و افزایش ظرفیت باروری آن در توان انسان امروز بوده و سرنوشت انسان با سرنوشت خاك پیوندی عمیق و همه جانبه دارد. اندیشیدن به خاك اندیشیدن به سرنوشت انسان وسلامت خاك، سلامت انسان است.
به طور كلی، در این مقطع زمانی كه در سطح جهان ، موضوع توسعه پایدار به میان آمده و در درون كشور نیز كوشش دولتمردان در راستای تأمین خودكفایی كشاورزی است اهمیت آبیاری و زهکشی به روشنی مشخص می شود .
هدف خودکفایی کشاورزی نیز جز از طریق افزایش سطح زیر كشت و یا افزایش عملكرد و یا هر دو، امكان‌پذیر نبوده و جهت دستیابی به این آرمان، اجرای شبكه‌های زهكشی در صورتی كه سایر عوامل تولید در موقعیت بهینه و مطلوبی باشند، به این هدف كمك می‌كند.
امنیت غذایی، کشاورزی پایدار و محیط زیست
چارچوب کلی ارزیابی آینده کشاورزی ،توسط دو موضوع مهم در کشاورزی و غذا به شرح زیر تعین می شود :
الف) پیشرفت در جهت از بین بردن تغذیه نا کافی و ایجاد امنیت غذایی ، مشکل بخش مهمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه است .
ب ) حمایت از توان تولید و کارکردهای زیست محیطی گسترده تر منابع کشاورزی برای نسل های آینده ، که در واقع اساس پایداری کشاورزی و محیط زیست را تشکیل داده و ضمن حمایت از پایداری، در بر طرف کردن نیازهای غذایی و غیره نیز نقش دارد .

عوامل تخریب خاک زراعی و اثرات آن بر روی محیط زیست

1- فرسایش آبی و بادی خاک زراعی ، باعث نابودی بیش از یک میلیارد هکتار از کل اراضی شده و بقیه آن به واسطه تخریب شیمیایی و فیزیکی خاک می باشد . همچنین فرایندهای ناشی از دخالت بشر و تغییرات ناشی از عوامل طبیعی (نظیر حرکات عمودی و افقی پوسته زمین) نیز باعث نابودی خاک گشته ودر آینده هم این نابودی ادامه خواهد یافت، اما ارتباط بین فرسایش خاک و کاهش بهروری پیچیده است و قبل از اینکه بتوان درباره اثرات فرسایش خاک درعملکرد محصول در واحد سطح به نتایج قطعی دست یافت ،تلاش زیادی باید صورت گیرد.
2- کاهش مواد معدنی خاک نیز از مشکلات جدی به شمار رفته، به ویژه در مناطق نیمه صحرایی آفریقا که عرضه کودحیوانیدرآنهاکم بوده ومصرف کودهای شیمیایی چندان مقرون به صرفه نیست. این مسئله با شدتی کمتر ، در 20 سال آینده نیز وجود خواهد داشت
3- نابودی ناشی از شورشدن اراضی در وهله اول مشکل مناطق آبی است اما در مناطق خشک و گرم نیز وجود دارد . تخمین میزان نابودی اراضی آبی ناشی از این عامل بسیار متفاوت است ( 2/0 میلیون هکتار تا 5/1 میلیون هکتار در سال در سطح جهان) در حالی که 15-10 درصد از اراضی آبی تا حدودی به واسطه شوری و ماندابی شدن از رده خارج می شوند .
4-بیابان زایی به معنای وسیع کلمه نابودی اراضی در مناطق خشک است که درحدود 30 درصد از سطح اراضی دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد که این مساله ناشی از توسعه بیشتر فعالیتهای کشاورزی در خاکهای ضعیف دیمزارها است .
5-آلودگی آب کشاورزی به دلیل افزایش غلظت نمک در مناطق آبی و آلودگی ناشی از مصرف کودهای شیمیایی و آفت کشها و همچین پساب واحدهای متمرکز دامداری و پرورش ماهی به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت ، زیرا انجام اصلاحات مناسب به زمان طولانی نیاز دارد.
6- بهره برداریفشرده ازاراضی ، کوتاه شدن دوران آیش و کشت چندمحصولیدرفصل رشد و نیز افزایش رشد بخش سبزیجات، بیش از سطح میانگین به افزایش مصرف آفت کشها حتی از نوع ملایم در کشورهای در حال توسعه منجر می شود.
توسعه و تشدید فعالیتهای کشاورزی ، همچنین موجب افزایش فشار وارد بر محیط زیست جهانی خواهد شد. جنگل زدایی بر روی نقش دوگانه جنگل ، به عنوان زیستگاهی برای انواع موجودات زنده و به عنوان منبع اصلی تولید کربن، تاثیر منفی بر جای گذاشته و همچنین تنوع موجودات زنده در اراضی جنگلی، با خشک کردن اراضی مرطوب برای تبدیل آنها به زمینهای کشاورزی صدمه خواهد دید، علاوه بر اینکه باید درنظر داشت ، کشاورزی به رشد گازهای گلخانه ای در اتمسفر خاک نیز کمک خواهد کرد .

راه حل های جهانی بهسازی خاک
در تلاش به منظور کاهش نابودی آب و خاک واستفاده وسیعتر از روشهای حفاظت خاک، حتی با سرمایه ای کم نیز می توان به افزایش یا تثبیت عملکرد در واحد سطح، کمک کرد . مناطق خشک در نواحی نیمه صحرایی آفریقا و آسیا می توانند مانند اراضی شیب دار در مناطق مرطوب گرمسیری ،از این روشها استفاده کنند. به همین ترتیب برای حل مشکل شوری نیز می توان از زهکشی و پوشش کانالها همراه با استفاده از روش جامع در مدیریت آب مانند استفاده توام از آبهای سطحی و زیر زمینی و استفاده موازی از منابع آبی چاه و کانال بهره مند شد. به طور کلی کارآیی مصرف آب برای مقابله با کمبود فزاینده آن مستلزم تغییرات اساسی در تفکر روی روشهای قیمت گذاری آب و تغییرات مورد نیاز در امور نهادی می باشد .
استفاده وسیعتر از روشهای تغذیه گیاه مانند ipn وتوسعه آن ، بهبود درمدیریت استفاده از نهادها ، روش تکنولوژیکی عمده ای را برای افزایش تولید این عناصر ضمن حداقل نمودن اثرات منفی آن بر محیط زیست فراهم می کند . به همین ترتیب ، مدیریت تلفیقی آفات باید در زمینه ی حفظ نبات باشد و اولویت را به محصولاتی بدهد که حجم زیادی ازمصرف آفت کشها را به خود اختصاص می دهند مانند پنبه ،ذرت ، سویا ،میوه وسبزیجات .

پیشرفت در جهت بکارگیری تکنولوژی های مناسب کشاورزی پایدار تا حد زیادی
به افزایش تحقیقات کشاورزی بستگی داشته که بر امور زیر تاکید می نماید :
الف) بهبود مدیریت سیستم های بیولوژیکی بر اساس درک بهتراز بازیافت آنها
(FEEDBACK) وفرآیندهای متعادل کننده می باشد .
ب) بهبود مدیریت اطلاعات که که نیازمند اطلاعات صحیح در زمینه منابع طبیعی، نحوه کاربری اراضی و نظام های زراعی و همچنین افزایش توان مراقبت زیست محیطی می باشد.
ج‌) بهبود مدیریت سیستم مزرعه – خانوار به منظور تلفیق بهتر فعالیتها درمجموعه درونی و بیرونی خانوار.
در عمل ، تلاشهای تحقیقاتی باید در جهت افزایش پایدار بهره وری از مناطقی با توان بالا و توجه به زمینهایی باحاصلخیزی کم و حاشیه ای باشد که در آنها بایستی نابودی اراضی کاهش یافته و تولید محصول افزایش و یا تثبیت گردد. این راهیافتها باید به وسیله دو روش مکمل یعنی احیاء و بهبود اکولوژی و استفاده از برآیند تصاعدی تلفیق دانش فنی بومی و علوم مدرن کامل شود . برای تقویت مالی و نهادی سیستم های ملی ، باید از این چهار اقدام در تحقیقات کشاورزی در سطح بین المللی حمایت شود .
اکثر کشورهای توسه یافته ،اقداماتی در راه تخفیف و یا غلبه بر تهدیدهای جدی تر محیط زیست انجام داده اند . به عنوان مثال ، تولید در مناطق حاشیه ای را متوقف ساخته و استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کشهای رسوبی را در محل انشعاب آبها که باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می شود تحریم نمودند .
اقدامات گسترده برای حمایت از محیط زیست در برابر فشارهای کشاورزی تا حدود زیادی به مسئله انتخاب اجتماعی بستگی دارد زیرا آنها توانایی های اقتصادی و فنی لازم را برای ارائه اقدامات کنترلی بیشتر و یا تکنولوژیهایی که برای محیط ، کم خطر تر و پایدارتر باشند را دارند. ضمنا" تحمل عواقب اقتصادی – اجتماعی چنین فعالیتهایی ، مثل"هزینه بیشتر مواد غذایی و افزایش واردات و کاهش صادرات مواد غذایی ، برای آنها نسبت به کشورهای در حال توسعه آسانتر است . اگر تکنولوژیهایی که نسبت به محیط بی خطرند ، مورد قبول عموم واقع شده و بیشتر توسعه یابد ، احتمال می رود که قطع رابطه بین محیط زیست و توسعه ( که منظور از توسعه ، تعاریف واقدامات مرسوم مثل درآمد سرانه و غیره
می باشد ) کاهش می یابد .
كلیات زهكشی:
زهكشی در مناطقی چون ایران كه تولید محصولات زراعی و باغی به آبیاری بستگی دارد، عبارت از خارج نمودن آب و املاح اضافی از خاك است . كلیه زمینهایی كه آبیاری می‌شود به یك سیستم زهكشی نیازمند است و این زهكشی می‌تواند طبیعی و یا به علت نوع خاك و سایر عوامل زمین‌شناسی مصنوعاً تعبیه شود. در بعضی از موارد زهكشی مصنوعی كه ساخته و پرداخته انسان است مكمل زهكشی طبیعی می‌گردد. به هر حال در طرح آبیاری بایستی لزوم احداث شبكه‌های زهكشی در نظر گرفته شود تا امكان بهره‌برداری دائم از منابع آب و خاك منطقه فراهم شود.
اهداف زهکشی :
1ـ ایجاد شرایط مناسب (ساختمان خاك، درجه حرارت و ازت) برای كشت گیاهان زراعی.
2ـ امكان اجرای عملیات كشت و كار به ویژه هنگام، كاشت و برداشت محصول.
اگر سطح ایستابی بالا باشد، ساختمان سطح‌الارض رو به تباهی می‌رود. از طرفی خاكهای مرطوب سردتر بوده زمان بذرافشانی به تعویق می‌افتد. ضمناً فعالیت میكروارگانیسمها، كاهش سریع و محسوس می‌یابد و كودهای ازته نیز بایستی به مقدار بیشتری مصرف می‌شود.
برای آن كه زهكشی رضایت بخش باشد، زهكشی سطح خاك بایستی به نحو مطلوبی صورت گیرد، بدین معنی كه با تسطیح اراضی امكان و فرصت جمع شدن آب باران یا آبیاری در نقاط مختلف داده نشود. دیگر این كه رابطه بین عمق سطح ایستابی، نوع خاك و شدت تبخیر و تعرق مشخص شود تا پیش‌بینی‌های لازم بر اساس اصول منطقی و علمی استوار گردد. به طور كلی هر چه بافتی خاك سنگین‌تر ، شدت تبخیر و تعرق بیشتر شده وتأثیر آب زیرزمینی كمتر خواهد بود.
نیاز اّبی گیاهان :
1ـ گروه Hydroophytes یا گیاهان آبزی كه در مردابها دیده شده و ساختمان درونی آنها به نحویست كه تهویه ریشه‌ها امكان‌پذیر است.
2ـ گروه خشك‌زی Xerophytes یا گیاهان مناطق نسبتاً خشك كه در اثر سازگاری با محیط می‌تواند خشكیهای موسمی را تحمل كند و ریشه آنها عمیق است در حالی كه ریشه گیاهان آبزی سطحی بوده و در آنها ریشه‌های موئین تشكیل نمی‌شود.
3ـ گروه Mesophytes یا گیاهان حد واسط بین دو گروه فوق. این نباتات از قدرت تحمل خشكی را دارد و نه می‌تواند آبزی باشد.
گیاهان دیگری در مناطق خشك وجود دارد كه به گیاهان موقتی Ephemerals موسوم بوده و قادر است كه چرخه حیات خود را فقط در دوره كوتاه فصل بارانی به انجام رساند. این گیاهان قبل از خشك شدن خاك به بذر می‌نشیند و با وجود این كه می‌تواند خشكی جو را تحمل نماید قادر به مقاومت در برابر خشكی خاك نیست.

رشد گیاهان در شرایط ماندابی:
اولین اثر آب اضافی در خاك جایگزینی آن با اكسیژن موجود در خلل و فرج خاك است و چون برای رشد گیاهان وجود مقداری اكسیژن ضروری است لذا گیاهان از كمبود اكسیژن صدمه می‌بینند. از طرفی در یك محیط مرطوب پخشیدگی و انتقال گازها به آرامی صورت گرفته و در نتیجه علاوه بر كمبود اكسیژن، افزایش گاز كربنیك نیز مشاهده می‌شود و این دوعامل تأثیری مستقیم در فیزیولوژی ریشه‌ها ، تنفس و جذب آب و یونها دارد . تأثیر مستقیم كمبود اكسیژن موجب شروع واكنشهای احیاءكننده در خاك به ویژه مواد آلی گردیده و در نتیجه تركیبات سمی نیز ایجاد می‌شود.
در شرایط ماندابی، پتاسیم بیش از هر عنصر دیگر تحت تأثیر قرار گرفته و از قابلیت جذب آن، كاسته می‌شود. به طور كلی كاهش جذب عناصر غذایی به ترتیب K > N > P205 > Ca > Mg بوده که در جوانه‌ها بیشتر از ریشه احساس می شود و این خود دلیلی بر عدم انتقال املاح می‌باشد. جذب آب نیز با كاهش اكسیژن و افزایش گازكربنیك تقلیل می‌یابد و انعكاس آن در تعرق نبات دیده می شود . گیاهانی كه یك مدت طولانی در شرایط ماندابی بسرمی برند نسبت به چنین محیطی سازگاری پیدا نموده ریشه آنها كوتاهتر و ضخیمتر می‌گردد. برنج مثال خوبی برای این گروه از نباتات است كه كاملاً در یك محیط بی‌هوازی رشد می‌كند.
با كاهش اكسیژن در خاك، میكروارگانیسمهای هوازی به تدریج از بین رفته موجودات ذره‌بینی غیرهوازی به فعالیت می‌پردازند. چون تجزیه و فساد مواد آلی خاك در شرایط بی‌‌هوازی كاهش می‌یابد لذا آزاد شدن ازت معدنی نیز در چنین شرایطی ناچیز خواهد بود. نیترات موجود در خاك ممكن ااست به یكی از انواع No2 ، N2o ، NH3 و یا N2 احیاء و به سهولت از خاك خارج شود. تناوب اكسیداسیون و احیاء در خاك كه ناشی از درجه اشباع خاك از آب است موجب اسیدی شدن شدید خاك می‌گردد زیرا اسید سولفوریك حاصله می‌تواند pH خاك را تا 2 و 3 پائین آورد. در شرایط ماندابی، احیاء آهن، منگنز و گوگرد تركیبات سمی را برای گیاه ایجاد می‌كند كه به هرحال با صدمات ناشی از كمبود اكسیژن دست به دست هم داده محیط نامساعدی را برای فعالیت ریشه‌ها فراهم می‌سازد.
درجه حرارت نیز از عواملی است كه تأثیرات سوء شرایط ماندابی را تشدید می‌كند. علت امر نیز از بدیهیات است، زیرا شدت بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیكی و حیاتی به درجه حرارت محیط بستگی دارد.
اگر سطح ایستابی در نیم‌ متری قرار داشته باشد در این صورت محصول گیاهان مقاوم تا 80 درصد، نیمه مقاوم تا 60 درصد و حساس تا كمتر از 60 درصد نسبت به شرایط متعارف و مطلوب تنزل خواهد كرد. بدیهی است كه اگر زهكشی و یا بهبود آن در منطقه‌ای میسر نباشد بایستی نباتی را انتخاب كنیم تا نسبت به شرایط ماندابی موجود سازگاری داشته و مقاوم باشد. از طرفی استفاده از كودهای ازته بالاخص كودهای نیتراته توصیه می‌شود. نكته دیگر این كه چون سطح ایستابی بالاست لذا صعود شعریه‌ای می‌تواند در رفع نیازمندی به آب زراعت مورد نظر كمك كند و لذا می‌توان از مقدار آب آبیاری و یا تناوب آن كاست و بالاخره چون مرحله جوانه زدن بیش از سایر مراحل رشد گیاهی به كمبود اكسیژن حساس است، بایستی برنامه فعالیتهای زراعی، به ویژه كاشت، طوری تنظیم شود كه تخمها از این جهت صدمه نبیند.
در اثر كمبود اكسیژن، تنفس ریشه‌ها و موجودات، محدود گشته و واكنشهای تخمیری صورت نمی‌گیرد. متابولیسم بی‌هوازی موجب تشكیل یك مولكول Co2 و یك مولكول اتانول و 54 كیلوكالری انرژی از هر مولكول گرم گلوكز می‌شود.در صورتی كه در شرایط هوازی یك مولكول گرم از گلوكز 686 كیلوكالری انرژی و 6 مولكول گازكربنیك ایجاد می‌كند. بنابراین در شرایط ماندابی به علت فعل و انفعالات تخمیری، انرژی قابل استفاده و مورد نیاز تنفس به مقدار كمتری تولید شده ودرنتیجه كلیه واكنشهای وابسته به انرژی نیز صدمه می‌بیند.
غرقاب كردن خاك قابلیت جذب عناصری چون Zn, Ni, Mo, Cu, Mn, S, Fe, Co V, Pb را افزایش می‌دهد ولی چون بین این عناصر اثرات متقابل وجود دارد لذا به طور قطع و یقین نمی‌توان گفت كه غرقاب کردن موقتی زمین ، مقدار محصول را افزایش و یا کاهش می‌دهد . مس محلول در اثر مواد آلی محلول در خاكهای ماندابی غیرقابل جذب گشته و همچنین افزایش مقدار آهن در خاك نیز از جذب منگنز میكاهد و بالعكس. شرایط ماندابی باعث افزایش منگنز در خاك و نباتات گشته و در نهایت سمیت این عنصر را فراهم می‌سازد.
تأثیر آبیاری و زهكشی بر روی خواص شیمیایی خاك:
تغییراتی كه در ضمن آبیاری در خاك پدیدار می‌شود تا حد قابل توجهی بستگی به وضع زهكشی زمین دارد. آبیاری اراضی پست موجب بالا آمدن سطح ایستابی شده و در صورت فقدان یك سیستم زهكشی مطلوب شرایط ماندابی و شوری در خاك ظاهر می‌شود . در نتیجه آبیاری، تركیب شیمیایی اولیه خاك در اثر آبشویی بعضی از املاح و یا اضافه شدن مواد جدید تغییر می‌كند. مثلاً آبیاری با آب رودخانه‌های بزرگ سبب اشباع خاك از كلسیم می‌گردد زیرا این آبها سرشار از كلسیم است. آبهای مستغنی از كربنات و سدیم خطراتی از نظر واكنش خاك در بردارد چه رسوب كربنات كلسیم سبب افزایش یون سدیم در خاك می‌گردد.
املاح مختلف چون با آب خاك در گردش است لذا تركیب آنها به علت قابلیت تحرك و انتقال یونهای مختلف به تدریج تغییر حاصل می‌كند. املاحی مانند كربناتهای كلسیم، منیزیم و سولفات كلسیم به علت افزایش غلظت ته‌نشین می‌شود ولی املاحی از قبیل كلرور سدیم، كلرور منیزیم، سولفات منیزیم كه به سهولت محلول است در اثر آبشویی انتقال یافته حتی نهشته‌هایی تشكیل می‌دهد.
در اثر آبیاری توزیع هوموس، كربناتها و گچ در نیمرخ خاك تغییر می‌كند. pH خاک نیز تحت تأثیر آبیاری و زهكشی بوده و افزایش آن نیز هماهنگ با آبشویی املاح محلول می باشد . اغلب خاكهای مناطق خشك ایران كه قرنها است آبیاری می‌شود دارای واكنشی است كه بین 7 و 2/8 نوسان کرده و مقدار HCo3 عصاره اشباع آن از 5% درصد تجاوز نمی‌كند. در اثر آبیاری و رقیق شدن محلول خاك pHخاك قلیایی‌ شده و همین امر موجب خرابی خواص فیزیكی خاك و پراکندگی ذرات آن می شود . بنابراین تعبیه سیستم زهكشی و تثبیت pH خاك در حدود -7/57 بطورکلی بهره‌برداری از این اراضی را تسهیل می‌كند.

اهمیت تحولات معدنی در ضمن زهكشی خاك:
در خاكهایی كه زهكشی آنها محدود نیست واكنشهایی صورت می‌گیرد كه بیشتر تغییر و تحول مواد معدنی را دربردارد. در اثر گل و لای به وجود آمده كه اكثراً از اكسیدهای آهن، آلومینیوم و منگنز و همچنین بقایای موجودات ذره‌بینی تشكیل می‌شود، به تدریج لزوم تعبیه سیستم زهكشی مجدد احساس می‌گردد. ایجاد محیط بی‌هوازی در خاك رشد گیاهان را محدود می‌سازد زیرا غلظت اسیدهای آلی و هیدروژن سولفوره به حد غیرقابل تحمل می‌رسد.
شرایط موجود در خاكهای ماندابی كاملاً با خاكهای زهكشی شده متفاوت است. خاكهای دارای زهکش، جریان دائمی و پیوسته از اكسیژن را داشته که به مصرف تنفس ریشه‌ها و میكروارگانیسمها می‌رسد. در صورتی كه در خاكهای ماندابی نفوذ و پخش اكسیژن مولكولی به سهولت امكان‌پذیر نبوده و گیاه از كمبود اكسیژن و یا زیادی گازكربنیك در عذاب است.
در محیطی عاری از اكسیژن مولكولی موجودات ذره‌بینی بی‌هوازی برای متابولیسم خود از یونهای نیترات، منگنز، آهن و سولفات می‌توانند استفاده كنند. بنابراین غرقاب كردن خاكها، یك سری واكنشهای اكسیداسیون و احیاء را به دنبال داشته كه مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم در رشد گیاهان مؤثر است.
موجودات Heterotrophic در تنفس هوازی خود دارای واكنشهای اكسیداسیون و احیائی هستند كه در آن یك ماده آلی به عنوان منبع انرژی است ولی در موجودات Autotrophic منبع انرژی یك جسم معدنی می‌باشد. مثلاً اكسیداسیون گوگرد معدنی توسط گروهی از باكتریهای Thiobxcillus كه Autotrophic هستند به شكل زیر صورت می‌گیرد:
2S + 2H2o + 3O2 = 2H2So4
تنفس بی‌هوازی نیز شامل یك سری واكنشهای اكسیداسیون و احیاء است كه در آن مواد معدنی بالاخره اكسید می‌شود و این واكنشها به ویژه در مورد منگنز، آهن و گوگرد مورد توجه ماست زیرا در ایجاد گل و لای و گرفتگی تنبوشه‌های زهكشی اهمیت بسزا دارد. احیاء منگنز چهار ظرفیتی یك فرآیند حیاتی است كه توسط باكتریهای Hetrotropihic در خاك انجام می شود. در بسیاری از خاكهای ماندابی با زهكشی نامطلوب نیز آهن سه ظرفیتی به دو ظرفیتی احیاء شده و این واكنش نیز منشاء میكروبی دارد. در شرایط بی‌هوازی گروهی از باكتریهای Desulfavibrio كه Heterotrophic نیز هستند موجب احیاء سولفاتها می‌شوند.
به طور كلی با كاهش مقدار اكسیژن مولكولی در خاكهای ماندابی، نوع متابولیسم موجودات ذره‌بینی خاك تغییر کرده و كمیت و كیفیت آن بستگی به مرحله اكسیداسیون و احیاء سیستم آب و خاك دارد. اگر اكسیژن مولكولی موجود باشد ، تنفس هوازی و در صورت فقدان آن تخمیر متانی صورت خواهد گرفت. در فرآیندهای احیائی خاكهای ماندابی دو مرحله مشاهده می‌شود:
مرحله اول: میكروارگانیسمهای هوازی و بی‌هوازی اختیاری مواد آلی موجود در خاك را مورد حمله قرار داده و آنها را اكسیده می‌كنند. گازهای كربنیك و آمونیاك در اثر این واكنش به سرعت تولید می‌شود ولی نهشته‌ای از تركیبات آلی اكسید شده و یا تخمیر یافته به جای نمی‌ماند. بلافاصله پس از ماندابی شدن خاك ، پتانسیل اكسیداسیون و احیاء در اثر كاهش اكسیژن مولكولی شروع به تنزل می‌نماید. نیتراتها از بین رفته منگنز و آهن دو ظرفیتی به وجود می‌آید. در این مرحله پتانسیل اكسیداسیون و احیاء از 600 به 100 میلی‌ولت تقلیل می‌یابد.
مرحله دوم: ابتدا سولفاتها به سولفور احیاء شده و این واكنش در پتانسیل اكسیداسیون و احیاء 100 تا 150 میلی‌ولت صورت می‌گیرد. بدنبال احیاء سولفاتها انواع تركیبات حاصله از اكسیداسیون ناقص مواد آلی مانند اسیدهای آلی، هیدروژن مولكولی و متان در سیستم خاك ظاهر می‌شود. اسیدهای آلی به تدریج توسط موجودات زنده خاك به مصرف می‌رسد ولی مقدار سولفورومتان با كاهش پتانسیل اكسیداسیون و احیاء تا 200 میلی‌ولت افزایش حاصل می‌كند. میكروارگانیسمهای این مرحله همگی بی‌هوازی اجباری می باشند .
قابلیت زهكشی و طبقه‌بندی اراضی:
كمیت و كیفیت زهكشی یكی از عواملی است كه در طبقه‌بندی اراضی مورد استفاده قرار گرفته و این عامل تنها با ذكر صفاتی چون خوب و بد در ارزیابی خاكها خلاصه شده و مسأله به طور كمی و مستدل مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد.
قابلیت زهكشی اراضی را بایستی با معیارهایی مشخص نمائیم كه بتوان محاسبات لازم را بر روی آنها انجام داد. فعلاً دو شاخص اهمیت بیشتری دارد: یكی ضریب آبگذری (نفوذپذیری) خاك در زیر سطح ایستابی و دیگری عمق لایه غیر قابل نفوذ.

مطالعات زهكشی:
در مناطق خشك و نیمه خشك كه برای تأمین آب مورد نیاز گیاهان به آبیاری نیازمندیم، تأكید عمده بر روی آبیاری و در وهله دوم بر روی مسائل زهكشی است. بدین جهت زهكشی به تنهایی موجب یك طرح مهندسی خاص نبوده و جزئی از یك طرح جامع برای تأمین و كنترل آب در محدوده معینی محسوب می‌شود.
بسیاری از اطلاعات مورد نیاز یك طرح زهكشی، همان است كه در كلیه طرحهای توسعه منابع آب و خاك به كار می‌رود و از آمار هواشناسی تا نوع خاك و گیاه را شامل می‌شود. جمع‌آوری اطلاعات در مراحل مختلف صورت گرفته و ترتیب و توالی آن در سه بخش به شرح زیر است:
الف ـ مطالعات شناسایی Reconnaissance Study
ب ـ مطالعات نیمه تفصیلی Semi – detailed Study
ج ـ مطالعات تفصیلی Detailed Study
هر یك از مطالعات فوق مكمل مطالعات پیشین به شمار می‌آید و چون هزینه قابل توجهی نیز ببار می‌آورد، لذا حتی‌المقدور بایستی ترتیب مطالعات رعایت شود تا از اتلاف سرمایه و زمان جلوگیری به عمل آید. هزینه این مطالعات در ایران، در حدود 5 تا 10 درصد كل برآورد طرح است.

نیروهای مؤثر در حركت آب در خاك :
نیروهایی كه بر آب خاك مؤثر است در زیر آورده شده که از آن جمله می توان به نیروهای ماتریک ،اسمزی ، ثقل اشاره نمود .
نیروهای ماتریك Matric Forces :
استوانه‌ای از خاك را در نظر گرفته سطح تحتانی آن را بر روی سفره آبی قرار دهید، ملاحظه می‌شود كه خاك به تدریج از قسمت زیرین مرطوب می‌گردد. صعود آب در خاك مشابه بالا آمدن آب در لوله‌های موئین است و هر دو منشاء واحدی دارد.
خاصیت یا پدیده جذب شعریه‌ای از نیروهای مولكولی كه در مرز بین دو فاز Phase قرار گرفته است سرچشمه می‌گیرد. اگر این دو فاز را آب و هوا فرض كنیم سطح حد فاصل به شكل هلالی Meniscus مشاهده می‌شود كه اگر از بالا به آن نگاه كنیم به صورت نیمكره است. اگر با تیغ شكافی در آن ایجاد كنیم نیروئی لازمست كه از جدا شدن این دو قسمت جلوگیری كند. نیروی لازم در واحد طول به نام كشش سطحی Surface tension معروف است و در مورد یك سیستم آب و هوا مقدار آن 72 دین در سانتیمتر است.
سایر نیروهای مؤثر در جذب موئینه‌ای در حد فاصل بین سطوح ذرات خاك و آب قرار دارد. یكی از این نیروها، نیروی Adhesion یا جذب مولكولهای مایع توسط جامد است كه برای جدا كردن این دو بایستی كاری انجام داد و مقدار این كار با زاویه تماس بین دو فاز جامد و مایع a بستگی دارد و مساوی: می‌باشد كه در آن a كشش سطحی را نشان می‌دهد. در یك لوله شیشه‌ای تمیز و یا در كوارتز كه این زاویه صفر درجه است مقدار كار لازم برای جداسازی دو فاز معادل 2δ است و چون كار لازم برای جدا كردن مولكولهای آب از یكدیگر نیز مساوی 2δ است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت كه مولكولهای آب با همان قدرت به همدیگر می‌چسبد كه به سطح بعضی ذرات…

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
سلام.به وبسایت ما خوش آمدید.
دوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی nx روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید

nx

دانلود این فایل